ร้านดอกไม้เชียงใหม่

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้เชียงใหม่ของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่   อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว  อำเภอดอยสะเก็ด  อำเภอแม่แตง  อำเภอแม่ริม  อำเภอสะเมิง  อำเภอฝาง  อำเภอพร้าว  อำเภอสันป่าตอง  อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย  อำเภอหางดง อำเภอฮอด  อำเภอดอยเต่า  อำเภอสารภี อำเภอไชยปราการ  อำเภอแม่วาง อำเภอแม่ออน อำเภอดอยหล่อ

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้เชียงใหม่ โทร 061-6070118

อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร้านดอกไม้อำเภอเชียงใหม่ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดชัยมงคล ตำบลช้างคลาน วัดช่างฆ้อง ตำบลช้างคลาน  วัดบุพพาราม  ตำบลช้างคลาน   วัดพันตอง ตำบลช้างคลาน   วัดลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน  วัดหัวฝาย  ตำบลช้างคลาน   วัดอุปคุต ตำบลช้างคลาน วัดโพธารามมหาวิหาร ตำบลช้างเผือก วัดข่วงสิงห์ ตำบลช้างเผือก วัดเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก วัดช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก  วัดแม่หยวก ตำบลช้างเผือก วัดชมพู ตำบลช้างม่อย วัดชัยศรีภูมิ ตำบลช้างม่อย วัดเชตวัน ตำบลช้างม่อย วัดป่าแพ่ง  ตำบลช้างม่อย วัดแสนฝาง ตำบลช้างม่อย วัดหนองคำ ตำบลช้างม่อย วัดอู่ทรายคำ  ตำบลช้างม่อย วัดต้นปิน ตำบลแม่เหียะ วัดตำหนัก ตำบลแม่เหียะ วัดท่าข้าม  ตำบลแม่เหียะ วัดป่าชี  ตำบลแม่เหียะ วัดพระธาตุดอยคำ  ตำบลแม่เหียะ วัดสวนพริก  ตำบลแม่เหียะ วัดอุโบสถ  ตำบลแม่เหียะ วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา วัดบวกครกหลวง ตำบลท่าศาลา วัดศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา วัดเกาะกลาง  ตำบลป่าแดด วัดดอนชัย  ตำบลป่าแดด วัดต้นตาลโตน  ตำบลป่าแดด วัดท่าใหม่อิ  ตำบลป่าแดด วัดป่าแดด  ตำบลป่าแดด วัดป่าพร้าวนอก  ตำบลป่าแดด วัดวังสิงห์คำ  ตำบลป่าแดด วัดบ้านท่อ ตำบลป่าตัน  วัดป่าตัน ตำบลป่าตัน วัดเมืองลัง ตำบลป่าตัน   วัดดาวดึงษ์ ตำบลหายยา วัดธาตุคำ ตำบลหายยา  วัดนันทาราม ตำบลหายยา วัดพวกช้าง ตำบลหายยา  วัดพวกเปีย ตำบลหายยา  วัดเมืองมาง ตำบลหายยา  วัดศรีปิงเมือง  ตำบลหายยา  วัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา  วัดหมื่นสาร ตำบลหายยา  วัดช่างแต้ม ตำบลพระสิงห์  วัดทรายมูลพม่า ตำบลพระสิงห์  วัดทรายมูลเมือง ตำบลพระสิงห์  วัดผ้าขาว ตำบลพระสิงห์  วัดพระเจ้าเม็งราย ตำบลพระสิงห์  วัดพวกแต้ม ตำบลพระสิงห์  วัดพวกหงส์ ตำบลพระสิงห์  วัดพันเตา ตำบลพระสิงห์  วัดพันแหวน ตำบลพระสิงห์  วัดพันอ้น ตำบลพระสิงห์  วัดฟ่อนสร้อย ตำบลพระสิงห์  วัดเมธัง ตำบลพระสิงห์  วัดศรีเกิด ตำบลพระสิงห์  วัดหมื่นเงินกอง ตำบลพระสิงห์  วัดหมื่นตูม ตำบลพระสิงห์  วัดเจ็ดลิน ตำบลพระสิงห์ วัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม  วัดท่ากระดาษ ตำบลฟ้าฮ่าม  วัดฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม  วัดลังกา ตำบลฟ้าฮ่าม  วัดสันทราย ตำบลฟ้าฮ่าม วัดกู่คำ ตำบลวัดเกตุ  วัดเกตการาม ตำบลวัดเกตุ  วัดเชตุพน ตำบลวัดเกตุ  วัดท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกตุ  วัดเมืองกาย ตำบลวัดเกตุ  วัดศรีโขง ตำบลวัดเกตุ  วัดสันป่าข่อย ตำบลวัดเกตุ  วัดกู่เต้า  ตำบลศรีภูมิ  วัดควรค่าม้า ตำบลศรีภูมิ  วัดชัยพระเกียรติ ตำบลศรีภูมิ  วัดเชียงมั่น ตำบลศรีภูมิ  วัดเชียงยืน ตำบลศรีภูมิ  วัดเชียงโฉม (เจดีย์ปล่อง) ตำบลศรีภูมิ  วัดดวงดี  ตำบลศรีภูมิ  วัดดอกคำ ตำบลศรีภูมิ วัดดอกเอื้อง ตำบลศรีภูมิ  วัดดับภัย ตำบลศรีภูมิ  วัดทุงยู ตำบลศรีภูมิ  วัดปราสาท ตำบลศรีภูมิ  วัดป้านปิง ตำบลศรีภูมิ  วัดป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ  วัดป่าพร้าวใน ตำบลศรีภูมิ  วัดผาบ่อง ตำบลศรีภูมิ  วัดมณเฑียร ตำบลศรีภูมิ  วัดล่ามช้าง ตำบลศรีภูมิ  วัดโลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ  วัดสำเภา ตำบลศรีภูมิ  วัดหม้อคำตวง ตำบลศรีภูมิ  วัดหมื่นล้าน ตำบลศรีภูมิ  วัดอุโมงค์ ตำบลศรีภูมิ  วัดท่าเดื่อ ตำบลสันผีเสื้อ  วัดท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ  วัดป่าข่อยใต้ ตำบลสันผีเสื้อ  วัดป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ  วัดร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ   วัดป่าแดงมหาวิหาร ตำบลสุเทพ  วัดผาลาด ตำบลสุเทพ  วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ   วัดร่ำเปิง ตำบลสุเทพ  วัดใหม่ห้วยทราย ตำบลสุเทพ  วัดอุโมงค์ ตำบลสุเทพ วัดบวกครกน้อย  ตำบลหนองป่าครั่งวัดหนองป่าครั่ง  ตำบลหนองป่าครั่ง  วัดเมืองสาตรน้อย ตำบลหนองหอย  วัดเมืองสาตรหลวง ตำบลหนองหอย  วัดศรีบุญเรือง ตำบลหนองหอย  วัดสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย  วัดเสาหิน ตำบลหนองหอย  วัดสันติธรรม ตำบลช้างเผือก

อำเภอดอยเต่า

ร้านดอกไม้อำเภอดอยเต่า ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดพระธาตุดอยเกิ้ง ตำบลท่าเดื่อ วัดบ้านชั่ง ตำบลท่าเดื่อ วัดแปลงห้า ตำบลท่าเดื่อ วัดวังหลวง ตำบลท่าเดื่อ วัดดอยเต่า ตำบลดอยเต่า  วัดเด่นคา ตำบลดอยเต่าวัดบ้านไร่ ตำบลดอยเต่า วัดสันติสุข ตำบลดอยเต่า วัดท่าเดื่อ ตำบลบงตัน  วัดบ้านโท้ง ตำบลบงตัน วัดบ้านน้อย ตำบลบงตัน วัดบ้านบงตัน ตำบลบงตัน  วัดหล่ายแก้ว ตำบลบงตัน วัดบ้านแอ่น ตำบลบ้านแอ่น  วัดพิงคาราม ตำบลบ้านแอ่น  วัดท่าครั่ง ตำบลโป่งทุ่ง  วัดบ้านโปง ตำบลโป่งทุ่ง  วัดพระพุทธบาทตะเมาะ ตำบลโป่งทุ่ง วัดฉิมพลีวุฒาราม ตำบลมืดกา  วัดประถมการาม ตำบลมืดกา  วัดปัจฉิมการาม ตำบลมืดกา

อำเภอจอมทอง

ร้านดอกไม้อำเภอจอมทอง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดข่วงเปา ตำบลข่วงเปา  วัดขะแมด ตำบลข่วงเปา  วัดมงคลวารี ตำบลข่วงเปา  วัดวังดิน ตำบลข่วงเปา วัดสบรู้ ตำบลข่วงเปา วัดห้วยตองสัก ตำบลข่วงเปา วัดใหม่สันตึง ตำบลข่วงเปา ตำบลบ้านแปะ วัดข่วงเปาใต้ ตำบลบ้านแปะ วัดดงเย็น ตำบลบ้านแปะ วัดท่าข้าม ตำบลบ้านแปะ วัดนากบ ตำบลบ้านแปะ วัดบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ วัดม่อนหิน ตำบลบ้านแปะ วัดสบแจ่ม ตำบลบ้านแปะ วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย ตำบลบ้านแปะ วัดสบแปะ ตำบลบ้านแปะ วัดห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ  วัดเชิงดอย ตำบลบ้านหลวง วัดแท่นคำ ตำบลบ้านหลวง วัดน้ำตกแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง วัดน้ำต้อง ตำบลบ้านหลวง วัดน้ำลัด ตำบลบ้านหลวง วัดพระเกิ๊ด ตำบลบ้านหลวง วัดพระบาท ตำบลบ้านหลวง วัดเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง   วัดบ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย วัดแม่สอย ตำบลแม่สอย วัดโรงวัว ตำบลแม่สอย วัดวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย วัดสบสอย ตำบลแม่สอย วัดทุ่งปูน ตำบลสบเตี๊ยะ วัดพุทธนิมิตร ตำบลสบเตี๊ยะ วัดโมคคัลลาน ตำบลสบเตี๊ยะ วัดวังจำปา ตำบลสบเตี๊ยะ วัดวังปาน ตำบลสบเตี๊ยะ วัดสบเตี๊ยะ ตำบลสบเตี๊ยะ วัดหนองอาบช้าง ตำบลสบเตี๊ยะ วัดห้วยม่วง ตำบลสบเตี๊ยะ วัดหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ วัดล้านนาญาณสังวราราม ตำบลข่วงเปา วัดป่ารัตนปัญญาราม ตำบลข่วงเปา

อำเภอเชียงดาว

ร้านดอกไม้อำเภอเชียงดาว ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดเจริญราษฎร์ ตำบลเชียงดาว วัดดอนศรีสะอาด ตำบลเชียงดาว วัดดับภัย ตำบลเชียงดาว วัดถ้ำเชียงดาว  ตำบลเชียงดาว วัดแม่อีด ตำบลเชียงดาววัดศรีทรายมูล ตำบลเชียงดาว วัดอัมพวัน ตำบลเชียงดาว วัดอินทาราม ตำบลเชียงดาว วัดอุตตาราม ตำบลเชียงดาว  วัดนันติยาราม ตำบลทุ่งข้าวพวง  วัดสว่างมงคล ตำบลทุ่งข้าวพวง  วัดห้วยตีนตั่ง ตำบลทุ่งข้าวพวง  วัดห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าว วัดปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง  วัดชัยมงคล ตำบลเมืองงาย วัดเชียงมั่น ตำบลเมืองงาย วัดเชียงยืน ตำบลเมืองงาย วัดศรีบุญเรือง ตำบลเมืองงาย วัดสะอาดชัยศรี ตำบลเมืองงาย วัดอัมพาราม ตำบลเมืองงาย  วัดนาหวาย ตำบลเมืองนะ วัดโละป่าหาญ ตำบลเมืองนะ วัดเวฬุวัน ตำบลเมืองนะ วัดห้วยไส้ ตำบลเมืองนะ  วัดจอมคีรี ตำบลแม่นะ วัดปางมะโอ ตำบลแม่นะ วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลแม่นะ วัดศรีดอนชัย ตำบลแม่นะ วัดศรีอุ่นเมือง ตำบลแม่นะ วัดศิริมงคล ตำบลแม่นะ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลแม่นะ  วัดใจ ตำบลเชียงดาว วัดถ้ำผาปล่อง ตำบลเชียงดาว วัดถ้ำปากเปียง ตำบลเชียงดาว

อำเภอไชยปราการ

ร้านดอกไม้อำเภอไชยปราการ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดทุ่งยาว ตำบลปงตำ วัดปงตำ ตำบลปงตำ วัดมหิงสาวาส ตำบลปงตำ วัดสุปัฎนาราม ตำบลปงตำ วัดห้วยม่วง ตำบลปงตำ วัดอรัญญวาสี ตำบลปงตำ

วัดฉิมพลีวัน ตำบลแม่ทะลบ วัดดอยหล่อ ตำบลแม่ทะลบ วัดปักกัณตาวาส ตำบลแม่ทะลบ วัดป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ วัดพระธาตุจอมคีรี ตำบลแม่ทะลบ  ตำบลศรีดงเย็น วัดกิ่วจำปี ตำบลศรีดงเย็น วัดเชียงหมั้น ตำบลศรีดงเย็น วัดถ้ำตับเตา ตำบลศรีดงเย็น วัดทรายขาว ตำบลศรีดงเย็น วัดศรีดงเย็น ตำบลศรีดงเย็นวัดสันต้นเปา ตำบลศรีดงเย็น วัดสันทราย ตำบลศรีดงเย็น วัดสุกาวาส ตำบลศรีดงเย็น วัดหนองเทียนคำ ตำบลศรีดงเย็น วัดหัวฝาย ตำบลศรีดงเย็น วัดอินทาราม ตำบลศรีดงเย็น วัดต้นโชค ตำบลหนองบัว วัดทาน้ำงาม ตำบลหนองบัว วัดบ้านปง ตำบลหนองบัว วัดบุญฑริกาวาส ตำบลหนองบัว วัดป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว  วัดถ้ำผาผึ้ง ตำบลหนองบัว

อำเภอดอยสะเก็ด

ร้านดอกไม้อำเภอดอยสะเก็ด ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดดอยกู่ (พระธาตุดอยกู่) ตำบลเชิงดอย วัดนาถสำราญ ตำบลเชิงดอย วัดนิวาสไพรสณฑ์ ตำบลเชิงดอย วัดปทุมสราราม ตำบลเชิงดอย วัดป่าไผ่ศรีโขง ตำบลเชิงดอย วัดโพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย วัดร้องขี้เหล็ก ตำบลเชิงดอย วัดรังษีสุทธาวาส ตำบลเชิงดอย วัดศรีประดิษฐ์ ตำบลเชิงดอย วัดสุขเกษม ตำบลเชิงดอย วัดอมราราม ตำบลเชิงดอย  วัดบ้านถ้ำ ตำบลตลาดขวัญ วัดวาลุการาม ตำบลตลาดขวัญ วัดศิริมังคลาราม ตำบลตลาดขวัญ วัดพรหมจริยาราม ตำบลตลาดใหญ่  วัดมหาวนาภิมุข ตำบลตลาดใหญ่  วัดศรีชยาราม ตำบลตลาดใหญ่ วัดศรีดอนดู่ ตำบลตลาดใหญ่ วัดสุนทรศิริ ตำบลตลาดใหญ่ วัดชยาลังการ์ ตำบลป่าป้อง  วัดดวงดี ตำบลป่าป้อง วัดโชคชัย (ป่ายางงาม) ตำบลป่าป้อง วัดไพรสณฑ์สว่าง ตำบลป่าป้อง  วัดตาดเหมย ตำบลป่าเมี่ยง วัดบ้านโป่ง ตำบลป่าเมี่ยง วัดโป่งน้ำร้อน ตำบลป่าเมี่ยง วัดแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง วัดน้ำแพร่ ตำบลป่าลาน วัดป่าลาน ตำบลป่าลาน วัดปิตยาราม ตำบลป่าลาน วัดศรีประดู่ ตำบลป่าลาน วัดไชยพฤกษาวาส ตำบลแม่คือ  วัดเทพินทราราม ตำบลแม่คือ วัดนาคาสถิตย์ ตำบลแม่คือ วัดป่าแพ่ง ตำบลแม่คือ วัดแม่คือเหนือ ตำบลแม่คือ วัดแม่คือใต้ ตำบลแม่คือ วัดแม่คือตะวันออก ตำบลแม่คือ วัดแม่คือตะวันตก ตำบลแม่คือ วัดกัญจน์นิธยาราม ตำบลแม่โป่ง วัดดอยจอมแจ้ง (จอมแจ้ง) ตำบลแม่โป่ง วัดดอยปล่อยนก ตำบลแม่โป่ง วัดแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง วัดแม่ฮ่องใคร้ ตำบลแม่โป่ง วัดใหม่ชลประทานชูชาติ ตำบลลวงเหนือ วัดมงคลวราราม ตำบลลวงเหนือ วัดวังธาร ตำบลลวงเหนือ วัดสารคามรังสรรค์ ตำบลลวงเหนือ วัดสุขวิเวการาม ตำบลลวงเหนือ วัดป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ วัดสุวรรณคีรีมงคล ตำบลลวงเหนือ วัดดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน วัดป่าฝาง ตำบลสง่าบ้าน วัดสุวรรณฉิมพลี ตำบลสง่าบ้าน ตบลสันปูเลย วัดกู่ม่าน(มงคลชัย) ตำบลสันปูเลย วัดเจติยานุสรณ์ ตำบลสันปูเลย วัดชัยสถาน ตำบลสันปูเลย วัดชัยสถิตย์ ตำบลสันปูเลย วัดเชฏฐาวรคุปต์ ตำบลสันปูเลย วัดดอนชัย ตำบลสันปูเลย วัดยางทอง ตำบลสันปูเลย วัดรัตนปัญญารังสิตย์ ตำบลสันปูเลย วัดวารีสุทธาวาส (รังษีสุทธาวาส) ตำบลสันปูเลย วัดศรีสวัสดิ์ ตำบลสันปูเลย วัดสันปูเลย (สะหลี๋เวียงแก้ว) ตำบลสันปูเลย วัดอัมพวัน ตำบลสันปูเลย  วัดป่าสักหลวง ตำบลสำราญราษฎร์ วัดสันต้นม่วงเหนือ ตำบลสำราญราษฎร์ วัดสันโป่ง ตำบลสำราญราษฎร์ วัดศรีมุงเมือง ตำบลลวงเหนือ

อำเภอดอยหล่อ

ร้านดอกไม้อำเภอดอยหล่อ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดดอนชื่น ตำบลดอยหล่อ วัดปากทางสามัคคี ตำบลดอยหล่อ วัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ วัดพระธาตุดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ วัดฟ้าหลั่ง ตำบลดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว ตำบลดอยหล่อ วัดวังขามป้อม ตำบลดอยหล่อ วัดสันคะยอม ตำบลดอยหล่อ วัดสิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ  วัดหนองหงอก ตำบลดอยหล่อ วัดหลอด ตำบลดอยหล่อ วัดเหล่าเป้า ตำบลดอยหล่อ วัดอรัญญวาส ตำบลดอยหล่อ วัดดอนชัย ตำบลยางคราม วัดบ้านถ้ำ ตำบลยางคราม วัดป่าลาน ตำบลยางคราม วัดยางคราม ตำบลยางคราม วัดศรีแดนเมือง ตำบลยางคราม วัดศรีทรายมูล ตำบลยางคราม วัดหนองหลั้ว ตำบลยางคราม วัดใหม่พัฒนา ตำบลยางคราม  วัดโขงขาว ตำบลสองแคว วัดทุ่งท้อ ตำบลสองแคว วัดป่าลาน ตำบลสองแคว วัดสองแคว ตำบลสองแคว วัดหลังถ้ำ ตำบลสองแคว วัดหัวข่วง ตำบลสองแคว  วัดหนองเหียง ตำบลสันติสุข วัดห้วยดินจี่ ตำบลสันติสุข วัดใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข วัดโป่งจ้อ ตำบลสันติสุข วัดใหม่ป่าตึง ตำบลสันติสุข วัดหนองหอยเก่า ตำบลสันติสุข วัดทุ่งปุ่ย ตำบลสันติสุข วัดป่าลาน ตำบลสันติสุข วัดศิลามงคล ตำบลสันติสุข วัดป่าสวนธรรมรส ตำบลสันติสุข

อำเภอฝาง

ร้านดอกไม้อำเภอฝางให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดธัมมิกาวาส ตำบลโป่งน้ำร้อน วัดปิตยาราม ตำบลโป่งน้ำร้อน วัดมธุราวาส ตำบลโป่งน้ำร้อน วัดวาฬุการาม ตำบลโป่งน้ำร้อน  วัดคงคานิมิตร ตำบลม่อนปิ่น  วัดบ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น วัดประทุมมาวาส ตำบลม่อนปิ่น วัดโพธิ์ทอง ตำบลม่อนปิ่น วัดม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น วัดสวนชา ตำบลม่อนปิ่น วัดสุนทราวาส ตำบลม่อนปิ่น วัดสุวรรณาราม ตำบลม่อนปิ่น วัดหัวนา ตำบลม่อนปิ่น  วัดคงคาราม ตำบลแม่ข่า วัดศรีบัวเงิน ตำบลแม่ข่า วัดสันต้นเปา ตำบลแม่ข่า วัดห้วยโจ้ ตำบลแม่ข่า วัดหาดสำราญ ตำบลแม่ข่า วัดอุดมมงคล ตำบลแม่ข่า วัดอุทกวารี ตำบลแม่ข่า  วัดคยานุสิทธิ์ ตำบลแม่คะ วัดเชียงยืน ตำบลแม่คะ วัดป่าเทพนิมิต ตำบลแม่คะ วัดโป่งทรายคำ ตำบลแม่คะ วัดเหมืองแร่ (ปางควาย) ตำบลแม่คะ วัดสวนดอกบัวนาค ตำบลแม่คะ วัดเกตุกาหลง ตำบลแม่คะ  วัดหนองผักหนาม ตำบลแม่คะ  วัดทุ่งจำลอง ตำบลแม่งอน วัดพรหมจริยาวาส ตำบลแม่งอน วัดพระธาตุดอยแก้ว ตำบลแม่งอน วัดแม่งอน ตำบลแม่งอน วัดสุคันธวารี ตำบลแม่งอน วัดห้วยห้อม ตำบลแม่งอน  วัดชัยเกษม ตำบลแม่สูน วัดเทพประสิทธิ์ ตำบลแม่สูน วัดแม่สูน ตำบลแม่สูน วัดล้องอ้อ ตำบลแม่สูน วัดวิเวกการาม ตำบลแม่สูน วัดสันปูเลย ตำบลแม่สูน วัดหนองยาว ตำบลแม่สูน  วัดกลางทุ่ง ตำบลเวียง วัดคลองศิลา ตำบลเวียง วัดคูหาวารีเกษม ตำบลเวียง วัดจองแป้น ตำบลเวียง วัดเจดีย์งาม ตำบลเวียง วัดชยาราม ตำบลเวียง วัดต้นรุง ตำบลเวียง วัดท่าสะแล ตำบลเวียง วัดเทพอำนวย ตำบลเวียง วัดปัณณาราม ตำบลเวียง วัดปางผึ้ง ตำบลเวียง วัดป่าแดง ตำบลเวียง วัดพระบาทอุดม ตำบลเวียง วัดม่วงคำ ตำบลเวียง วัดแม่ใจใต้ ตำบลเวียง วัดศรีดอนชัย ตำบลเวียง วัดสระนิคม ตำบลเวียง วัดเสาหิน ตำบลเวียง วัดต้นส้านสามัคคี ตำบลสันทราย วัดนันทาราม ตำบลสันทราย วัดศรีถ้อย ตำบลสันทราย วัดศรีบุญเรือง ตำบลสันทราย วัดศรีมงคล ตำบลสันทราย วัดสันต้นดู่ ตำบลสันทราย วัดสุนทราราม ตำบลสันทราย วัดโสตยาราม ตำบลสันทราย วัดโสภณาราม ตำบลสันทราย

อำเภอพร้าว

ร้านดอกไม้อำเภอพร้าว ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก วัดสหกรณ์แปลงสอง ตำบลเขื่อนผาก วัดห้วยบง ตำบลเขื่อนผาก วัดทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง วัดบ้านหม้อ ตำบลทุ่งหลวง วัดป่าจี้ ตำบลทุ่งหลวง วัดน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ วัดป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่ วัดพระเจ้าล้านทอง ตำบลน้ำแพร่ วัดสันขวาง ตำบลน้ำแพร่ วัดหนองปลามัน ตำบลน้ำแพร่ วัดทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง วัดบ้านดง ตำบลบ้านโป่ง วัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง วัดป่าลัน ตำบลบ้านโป่ง วัดป่าฮิ้น ตำบลบ้านโป่ง วัดต้นกอก ตำบลป่าตุ้ม วัดต้นรุง ตำบลป่าตุ้ม วัดทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม วัดทุ่งห้า ตำบลป่าตุ้ม วัดป่าตุ้มดอน ตำบลป่าตุ้ม วัดป่าตุ้มโห้ง ตำบลป่าตุ้ม วัดสันคะมอก ตำบลป่าตุ้ม วัดสันถนน ตำบลป่าตุ้ม วัดห้วยกุ ตำบลป่าตุ้ม  วัดบ้านโละ  ตำบลป่าไหน่ วัดบ้านเหล่า ตำบลป่าไหน่ วัดป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่ วัดพระธาตุขุนโก๋น ตำบลป่าไหน่ วัดม่วงถ้อย ตำบลป่าไหน่ วัดสันกลาง ตำบลป่าไหน่ วัดสันปอธง ตำบลป่าไหน่ วัดสันยาว ตำบลป่าไหน่ วัดบ้านล้อง ตำบลแม่แวน วัดป่าแขม ตำบลแม่แวน วัดป่าแขม ตำบลแม่แวนวัดแม่แวน ตำบลแม่แวน วัดแม่เหียะ ตำบลแม่แวน วัดทุ่งบวกข้าว ตำบลแม่ปั๋ง วัดประดู่ ตำบลแม่ปั๋ง วัดพระเจ้าตนหลวง ตำบลแม่ปั๋ง วัดม่อนหินไหล ตำบลแม่ปั๋ง วัดแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง วัดแม่แพง ตำบลแม่ปั๋ง วัดห้วยงู ตำบลแม่ปั๋ง วัดห้วยทราย ตำบลแม่ปั๋ง วัดกลางเวียง ตำบลเวียง วัดขามสุ่ม ตำบลเวียง วัดป่าเสี้ยว ตำบลเวียง วัดแม่กอย ตำบลเวียง วัดหนองอ้อ ตำบลเวียง  วัดท่ามะเกี๋ยง ตำบลสันทราย วัดบ่อเต่า ตำบลสันทราย วัดพระธาตุกลางใจเมือง ตำบลสันทราย วัดสันทราย ตำบลสันทราย วัดสันปง ตำบลสันทราย วัดหนองครก ตำบลสันทราย วัดหนองปิด ตำบลสันทราย วัดห้วยส้าน ตำบลสันทราย  วัดดงมะไฟ ตำบลโหล่งขอด วัดทุ่งแดง ตำบลโหล่งขอด วัดบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด วัดประตูโขง ตำบลโหล่งขอด วัดป่าห้า ตำบลโหล่งขอด วัดศรีมหาโพธิ์ ตำบลโหล่งขอด วัดสันนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด  วัดดอยแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง วัดป่าเหมี้ยงขุนปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง วัดนิคมสหกรณ์ ตำบลแม่แวน วัดป่าอาจารย์มั่น ตำบลเวียง วัดเจติยบรรพต ตำบลโหล่งขอด

อำเภอแม่แตง

ร้านดอกไม้อำเภอแม่แตง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดเมืองกื้ด ตำบลกื้ดช้าง วัดแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง  วัดทรายมูล ตำบลขี้เหล็ก วัดบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง ตำบลขี้เหล็ก วัดมะองค์นก ตำบลขี้เหล็ก วัดแม่ขะจาน ตำบลขี้เหล็ก วัดร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก วัดสันป่าสัก ตำบลขี้เหล็ก วัดห้วยไร่ ตำบลขี้เหล็ก วัดช่อแลพระงาม ตำบลช่อแล วัดบ้านกาด ตำบลช่อแล วัดบ้านใหม่ ตำบลช่อแล วัดป่าไผ่ ตำบลช่อแล วัดสันป่าสัก ตำบลช่อแล วัดหนองบัว ตำบลช่อแล วัดเหล่าก๋อง ตำบลช่อแล  วัดบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง วัดปางไม้แดง ตำบลบ้านช้าง วัดดอย ตำบลบ้านเป้า วัดทุ่งล้อม ตำบลบ้านเป้า วัดบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า วัดบ้านแพะ ตำบลบ้านเป้า วัดป่าตึงงาม ตำบลบ้านเป้า วัดสบเลิม ตำบลบ้านเป้า วัดสบเลิม ตำบลบ้านเป้า วัดท่าผา ตำบลป่าแป๋ วัดปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ วัดปางลัน ตำบลป่าแป๋ วัดป่ายางหนาด ตำบลป่าแป๋
(ปางยางหนาด) ตำบลป่าแป๋ วัดผาเด็ง ตำบลป่าแป๋  วัดก๋ายน้อย ตำบลเมืองก๋าย วัดบ้านเหล่า ตำบลเมืองก๋าย วัดบ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย วัดเมืองก๋าย ตำบลเมืองก๋าย  วัดทุ่งหลวง ตำบลแม่แตง วัดม่วงชุม ตำบลแม่แตง วัดแม่กะหลวง ตำบลแม่แตง วัดสันปูเลย ตำบลแม่แตง วัดหนองบัว ตำบลแม่แตง  วัดบ้านผึ้ง ตำบลแม่หอพระ วัดแม่นาป๊าก ตำบลแม่หอพระ วัดแม่หอพระ ตำบลแม่หอพระ วัดสันนาเม็ง ตำบลแม่หอพระ วัดหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ  วัดดอนเจียง ตำบลสบเปิง  วัดดอยตะแคง ตำบลสบเปิง วัดท่าข้าม ตำบลสบเปิง วัดปางม่วง ตำบลสบเปิง วัดปางฮ่าง ตำบลสบเปิง วัดสบเปิง ตำบลสบเปิง วัดหนองบัวหลวง ตำบลสบเปิง  วัดพระเจ้าตนหลวง ตำบลสันป่ายาง วัดสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง วัดสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง วัดหนองบัวน้อย ตำบลสันป่ายาง วัดติยะสถาน ตำบลสันมหาพน วัดปากทาง ตำบลสันมหาพน วัดแม่แตง ตำบลสันมหาพน วัดหนองหล่ม ตำบลสันมหาพน  วัดบ้านเด่น ตำบลอินทขิล วัดบ้านปง ตำบลอินทขิล วัดปางกว้าง ตำบลอินทขิล วัดป่าจี้ ตำบลอินทขิล วัดม่วงคำ ตำบลอินทขิล วัดมืดกาพัฒนาราม ตำบลอินทขิล วัดวังแดง ตำบลอินทขิล วัดหนองผึ้ง ตำบลอินทขิล วัดหนองออน ตำบลอินทขิล วัดหางดง ตำบลอินทขิล วัดอินทขิล ตำบลอินทขิล วัดจิตตาราม ตำบลช่อแล   วัดขันติวนาราม ตำบลแม่หอพระ  วัดพระเจ้าตนหลวง ตำบลสันป่ายาง วัดป่าผาแด่น ตำบลสันป่ายาง วัดป่าอาจารย์ตื้อ ตำบลสันมหาพน วัดสันติบถ ตำบลสันมหาพน  วัดอรัญญวิเวก ตำบลอินทขิล  วัดป่านาบุญ ตำบลแม่แตง วัดป่าหมู่ใหม่ ตำบลแม่แตง

อำเภอแม่ริม

ร้านดอกไม้อำเภอแม่ริม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดคุณานุสรณ์ ตำบลขี้เหล็ก วัดมงคลประสิทธิ์ ตำบลขี้เหล็ก วัดศรีชลาธาร ตำบลขี้เหล็ก วัดสามัคคีธรรม ตำบลขี้เหล็ก วัดสุรินทราษฎร์ ตำบลขี้เหล็กวัดหนองปันเจียง ตำบลขี้เหล็ก วัดอินทาราม ตำบลขี้เหล็ก วัดอุดมชัยราษฎร์ ตำบลขี้เหล็ก  วัดดอนแก้ว วัดดาราภิมุข ตำบลดอนแก้ว วัดปิยาราม ตำบลดอนแก้ว

วัดพระนอน ตำบลดอนแก้ว วัดโสภณาราม ตำบลดอนแก้ว  วัดเทพาราม ตำบลโป่งแยง วัดปงไคร้ ตำบลโป่งแยง วัดปางลุง ตำบลโป่งแยง วัดโป่งแยง ตำบลโป่งแยง วัดเภรีพิชัย ตำบลโป่งแยง วัดคีรีบรรพต ตำบลแม่แรม วัดน้ำตกแม่สา ตำบลแม่แรม วัดบ้านโห้ง ตำบลแม่แรม วัดแม่แรม ตำบลแม่แรม วัดหิรัญนิคม ตำบลแม่แรม วัดอัมพวัน ตำบลแม่แรม  วัดดอนชัย ตำบลแม่สา วัดท่าใคร้ ตำบลแม่สา วัดแม่สา ตำบลแม่สา วัดศรีบุญเรือง ตำบลแม่สา วัดสว่างบันเทิง ตำบลแม่สา  วัดดวงดี ตำบลริมใต้ วัดทรายมูล ตำบลริมใต้ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ วัดแม่ริม ตำบลริมใต้ วัดรัตนาราม ตำบลริมใต้ วัดลัฎฐิวัน ตำบลริมใต้ วัดอรุณนิวาส ตำบลริมใต้  วัดเจดีย์สถาน ตำบลริมเหนือ วัดหัวดง ตำบลริมเหนือ  วัดชลประทาน ตำบลสะลวง วัดประกาศธรรม ตำบลสะลวง วัดพระพุทธบาทสี่รอย ตำบลสะลวง วัดเมืองก๊ะ ตำบลสะลวง วัดสะลอง ตำบลสะลวง วัดสิทธิทรงธรรม ตำบลสะลวง วัดสุวรรณาวา ตำบลสะลวง   วัดกุมภประดิษฐ ตำบลสันโป่ง วัดนันทาราม ตำบลสันโป่ง วัดโพธินิมิตร ตำบลสันโป่ง วัดมณีประดิษฐ์ ตำบลสันโป่ง วัดศรีชมพู ตำบลสันโป่ง วัดสระฉัททันต์ ตำบลสันโป่ง วัดสันโป่ง ตำบลสันโป่งวัดสุวรรณาวาส ตำบลสันโป่ง   วัดตำหนักธรรมนิมิตร ตำบลห้วยทราย วัดแม่แอน ตำบลห้วยทราย  วัดวาลุการาม ตำบลห้วยทราย    วัดชมพูนุท ตำบลเหมืองแก้ว วัดดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว วัดนันทาวาส ตำบลเหมืองแก้ว วัดพรหมประดิษฐ์ ตำบลเหมืองแก้ว วัดวิจิตรวารี ตำบลเหมืองแก้ว  วัดเวฬุวัน ตำบลเหมืองแก้ว วัดศรีปิงชัย ตำบลเหมืองแก้ว  วัดธรรมสันติเจดีย์ ตำบลริมเหนือ  วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้   วัดป่าน้ำริน ตำบลขี้เหล็ก  วัดป่าสะลวง ตำบลสะลวง วัดป่าห้วยส้มสุก ตำบลสะลวง

อำเภอแม่วาง

ร้านดอกไม้อำเภอแม่วาง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดชัยมงคล ตำบลดอนเปา วัดดอนเปา ตำบลดอนเปา วัดทุ่งศิลา ตำบลดอนเปา วัดน้ำบ่อติ๊บ ตำบลดอนเปา วัดรังษีสุทธาราม ตำบลดอนเปา วัดสันปูเลย ตำบลดอนเปา วัดหลวงขุนวิน ตำบลดอนเปา วัดหลวงขุนวิน ตำบลดอนเปา วัดห้วยแก้ว ตำบลดอนเปา วัดใหม่สวรรค์  วัดจอมแจ้ง ตำบลทุ่งปี้ วัดดอนแก้ว ตำบลทุ่งปี้ วัดท่าช้าง ตำบลทุ่งปี้ วัดบุญยืน ตำบลทุ่งปี้ วัดพันตน ตำบลทุ่งปี้ วัดมะกับตองหลวง ตำบลทุ่งปี้   วัดจันทร์เกษม ตำบลทุ่งรวงทอง วัดดอนปิน ตำบลทุ่งรวงทอง วัดมหาวัน ตำบลทุ่งรวงทอง วัดศรีชุม ตำบลทุ่งรวงทอง วัดสารภี ตำบลทุ่งรวงทอง วัดแสนคันธา ตำบลทุ่งรวงทอง  วัดจำลอง ตำบลบ้านกาด วัดบ้านใหม่ปางเติม ตำบลบ้านกาด  วัดป่าแดด ตำบลบ้านกาด วัดศิริชัยนิมิตร ตำบลบ้านกาด วัดโสภาราม ตำบลบ้านกาด วัดอัมพาราม ตำบลบ้านกาด  วัดถ้ำดอยโตน ตำบลแม่วิน วัดมัชฌิมาราม ตำบลแม่วิน วัดวิมุตติการาม ตำบลแม่วิน วัดสบวิน ตำบลแม่วิน  วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ ตำบลดอนเปา

อำเภอแม่ออน

ร้านดอกไม้อำเภอแม่ออน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว ตำบลทาเหนือ วัดแม่ตะไคร้ ตำบลทาเหนือ  วัดจอมธรรม ตำบลแม่ทา วัดดอนชัย ตำบลแม่ทา วัดศรีบุญเรือง ตำบลแม่ทา วัดห้วยทราย ตำบลแม่ทา  วัดโป่งวนาราม ตำบลสหกรณ์  วัดคันธาพฤกษา ตำบลห้วยแก้ว วัดบ้านป๊อก ตำบลห้วยแก้ว วัดปางกอง ตำบลห้วยแก้ว วัดแม่เตาดิน ตำบลห้วยแก้ว วัดแม่ลาย ตำบลห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว   วัดบ้านวาก ตำบลออนกลาง วัดเปาสามขา ตำบลออนกลาง วัดพระธาตุดอยผาตั้ง ตำบลออนกลาง วัดเหล่าจันทรังษี ตำบลออนกลาง วัดออนกลาง ตำบลออนกลาง  วัดดอนทราย ตำบลออนเหนือ วัดหนองหอย ตำบลออนเหนือ วัดหัวฝาย ตำบลออนเหนือ วัดออนหลวย ตำบลออนเหนือ

อำเภอสันกำแพง

ร้านดอกไม้อำเภอสันกำแพง  ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดกฤษณา ตำบลแช่ช้าง วัดแช่ช้าง ตำบลแช่ช้าง วัดดงขี้เหล็ก ตำบลแช่ช้าง วัดดอนปีน ตำบลแช่ช้าง วัดป่าเปา ตำบลแช่ช้าง  วัดต้นเปา ตำบลต้นเปา วัดต้นผึ้ง ตำบลต้นเปา วัดบวกเป็ด ตำบลต้นเปา วัดบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา วัดพระป้าน ตำบลต้นเปา วัดสันป่าค่า ตำบลต้นเปา วัดสันมะฮกฟ้า ตำบลต้นเปา วัดหนองโค้ง ตำบลต้นเปา  วัดชัยชนะมงคล (ป่าเป้า) ตำบลทรายมูล วัดดอนมูล ตำบลทรายมูล วัดทรายมูล ตำบลทรายมูล วัดสันก้างปลา ตำบลทรายมูล วัดสันโค้ง ตำบลทรายมูล  วัดกอสะเลียม ตำบลบวกค้าง วัดช่างเพี้ยน ตำบลบวกค้าง วัดบวกค้าง ตำบลบวกค้าง วัดบ้านโป่ง ตำบลบวกค้าง วัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง วัดย่าพาย ตำบลบวกค้าง วัดร้องกองข้าว ตำบลบวกค้าง วัดร้อยพร้อม ตำบลบวกค้าง  วัดปงป่าเอื้อง ตำบลแม่ปูคา วัดป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา วัดปูคาใต้ ตำบลแม่ปูคา วัดแม่ปูคาเหนือ ตำบลแม่ปูคา วัดสันมะแปป ตำบลแม่ปูคา  วัดน้ำจำ (น้ำชำ) ตำบลร้องวัวแดง วัดม่วงเขียว ตำบลร้องวัวแดง วัดม่วงม้าใต้ ตำบลร้องวัวแดง วัดม่วงม้าเหนือ ตำบลร้องวัวแดง วัดร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง วัดลังการ์ ตำบลร้องวัวแดง วัดวังธาร ตำบลร้องวัวแดง  วัดถ้ำเมืองออน ตำบลสหกรณ์  วัดบ้านมอญ ตำบลสันกลาง วัดสันกลางใต้  ตำบลสันกลาง วัดสันกลางเหนือ ตำบลสันกลาง วัดสีมาราม ตำบลสันกลาง  วัดคำซาว ตำบลสันกำแพง วัดบ้านน้อย ตำบลสันกำแพง วัดป่าแดง ตำบลสันกำแพง วัดป่าเห็ว ตำบลสันกำแพง วัดศรีบุญเรือง ตำบลสันกำแพง วัดสันกำแพง ตำบลสันกำแพง วัดสันติวนาราม ตำบลสันกำแพง วัดสันใต้ ตำบลสันกำแพง วัดสันปูเลย ตำบลสันกำแพง   วัดดอยซิว ตำบลห้วยทราย วัดทุ่งต้อม ตำบลห้วยทราย วัดป่าตึง  ตำบลห้วยทราย วัดแม่ตาด ตำบลห้วยทราย วัดล้านทอง ตำบลห้วยทราย วัดสันข้าวแคบกลาง ตำบลห้วยทราย วัดหนองแสะ ตำบลห้วยทราย  วัดบ้านโห้ง ตำบลออนใต้ วัดป่าแงะ ตำบลออนใต้ วัดป่าตึง ตำบลออนใต้ วัดป่าห้า ตำบลออนใต้ วัดแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ วัดอรุณโชติการาม ตำบลออนใต้  วัดโรงธรรมสามัคคี ตำบลสันกำแพง

อำเภอสันทราย

ร้านดอกไม้อำเภอสันทราย  ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดพระธาตุจอมกิตติ (กิจจิ) ตำบลแม่แฝก วัดบ้านโป่ง ตำบลแม่แฝก วัดร่มหลวง ตำบลแม่แฝก วัดศรีงาม ตำบลแม่แฝก วัดศรีทรายมูล ตำบลแม่แฝก วัดหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก วัดหนองแสะ ตำบลแม่แฝก วัดห้วยแก้ว ตำบลแม่แฝก  วัดขัวมุง ตำบลแม่แฝกใหม่ วัดเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ วัดแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ วัดวังขุมเงิน ตำบลแม่แฝกใหม่ วัดสบแฝก ตำบลแม่แฝกใหม่   วัดดอยแท่นพระผาหลวง ตำบลป่าไผ่ วัดป่าแดด ตำบลป่าไผ่ วัดป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ วัดเมืองขอน ตำบลป่าไผ่ วัดแม่แก้ดน้อย ตำบลป่าไผ่ วัดศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ วัดหนองเต่าคำ ตำบลป่าไผ่ วัดหนองอุโบสถ ตำบลป่าไผ่   วัดขัวสูง ตำบลเมืองเล็น วัดเมืองเล็น ตำบลเมืองเล็น วัดเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น วัดหนองก้นครุ ตำบลเมืองเล็น วัดหัวฝาย ตำบลเมืองเล็น  วัดแม่ย่อย ตำบลสันทรายน้อย วัดสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย วัดสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย  วัดข้าวแท่นน้อย ตำบลสันทรายหลวง วัดข้าวแท่นหลวง ตำบลสันทรายหลวง วัดบ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง วัดป่าลาน ตำบลสันทรายหลวง วัดสันทรายหลวง ตำบลสันทรายหลวง   วัดคอกหมูป่า ตำบลสันนาเม็ง วัดแม่กวง ตำบลสันนาเม็ง วัดร้องสัก ตำบลสันนาเม็ง วัดสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง วัดสันหลวง ตำบลสันนาเม็ง วัดหลักพัน ตำบลสันนาเม็ง  วัดต้นสาร ตำบลสันป่าเปา วัดพยากน้อย ตำบลสันป่าเปา  วัดสันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา วัดสันป่าค่าง ตำบลสันป่าเปา  วัดท่าทุ่ม ตำบลสันพระเนตร วัดแม่คาว ตำบลสันพระเนตร วัดสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร วัดสันศรี ตำบลสันพระเนตร  วัดต้นจันทน์ ตำบลหนองจ๊อม วัดท่าเกวียน ตำบลหนองจ๊อม วัดนางเหลียว ตำบลหนองจ๊อม วัดฟ้ามุ่ย ตำบลหนองจ๊อม วัดแม่แก้ดหลวง ตำบลหนองจ๊อม วัดศรีทรายมูล ตำบลหนองจ๊อม วัดสันป่าสัก ตำบลหนองจ๊อม วัดหนองไคร้หลวง ตำบลหนองจ๊อม  วัดทุ่งป่าเก็ด วัดทุ่งหมื่นน้อย ตำบลหนองหาร วัดป่าบง ตำบลหนองหาร วัดแม่โจ้ ตำบลหนองหาร วัดแม่เตาไห ตำบลหนองหาร วัดวิเวกวนาราม ตำบลหนองหาร วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร  วัดทุ่งข้าวตอก ตำบลหนองแหย่ง วัดบวกเปา ตำบลหนองแหย่ง วัดบ้านดงเจริญชัย ตำบลหนองแหย่ง วัดพระบาทตีนนก ตำบลหนองแหย่ง วัดร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง วัดหนองบัวเธียรสิริ ตำบลหนองแหย่ง วัดหนองแหย่ง ตำบลหนองแหย่ง วัดใหม่ชลประทาน ตำบลหนองแหย่ง อารามใหม่บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง  วัดห้วยบงวัฒนาราม ตำบลแม่แฝกใหม่  วัดทิพวนาราม ตำบลหนองหาร

อำเภอสันป่าตอง

ร้านดอกไม้อำเภอสันป่าตอง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดดอนชัย ตำบลท่าวังพร้าว วัดต้นแหนหลวง ตำบลท่าวังพร้าว วัดท่าวังพร้าว ตำบลท่าวังพร้าว วัดมงคล ตำบลท่าวังพร้าว วัดศรีรัตนาราม ตำบลท่าวังพร้าว วัดสันควงคำ ตำบลท่าวังพร้าว  วัดกลางทุ่ง ตำบลทุ่งต้อม วัดก่อเก๊า ตำบลทุ่งต้อม วัดช่างกระดาษ ตำบลทุ่งต้อม วัดบุญนาค ตำบลทุ่งต้อม วัดป่าลาน ตำบลทุ่งต้อมวัดรัตนาราม ตำบลทุ่งต้อม วัดศรีอรุณ ตำบลทุ่งต้อม วัดสบหาร ตำบลทุ่งต้อม วัดสุพรรณรังษี ตำบลทุ่งต้อม  วัดคันธาราม ตำบลสันกลาง วัดบุปผาราม ตำบลสันกลาง วัดห้วยส้ม ตำบลสันกลาง วัดอุโบสถ ตำบลสันกลาง  วัดดอนแก้ว ตำบลทุ่งสะโตก วัดตลาดแก้ว ตำบลทุ่งสะโตก วัดท่าจำปี ตำบลทุ่งสะโตก วัดท่าสา ตำบลทุ่งสะโตก วัดทุ่งเกี้ยง ตำบลทุ่งสะโตก วัดปราสาท ตำบลทุ่งสะโตก วัดป่าชี ตำบลทุ่งสะโตก วัดป่าไม้แดง ตำบลทุ่งสะโตก วัดร้องส้มป่อย ตำบลทุ่งสะโตก วัดศรีบุญเรือง ตำบลทุ่งสะโตก วัดสว่างอารมณ์ ตำบลทุ่งสะโตก วัดหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก  วัดจอมแจ้ง ตำบลน้ำบ่อหลวง วัดทุ่งฟ้าฮ่าม ตำบลน้ำบ่อหลวง วัดน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง วัดโรงวัว ตำบลน้ำบ่อหลวง วัดศรีอุดม ตำบลน้ำบ่อหลวง วัดหนองหวาย ตำบลน้ำบ่อหลวง วัดห้วยโท้ง ตำบลน้ำบ่อหลวง วัดใหม่หัวฝาย ตำบลน้ำบ่อหลวง   วัดต้นกอก ตำบลบ้านกลาง วัดท้องฝาย ตำบลบ้านกลาง วัดท่ากาน ตำบลบ้านกลาง วัดปวงสนุก ตำบลบ้านกลาง วัดป่าสัก ตำบลบ้านกลาง วัดพระเจ้าทองทิพย์ ตำบลบ้านกลาง วัดร้องธาน ตำบลบ้านกลาง วัดศรีนวรัฐ ตำบลบ้านกลาง วัดสันห่าว ตำบลบ้านกลาง วัดสามหลัง ตำบลบ้านกลาง  วัดกิ่วแลหลวง  ตำบลยุหว่า วัดกู่คำ ตำบลยุหว่า วัดต้นโชค ตำบลยุหว่า วัดต้นผึ้ง ตำบลยุหว่า วัดบ้านกลาง ตำบลยุหว่า วัดมะกับตอง ตำบลยุหว่า วัดร้องส้าน (ร้องสร้าน) ตำบลยุหว่า วัดศรีเกิด ตำบลยุหว่า วัดศรีปันเงิน ตำบลยุหว่า วัดสันป่าตอง ตำบลยุหว่า วัดหนองปึ๋ง ตำบลยุหว่า วัดหนองพันเงิน ตำบลยุหว่า วัดอุเม็ง ตำบลยุหว่า  วัดข่วงมื่น ตำบลมะขามหลวง วัดข่วงหมื่น ตำบลมะขามหลวง วัดควรนิมิตร ตำบลมะขามหลวง วัดต้นแก้ว ตำบลมะขามหลวง วัดพระธาตุทุ่งตูม ตำบลมะขามหลวง วัดทุ่งปุย ตำบลมะขามหลวง วัดป่าจู้ ตำบลมะขามหลวง วัดพระบาทยั้งหวีด ตำบลมะขามหลวง วัดมงคล ตำบลมะขามหลวง วัดมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง วัดมะขุนหวาน ตำบลมะขามหลวง วัดส้มป่อย (ส้มปล่อย) ตำบลมะขามหลวง วัดสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง วัดสันทรายมูล ตำบลมะขามหลวง วัดแสงสว่าง ตำบลมะขามหลวง วัดหนองอึ่ง ตำบลมะขามหลวง วัดอุโบสถ ตำบลมะขามหลวง   วัดกอม่วง ตำบลมะขุนหวาน วัดป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน วัดป่าซาง ตำบลมะขุนหวาน  วัดกอโชค ตำบลแม่ก๊า วัดทรายมูล ตำบลแม่ก๊า วัดแม่ก๊า ตำบลแม่ก๊า วัดร้องขุด ตำบลแม่ก๊า วัดโรงวัว ตำบลแม่ก๊า วัดเวฬุวนาราม ตำบลแม่ก๊า วัดสันกาวาฬ ตำบลแม่ก๊า วัดสันคอกช้าง ตำบลแม่ก๊า วัดหนองแขม ตำบลแม่ก๊า วัดหนองครอบ ตำบลแม่ก๊า วัดอินทะวิชัย (อินทรวิชัย) ตำบลแม่ก๊า  วัดกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม วัดต้นงิ้ว ตำบลบ้านแม วัดท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม วัดท่าโป่ง ตำบลบ้านแม วัดธรรมชัย ตำบลบ้านแม วัดบ้านดง ตำบลบ้านแม วัดบ้านเปียง ตำบลบ้านแม วัดบ้านสัน ตำบลบ้านแม วัดร้องขุ้ม ตำบลบ้านแม วัดหางดง ตำบลบ้านแม  วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม ตำบลแม่ก๊า  วัดป่าเจริญธรรม ตำบลยุหว่า

อำเภอสารภี

ร้านดอกไม้อำเภอสารภี ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดขัวมุง ตำบลขัวมุง  วัดหัวดง ตำบลขัวมุง วัดปากเหมือง ตำบลขัวมุง วัดป่าเดื่อ ตำบลขัวมุง วัดไร่ดงพุทธาราม ตำบลขัวมุง วัดศรีมูลเรือง ตำบลขัวมุงวัดอุทุมพราราม ตำบลขัวมุง  วัดท่าต้นกวาว ตำบลชมภู วัดบุบผาราม ตำบลชมภู วัดป่าเป้า ตำบลชมภู วัดพญาชมภู ตำบลชมภู วัดแม่สะลาบ ตำบลชมภู วัดศรีดอนมูล ตำบลชมภู วัดหนองป่าแสะ ตำบลชมภู  วัดเชียงขาง ตำบลไชยสถาน วัดต้นโชคหลวง ตำบลไชยสถาน วัดต้นยางหลวง ตำบลไชยสถาน วัดนันทาราม ตำบลไชยสถาน วัดโพธิมงคล ตำบลไชยสถาน วัดศรีบุญเรือง ตำบลไชยสถาน วัดศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน วัดอุโบสถ ตำบลไชยสถาน  วัดดอนแก้ว ตำบลดอนแก้ว วัดตำหนัก ตำบลดอนแก้ว วัดน้ำโจ้ ตำบลดอนแก้ว วัดสันกลาง ตำบลดอนแก้ว วัดสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว  วัดเจดีย์เหลี่ยม ตำบลท่าวังตาล วัดช้างค้ำ ตำบลท่าวังตาล วัดบวกครกใต้ ตำบลท่าวังตาล วัดบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล วัดบ้านกลาง ตำบลท่าวังตาล วัดป่ากล้วย ตำบลท่าวังตาล วัดป่างิ้ว ตำบลท่าวังตาล วัดป่าเปอะ ตำบลท่าวังตาล วัดบ้านกลาง ตำบลท่าวังตาล  วัดไชยสถาน ตำบลป่าบง วัดต้นตาล ตำบลป่าบง วัดเทพาราม ตำบลป่าบง วัดป่าบงหลวง ตำบลป่าบง วัดศรีคำชมภู ตำบลป่าบง วัดสุพรรณ ตำบลป่าบง   วัดกู่เสือ ตำบลยางเนิ้ง วัดต้นเหียว ตำบลยางเนิ้ง วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ตำบลยางเนิ้ง วัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง วัดศรีโพธาราม ตำบลยางเนิ้ง วัดแสนหลวง ตำบลยางเนิ้ง  วัดต้นผึ้ง ตำบลสันทราย วัดบุปผาราม ตำบลสันทราย วัดปากคลอง ตำบลสันทราย วัดป่าสา ตำบลสันทราย วัดพรหมวนาราม ตำบลสันทราย วัดศรีดอนชัย ตำบลสันทราย วัดสันทราย ตำบลสันทราย วัดหนองแบน ตำบลสันทราย   วัดสันดอนมูล ตำบลท่ากว้าง   วัดกอประจำโฮง ตำบลสารภี วัดช่างเคิ่ง ตำบลสารภี วัดปากกอง ตำบลสารภี วัดมงคลวนาราม ตำบลสารภี วัดสารภี ตำบลสารภี  วัดกองทราย ตำบลหนองผึ้ง วัดเชียงแสน ตำบลหนองผึ้ง วัดดอนจืน ตำบลหนองผึ้ง วัดป่าแคโยง ตำบลหนองผึ้ง วัดผางยอย ตำบลหนองผึ้ง วัดพระนอนหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง วัดสันคือ ตำบลหนองผึ้ง วัดอุโบสถ ตำบลหนองผึ้ง  วัดกู่แดง ตำบลหนองแฝก วัดหนองแฝก ตำบลหนองแฝก วัดหนองสี่แจ่ง ตำบลหนองแฝก วัดหวลการณ์ ตำบลหนองแฝก

อำเภอหางดง

ร้านดอกไม้อำเภอหางดง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดขุนคงหลวง ตำบลขุนคง วัดเดชดำรงค์ ตำบลขุนคง วัดต้นแก้ว ตำบลขุนคง วัดสระแก้ว ตำบลขุนคง วัดถวาย ตำบลขุนคง วัดวงศ์เมธา ตำบลขุนคง วัดศรีโพธิ์งาม ตำบลขุนคง วัดธรรมประดิษฐ์สถาน ตำบลขุนคง  วัดเขตคิชฌาวาส ตำบลน้ำแพร่ วัดจำปาลาว ตำบลน้ำแพร่ วัดนิลประภา ตำบลน้ำแพร่ วัดเวียงด้ง ตำบลน้ำแพร่ วัดศาลา ตำบลน้ำแพร่ วัดอุโบสถ ตำบลน้ำแพร่ วัดเอรัณฑวัน ตำบลน้ำแพร่ วัดพระธาตุดอยถ้ำ ตำบลน้ำแพร่  วัดคีรีเขต ตำบลบ้านปง วัดทองศิริ ตำบลบ้านปง วัดประชาเกษม ตำบลบ้านปง วัดอรัญญวาส ตำบลบ้านปง  วัดโขงขาว ตำบลบ้านแหวน วัดจอมทอง ตำบลบ้านแหวน วัดชัยวุฒิ ตำบลบ้านแหวน วัดช่างคำ ตำบลบ้านแหวน วัดท้าวบุญเรือง ตำบลบ้านแหวน วัดเทพประสิทธิ์ ตำบลบ้านแหวน วัดวรเวทย์วิสิฐ ตำบลบ้านแหวน วัดศรีโพธิ์ทอง ตำบลบ้านแหวน  วัดจันทราวาส ตำบลสบแม่ข่า วัดไชยสถาน ตำบลสบแม่ข่า วัดศรีวารีสถาน ตำบลสบแม่ข่า  วัดขุนเส ตำบลหนองควาย วัดดอยเปา ตำบลหนองควาย วัดตองกาย ตำบลหนองควาย วัดนาบุก ตำบลหนองควาย วัดโพธิพิชิต ตำบลหนองควาย วัดร้อยจันทร์ ตำบลหนองควาย วัดวุฑฒิราษฏร์ ตำบลหนองควาย วัดสหัสสคุณ ตำบลหนองควาย วัดต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย  วัดเจริญราษฎร์ ตำบลหนองแก๋ว วัดมงคลเกษม ตำบลหนองแก๋ว วัดละโว้ ตำบลหนองแก๋ว วัดศรีสุพรรณ์ ตำบลหนองแก๋ว วัดสอาดกุญชร ตำบลหนองแก๋ว วัดสันทราย ตำบลหนองแก๋ว  วัดฉิมพลีวัน ตำบลสันผักหวาน วัดชัยสถิต ตำบลสันผักหวาน วัดถาวรธรรม ตำบลสันผักหวาน วัดผาสุการาม ตำบลสันผักหวาน วัดลัฎฐิวนาราม ตำบลสันผักหวาน  วัดขันแก้ว ตำบลหารแก้ว วัดทุ่งอ้อ ตำบลหารแก้ว วัดศรีล้อม ตำบลหารแก้ว วัดศรีสว่าง ตำบลหารแก้ว วัดอินเทพ ตำบลหารแก้ว  วัดคันธรส ตำบลหนองตอง วัดท่านาค ตำบลหนองตอง วัดเทพกุญชร ตำบลหนองตอง วัดนาคนิมิตร ตำบลหนองตอง วัดป่าลาน ตำบลหนองตอง วัดพระเจ้าเหลื้อม ตำบลหนองตอง วัดพฤกษาราม ตำบลหนองตอง วัดวาฬุการาม ตำบลหนองตอง วัดศรีลังกา ตำบลหนองตอง วัดหนองตอง ตำบลหนองตอง วัดหนองบัว ตำบลหนองตอง วัดอินทราพิบูลย์ ตำบลหนองตอง   วัดกำแพงงาม ตำบลหางดง วัดทรายมูล ตำบลหางดง วัดท้าวคำวัง ตำบลหางดง  วัดประสาทธรรม ตำบลหางดง วัดสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลหางดง วัดหางดง ตำบลหางดง  วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม ตำบลหนองควาย  วัดป่าเทพเนรมิต(วัดห้วยไร่)  ตำบลบ้านปง วัดป่าพุทธพจนาราม ตำบลบ้านปง   วัดป่าธรรมสันติ ตำบลน้ำแพร่พัฒนา

อำเภอฮอด

ร้านดอกไม้อำเภอฮอด ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้วัดอรัญญาวาส ตำบลนาคอเรือ   วัดทุ่งหลวง ตำบลบ่อสลี วัดบ่อสลี ตำบลบ่อสลี  วัดนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง วัดบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง วัดบ่อสะแง๋ ตำบลบ่อหลวง วัดบ่อหลวง ตำบลบ่อหลวง วัดบ้านขุน ตำบลบ่อหลวง วัดวังกอง ตำบลบ่อหลวง   วัดเด่นสารภี ตำบลบ้านตาล วัดทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล วัดป่าขาม ตำบลบ้านตาล วัดพิมพิสารรังสรรค์ ตำบลบ้านตาล วัดแม่ยุย ตำบลบ้านตาล วัดลัฏฐิวัน ตำบลบ้านตาล วัดหนองหลวง ตำบลบ้านตาล  วัดโค้งงาม ตำบลหางดง วัดท่าข้าม ตำบลหางดง วัดบ้านโป่ง ตำบลหางดง วัดปัญญาวุธาราม ตำบลหางดง วัดมัคคาราม ตำบลหางดง วัดแม่ลอง ตำบลหางดง วัดรัตนวราราม ตำบลหางดง วัดวังลุง ตำบลหางดง วัดศิลานิมิต ตำบลหางดง วัดหางดง ตำบลหางดง วัดอินทาราม ตำบลหางดง  วัดคัมภีราราม ตำบลฮอด วัดพระธาตุเจดีย์น้อย ตำบลฮอด วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว ตำบลฮอด วัดหลวงฮอด ตำบลฮอด วัดห้วยทราย ตำบลฮอด