ร้านดอกไม้เชียงราย

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดเชียงราย โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้เชียงรายของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้เชียงราย โทร 061-6070118  

อำเภอเมืองเชียงราย

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองเชียงรายให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดกลางเวียง ม. 1 ตำบลเวียง วัดเจ็ดยอด ม. 18 ตำบลเวียง  วัดเชตะวัน ม. 12 ตำบลเวียง  วัดเชียงยืน ม. 14 ตำบลเวียง  วัดดอยงำเมือง  วัดดอยทอง วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์  วัดมิ่งเมือง  วัดมุงเมือง ม. 1 ตำบลเวียง วัดศรีเกิด  วัดศรีบุญเรือง  ม. 3 ตำบลเวียง วัดคีรีชัย ม. 8 ตำบลรอบเวียง  วัดเชตุพน ม. 15 ตำบลรอบเวียง วัดดงหนองเป็ด ม.11 ตำบลรอบเวียง วัดดอยเขาควาย ม.14 ตำบลรอบเวียง วัดดอยพระบาท ม. 14 ตำบลรอบเวียง วัดป่ายางมน ม. 7 ตำบลรอบเวียง วัดพระบาทสนามบิน ม. 13 ตำบลรอบเวียง วัดเม็งรายมหาราช ม. 2 ตำบลรอบเวียง วัดศรีทรายมูล ม. 11 ตำบลรอบเวียง วัดศรีมิ่งแก้ว ม. 1 ตำบลรอบเวียง วัดสันต้นผึ้ง ม. 15 ตำบลรอบเวียง   วัดสันป่ากอ ม. 13 ตำบลรอบเวียง วัดหนองป่าอั้น ม. 5 ตำบลรอบเวียง วัดขัวแคร่ ม. 1 ตำบลบ้านดู่ วัดบ้านดู่ ม. 3 ตำบลบ้านดู่  วัดปางลาว ม. 10 ตำบลบ้านดู่ วัดป่าซาง ม. 2 ตำบลบ้านดู่ วัดป่าอ้อ ม. 8 ตำบลบ้านดู่ วัดโป่งพระบาท ม. 6 ตำบลบ้านดู่  วัดพระธาตุจอมสัก ม. 14 ตำบลบ้านดู่ วัดถ้ำผาตอง ม. 11 ตำบลนางแล วัดนางแล ม. 3 ตำบลนางแล วัดป่ารวก ม. 8 ตำบลนางแล วัดป่าห้า ม. 1 ตำบลนางแล วัดม่วงคำ ม. 4 ตำบลนางแล วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด ม. 10 ตำบลนางแล วัดลำเปิง ม. 5 ตำบลนางแล วัดสันต้นกอก ม. 13 ตำบลนางแล วัดห้วยพลู ม. 9 ตำบลนางแล วัดอุทกวนาราม ม. 7 ตำบลนางแล วัดเกษแก้ว ม. 1 ตำบลแม่ข้าวต้ม วัดทรายมูล ม. 3 ตำบลแม่ข้าวต้ม วัดทุ่งต้อม ม. 6 ตำบลแม่ข้าวต้ม วัดเทวานิมิต ม. 12 ตำบลแม่ข้าวต้ม วัดประชาร่วมมิตร ม. 10 ตำบลแม่ข้าวต้ม วัดโล๊ะป่าห้า ม.7 ตำบลแม่ข้าวต้ม วัดศรีส้มสุก ม. 5 ตำบลแม่ข้าวต้ม วัดสันต้นแฟน ม. 4 ตำบลแม่ข้าวต้ม วัดแสงพระธาตุ ม. 16 ตำบลแม่ข้าวต้ม วัดห้วยอ้ม ม. 8 ตำบลแม่ข้าวต้ม วัดห้วยอ้มใหม่ ม. 9 ตำบลแม่ข้าวต้ม วัดจอมคีรี ม. 7 บ้านกลางทุ่ง ตำบลแม่ยาว วัดทรายขาว(ห้วยทรายขาว) ม. 3 ตำบลแม่ยาว วัดทุ่งหลวง ม. 9 ตำบลแม่ยาว วัดเทพบุญยืน ม.5 ตำบลแม่ยาว วัดพนาลัย ม. 8 บ้านทรายมูล ตำบลแม่ยาว วัดริมกก ม. 4 ตำบลแม่ยาว วัดสันป่ายาง ม. 6 ตำบลแม่ยาว วัดห้วยขม ม. 15 ตำบลแม่ยาว วัดป่ากล้วย ม. 6 ตำบลสันทราย วัดป่าตึง ม. 4 ตำบลสันทราย วัดโป่งสลี ม. 3 ตำบลสันทราย วัดศรีปูคา ม. 5 ตำบลสันทราย วัดสันทรายหลวง ม. 1 ตำบลสันทราย วัดท่าไคร้ ม. 5 ตำบลแม่กรณ์ วัดปางกอก ม. 9 ตำบลแม่กรณ์ วัดปางริมกรณ์ ม. 10 ตำบลแม่กรณ์ วัดปางสนุก ม. 6 ตำบลแม่กรณ์ วัดฝั่งหมิ่น ม. 7 ตำบลแม่กรณ์ วัดแม่กรณ์ ม. 1 ตำบลแม่กรณ์ วัดแม่สาด ม. 4 ตำบลแม่กรณ์ วัดสวนดอก ม. 3 ตำบลแม่กรณ์ วัดเกษมสุข ม. 6 ตำบลห้วยสัก วัดเขาแก้วดับภัย ม. 1 ตำบลห้วยสัก วัดดงป่าเหมี้ยง ม. 10 ตำบลห้วยสัก วัดดงมะผาง ม. 11 ตำบลห้วยสัก วัดต้นก๊อ ม. 4 ตำบลห้วยสัก วัดบ้านร้อง ม. 12 ตำบลห้วยสัก วัดโป่งขาม ม. 16 ตำบลห้วยสัก วัดร่องเบ้อใน ม.9 ตำบลห้วยสัก วัดร่องปลาขาว ม. 7 ตำบลห้วยสัก วัดร่องเผียว ม. 8 บ้านร่องเผียว ตำบลห้วยสัก วัดศรีดงชัย ม. 11 ตำบลห้วยสัก วัดศรีดอนชุม ม. 10 ตำบลห้วยสัก วัดศรีพิงชัย ม. 3 ตำบลห้วยสัก วัดศรีศักดาราม ม. 5 ตำบลห้วยสัก วัดสันต้นเปา ม. 14 ตำบลห้วยสัก วัดน้ำลัด ม. 3 ตำบลริมกก วัดปางม่วน ม.8 ตำบลริมกก วัดป่ายางหลวง ม. 9 ตำบลริมกก วัดฝั่งหมิ่น ม. 6 ตำบลริมกก วัดสักกวัน ม. 5 ตำบลริมกก วัดสันทรายใหม่ ม. 4 ตำบลริมกก วัดจำบอน ม. 1 ตำบลดอยลาน วัดดอนเรือง ม. 4 ตำบลดอยลาน วัดปงอ้อ ม. 7 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ตำบลดอยลาน วัดรุ่งเรือง ม. 10 ตำบลดอยลาน วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ตำบลดอยลาน วัดสันทรายงาม ม. 3 ตำบลดอยลาน วัดหัตถีวนาราม ม. 6 ตำบลดอยลาน วัดอินทราราม ม. 5 ตำบลดอยลาน วัดดงเทพนิมิต ม. 14 ตำบลป่าอ้อดอนชัย วัดป่าไผ่ ม. 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย วัดป่าอ้อ(ป่าอ้อดอนชัย) ม. 11 ตำบลป่าอ้อดอนชัย วัดปุยคำ ม. 14 ตำบลป่าอ้อดอนชัย วัดร่องขุ่น ม. 1 ตำบลป่าอ้อดอนชัย วัดเวียงหวาย ม.2 เวียงหวาย ตำบลป่าอ้อดอนชัย วัดศรีชุม ม. 3 ตำบลป่าอ้อดอนชัย วัดศรีมงคล ม. 5 ตำบลป่าอ้อดอนชัย วัดสันทรายน้อย ม. 3 ตำบลป่าอ้อดอนชัย วัดสันมะนะ ม. 7 ตำบลป่าอ้อดอนชัย วัดหนองหม้อ ม. 9 ตำบลป่าอ้อดอนชัย วัดร่องธาร ม. 2 ตำบลท่าสาย วัดศรีดอนชัย ม. 8 ตำบลท่าสาย วัดศรีสุพรรณ ม. 6 ตำบลท่าสาย วัดสถาน ม. 3 ตำบลท่าสาย วัดดอยฮางใน ม. 1 ตำบลดอยฮาง  วัดดอยฮางใหม่ ม. 3 ตำบลดอยฮาง วัดโป่งนาคำ ม. 5 ตำบลดอยฮาง วัดร่องอ้อ ม. 2 ตำบลดอยฮาง วัดฮ่องอ้อ ม. 2 ตำบลดอยฮาง วัดบ่อทอง ม.5 บ่อทอง ตำบลท่าสุด

อำเภอเวียงชัย

ร้านดอกไม้อำเภอเวียงชัยให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดเขาสวรรค์ ม. 7 ตำบลทุ่งก่อ วัดดงชัย ม. 2 ตำบลทุ่งก่อ วัดเทพปราณี ม. 1 ตำบลทุ่งก่อ   วัดบ้านเหล่า ม.6 ตำบลทุ่งก่อ วัดร่องบัวทอง ม. 9 ตำบลทุ่งก่อ วัดศรีดอยเรือง ม. 6 ตำบลทุ่งก่อ วัดศรีศักดิ์พัฒนา ม. 8 ตำบลทุ่งก่อ วัดสันติธรรมเวียงเชียงรุ้ง ม. 10 ตำบลทุ่งก่อ วัดห้วยเคียน ม. 5 ตำบลทุ่งก่อ วัดกลางเวียง ม. 1 ตำบลเวียงชัย วัดชัยเจริญ ม. 3 ตำบลเวียงชัย วัดชัยสวัสดิ์ ม. 2 ตำบลเวียงชัย วัดไชยนารายณ์ ม. 9 ตำบลเวียงชัย วัดไชยราษฎร์สำราญ ม. 8 ตำบลเวียงชัย วัดปงหลวง ม. 6 ตำบลเวียงชัย วัดราษฎร์ชุมพล ม. 4 ตำบลเวียงชัย วัดศรีเวียง ม. 3 ตำบลเวียงชัย วัดกู่แก้วพัฒนาราม ม. 7 ตำบลผางาม วัดจอมคีรี ม. 4 ตำบลผางาม วัดดงมะตื๋น ม. 7 ตำบลผางาม วัดทุ่งยั้ง ม. 2 ตำบลผางาม วัดป่าบง(ป่าบงขวาง) ม. 5 ตำบลผางาม วัดร่องคือ ม. 6 ตำบลผางาม วัดร่องห้า ม. 1 ตำบลผางาม วัดหนองบัว ม. 8 ตำบลผางาม วัดหัวฝาย ม. 3 ตำบลผางาม วัดท่าบันไดแก้ว ม. 1 ตำบลเวียงเหนือ วัดโบราณเวียงเดิม ม. 2 ตำบลเวียงเหนือ วัดปางไตรแก้ว ม. 8 ตำบลเวียงเหนือ วัดพนาลัยเกษม ม. 6 ตำบลเวียงเหนือ วัดโพธิ์ชัย ม.7 ตำบลเวียงเหนือ วัดราษฎร์เจริญ ม. 4 ตำบลเวียงเหนือ วัดสันสลิด ม.3 ตำบลเวียงเหนือ วัดชัยมงคล ม. 7 ตำบลป่าซาง วัดทุ่งปุมเป้ง ม. 1 ตำบลป่าซาง วัดป่าซางดอยแก้ว ม. 4 ตำบลป่าซาง วัดป่าซางบุนนาก ม. 3 ตำบลป่าซาง วัดศรีดอยชัย ม. 2 ตำบลป่าซาง วัดศิริมังคลาราม ม. 6 ตำบลป่าซาง วัดหมากเอียก ม. 5 ตำบลป่าซาง วัดจอเจริญ ม. 4 ตำบลดอนศิลา วัดช่องลม ม. 3 ตำบลดอนศิลา วัดชัยพฤกษ์ ม. 5 ตำบลดอนศิลา วัดดอนเลย ม. 8 ตำบลดอนศิลา วัดดอยงาม ม. 6 ตำบลดอนศิลา วัดศรีดอยชัย ม. 2 ตำบลดอนศิลา วัดสมานมิตร ม. 1 ตำบลดอนศิลา วัดสันม่วงคำ ม. 7 ตำบลดอนศิลา วัดบ้านดงมหาวัน ม. 1 ตำบลดงมหาวัน วัดป่าเลา ม. 3 ตำบลดงมหาวัน วัดร้องหวาย ม. 2 ตำบลดงมหาวัน  วัดสันป่าตึง ม. 6 ตำบลดงมหาวัน วัดคีรีสถาน ม. 4 ตำบลเมืองชุม วัดดอนแก้ว ม.11 ตำบลเมืองชุม วัดดอนมูล ม. 10 ตำบลเมืองชุม วัดเมืองชุม ม. 7 ตำบลเมืองชุม วัดร่องโบสถ ม. 3 ตำบลเมืองชุม วัดวังช้าง ม. 9 ตำบลเมืองชุม วัดเวียงแก้ว ม. 2 ตำบลเมืองชุม วัดศรีดอนเรือง ม. 6 ตำบลเมืองชุม

อำเภอเชียงของ

ร้านดอกไม้อำเภอเชียงของให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดดอนมหาวัน ม. 9 ตำบลเวียงวัดทุ่งดุก ม. 4 ตำบลเวียง วัดทุ่งทราย ม. 5 ตำบลเวียง วัดพระแก้ว ม. 8 ตำบลเวียง วัดศรีดอนชัย ม. 2 ตำบลเวียง วัดสบสม ม. 3 ตำบลเวียง วัดหลวง ม. 2 ตำบลเวียง วัดห้วยเม็ง ม. 6 ตำบลเวียง เวัดหัวเวียง ม. 1 ตำบลเวียง วัดหาดไคร้ ม. 7 ตำบลเวียง วัดเชียงคาน ม. 4 ตำบลสถาน วัดเต๋น ม. 8 ตำบลสถาน วัดทุ่งงิ้ว ม. 2 ตำบลสถาน วัดทุ่งอ่าง ม. 6 ตำบลสถาน วัดน้ำม้า ม. 3 ตำบลสถาน วัดแฟน ม. 5 ตำบลสถาน วัดสถาน ม. 1 ตำบลสถาน วัดใหม่ทุ่งหมด ม. 7 ตำบลสถาน วัดครึ่งใต้ ม. 3 ตำบลครึ่ง วัดครึ่งเหนือ ม. 2 ตำบลครึ่ง วัดบ้านตอง ม. 6 ตำบลครึ่ง วัดพร้าวกุด ม. 5 ตำบลครึ่ง วัดม่วงชุม ม. 7 ตำบลครึ่ง วัดส้าน ม. 1 ตำบลครึ่ง วัดหลวง ม. 4 ตำบลครึ่ง  วัดซาววา ม. 3 ตำบลบุญเรือง วัดแดนเมือง ม. 6 ตำบลบุญเรือง  วัดต้นปล้อง ม. 5 ตำบลบุญเรือง วัดบุญเรืองใต้ ม. 2 ตำบลบุญเรือง วัดบุญเรืองเหนือ ม. 1 ตำบลบุญเรือง วัดป่าเคาะ ม. 7 ตำบลบุญเรือง วัดห้วยหก ม. 4 ตำบลบุญเรือง วัดเกี๋ยงใต้ ม. 6 ตำบลห้วยซ้อ วัดเกี๋ยงเหนือ ม. 4 บ้านเกี๋ยงเหนือ ตำบลห้วยซ้อ วัดแก่นใต้ ม. 5 ตำบลห้วยซ้อ วัดแก่นเหนือ ม. 3 ตำบลห้วยซ้อ วัดดอนแก้ว ม. 9 ตำบลห้วยซ้อ วัดเนินสมบูรณ์ ม. 8 ตำบลห้วยซ้อ วัดศรีวิไล ม. 7 ตำบลห้วยซ้อ วัดห้วยซ้อ ม. 1 ตำบลห้วยซ้อ วัดดงหลวง ม. 8 ตำบลศรีดอนชัย วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ม. 7 ตำบลศรีดอนชัย วัดท่าเจริญ ม. 10 ตำบลศรีดอนชัย วัดทุ่งซาง ม. 4 ตำบลศรีดอนชัย วัดบ้านเขียะ ม. 5 ตำบลศรีดอนชัย วัดปากอิงใต้ ม. 2 ตำบลศรีดอนชัย วัดปากอิงเหนือ ม. 2 ตำบลศรีดอนชัย วัดม่วงเจ็ดต้น ม. 9 ตำบลศรีดอนชัย วัดร่องห้า ม. 6 ตำบลศรีดอนชัย วัดลุง ม. 3 ตำบลศรีดอนชัย วัดเวียงหวาย ม. 1 ตำบลศรีดอนชัย วัดหวาย ม. 1 ตำบลศรีดอนชัย วัดดอนที่ ม. 3 ตำบลริมโขง วัดผากุบ ม. 5 ตำบลริมโขง วัดเมืองกาญจน์ ม. 2 ตำบลริมโขง วัดหาดบ้าย ม. 1 ตำบลริมโขง

อำเภอเทิง

ร้านดอกไม้อำเภอเทิงให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดช้างค้ำ ม. 4 ตำบลเวียง วัดทุ่งโห้ง ม. 5 ตำบลเวียง วัดเทิง ม. 9 ตำบลเวียง วัดพระเกิดคงคาราม ม. 14 ตำบลเวียง วัดพระธาตุขุนทอง ม. 3 ตำบลเวียง วัดพระธาตุจอมหงส์ ม. 11 ตำบลเวียง วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ ม.2 ตั้งข้าว ตำบลเวียง วัดพระนาคแก้ว ม. 1 ตำบลเวียง วัดโพธิ์ศรีพัฒนา ม. 13 ตำบลเวียง วัดโพธิ์สว่าง ม. 6 ตำบลเวียง วัดร่องริว ม. 12 ตำบลเวียง วัดห้วยไคร้ ม. 3 ตำบลเวียง วัดอำมาตย์ ม. 1 ตำบลเวียง วัดอุธราราม ม. 7 ตำบลเวียง วัดขอนซุง ม. 11 ตำบลงิ้ว วัดงิ้วเก่า ม. 7 ตำบลงิ้ว วัดงิ้วใหม่ ม. 12 ตำบลงิ้ว วัดเชียงทอง ม. 8 ตำบลงิ้ว วัดตุ้มใต้ ม. 9 ตำบลงิ้ว วัดเนื้อนาบุญ ม.14 ทุ่งลานนา ตำบลงิ้ว วัดบุญยืน ม. 3 ตำบลงิ้ว วัดป่าไผ่ ม. 6 ตำบลงิ้ว วัดเแม่สว่าน ม. 2 ตำบลงิ้ว วัดราษฎร์สามัคคี ม. 10 ตำบลงิ้ว วัดสวนดอก ม. 5 ตำบลงิ้ว วัดสักเหนือ ม. 11 ตำบลงิ้ว วัดดอนแก้ว ม. 6 บ้านดอนดินแดง ตำบลปล้อง วัดดอนแท่น ม. 2 ตำบลปล้อง วัดบ้านเหล่า ม. 1 ตำบลปล้อง วัดปงสนุก ม. 5 ตำบลปล้อง วัดปล้องส้าน ม. 8 ตำบลปล้อง วัดพระธาตุจอมทอง ม. 5 ตำบลปล้อง วัดอภัย ม. 3 ตำบลปล้อง วัดไชยผาบ(ชัยภาพ) ม. 1 ตำบลเชียงเคี่ยน วัดต้นก๊อ ม. 3 ตำบลเชียงเคี่ยน วัดโป่งสัก ม. 6 ตำบลเชียงเคี่ยน วัดภูเขาแก้ว ม. 8 ตำบลเชียงเคี่ยน วัดสันชุม ม. 2 ตำบลเชียงเคี่ยน วัดสันปูเลย ม. 4 ตำบลเชียงเคี่ยน วัดสารภี ม. 5 ตำบลเชียงเคี่ยน วัดไคร้ ม. 3 ตำบลตับเต่า วัดดอนเฟือง ม. 5 ตำบลตับเต่า วัดต้นเขือง ม. 4 ตำบลตับเต่า วัดตับเต่า ม. 2 ตำบลตับเต่า วัดปงค์ ม.7 ตำบลตับเต่า วัดปางค่า ม. 8 ตำบลตับเต่า วัดพระธาตุปูเต้า ม. 7 ตำบลตับเต่า วัดหัวฝาย ม. 6 ตำบลตับเต่า  วัดดอนไชย ม. 6 ตำบลหงาว วัดดอนแยง ม. 13 ตำบลหงาว วัดต้นปี้ ม. 7 ตำบลหงาว วัดท่าข้าม ม. 5 ตำบลหงาว วัดบุญนาค ม. 2 ตำบลหงาว วัดป่าจี้ ม.8 ป่าจี้ ตำบลหงาว วัดป่าถ่อน ม. 5 ตำบลหงาว วัดป่าเป้า ม. 12 ตำบลหงาว วัดผาลาด ม. 10 ตำบลหงาว วัดม่วงแก้ว ม. 15 ตำบลหงาว วัดศาลาวาส ม. 4 ตำบลหงาว วัดสันป่าบง ม. 11 ตำบลหงาว วัดเอียน ม. 14 ตำบลหงาว วัดซาววา ม.3 ตำบลสันทรายงาม วัดประทุมวราราม(หนองบัว) ม. 5 ตำบลสันทรายงามวัดโพธิ์ทอง ม.2 สันทรายงาม ตำบลสันทรายงาม วัดสวนดอกสันทรายมูล ม.1 ตำบลสันทรายงาม วัดหนองสามัคคี ม. 4 ตำบลสันทรายงามวัดดอนไชย ม. 2 ตำบลศรีดอนไชย วัดทุ่งต้อม ม. 5 ตำบลศรีดอนไชย วัดป่ารวก ม. 1 ตำบลศรีดอนไชย วัดสุวรรณาราม ม. 3 ตำบลศรีดอนไชย วัดหนองเลียบ ม. 4 ตำบลศรีดอนไชย วัดดอนมูล ม. 5 ตำบลหนองแรด วัดหนองแรด ม. 1 ตำบลหนองแรด วัดหนองแรดใต้รัตนาราม ม. 3 ตำบลหนองแรด วัดเกี๋ยงดอย ม. 2 ตำบลแม่ลอย วัดเกี๋ยงลุ่ม ม. 4 ตำบลแม่ลอย วัดป่าตึงงาม ม. 6 ตำบลแม่ลอย วัดแม่ลอยไร่(ไชยพรหม) ม. 6 ตำบลแม่ลอย วัดหนองข่วง ม. 1 ตำบลแม่ลอย

อำเภอพาน

ร้านดอกไม้อำเภอพานให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดกว๋าวโท้ง ม. 2 ตำบลสันมะเค็ด  วัดทันใจ ม. 10 ตำบลสันมะเค็ด  วัดท่าเรือ ม. 7 ตำบลสันมะเค็ด วัดวังผาข้อน ม. 9 ตำบลสันมะเค็ด  วัดกู่แก้ว ม. 10 ตำบลแม่อ้อ  วัดปอเรียง ม. 7 ตำบลแม่อ้อ วัดโป่งทะลาย ม. 4 ตำบลแม่อ้อ วัดม่อนป่าสัก ม. 9 ตำบลแม่อ้อ วัดแม่แก้วใต้ ม. 3 ตำบลแม่อ้อ วัดกำพร้าวัวทอง ม. 5 ตำบลธารทอง วัดดงขนุน ม. 10 ตำบลธารทอง วัดไตรมัคคาราม ม. 3 ตำบลธารทอง วัดป่ารวก ม. 1 ตำบลธารทอง วัดราษฎร์ดำรงค์ ม. 5 ตำบลธารทอง วัดราษฎร์บำรุง ม. 1 ตำบลธารทองวัดสองแคว ม. 2 ตำบลธารทอง วัดสันมะแฟน ม. 2 ตำบลธารทอง วัดชัยมงคล ม. 13 ตำบลสันติสุข วัดศรีสุวรรณ ม. 3 ตำบลสันติสุข วัดสว่างจันทร์ ม. 7 ตำบลสันติสุข วัดจำคาวตอง ม. 2 ตำบลดอยงาม วัดท่าดอกแก้ว ม. 5 ตำบลดอยงาม วัดทุ่งสามเหลี่ยม ม. 8 ตำบลดอยงาม วัดสันกำแพง ม. 12 ตำบลดอยงาม วัดสันช้างตาย ม. 10 ตำบลดอยงาม วัดสันธาตุ ม. 2 ตำบลดอยงาม วัดสันป่าหนาด ม. 6 ตำบลดอยงาม วัดสันมะกอก ม. 9 ตำบลดอยงาม วัดหนองควาย ม. 4 ตำบลดอยงาม วัดหนองหมด ม. 11 ตำบลดอยงาม วัดหัวง้ม(ดอยงาม) ม. 7 บ้านดอยงาม ตำบลดอยงาม วัดกู่สูง ม. 2 ตำบลหัวง้ม วัดเขื่อนเมือง ม. 2 ตำบลหัวง้ม วัดดงเจริญ ม. 9 ตำบลหัวง้ม วัดดงมะคอแลน ม. 7 ตำบลหัวง้ม วัดบวกปลาค้าว ม. 3 ตำบลหัวง้ม วัดป่าคา ม. 2 ตำบลหัวง้ม วัดศรีเมืองมูล ม.5 ตำบลหัวง้ม วัดสันหลวง ม. 7 ตำบลหัวง้ม วัดหนองฮ่าง ม. 4 ตำบลหัวง้ม วัดคีรีมงคล ม. 1 ตำบลเจริญเมือง วัดเจริญเมือง ม. 4 ตำบลเจริญเมือง วัดดงตะเคียน ม.10 ตำบลเจริญเมือง วัดเดื่อป่อง ม. 9 ตำบลเจริญเมือง วัดป่ายาง ม. 8 ตำบลเจริญเมือง วัดศรีทรายมูล ม. 2 ตำบลเจริญเมือง วัดคีรีธรรมาราม ม. 10 ตำบลป่าหุ่ง วัดงิ้วเฒ่า ม. 7 ตำบลป่าหุ่ง วัดทุ่งมะฝาง ม. 10 ตำบลป่าหุ่ง วัดป่าแขม ม. 5 ตำบลป่าหุ่ง วัดปางเกาะทราย ม. 6 ตำบลป่าหุ่ง วัดป่าแดด ม. 4 ตำบลป่าหุ่ง วัดป่าบงหลวง ม. 3 ตำบลป่าหุ่ง วัดป่าหัด ม. 2 ตำบลป่าหุ่ง วัดป่าหุ่ง ม. 1 ตำบลป่าหุ่ง วัดปิงเมือง ม. 9 ตำบลป่าหุ่ง วัดผาวี ม. 8 ตำบลป่าหุ่ง วัดห้วยประสิทธิ์ ม. 12 บ้านห้วยประสิทธิ์ ตำบลป่าหุ่ง วัดทุ่งพร้าว ม. 2 ตำบลม่วงคำ วัดนันทาราม ม. 8 ตำบลม่วงคำ วัดป่าถ่อนดอนแก้ว ม. 11 ตำบลม่วงคำ วัดพระหิน ม. 7 ตำบลม่วงคำ วัดม่วงคำ ม. 1 ตำบลม่วงคำ วัดสันกำแพง ม. 3 ตำบลม่วงคำ วัดสันขี้เม้า ม. 10 ตำบลม่วงคำ วัดสันต้นต้อง ม. 9 ตำบลม่วงคำ วัดสันน้ำบ่อ ม. 6 ตำบลม่วงคำ วัดสันผักแค ม. 5 ตำบลม่วงคำ วัดสันมะเหม้า ม. 4 ตำบลม่วงคำ วัดทรายขาว ม. 5 ตำบลทรายขาว

วัดท่าฮ่อ ม. 6 ตำบลทรายขาว วัดโป่งแดง ม. 8 ตำบลทรายขาว วัดแม่คาววัง ม. 2 ตำบลทรายขาว วัดร่องธาร ม. 3 ตำบลทรายขาว วัดสันทราย ม.1 สันทราย ตำบลทรายขาว วัดหนองตุ้ม ม. 7 ตำบลทรายขาว วัดหนองผักจิก ม. 4 ตำบลทรายขาว วัดอุดมวารี ม. 8 ตำบลทรายขาว วัดเชียงยืน ม. 6 ตำบลสันกลาง วัดเชียงหมั้น ม. 7 ตำบลสันกลาง วัดดวงดี ม. 2 ตำบลสันกลาง วัดทาดง ม. 8 ตำบลสันกลาง วัดผาแดง ม. 10 ตำบลสันกลาง วัดพื้นเมือง ม. 1 ตำบลสันกลาง วัดศรีชุม ม. 6 ตำบลสันกลาง วัดสันโค้ง ม. 5 ตำบลสันกลาง วัดหนองถ้ำ ม. 3 ตำบลสันกลาง วัดหัวฝาย ม. 9 ตำบลสันกลาง วัดใหม่พัฒนา(บ้านใหม่พัฒนา) ม. 11 ตำบลสันกลาง วัดดงน้ำล้อม ม. 8 ตำบลแม่เย็น วัดป่าสักเหนือ ม. 4 ตำบลแม่เย็น วัดปูแกง ม. 1 ตำบลแม่เย็น วัดแม่เย็นเหนือ ม. 3 ตำบลแม่เย็น วัดสันกอง ม. 2 ตำบลแม่เย็น วัดสันต้นแหน ม. 7 ตำบลแม่เย็น วัดสันไม้ฮาม ม. 6 ตำบลแม่เย็น วัดเกตุแก้ว ม. 1 ตำบลเมืองพาน วัดดอนตัน ม. 2 ตำบลเมืองพาน วัดทรายมูล ม. 10 ตำบลเมืองพาน วัดเทพวัน ม. 1 ตำบลเมืองพาน วัดป่ากว๋าว ม. 9 ตำบลเมืองพาน วัดป่าซาง ม. 1 ตำบลเมืองพาน วัดป่าไผ่ ม. 2 ตำบลเมืองพาน วัดพระธาตุจอมแว่ ม. 11 ตำบลเมืองพาน วัดม่วงชุม ม. 1 ตำบลเมืองพาน วัดร้องหลอด ม. 3 ตำบลเมืองพาน วัดสันปลาดุก ม. 5 ตำบลเมืองพาน วัดหนองบัวเงิน ม. 14 ตำบลเมืองพาน วัดใหม่เจริญ ม. 8 ตำบลเมืองพาน วัดดงเวียง ม. 8 ตำบลทานตะวัน วัดท่าหล่ม ม. 4 ตำบลทานตะวัน วัดป่าสักใต้ ม. 6 ตำบลทานตะวัน วัดร่องคต ม. 1 ตำบลทานตะวัน วัดสันป่ง ม. 5 ตำบลทานตะวัน วัดสันปูเลย ม. 2 ตำบลทานตะวัน วัดอรัญวิเวก ม. 7 ตำบลทานตะวัน

อำเภอป่าแดด

ร้านดอกไม้อำเภอป่าแดดให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดท่าน้ำ ม. 3 ตำบลป่าแดด วัดป่าสัก ม. 7 ตำบลป่าแดด วัดแม่พุง ม. 2 ตำบลป่าแดด วัดศรีชุมประชา ม. 1 ตำบลป่าแดด วัดศรีบุญยืน ม. 3 ตำบลป่าแดด วัดใหม่ใต้ ม. 6 ตำบลป่าแดด วัดถ้ำผาจรุย ม. 16 ตำบลป่าแงะ วัดป่าแงะ ม. 5 ตำบลป่าแงะ วัดศรีบุญเกิด ม. 4 ตำบลป่าแงะ วัดวังผาศิลาราม ม.8 วังศิลา ตำบลสันมะค่า วัดศรีดอนมูล ม. 3 ตำบลสันมะค่า วัดสันมะค่า ม. 1 ตำบลสันมะค่า วัดศรีดอนแก้ว ม.7 ดอนแก้ว ตำบลโรงช้าง วัดศรีบังวัน ม. 5 ตำบลโรงช้าง

อำเภอแม่จัน

ร้านดอกไม้อำเภอแม่จันให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดทาสา(กาสา) ม. 3 ตำบลแม่จัน วัดบ้านสันพัฒนา(บ้านสันมงคล) ม. 12 ตำบลแม่จัน วัดปงอ้อ ม. 11 ตำบลแม่จัน วัดศรีบุญเรือง ม. 4 ตำบลแม่จัน วัดศรีมงคล ม. 8 ตำบลแม่จัน วัดสุวรรณคีรี ม. 5 ตำบลแม่จัน วัดหนองแว่น ม. 9 ตำบลแม่จัน วัดเชื้อเจ็ดตน ม. 8 ตำบลจันจว้า วัดต้นยาง ม. 7 ตำบลจันจว้า วัดทรายมูล ม. 2 ตำบลจันจว้า วัดบ้านดง ม. 6 ตำบลจันจว้า วัดบ้านใหม่ ม. 1 ตำบลจันจว้า วัดป่ากุ๊ก ม. 8 ตำบลจันจว้า วัดแม่คำน้ำลัด ม. 3 ตำบลจันจว้า วัดสันติวนาราม ม. 2 ตำบลจันจว้า วัดหนองร่อง ม. 8 ตำบลจันจว้า วัดห้วยน้ำราก ม. 5 ตำบลจันจว้า วัดกาคำ ม. 1 ตำบลแม่คำ วัดโชติการาม ม. 8 ตำบลแม่คำ วัดป่าเปา ม. 8 ตำบลแม่คำ วัดม่วงคำ ม. 11 ตำบลแม่คำ วัดแม่คำ ม. 2 ตำบลแม่คำ วัดแม่คำสบเปิน ม. 1 ตำบลแม่คำ วัดร่องก๊อ ม. 4 ตำบลแม่คำ วัดราษฎร์บูรณะ ม. 5 ตำบลแม่คำ วัดศรีโคมคำ ม. 9 ตำบลแม่คำ วัดสันนา ม. 3 ตำบลแม่คำ วัดหนองแหย่ง ม. 7 ตำบลแม่คำ วัดจอมคีรีพัธญา ม. 1 ตำบลป่าซาง วัดถ้ำจตุมหาพรหมมงคลเทพมุนี ม. 4 ตำบลป่าซาง วัดบ้านใหม่พัฒนา(ศิริพัฒนาราม) ม. 25 ตำบลป่าซาง วัดป่าซาง ม. 2 ตำบลป่าซาง วัดป่าห้า ม. 6 ตำบลป่าซาง วัดแม่คี ม. 9 ตำบลป่าซาง วัดแม่สลองใน ม. 4 ตำบลป่าซาง วัดศรียางมูล ม. 8 ตำบลป่าซาง วัดสันคือ ม. 15 ตำบลป่าซาง วัดหนองอ้อ ม. 15 ตำบลป่าซาง วัดจอมจันทร์ ม. 2 ตำบลสันทราย วัดจันตาโลก(ชัยมงคล) ม. 4 ตำบลสันทราย วัดชัยมงคล ม. 7 ตำบลสันทราย วัดไชยมงคล ม. 7 ดงหนองบัว ตำบลสันทราย วัดดอยต่อ ม. 3 ตำบลสันทราย วัดบ้านแหลว ม. 6 ตำบลสันทราย วัดโพธนาราม(โคธนาราม) ม. 8 ตำบลสันทราย วัดสันทราย ม. 1 ตำบลสันทราย วัดสุวรรณมงคล ม. 5 ตำบลสันทราย วัดทัพกุมารทอง ม. 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก วัดท่าข้าวเปลือก ม. 7 ตำบลท่าข้าวเปลือก วัดไพรสณฑ์คีรี ม. 9 ตำบลท่าข้าวเปลือก วัดแม่แพง ม. 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก วัดแม่ลัว ม. 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก วัดแม่ลาก ม. 6 ตำบลท่าข้าวเปลือก วัดแม่หะ ม. 3 ตำบลท่าข้าวเปลือก วัดสบแพง ม. 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก วัดดอนงาม ม. 6 ตำบลปงน้อย วัดดอยงาม ม. 9 ตำบลปงน้อย วัดทุ่งกวาง ม. 3 ตำบลปงน้อย วัดบ้านดอย ม. 5 ตำบลปงน้อย วัดปงสนุก ม. 2 ตำบลปงน้อย วัดป่าแดง ม. 7 ตำบลปงน้อย วัดแม่บง ม. 8 ตำบลปงน้อย วัดแม่เลียบ  ม. 4 ตำบลปงน้อย วัดสันติคีรี ม. 13 ตำบลปงน้อย วัดห้วยไร่ ม. 1 ตำบลปงน้อย วัดห้วยไร่เก่า ม. 17 ตำบลปงน้อย วัดทรายมูล ม. 5 ตำบลป่าตึง วัดทุ่งต่าง ม. 13 ตำบลป่าตึง วัดบ้านโป่งน้ำร้อน ม. 11 ตำบลป่าตึง วัดป่าตึง ม. 7 ตำบลป่าตึง วัดป่าบง ม. 1 ตำบลป่าตึง วัดสันโค้ง ม. 10 ตำบลป่าตึง วัดห้วยมะหินฝน ม. 14 ตำบลป่าตึง วัดบ้านใหม่พัฒนา ม. 6 ตำบลหนองป่าก่อ วัดศรีบุญเรือง ม. 5 ตำบลหนองป่าก่อ วัดสันทรายกองงาม ม. 7 ตำบลหนองป่าก่อ วัดสุวรรณคีรี ม. 8 ตำบลหนองป่าก่อ วัดหนองกล้วย ม. 4 ตำบลหนองป่าก่อ วัดหนองป่าก่อ ม. 3 ตำบลหนองป่าก่อวัดห้วยสัก ม. 1 ตำบลหนองป่าก่อ วัดดงมะตื้น ม. 5 ตำบลแม่ไร่ วัดดอนมูล ม. 1 ตำบลแม่ไร่ วัดสันกอง ม. 7 ตำบลแม่ไร่ วัดห้วยน้ำขุ่น ม. 8 ตำบลแม่ไร่ วัดห้วยไร่ ม. 6 ตำบลแม่ไร่ วัดคงคาราม ม. 5 ตำบลศรีค้ำ วัดป่ายาง ม. 2 ตำบลศรีค้ำ วัดแม่สลองนอก ม. 8 ตำบลศรีค้ำ วัดเวียงสา ม. 7 ตำบลศรีค้ำ วัดศรีค้ำ ม. 3 ตำบลศรีค้ำ วัดสันนายาว ม. 6 ตำบลศรีค้ำ วัดสันสลีหลวง ม. 4 ตำบลศรีค้ำ วัดเหมืองกลาง ม. 1 ตำบลศรีค้ำ วัดกิ่วพร้าว ม. 4 ตำบลจันจว้าใต้ วัดป่าถ่อน ม. 11 ตำบลจันจว้าใต้ วัดป่าบงหลวง ม. 3 ตำบลจันจว้าใต้ วัดป่าสักหลวง ม. 2 ตำบลจันจว้าใต้ วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว ม. 1 ตำบลจันจว้าใต้ วัดม่วงชุม ม. 9 ตำบลจันจว้าใต้ วัดสันทางหลวง ม. 12 ตำบลจันจว้าใต้ วัดสันหลวงใหม่ ม. 10 ตำบลจันจว้าใต้ วัดหนองครก ม. 6 ตำบลจันจว้าใต้ วัดหนองปิ๋ง ม. 5 ตำบลจันจว้าใต้ วัดบ่อก้าง ม. 1 ตำบลจอมสวรรค์ วัดแม่สรวย ม. 5 ตำบลจอมสวรรค์ วัดสันขี้เหล็ก ม. 4 ตำบลจอมสวรรค์ วัดสันโค้งงาม ม. 7 ตำบลจอมสวรรค์ วัดหัวรินคำ ม. 6 ตำบลจอมสวรรค์

อำเภอเชียงแสน

ร้านดอกไม้อำเภอเชียงแสนให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดเจดีย์หลวง ม. 3 ตำบลเวียง วัดปงสนุก ม. 3 ตำบลเวียง วัดป่าสักหางเวียง ม. 9 ตำบลเวียง วัดผ้าขาวป้าน ม. 2 ตำบลเวียง วัดพระเจ้าล้านทอง ม. 2 ตำบลเวียง วัดพระธาตุจอมกิตติ ม. 6 ตำบลเวียง วัดพระธาตุผาเงา ม. 5 ตำบลเวียง วัดพระธาตุสองพี่น้อง ม. 7 ตำบลเวียง วัดวังลาว ม. 4 ตำบลเวียง วัดสบคำ ม. 5 ตำบลเวียง วัดสบรวก ม. 1 ตำบลเวียง วัดห้วยเกี๋ยง ม. 8 ตำบลเวียง วัดดอยจำปี ม. 7 ตำบลป่าสัก วัดปางหมอปวง ม. 6 ตำบลป่าสัก วัดป่าแดด ดอนแก้ว ม.4 ตำบลป่าสัก วัดป่าสักน้อย ม. 3 ตำบลป่าสัก วัดแม่คำหนองบัว ม. 1 ตำบลป่าสัก วัดสันมะเค็ด ม. 9 ตำบลป่าสัก วัดหนองบัวตอง ม. 9 ตำบลป่าสัก วัดหนองบัวสด ม. 5 ตำบลป่าสัก วัดเกาะผาคำ ม. 6 ตำบลบ้านแซว วัดบ้านแซว ม. 1 ตำบลบ้านแซว วัดบ้านทุ่ง ม. 2 ตำบลบ้านแซว วัดป่าตึง ม. 5 ตำบลบ้านแซว วัดแม่แอบดอนแก้ว ม. 5 ตำบลบ้านแซว วัดสบกก ม. 7 ตำบลบ้านแซว วัดสวนดอก ม. 8 ตำบลบ้านแซว วัดงิ้วแก้วพัฒนา ม. 6 บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลศรีดอนมูล วัดไชยสถาน ม. 11 ตำบลศรีดอนมูล วัดธรรมประสิทธิ์ ม. 3 ตำบลศรีดอนมูล วัดป่าถ่อน ม. 9 ตำบลศรีดอนมูล วัดเวียงแก้ว ม. 5 ตำบลศรีดอนมูล วัดศรีชัยแม่มะ ม.1 แม่มะ ตำบลศรีดอนมูล วัดศรีบุญยืน ม. 10 ตำบลศรีดอนมูล วัดสันป่าลาน ม. 2 ตำบลศรีดอนมูล วัดสันสลี ม. 4 ตำบลศรีดอนมูล วัดสุมังคลาราม ม. 8 ตำบลศรีดอนมูล วัดปงของ ม. 5 บ้านปงของ ตำบลแม่เงิน วัดป่าคา ม. 3 ตำบลแม่เงิน วัดแม่คำ ม. 4 ตำบลแม่เงิน วัดแม่เงิน ม. 6 ตำบลแม่เงิน วัดศรีดอนมูล ม. 7 ตำบลแม่เงิน วัดสันต้นเปา ม. 1 ตำบลแม่เงิน วัดกู่เต้า ม. 3 ตำบลโยนก วัดโค้งงาม ม. 7 ตำบลโยนก วัดดอยงาม ม. 2 ตำบลโยนก วัดดอยจัน ม. 1 ตำบลโยนก วัดทุ่งฟ้าฮ่าม ม. 5 ตำบลโยนก วัดร่องบง ม. 2 ตำบลโยนก วัดสันตันเปา ม. 6 ตำบลโยนก วัดสันธาตู(สันธาตุอโสการาม) ม. 4 ตำบลโยนก

อำเภอแม่สาย

ร้านดอกไม้อำเภอแม่สายให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดป่ายาง ม. 6 ตำบลแม่สาย วัดผาสุการาม ม. 10 ตำบลแม่สาย วัดแม่สาย ม. 8 ตำบลแม่สาย วัดเวียงหอม ม. 4 ตำบลแม่สาย วัดสันฐาน ม. 3 ตำบลแม่สาย วัดสันทราย ม. 11 ตำบลแม่สาย วัดสันมะนะ ม. 5 ตำบลแม่สาย วัดเหมืองแดง ม. 2 ตำบลแม่สาย วัดมหาชินธาตุดอยตุง(พระธาตุดอยตุง) ม. 6 ตำบลห้วยไคร้ วัดศาลาเชิงดอย ม. 6 ตำบลห้วยไคร้ วัดสันต้นปุย ม. 5 ตำบลห้วยไคร้ วัดสันยาว ม. 3 ตำบลห้วยไคร้ วัดสันลิดไม้ ม. 8 ตำบลห้วยไคร้ วัดสุวรรณาราม ม. 4 ตำบลห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้หลวง ม. 1 ตำบลห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้ใหม่ ม. 2 ตำบลห้วยไคร้ วัดบ้านร้อง ม. 12 ตำบลเกาะช้าง วัดปางห้า ม. 1 บ้านปางห้า ตำบลเกาะช้าง วัดป่าซางงาม ม. 6 ตำบลเกาะช้าง วัดป่าแดงน้อย ม. 9 ตำบลเกาะช้าง วัดป่าแดงหลวง ม. 11 ตำบลเกาะช้าง วัดม่วงทอง ม. 7 ตำบลเกาะช้าง วัดสันนา ม. 2 ตำบลเกาะช้าง วัดสันบุญเรือง ม. 3 ตำบลเกาะช้าง วัดสันหลวง ม. 4 ตำบลเกาะช้าง วัดหิรัญญาวาส ม. 8 ตำบลเกาะช้าง วัดนาปง ม. 8 ตำบลโป่งผา วัดน้ำจำ ม. 5 ตำบลโป่งผา วัดบ้านจ้อง ม. 1 ตำบลโป่งผา วัดป่าแฝ ม. 3 ตำบลโป่งผา วัดโป่งผา ม. 4 ตำบลโป่งผา วัดหนองอ้อ ม. 2 ตำบลโป่งผา วัดเจติยาราม ม. 5 ตำบลศรีเมืองชุม วัดทุ่งเจริญ ม. 6 ตำบลศรีเมืองชุม วัดทุ่งศาลา ม. 7 ตำบลศรีเมืองชุม วัดมรรคาราม ม. 1 ตำบลศรีเมืองชุม วัดสันโค้ง ม. 3 สันโค้ง ตำบลศรีเมืองชุม วัดสันถนนใต้ ม. 2 ตำบลศรีเมืองชุม วัดสันป่าสัก ม. 9 ตำบลศรีเมืองชุม วัดหนองมะกัง ม. 8 ตำบลศรีเมืองชุม วัดหนองสี่แจ่ง ม. 4 ตำบลศรีเมืองชุม วัดถ้ำผาจม ม. 1 ตำบลเวียงพางคำ วัดป่าเหมือด ม. 9 ตำบลเวียงพางคำ วัดผาแตก ม. 10 ตำบลเวียงพางคำ วัดพญาสี่ตวงคำ ม. 2 ตำบลเวียงพางคำ วัดพรหมวิหาร ม. 10 ตำบลเวียงพางคำ วัดพระธาตุดอยเวา ม. 1 ตำบลเวียงพางคำ วัดวิเชตร์มณี ม. 4 ตำบลเวียงพางคำ วัดเวียงพาน ม. 3 ตำบลเวียงพางคำ วัดทุ่งสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลบ้านด้าย วัดป่าบงงาม ม. 6 ตำบลบ้านด้าย วัดสันทรายน้อย ม. 4 ตำบลบ้านด้าย วัดสันปูเลย ม. 5 ตำบลบ้านด้าย วัดฮ่องแฮ่ใหม่ ม. 9 ตำบลบ้านด้าย วัดถ้ำปลา ม. 3 ตำบลโป่งงาม วัดถ้ำเสาหิน(ถ้ำเสาหินพญานาค) ม. 4 ตำบลโป่งงาม วัดบ้านถ้ำ ม. 1 ตำบลโป่งงาม วัดสันเกล็ดทอง ม. 7 ตำบลโป่งงาม

อำเภอแม่สรวย

ร้านดอกไม้อำเภอแม่สรวย ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดบ้านป่าบง ม. 4 ตำบลแม่สรวย วัดโป่งปูเฟือง ม. 1 ตำบลแม่สรวย วัดแม่สรวยหลวง ม. 2 ตำบลแม่สรวย วัดสันปูเลย ม. 3 ตำบลแม่สรวย วัดท้าวแก่นจันทน์ ม. 5 ตำบลป่าแดด วัดป่าแดด ม. 3 ตำบลป่าแดด วัดศรีดอนมูล ม. 7 ตำบลป่าแดด วัดหัวฝาย ม. 8 ตำบลป่าแดด วัดคีรีท่าสุด ม. 7 ตำบลแม่พริก วัดทุ่งฟ้าผ่า ม. 7 ตำบลแม่พริก วัดบ้านโฮ่ง ม. 10 ตำบลแม่พริก วัดปางซาง ม. 11 ตำบลแม่พริก วัดปางต้นผึ้ง ม. 5 ตำบลแม่พริก วัดปางอ้อย ม. 9 ตำบลแม่พริก วัดแม่พริก ม. 1 ตำบลแม่พริก วัดสันจำปา ม. 3 ตำบลแม่พริก วัดหัวทุ่ง ม. 2 ตำบลแม่พริก วัดหัวริน ม. 8 ตำบลแม่พริก วัดดอยจ้อง ม. 5 ตำบลศรีถ้อย วัดทุ่งต้อม ม. 1 ตำบลศรีถ้อย วัดทุ่งยาว ม.7 ทุ่งยาว ตำบลศรีถ้อย วัดพระเจ้าทองทิพย์ ม. 2 ตำบลศรีถ้อย วัดศรีถ้อย ม. 8 ตำบลศรีถ้อย วัดป่าถ่อน ม. 2 ตำบลท่าก๊อ วัดป่าลัน ม. 3 ตำบลท่าก๊อ วัดป่าสัก ม. 6 ตำบลท่าก๊อ วัดป่าเหมี้ยงแม่ก๊อหลวง ม. 8 ตำบลท่าก๊อ วัดแม่ต๋ำ ม. 4 ตำบลท่าก๊อ วัดสันมะแฟน ม. 13 ตำบลท่าก๊อ วัดเจดีย์หลวง ม. 5 ตำบลเจดีย์หลวง วัดป่าตึงงาม ม. 1 ตำบลเจดีย์หลวง วัดร้องบง ม. 2 ตำบลเจดีย์หลวง วัดสันก้างปลา ม. 7 ตำบลเจดีย์หลวง วัดห้วยส้ม ม. 3 ตำบลเจดีย์หลวง

อำเภอเวียงป่าเป้า

ร้านดอกไม้อำเภอเวียงป่าเป้า ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดทุ่งห้า ม. 2 ตำบลสันสลี วัดโป่งเหนือ ม. 1 ตำบลสันสลี วัดสันสลี ม. 5 ตำบลสันสลี วัดป่าแดง ม. 2 ตำบลเวียง วัดป่าม่วง ม. 10 ตำบลเวียง วัดศรีคำเวียง ม. 2 ตำบลเวียง วัดศรีสุทธาวาส ม. 1 ตำบลเวียง วัดศรีสุพรรณ ม. 2 ตำบลเวียง วัดหนองยาว ม. 4 ตำบลเวียง วัดอรัญญวิเวก(อรัญญวิเวกคีรี) ม. 7 ตำบลเวียง วัดบ้านโป่งเทวี(บ้านโป่ง) ม. 2 ตำบลบ้านโป่ง วัดเฟือยไฮ ม. 1 ตำบลบ้านโป่ง วัดลังกา ม. 4 ตำบลบ้านโป่ง วัดป่างิ้ว ม. 1 ตำบลป่างิ้ว วัดป่าสัก ม. 2 ตำบลป่างิ้ว วัดร่องกู่ ม. 4 ตำบลป่างิ้ว วัดศรีดอนมูล ม. 5 ตำบลป่างิ้ว วัดฮ่างต่ำ ม. 3 ตำบลป่างิ้ว วัดดอนจั่น ม. 7 ตำบลหัวฝาย วัดบ้านดง ม. 4 ตำบลหัวฝาย วัดบุญโยง ม. 3 ตำบลหัวฝาย วัดป่าส้าน ม. 5 ตำบลหัวฝาย วัดแม่ห่าง ม. 6 ตำบลหัวฝาย วัดสันขี้เหล็ก ม. 2 ตำบลหัวฝาย วัดสันติการาม ม. 9 ตำบลหัวฝาย วัดสันมะเค็ด ม. 1 ตำบลหัวฝาย วัดกลาง ม. 1 ตำบลแม่เจดีย์ วัดบ้านสา ม. 3 ตำบลแม่เจดีย์ วัดปางมะกาด ม. 8 ตำบลแม่เจดีย์ วัดป่าแงะ ม. 5 ตำบลแม่เจดีย์ วัดแม่ขะจาน ม. 1 ตำบลแม่เจดีย์ วัดสันกู่ ม. 4 ตำบลแม่เจดีย์ วัดสันมะนะ ม. 6 ตำบลแม่เจดีย์ วัดหนองบัว ม. 10 ตำบลแม่เจดีย์ วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม ม.1 แม่ขะจาน ตำบลแม่เจดีย์ วัดห้วยทราย ม. 9 ตำบลแม่เจดีย์ วัดขุนลาว ม. 7 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ วัดปางไคร้ ม. 9 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ วัดปางอ่าย ม. 4 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ วัดโป่งน้ำร้อน ม. 6 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ วัดแม่เจดีย์ ม. 3 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ วัดศรีดอนชัย ม. 5 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ วัดสันต้นเปา ม. 1 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

อำเภอพญาเม็งราย

ร้านดอกไม้อำเภอพญาเม็งราย ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดบุญวาทย์ ม. 4 ตำบลแม่เปา วัดแม่เปา ม. 3 ตำบลแม่เปา วัดสบเปา ม. 2 ตำบลแม่เปา วัดหนองเสา ม.6 ตำบลแม่เปา วัดบ่อแสง ม.2 ตำบลแม่ต๋ำ วัดป่าม่วง ม. 4 ตำบลแม่ต๋ำ วัดแม่ต๋ำกลาง ม. 5 ตำบลแม่ต๋ำ วัดแม่ต๋ำน้อย ม. 1 ตำบลแม่ต๋ำ วัดพระธาตุปูล้าน ม. 6 ตำบลไม้ยา วัดไม้ยาเก่า ม. 2 ตำบลไม้ยา วัดสันสะอาด ม. 4 ตำบลไม้ยา วัดห้วยก้าง ม. 5 ตำบลไม้ยา วัดห้วยเดื่อ ม. 1 ตำบลไม้ยา วัดเชตุพน ม. 5 ตำบลเม็งราย วัดดงเวียงหวาย ม. 8 ตำบลเม็งราย วัดเวียงสักวราราม ม. 5 ตำบลเม็งราย วัดศรีสะอาด ม. 9 ตำบลเม็งราย วัดสันติอุดมธรรม ม. 6 ตำบลเม็งราย วัดสันหนองบัว ม. 2 ตำบลเม็งราย วัดแม่ต๋ำหลวง ม. 3 ตำบลตาดควัน

อำเภอเวียงแก่น

ร้านดอกไม้อำเภอเวียงแก่น ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดม่วง ม. 3 ตำบลม่วงยาย วัดยาย ม. 2 ตำบลม่วงยาย วัดหลู้ ม. 1 ตำบลม่วงยาย วัดห้วยลึก ม. 4 ตำบลม่วงยาย วัดกลาง ม. 9 ตำบลปอ วัดดอน ม. 3 ตำบลปอ วัดปางปอ ม. 1 ตำบลปอ วัดปางหัด ม. 2 ตำบลปอ วัดผาแล ม. 6 ตำบลปอ วัดแจมป๋อง ม. 5 ตำบลหล่ายงาว วัดท่าข้าม ม. 4 ตำบลหล่ายงาว วัดทุ่งทราย ม. 3 ตำบลหล่ายงาว วัดบ้านทุ่งคำ ม. 2 ตำบลหล่ายงาว วัดหล่ายงาว ม. 1 ตำบลหล่ายงาว วัดขวากใต้ ม. 4 ตำบลท่าข้าม วัดขวากเหนือ ม. 5 ตำบลท่าข้าม วัดท่าข้าม ม. 1 ตำบลท่าข้าม วัดโล้ะ ม. 3 ตำบลท่าข้าม

อำเภอขุนตาล

ร้านดอกไม้อำเภอขุนตาลให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดชัยมงคล ม. 10 ตำบลต้า วัดต้ากลาง ม. 2 ตำบลต้า วัดต้านาล้อม ม. 7 ตำบลต้า วัดต้าหลวง ม. 1 ตำบลต้า วัดต้าหัวฝาย ม. 3 ตำบลต้า วัดพระเนตร ม. 11 ตำบลต้า วัดห้วยเดื่อ ม. 9 ตำบลต้า วัดห้วยโป่ง ม. 5 ตำบลต้า วัดเขาแก้วอภัย ม. 1 ตำบลป่าตาล วัดเจดีย์ ม. 5 ตำบลป่าตาล วัดป่าข่า ม. 8 ตำบลป่าตาล วัดป่าตาลใต้ ม. 4 ตำบลป่าตาล วัดม่วงบุญเรือง ม. 2 ตำบลป่าตาล วัดร่องขุ่น ม. 6 ตำบลป่าตาล วัดแสงเมืองมา ม. 3 ตำบลป่าตาล วัดห้วยห้อม ม. 7 ตำบลป่าตาล วัดชมภู ม. 7 ตำบลยามฮาม วัดน้ำแพร่ ม. 4 ตำบลยามฮาม วัดน้ำล้อม ม. 1 ตำบลยามฮาม วัดป่าแดง ม. 2 ตำบลยามฮาม วัดยางฮอม ม. 8 ตำบลยามฮาม วัดศรีเกิด ม. 3 ตำบลยามฮาม วัดห้วยสัก ม. 9 ตำบลยามฮาม วัดห้วยหลวง ม. 5 ตำบลยามฮาม วัดห้วยหลวงใต้ ม. 6 ตำบลยามฮาม

อำเภอแม่ลาว

ร้านดอกไม้อำเภอแม่ลาว ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดต้นง้าว ม. 2 ตำบลบัวสลี วัดบัวสลี ม. 3 ตำบลบัวสลี วัดศรียางชุม ม. 6 ตำบลบัวสลี วัดศรีวังมูล ม. 7 ตำบลบัวสลี วัดสันปูเลย ม. 4 ตำบลบัวสลี วัดหนองคึก ม. 8 ตำบลบัวสลี วัดดงมะเฟือง ม. 9 ตำบลจอมหมอกแก้ว วัดดอนจั่น ม. 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว วัดท่าต้นตัน ม. 1 ตำบลจอมหมอกแก้ว วัดท่ามะโอ ม. 8 ตำบลจอมหมอกแก้ว วัดทุ่งโห้ง ม. 16 ตำบลจอมหมอกแก้ว วัดป่าแดง ม. 7 ตำบลจอมหมอกแก้ว วัดสันต้อม ม. 2 ตำบลจอมหมอกแก้ว วัดหนองผักเฮือด ม. 10 ตำบลจอมหมอกแก้ว วัดอูปแก้ว ม. 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว วัดดงมะดะ ม. 7 ตำบลดงมะดะ วัดน้ำล้อม ม. 2 ตำบลดงมะดะ วัดป่าตึง ม. 1 ตำบลดงมะดะ วัดป่ารวก ม. 5 ตำบลดงมะดะ วัดผาบ่อง ม. 10 ตำบลดงมะดะ วัดร่องศาลา ม. 3 ตำบลดงมะดะ วัดร่องห้า ม. 4 ตำบลดงมะดะ วัดสันต้นแหน ม.6 สันต้นแหน ตำบลดงมะดะ วัดสันหนองเหลียว ม. 12 ตำบลดงมะดะ วัดห้วยส้านยาว ม. 13 ตำบลดงมะดะ วัดโป่งแพร่ ม. 3 ตำบลโป่งแพร่ วัดเวฬุวัน ม. 3 ตำบลโป่งแพร่ วัดห้วยส้านพลับพลา ม. 5 ตำบลโป่งแพร่ วัดเหมืองลึก ม. 8 ตำบลโป่งแพร่ วัดทรายมูล ม. 5 ตำบลป่าก่อดำ วัดบุญเรือง ม. 1 ตำบลป่าก่อดำ วัดโป่งมอญ ม. 1 ตำบลป่าก่อดำ   วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง ม. 4 ตำบลป่าก่อดำ   วัดศรีดอนมูล ม. 7 ตำบลป่าก่อดำ วัดสันต้นม่วง ม. 3 ตำบลป่าก่อดำ วัดสันหนองบัว ม. 11 ตำบลป่าก่อดำ

อำเภอเชียงรุ้ง

ร้านดอกไม้อำเภอเชียงรุ้ง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดแม่เผื่อ ม.4 ตำบลดงมหาวัน วัดสันติวราราม ม.7 ตำบลดงมหาวัน  วัดสันไทรงาม ม.5 ตำบลดงมหาวัน วัดทุ่งก่อ ม.4 ตำบลทุ่งก่อ   วัดราษฎร์บำรุง ม.14 โชคชัย ตำบลโชคชัย