ร้านดอกไม้เพชรบุรี

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดเพชรบุรี โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้เพชรบุรีของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่ อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอเขาย้อย  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  อำเภอชะอำ  อำเภอท่ายาง  อำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านแหลม  อำเภอแก่งกระจาน

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้เพชรบุรี โทร 061-6070118 

อำเภอเมืองเพชรบุรี

ร้านดอกไม้เพชรบุรี ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดคงคารามวรวิหาร  ตำบลคลองกระแชง   วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลคลองกระแชง  วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ตำบลท่าราบ  วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร ตำบลคลองกระแชง  วัดกุฎีดาว ตำบลคลองกระแชง วัดแก่นเหล็ก ตำบลคลองกระแชง วัดข่อย ตำบลคลองกระแชง วัดโคก ตำบลคลองกระแชง วัดช้าง ตำบลคลองกระแชง วัดชีสระอินทร์ ตำบลคลองกระแชง วัดไชยสุรินทร์ ตำบลคลองกระแชง วัดถ้ำแก้ว ตำบลคลองกระแชง วัดพระพุทธไสยาสน์ ตำบลคลองกระแชง วัดพลับพลาชัย ตำบลคลองกระแชง วัดยาง ตำบลคลองกระแชง วัดรัตนตรัย ตำบลคลองกระแชง วัดสระบัว ตำบลคลองกระแชง วัดอัมพวันปิยาราม ตำบลคลองกระแชง วัดนาค ตำบลช่องสะแก วัดพระรูป ตำบลช่องสะแก วัดถิ่นปุรา ตำบลดอนยาง วัดหนองไม้เหลือง ตำบลดอนยาง วัดหนองควง ตำบลต้นมะพร้าว วัดท่าศิริ ตำบลต้นมะม่วง วัดกำแพงแลง ตำบลท่าราบ วัดเกาะ ตำบลท่าราบ วัดจันทราวาส ตำบลท่าราบ วัดชีว์ประเสริฐ ตำบลท่าราบ วัดไตรโลก ตำบลท่าราบ วัดธ่อเจริญธรรม ตำบลท่าราบ วัดป้อม ตำบลท่าราบ วัดพรหมวิหาร ตำบลท่าราบ วัดพระทรง ตำบลท่าราบ วัดเพชรพลี ตำบลท่าราบ วัดแรก ตำบลท่าราบ วัดลาด ตำบลท่าราบ วัดธงไชย ตำบลธงชัย วัดบุญทวี (ถ้ำแกลบ) ตำบลธงชัย วัดวิหารโบสถ์ ตำบลธงชัย วัดอินทาราม ตำบลธงชัย วัดดอนมะขามช้าง ตำบลนาพันสาม วัดนาพรม ตำบลนาพันสาม วัดไสกระดาน ตำบลนาวุ้ง วัดเจริญศรีมณีผล ตำบลบางจาก วัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก วัดปากน้ำ ตำบลบางจาน วัดโพธิ์ทัยมณี ตำบลบางจาน วัดใหม่เจริญธรรม ตำบลบางจาน วัดขุนตรา ตำบลบ้านกุ่ม วัดบันไดทอง ตำบลบ้านกุ่ม วัดประดิษฐวนาราม ตำบลบ้านหม้อ วัดโพธิ์พระนอก ตำบลโพพระ วัดโพธิ์พระใน ตำบลโพพระ วัดเพรียง ตำบลโพไร่หวาน วัดบันไดอิฐ ตำบลไร่ส้ม วัดโรงเข้ ตำบลไร่ส้ม วัดไร่ดอน ตำบลไร่ส้ม วัดเวียงคอย ตำบลเวียงคอย วัดลาดโพธิ์ ตำบลสำมะโรง วัดสำมะโรง ตำบลสำมะโรง วัดลุ่มโพธิ์ทอง ตำบลหนองขนาน วัดหนองหว้า ตำบลหนองขนาน วัดธรรมรังษี ตำบลหนองพลับ วัดชมพูพน ตำบลหนองโสน วัดสิงห์ ตำบลหนองโสน วัดเขมาภิรัตการาม ตำบลหัวสะพาน วัดบ่อหลวง ตำบลหัวสะพาน วัดเสาวคนธ์ ตำบลหัวสะพาน วัดดอนบ้านใหม่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ วัดบางทะลุ ตำบลหาดเจ้าสำราญ วัดหาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ วัดสนามพราหมณ์ ตำบลท่าราบ วัดอุทัยโพธาราม ตำบลท่าราบ

อำเภอแก่งกระจาน

ร้านดอกไม้แก่งกระจาน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน วัดเขากลิ้ง ตำบลแก่งกระจาน วัดถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจาน วัดป่าเด็งธรรมาราม ตำบลป่าเด็ง วัดลำตะเคียน ตำบลแก่งกระจาน วัดร่วมใจพัฒนา ตำบลป่าเด็ง วัดห้วยกวางจริง ตำบลพุสวรรค์ วัดวังจันต์(บ้านซ่อง)ตำบลวังจันทร์ วัดหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์ วัดสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง วัดหนองปืนแตก ตำบลสองพี่น้อง วัดท่าเรือสามัคคี ตำบลแก่งกระจาน วัดวังวนตำบลสองพี่น้อง วัดห้วยแม่เพรียงตำบลสองพี่น้อง วัดพุสวรรค์ตำบลพุสวรรค์ วัดห้วยปลาดุกตำบลสองพี่น้อง วัดเขาลอยตำบลสองพี่น้อง วัดห้วยไผ่ตำบลห้วยแม่เพรียง วัดแม่คะเคยตำบลแก่งกระจาน

อำเภอเขาย้อย

ร้านดอกไม้เขาย้อย ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดเขาย้อย ตำบลเขาย้อย วัดท้ายตลาด ตำบลเขาย้อย วัดพระธาตุศิริชัย ตำบลเขาย้อย วัดยาง ตำบลเขาย้อย วัดห้วยหลวง ตำบลเขาย้อย วัดคีรีวงก์ ตำบลชุมพลเหนือ วัดมณีเลื่อน ตำบลชุมพลเหนือ วัดศีลคุณาราม ตำบลชุมพลเหนือ วัดเขาพระ ตำบลทับคาง วัดดอนทราย ตำบลทับคาง วัดเทพประชุมนิมิตร ตำบลทับคาง วัดบ้านบน ตำบลทับคาง วัดกุฎิ ตำบลบางเค็ม วัดบ้านกล้วย ตำบลบางเค็ม วัดโพธิ์งาม ตำบลบางเค็ม วัดเขานาควิวัฒน์ ตำบลสระพัง วัดสระพัง ตำบลสระพัง วัดสวนโมก ตำบลสระพัง วัดหนองส้ม ตำบลสระพัง วัดพวงมาลัย ตำบลหนองชุมพล วัดพุม่วง ตำบลหนองชุมพล วัดหนองชุมพล ตำบลหนองชุมพล วัดหนองปรง ตำบลหนองปรง วัดเขาสมอระบัง ตำบลหนองปลาไหล วัดเวฬุวนาราม (บ้านไผ่) ตำบลหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง) ตำบลห้วยท่าช้าง วัดกาจับศรัทธาธรรม ตำบลห้วยโรง วัดห้วยโรง ตำบลห้วยโรง วัดคูหาบรรพต(เขาสะแก) ตำบลหนองชุมพล วัดทรงธรรม ตำบลชุมพลเหนือ วัดป่าเขากลิ้ง ตำบลสระพัง

อำเภอชะอำ

ร้านดอกไม้ชะอำ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดนิคมวชิราราม ตำบลเขาใหญ่ วัดหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ วัดชะอำ ตำบลชะอำ วัดไทรย้อย ตำบลชะอำ วัดป่าวิสุทธิคุณ ตำบลชะอำ วัดโพธิ์สุวรรณ ตำบลชะอำ วัดมฤคทายวัน บ้านห้วยทรายใต้ ตำบลชะอำ วัดราษฎร์เจริญธรรม ตำบลชะอำ วัดหนองแจง ตำบลชะอำ วัดห้วยทรายใต้ ตำบลชะอำ วัดไตรรัตน์เจริญผล ตำบลดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน ตำบลดอนขุนห้วย วัดคลองสายหนึ่ง ตำบลนายาง วัดเทพประสิทธิ์ ตำบลนายาง วัดนายาง ตำบลนายาง วัดโตนดหลวง ตำบลบางเก่า วัดสมุทรคาม ตำบลบางเก่า วัดช้างแทงกระจาด ตำบลสามพระยา วัดอ่างหิน ตำบลสามพระยา วัดหนองศาลา ตำบลหนองศาลา วัดหนองขาม ตำบลห้วยทรายเหนือ วัดทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ วัดเนรัญชราราม ตำบลชะอำ วัดหนองตาพต ตำบลชะอำ วัดหนองหงษ์พัฒนา ตำบลไร่ใหม่พัฒนา วัดสุวรรณมาศมงคล ตำบลเขาใหญ่ วัดถํ้าแจง ตำลบเขาใหญ่

อำเภอท่ายาง

ร้านดอกไม้ท่ายาง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดสารหิตาวาส ตำบลกลัดหลวง วัดหนองเขาอ่อน ตำบลกลัดหลวง วัดเขากระปุก ตำบลเขากระปุก วัดโป่งเกตุ ตำบลเขากระปุก วัดหนองตาฉาว ตำบลเขากระปุก วัดหนองโรง ตำบลเขากระปุก วัดหนองเอื้อง ตำบลเขากระปุก วัดเกษมสุทธาราม(วัดท่าขาม) ตำบลท่าคอย วัดเขื่อนเพชร ตำบลท่าคอย วัดชลธราราม ตำบลท่าคอย วัดท่าคอย ตำบลท่าคอย วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างตำบลท่าไม้รวก วัดท่าลาว ตำบลท่าไม้รวก วัดศรีชุมแสง ตำบลท่าไม้รวก วัดหนองเตียน ตำบลท่าไม้รวก วัดวิบูลย์ประชาสรรค์ ตำบลท่ายาง วัดเขาปากช่อง ตำบลท่าแลง วัดดอนเตาอิฐ ตำบลปึกเตียน วัดตาลกง ตำบลมาบปลาเค้า วัดอรัญญาราม ตำบลมาบปลาเค้า วัดธรรมาราม ตำบลยางหย่อง วัดบางประจันต์ ตำบลวังไคร้ วัดแม่ประจันต์ ตำบลวังไคร้ วัดหนองจอก ตำบลหนองจอก วัดหนองบัว ตำบลหนองจอก วัดหุบเหลา ตำบลเขากระปุก วัดห้วยตาแกละ ตำบลท่าแลง วัดยางชุม ตำบลกลัดหลวง วัดป่าชลประทานราษฎร์(สำนักปฏิบัติธรรมสุนทรวชิรเวท) ตำบลท่าแลง วัดเตาหม้อบรรพตธรรมมงคล(ถํ้าเขาเตาหม้อ)ตำบลกลัดหลวง วัดบรรพตาวาส (เขากระจิว) ตำบลท่ายาง วัดราษฎร์บำรุง (ไสค้าน) ตำบลท่ายาง วัดสหธรรมิการาม (หนองแขม) ตำบลท่ายาง วัดราษฎร์นิมิต (ท่าเหว) ตำบลท่าแลง วัดปึกเตียน ตำบลปึกเตียน วัดชายนา ตำบลบ้านในดง วัดพุมะคำสามัคคี ตำบลกลัดหลวง

อำเภอบ้านลาด

ร้านดอกไม้บ้านลาด ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดตำหรุ ตำบลตำหรุ วัดระหารน้อย ตำบลตำหรุ วัดศาลาเขื่อน ตำบลตำหรุ วัดอินจำปา ตำบลตำหรุ วัดขลุบ ตำบลถ้ำรงค์ วัดถ้ำรงค์ ตำบลถ้ำรงค์ วัดม่วงงาม ตำบลถ้ำรงค์ วัดโพธิ์กรุ ตำบลท่าช้าง วัดเขาทโมน ตำบลท่าเสน วัดท่าศาลาราม ตำบลท่าเสน วัดหาดทราย ตำบลท่าเสน วัดจันทาราม ตำบลบ้านทาน วัดโพธิ์เรียง ตำบลบ้านทาน วัดเกาะแก้วสุทธาราม ตำบลบ้านลาด วัดป่าแป้น ตำบลบ้านลาด วัดไม้รวกสุขาราม ตำบลบ้านลาด วัดลาดศรัทธาราม ตำบลบ้านลาด วัดใหม่ประเสริฐ ตำบลบ้านลาด วัดกุ่ม ตำบลบ้านหาด วัดเขาน้อย ตำบลบ้านหาด วัดดอนกอก ตำบลโรงเข้ วัดหนองกาทอง ตำบลโรงเข้ วัดหัวนา ตำบลไร่โคก วัดบ่อบุญ ตำบลไร่สะท้อน วัดหนองแก ตำบลไร่สะท้อน วัดวังบัว ตำบลลาดโพธิ์ วัดท่าไชยศิริ ตำบลสมอพลือ วัดโพธาวาส ตำบลสมอพลือ วัดห้วยเสือ ตำบลสมอพลือ วัดดอนหว้า(พิกุลทอง) ตำบลสะพานไกร วัดช่อม่วง ตำบลหนองกระเจ็ด วัดโพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปุ วัดไทรทอง(หนองโสน) ตำบลห้วยข้อง วัดเนินหนองโสน(เขาเจ้าราม) ตำบลห้วยข้อง วัดถํ้าเขาน้อยเกสโร ตำบลถํ้ารงค์ วัดหนองจอก(วัดตึก)ตำบลห้วยลึก วัดไก่ฟ้าประชาสรรค์(หนองไก่เถื่อน)ตำบลห้วยลึก

อำเภอบ้านแหลม

ร้านดอกไม้บ้านแหลม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดกุฎิ ตำบลท่าแร้ง วัดโคมนาราม ตำบลบางแก้ว วัดพิกุลแก้ว ตำบลบางแก้ว วัดราษฎร์ศรัทธา (วัดใหม่ตีนครุ) ตำบลบางแก้ว วัดดอนผิงแดด ตำบลบางขุนไทร วัดไทรทอง ตำบลบางขุนไทร วัดบางขุนไทร ตำบลบางขุนไทร วัดเขาตะเครา ตำบลบางครก วัดบางลำภู ตำบลบางครก วัดบางหอ ตำบลบางครก วัดปากคลอง ตำบลบางครก วัดเฟื้อสุธรรม ตำบลบางครก วัดสุทธาวาส ตำบลบางครก วัดคุ้งตำหนัก ตำบลบางตะบูน วัดปากลัด ตำบลบางตะบูน วัดเกาะแก้ว ตำบลบางตะบูนออก วัดปากอ่าวบางตะบูน ตำบลบางตะบูนออก วัดเพชรสุวรรณ ตำบลบางตะบูนออก วัดต้นสน ตำบลบ้านแหลม วัดในกลาง ตำบลบ้านแหลม วัดลักษณาราม ตำบลบ้านแหลม วัดศีรษะคาม ตำบลบ้านแหลม วัดอุตมิงคาวาส ตำบลบ้านแหลม วัดนอกปากทะเล ตำบลปากทะเล วัดในปากทะเล ตำบลปากทะเล วัดสมุทรโคดม ตำบลแหลมผักเบี้ย วัดสมุทรธาราม (สมุทธาราม) ตำบลแหลมผักเบี้ย วัดบางสามแพรก ตำบลบางครก

อำเภอหนองหญ้าปล้อง

ร้านดอกไม้หนองหญ้าปล้อง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดเขาชมพู ตำบลท่าตะคร้อ วัดพุพลู ตำบลยางน้ำกลัดใต้ วัดยางน้ำกลัดใต้ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ วัดยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ วัดลิ้นช้าง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ วัดเขากระทิง ตำบลหนองหญ้าปล้อง วัดเขาบันได ตำบลหนองหญ้าปล้อง วัดจะโปรง ตำบลหนองหญ้าปล้อง วัดพุตะเคียน ตำบลหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง วัดอ่างศิลา ตำบลหนองหญ้าปล้อง วัดวังหินตำบลยางนํ้ากลัดใต้ วัดหนองไผ่เจริญธรรมตำบลยางนํ้ากลัดเหนือ วัดวังพุไทร ตำบลหนองหญ้าปล้อง วัดห้วยรางโพธิ์ ตำบลท่าตะคร้อ วัดป่าเขารักษ์ ตำบลท่าตะคร้อ