ร้านดอกไม้แพร่

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดแพร่ โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้แพร่ของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่ อำเภอเมืองแพร่  อำเภอร้องกวาง อำเภอลอง อำเภอสูงเม่น  อำเภอเด่นชัย  อำเภอสอง   อำเภอวังชิ้น อำเภอหนองม่วงไข่

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้แพร่ โทร 061-6070118 

อำเภอเมืองแพร่

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองแพร่ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดกาญจนาราม ตำบลกาญจนา วัดดอนแก้ว ตำบลกาญจนา วัดดอนดี ตำบลกาญจนา วัดหนองบ่อ ตำบลกาญจนา วัดหัวฝาย ตำบลกาญจนา วัดจอมเขา ตำบลช่อแฮ วัดต้นไคร้ ตำบลช่อแฮ วัดธรรมเมือง ตำบลช่อแฮ วัดนาตอง ตำบลช่อแฮ วัดบ้านใน ตำบลช่อแฮ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลช่อแฮ วัดพันเชิง ตำบลช่อแฮ วัดสุวรรณาราม ตำบลช่อแฮ วัดท่าขวัญ ตำบลท่าข้าม วัดไผ่ล้อม ตำบลท่าข้าม วัดจอมสวรรค์ ตำบลทุ่งกวาว วัดทุ่งกวาว ตำบลทุ่งกวาว วัดนาแหลมเหนือ ตำบลทุ่งกวาว วัดโศภนาลัย ตำบลทุ่งกวาว วัดสวรรค์นิเวศ ตำบลทุ่งกวาว วัดทุ่งโฮ้งใต้ ตำบลทุ่งโฮ้ง วัดทุ่งโฮ้งเหนือ ตำบลทุ่งโฮ้ง วัดกวีรัตน์ ตำบลนาจักร วัดนาจักร ตำบลนาจักร วัดบ้านเหล่า ตำบลนาจักร วัดเสด็จ ตำบลนาจักร วัดน้ำชำ ตำบลน้ำชำ วัดชัยมงคล ตำบลในเวียง วัดเชตวัน ตำบลในเวียง วัดต้นธง ตำบลในเวียง วัดพงษ์สุนันท์ ตำบลในเวียง วัดพระนอน ตำบลในเวียง วัดพระร่วง ตำบลในเวียง วัดเมธังกราวาส ตำบลในเวียง วัดร่องซ้อ ตำบลในเวียง วัดศรีชุม ตำบลในเวียง วัดศรีบุญเรือง ตำบลในเวียง วัดสระบ่อแก้ว ตำบลในเวียง วัดหลวง ตำบลในเวียง วัดหัวข่วง ตำบลในเวียง วัดเหมืองแดง ตำบลในเวียง วัดถิ่นนอก ตำบลบ้านถิ่น วัดถิ่นใน ตำบลบ้านถิ่น วัดโปร่งศรี ตำบลบ้านถิ่น วัดป่าแดง ตำบลป่าแดง วัดหนองแขม ตำบลป่าแดง วัดต้นห้า ตำบลป่าแมต วัดน้ำโค้ง ตำบลป่าแมต วัดน้ำชำ ตำบลป่าแมต วัดมณีวรรณ ตำบลป่าแมต วัดมหาโพธิ์ ตำบลป่าแมต วัดสองแคว ตำบลป่าแมต วัดสุพรรณ ตำบลป่าแมต วัดหนองใหม่ ตำบลป่าแมต วัดต้นม่วง ตำบลแม่คำมี วัดวังช้าง ตำบลแม่คำมี วัดศรีภูมิ ตำบลแม่คำมี วัดสันป่าสัก ตำบลแม่คำมี วัดนันทาราม ตำบลแม่ยม วัดหนองกลาง ตำบลแม่ยม วัดกาซ้องเหนือ ตำบลแม่หล่าย วัดบุญเจริญ ตำบลแม่หล่าย วัดแม่หล่าย ตำบลแม่หล่าย วัดร่องฟอง ตำบลร่องฟอง วัดเวียงตั้ง ตำบลวังธง วัดวังหงษ์ใต้ ตำบลวังหงษ์ วัดวังหงษ์เหนือ ตำบลวังหงษ์ วัดดงใต้ ตำบลสวนเขื่อน วัดดงเหนือ ตำบลสวนเขื่อน วัดแม่แคม ตำบลสวนเขื่อน วัดสวนเขื่อน ตำบลสวนเขื่อน วัดทุ่งล้อม ตำบลห้วยม้า วัดพงชัย ตำบลห้วยม้า วัดพนมขวัญ ตำบลห้วยม้า วัดศรีสิทธิ์ ตำบลห้วยม้า วัดสุนทรนิวาส ตำบลห้วยม้า วัดวังเย็น ตำบลห้วยม้า วัดกาซ้อง ตำบลเหมืองหม้อ วัดปทุม ตำบลเหมืองหม้อ วัดสำเภา ตำบลเหมืองหม้อ วัดเหมืองค่า ตำบลเหมืองหม้อ วัดเหมืองหม้อ ตำบลเหมืองหม้อ

อำเภอสูงเม่น

ร้านดอกไม้อำเภอสูงเม่น ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดแก้วมงคล ตำบลดอนมูล วัดค่างาม ตำบลดอนมูล วัดดอนแท่น ตำบลดอนมูล วัดดอนมูล ตำบลดอนมูล วัดพระหลวงธาตุเนิ้ง ตำบลพระหลวง (อดีตคือ ตำบลดอนมูล) วัดวุฒิมงคล ตำบลดอนมูล วัดเกษมสุข ตำบลน้ำชำ วัดดอนแก้ว ตำบลน้ำชำ วัดน้ำชำ ตำบลน้ำชำ วัดบวกโป่ง ตำบลน้ำชำ วัดร่องแค ตำบลน้ำชำ วัดร่องแดง ตำบลน้ำชำ วัดร่องเสี้ยว ตำบลน้ำชำ วัดกุญชรนิมิต ตำบลบ้านกวาง วัดมงคลถาวร ตำบลบ้านกวาง วัดกาศใต้ ตำบลบ้านกาศ วัดกาศเหนือ ตำบลบ้านกาศ วัดม่วงเกษม ตำบลบ้านกาศ วัดหนองช้างน้ำ ตำบลบ้านกาศ วัดพงท่าข้าม ตำบลบ้านปง วัดพงหัวหาด ตำบลบ้านปง วัดพิชัยศิริ ตำบลบ้านเหล่า วัดสิทธิวิมล ตำบลบ้านเหล่า วัดดอนทัน ตำบลร่องกาศ วัดตอนิมิต ตำบลร่องกาศ วัดนิวิฐศรัทธาราม ตำบลร่องกาศ วัดพงพร้าว ตำบลร่องกาศ วัดร่องกาศใต้ ตำบลร่องกาศ วัดเขื่อนคำลือ ตำบลเวียงทอง วัดไชยามาตย์ ตำบลเวียงทอง วัดทองเกศ ตำบลเวียงทอง วัดน้ำบ่อ ตำบลเวียงทอง วัดผาสุก ตำบลเวียงทอง วัดโพธิสุนทร ตำบลเวียงทอง วัดวังวน ตำบลสบสาย วัดสบสาย ตำบลสบสาย วัดหาดลี่ ตำบลสบสาย วัดโชคเกษม ตำบลสูงเม่น วัดศรีสว่าง (แตนมด) ตำบลสูงเม่น วัดสร่างโศก ตำบลสูงเม่น วัดสูงเม่น ตำบลสูงเม่น วัดช่องลม (นาลาว) ตำบลหัวฝาย วัดดอนชัย ตำบลหัวฝาย วัดทุ่งเจริญ ตำบลหัวฝาย วัดศรีดอก ตำบลหัวฝาย วัดเวฬุวัน ตำบลน้ำชำ วัดป่าเวียงทอง ตำบลเวียงทอง

อำเภอหนองม่วงไข่

ร้านดอกไม้อำเภอหนองม่วงไข่ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดสะเลียม ตำบลตำหนักธรรม วัดย่านยาว ตำบลน้ำรัด วัดรัตนสุนทร ตำบลน้ำรัด วัดตำหนักธรรม ตำบลแม่คำมี วัดแม่คำมี ตำบลแม่คำมี วัดทุ่งแค้ว ตำบลวังหลวง วัดวังหลวง ตำบลวังหลวง วัดหนองม่วงไข่ ตำบลหนองม่วงไข่

อำเภอเด่นชัย

ร้านดอกไม้อำเภอเด่นชัย ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้     วัดเด่นชัย ตำบลเด่นชัย วัดเด่นทัพชัย ตำบลเด่นชัย วัดน้ำโค้ง ตำบลเด่นชัย วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ตำบลเด่นชัย วัดแพะโรงสูบ ตำบลเด่นชัย วัดศรีคิรินทราราม ตำบลเด่นชัย วัดอินทนิเวศน์ ตำบลเด่นชัย วัดไทรย้อย ตำบลไทรย้อย วัดบ่อแก้ว ตำบลไทรย้อย วัดปางเคาะ ตำบลไทรย้อย วัดศรีเกษม ตำบลไทรย้อย วัดเด่นชุมพล ตำบลปงป่าหวาย วัดพงป่าหวาย ตำบลปงป่าหวาย วัดแม่ยุ้น ตำบลปงป่าหวาย วัดสวนหลวง ตำบลปงป่าหวาย วัดชัยเขต ตำบลแม่จั๊วะ วัดดงสุระ ตำบลแม่จั๊วะ วัดแพะร่องหิน ตำบลแม่จั๊วะ วัดแพะหนองบ่อ ตำบลแม่จั๊วะ วัดใหม่วงศ์วรรณ ตำบลแม่จั๊วะ วัดน้ำแรม ตำบลห้วยไร่ วัดแม่พวก ตำบลห้วยไร่ วัดห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ วัดแพร่ธรรมาราม ตำบลเด่นชัย

อำเภอร้องกวาง

ร้านดอกไม้อำเภอร้องกวาง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี วัดผาราง ตำบลทุ่งศรี วัดวังหม้อ ตำบลทุ่งศรี วัดน้ำเลา ตำบลน้ำเลา วัดบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา วัดไผ่ย้อย ตำบลน้ำเลา วัดบุญเริง ตำบลบ้านเวียง วัดปากห้วยอ้อย ตำบลบ้านเวียง วัดเวียงสันทราย ตำบลบ้านเวียง วัดอ้อยหลวง ตำบลบ้านเวียง วัดไทรพร้าว ตำบลไผ่โทน วัดปางยาว ตำบลไผ่โทน วัดไผ่โทน ตำบลไผ่โทน วัดแม่กระทิง ตำบลไผ่โทน วัดวังพึ่ง ตำบลไผ่โทน วัดวิเวก ตำบลไผ่โทน วัดแม่ยางกวาว ตำบลแม่ยางตาล วัดแม่ยางตาล ตำบลแม่ยางตาล วัดแม่ยางใหม่ ตำบลแม่ยางตาล วัดหนองเจริญ ตำบลแม่ยางตาล วัดดอนชุม ตำบลแม่ยางร้อง วัดบุญภาค ตำบลแม่ยางร้อง วัดแม่ยางยวง ตำบลแม่ยางร้อง วัดสันกลาง ตำบลแม่ยางร้อง วัดแม่ยางเปี้ยว ตำบลแม่ยางฮ่อ วัดแม่ทราย ตำบลร้องกวาง วัดแม่ยางโพธิ์ ตำบลร้องกวาง วัดร้องกวาง ตำบลร้องกวาง วัดวังโป่ง ตำบลร้องกวาง วัดร้องเข็ม ตำบลร้องเข็ม วัดศรีดอนมูล ตำบลร้องเข็ม วัดสันพยอม ตำบลร้องเข็ม วัดป่าวัฒนาราม ตำบลร้องกวาง

อำเภอลอง

ร้านดอกไม้อำเภอลอง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดน้ำริน ตำบลต้าผามอก  วัดบ้านปง ตำบลต้าผามอก พระครูสิริสุเมธากร จต.เวียงต้า วัดบ้านอิม ตำบลต้าผามอก วัดผามอก ตำบลต้าผามอก วัดทุ่งแล้ง ตำบลทุ่งแล้ง  วัดปากจอก ตำบลทุ่งแล้ง วัดผาจั๊บ ตำบลทุ่งแล้ง วัดโพธิสาร ตำบลทุ่งแล้ง วัดวังเลียง ตำบลทุ่งแล้ง วัดศรีดอนไชย ตำบลทุ่งแล้ง วัดหาดผาคัน ตำบลทุ่งแล้ง วัดดงลาน ตำบลบ้านปิน  วัดนาสาร ตำบลบ้านปิน วัดบ่อแก้ว ตำบลบ้านปิน วัดโพธิบุบผาราม ตำบลบ้านปิน วัดแม่หลู้ ตำบลบ้านปิน วัดแม่หีด ตำบลบ้านปิน วัดห้วยแม่ต้า ตำบลบ้านปิน วัดท่าเดื่อ ตำบลปากกาง วัดบุญเย็น ตำบลปากกาง วัดปากปง ตำบลปากกาง วัดร่องบอน ตำบลปากกาง วัดวังเคียน ตำบลปากกาง วัดวังต้นเกลือ ตำบลปากกาง วัดแหลมลี่ ตำบลปากกาง วัดไฮสร้อย ตำบลปากกาง วัดแม่ปาน ตำบลแม่ปาน วัดต้าแป้น ตำบลเวียงต้า วัดต้าม่อน ตำบลเวียงต้า วัดต้าเวียง ตำบลเวียงต้า วัดต้าเหล่า ตำบลเวียงต้า วัดศรีวิสุทธาราม ตำบลเวียงต้า วัดดอนมูล ตำบลห้วยอ้อ วัดนาแก ตำบลห้วยอ้อ วัดนาจอมขวัญ ตำบลห้วยอ้อ วัดนาหลวง ตำบลห้วยอ้อ วัดแม่เกี่ยม ตำบลห้วยอ้อ วัดแม่ลานเหนือ ตำบลห้วยอ้อ วัดศรีดอนคำ ตำบลห้วยอ้อ  วัดสะแล่ง ตำบลห้วยอ้อ  วัดพระธาตุดอยแก้ว ตำบลห้วยอ้อ วัดเชตวัน ตำบลหัวทุ่ง  วัดต้นม่วงคีรี ตำบลบ่อเหล็กลอง วัดนาตุ้ม (นาทุ่ม) ตำบลบ่อเหล็กลอง วัดแม่ลอง ตำบลบ่อเหล็กลอง  วัดแขมบัณฑิตาราม ตำบลบ่อเหล็กลอง วัดนาบุญ ตำบลหัวทุ่ง  วัดไผ่ล้อม ตำบลหัวทุ่ง วัดแม่จอก ตำบลหัวทุ่ง วัดศรีดอนแก้ว ตำบลหัวทุ่ง

อำเภอวังชิ้น

ร้านดอกไม้อำเภอวังชิ้น ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดดอนกว้าง ตำบลนาพูน วัดนาพูน ตำบลนาพูน วัดวังลึก ตำบลนาพูน วัดหาดรั่ว ตำบลนาพูน วัดอมรธรรม ตำบลนาพูน วัดป่าวิเวการาม ตำบลป่าสัก วัดแม่เกิ๋ง ตำบลแม่เกิ๋ง วัดชัยสิทธิ์ ตำบลแม่ป้าก วัดแช่ฟ้า ตำบลแม่ป้าก วัดพันเจน ตำบลแม่ป้าก วัดแม่บงใต้ ตำบลแม่ป้าก วัดแม่บงเหนือ ตำบลแม่ป้าก วัดศรีคีรี ตำบลแม่ป้าก วัดสัมฤทธิ์บุญ ตำบลแม่ป้าก วัดค้างปินใจ ตำบลแม่พุง วัดปางมะโอ ตำบลแม่พุง วัดปางไฮ ตำบลแม่พุง วัดป่าไผ่ ตำบลแม่พุง วัดป่าม่วง ตำบลแม่พุง วัดแม่พุง ตำบลแม่พุง วัดรัมณีย์ ตำบลแม่พุง วัดวังกวาง ตำบลแม่พุง วัดวังขอน ตำบลแม่พุง วัดนาใหม่ ตำบลวังชิ้น วัดบางสนุก ตำบลวังชิ้น วัดแม่แปง ตำบลวังชิ้น วัดวังชิ้น ตำบลวังชิ้น วัดวังเบอะ ตำบลวังชิ้น วัดวังแฟน ตำบลวังชิ้น วัดใหม่กลาง ตำบลวังชิ้น วัดบุญเรือง (ศรีบุญเรือง) ตำบลสรอย วัดปางไม้ ตำบลสรอย วัดป่าสัก ตำบลสรอย วัดม่วงคำ ตำบลสรอย วัดแม่กระต๋อม ตำบลสรอย วัดแม่ขมิง ตำบลสรอย วัดศรีบุญนำ ตำบลสรอย วัดสองแควบน ตำบลสรอย วัดสองแควล่าง ตำบลสรอย

อำเภอสอง

ร้านดอกไม้อำเภอสองให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดทุ่งน้าว ตำบลทุ่งน้าว วัดแดนชุมพล ตำบลแดนชุมพล วัดโทกค่า ตำบลแดนชุมพล วัดลูนิเกต ตำบลเตาปูน วัดเตาปูน ตำบลเตาปูน วัดท่อสมาน ตำบลเตาปูน วัดกลาง ตำบลบ้านกลาง วัดคุ้มครองธรรม ตำบลบ้านกลาง วัดเทพสุนทรินทร์ ตำบลบ้านกลาง วัดพระธาตุพระลอ ตำบลบ้านกลาง วัดวังดิน ตำบลบ้านกลาง วัดหนองสุวรรณ ตำบลบ้านกลาง วัดพระธาตุหนองจันทร์ ตำบลบ้านหนุน วัดลองลือบุญ ตำบลบ้านหนุน วัดศรีมูลเรือง ตำบลบ้านหนุน วัดหนุนใต้ ตำบลบ้านหนุน วัดหนุนเหนือ ตำบลบ้านหนุน วัดดอนชัย ตำบลสะเอียบ วัดนาฝาย ตำบลสะเอียบ วัดนาหลวง ตำบลสะเอียบ วัดแม่เต้น ตำบลสะเอียบ วัดห้วยโป่ง ตำบลสะเอียบ วัดดอนแก้ว ตำบลห้วยหม้าย วัดต้นหนุน ตำบลห้วยหม้าย วัดห้วยขอน ตำบลห้วยหม้าย วัดห้วยหม้าย ตำบลห้วยหม้าย วัดห้วยกาน ตำบลห้วยหม้าย วัดดงเจริญ ตำบลหัวเมือง วัดมัทธะ ตำบลหัวเมือง วัดวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง วัดสันปู่สี ตำบลหัวเมือง วัดหนองบัว ตำบลหัวเมือง วัดหัวเมือง ตำบลหัวเมือง