ร้านดอกไม้อุทัยธานี

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดอุทัยธานี โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้อุทัยธานีของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่  อำเภอเมืองอุทัยธานี  อำเภอทัพทัน  อำเภอสว่างอารมณ์  อำเภอหนองฉาง  อำเภอหนองขาหย่าง  อำเภอบ้านไร่  อำเภอลานสัก  อำเภอห้วยคต

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้อุทัยธานี โทร 061-6070118  

อำเภอเมืองอุทัยธานี

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองอุทัยธานี ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเกาะเทโพ ตำบลเกาะเทโพ วัดเกาะสวรรค์ ตำบลเกาะเทโพ วัดอัมพวัน ตำบลเกาะเทโพ วัดกลางเขา ตำบลดอนขวาง วัดดอนขวาง ตำบลดอนขวาง วัดหนองตางู ตำบลดอนขวาง วัดหนองสลิด ตำบลดอนขวาง วัดคลองเคียน ตำบลท่าซุง วัดทองอร่ามรังษี ตำบลท่าซุง วัดปากคลองท่าซุง ตำบลท่าซุง วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ตำบลท่าซุง วัดเวฬุวนาราม (ยาง) ตำบลท่าซุง วัดวังปลากด ตำบลทุ่งใหญ่ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ตำบลน้ำซึม วัดท่าทอง ตำบลน้ำซึม วัดสังกัสรัตนคีรี ตำบลน้ำซึม วัดเขาพะแวง ตำบลเนินแจง วัดตานาด ตำบลเนินแจง วัดบุญลือ ตำบลเนินแจง วัดเนินเหล็ก ตำบลโนนเหล็ก วัดขุมทรัพย์ ตำบลสะแกกรัง วัดจักษาภัทราราม ตำบลสะแกกรัง วัดเนินตูม ตำบลสะแกกรัง วัดบางกุ้ง ตำบลสะแกกรัง วัดภูมิธรรม ตำบลสะแกกรัง วัดอุโปสการาม ตำบลสะแกกรัง วัดหนองแก ตำบลหนองแก วัดหนองเต่า ตำบลหนองเต่า วัดเนินซาก ตำบลหนองไผ่แบน วัดหนองไผ่แบน ตำบลหนองไผ่แบน วัดหนองโพธิ์ ตำบลหนองไผ่แบน วัดหนองหญ้านาง ตำบลหนองไผ่แบน วัดคลองหิน ตำบลหนองพังค่า วัดศรีประมุข ตำบลหนองพังค่า วัดหนองพังค่า ตำบลหนองพังค่า วัดสะพานหิน  ตำบลหาดทะนง วัดหาดทนง ตำบลหาดทนง วัดธรรมโฆษก ตำบลอุทัยใหม่ วัดธรรมโศภิต ตำบลอุทัยใหม่ วัดพิชัยปุรณาราม ตำบลอุทัยใหม่ วัดหลวงราชาวาส ตำบลอุทัยใหม่ วัดใหม่จันทราราม ตำบลอุทัยใหม่ วัดอมฤตวารี ตำบลอุทัยใหม่

อำเภอทัพทัน

ร้านดอกไม้อำเภอทัพทัน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดทุ่งนาไทย ตำบลเขาขี้ฝอย วัดเขาน้อย (บน) ตำบลโคกหม้อ วัดเขาน้อย (ล่าง) ตำบลโคกหม้อ วัดเขาลูกช้าง ตำบลโคกหม้อ วัดโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ วัดเขาปฐวี ตำบลตลุกดู่ วัดชุมยางสามัคคีธรรม ตำบลตลุกดู่ วัดตลุกดู่ ตำบลตลุกดู่ วัดโป่งเก้ง ตำบลตลุกดู่ วัดผาลาดธาราราม ตำบลตลุกดู่ วัดเพชรกาฬสินธุ์ ตำบลตลุกดู่ วัดวังเตย ตำบลตลุกดู่ วัดสวนขวัญ ตำบลตลุกดู่ วัดสาลีสามัคคีธรรม ตำบลตลุกดู่ วัดหนองจิกยาว ตำบลตลุกดู่ วัดหนองนกยูง ตำบลตลุกดู่ วัดหนองไผ่ ตำบลตลุกดู่ วัดทัพทันวัฒนาราม ตำบลทัพทัน วัดหนองหญ้าไทร ตำบลทัพทัน วัดเขาโคกโค ตำบลทุ่งนาไทย วัดมะเดื่อ ตำบลทุ่งนาไทย วัดคอดยาง ตำบลหนองกระทุ่ม วัดวังสาริกา ตำบลหนองกระทุ่ม วัดหนองขนาก (ร้าง) ตำบลหนองกระทุ่ม วัดหนองขุย ตำบลหนองกระทุ่ม วัดหนองเป็ดก่า ตำบลหนองกระทุ่ม วัดดงพิกุล ตำบลหนองกลางดง วัดตลุกหมู ตำบลหนองกลางดง วัดหนองมะเขือ ตำบลหนองกลางดง วัดหนองเรือโกลน ตำบลหนองกลางดง วัดท่ามะขามป้อม ตำบลหนองยายดา วัดป่าเรไลยก์ ตำบลหนองยายดา วัดหนองกระดี่ ตำบลหนองยายดา วัดหนองกระดี่นอก ตำบลหนองยายดา วัดหนองสระ ตำบลหนองสระ วัดดอนหวาย ตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอบ้านไร่

ร้านดอกไม้อำเภอบ้านไร่ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดทองธรรมาราม ตำบลคอกควาย วัดทองหลาง ตำบลคอกควาย วัดเจ้าวัด ตำบลเจ้าวัด วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม ตำบลเจ้าวัด วัดเขาถ้ำประทุน ตำบลทัพหลวง วัดทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง วัดทัพหมัน ตำบลทัพหลวง วัดทัพหลวง ตำบลทัพหลวง วัดใหม่หนองแก ตำบลทัพหลวง วัดภูจวง ตำบลทัพหลวง วัดบ้านไร่ ตำบลบ้านบึง วัดไร่พริก ตำบลบ้านบึง วัดวังตอ ตำบลบ้านบึง วัดห้วยบง ตำบลบ้านบึง วัดสะนำ ตำบลบ้านไร่ วัดห้วยป่าปก ตำบลบ้านไร่ วัดเขาว่าน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน วัดคลองโป่ง ตำบลเมืองการุ้ง วัดเมืองการุ้ง ตำบลเมืองการุ้ง วัดหนองตายาย ตำบลเมืองการุ้ง วัดเขาถ้ำตะพาบ ตำบลวังหิน วัดเขาวงษ์พรหมจรรย์ ตำบลวังหิน วัดคลองตะขาบ ตำบลวังหิน วัดวังพง ตำบลวังหิน วัดวังหิน ตำบลวังหิน วัดทัพเจริญธรรม ตำบลหนองจอก วัดบ้านจัน ตำบลหนองจอก วัดบ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลหนองจอก วัดสาลวนาราม ตำบลหนองจอก วัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองจอก วัดหนองบ่มกล้วย ตำบลหนองบ่มกล้วย วัดนาทุ่งเชือก ตำบลห้วยแห้ง วัดผาทั่ง ตำบลห้วยแห้ง วัดห้วยแห้ง ตำบลห้วยแห้ง วัดสายรุ้งทอง ตำบลหูช้าง วัดหนองฝาง ตำบลหูช้าง วัดหนองหูลิง ตำบลหูช้าง วัดหูช้าง ตำบลหูช้าง

อำเภอลานสัก

ร้านดอกไม้อำเภอลานสัก ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเขาดินแดง ตำบลทุ่งนางาม วัดเทพเมืองทอง ตำบลทุ่งนางาม วัดนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งนางาม วัดบุ่งฝางสามัคคีธรรม ตำบลทุ่งนางาม  วัดป่านิคมสามัคคี ตำบลทุ่งนางาม  วัดพรหมรังสี ตำบลทุ่งนางาม วัดสกุณาวนาราม ตำบลทุ่งนางาม วัดชายเขา ตำบลทุ่งนางาม วัดทุ่งนางาม ตำบลทุ่งนางาม วัดน้ำวิ่ง ตำบลทุ่งนางาม วัดศรีบุญเรือง ตำบลทุ่งนางาม วัดห้วยโศก ตำบลทุ่งนางาม วัดโกรกลึก ตำบลน้ำรอบ วัดบึงแวง ตำบลน้ำรอบ วัดเนินสำราญ ตำบลน้ำรอบ วัดหนองเจ๊กกวย ตำบลน้ำรอบ วัดเขาธรรมมงคล ตำบลน้ำรอบ วัดน้ำรอบ ตำบลน้ำรอบ วัดเนินมะค่า ตำบลน้ำรอบ วัดบึงแห้ง ตำบลน้ำรอบ วัดโปร่งนวล ตำบลน้ำรอบ วัดหนองม่วง ตำบลน้ำรอบ วัดห้วยทราย ตำบลน้ำรอบ วัดอุดมพร ตำบลน้ำรอบ วัดตะคล้อ ตำบลประดู่ยืน วัดทุ่งสามแท่ง ตำบลประดู่ยืน วัดประดู่ยืน ตำบลประดู่ยืน วัดป่าคา ตำบลประดู่ยืน วัดหนองผักกาด ตำบลประดู่ยืน วัดใหม่หนองแขม ตำบลประดู่ยืน วัดคลองชะนี ตำบลป่าอ้อ วัดซับป่าพลู ตำบลป่าอ้อ วัดป่าอ้อ ตำบลป่าอ้อ  วัดไร่สามัคคีธรรม ตำบลป่าอ้อ  วัดเขาฆ้องชัย ตำบลป่าอ้อ วัดคลองไม้ลาย ตำบลระบำ วัดคีรีวงศ์ ตำบลระบำ วัดปางไม้ไผ่ ตำบลระบำ วัดเพชรเจริญ ตำบลระบำ วัดห้วยเปล้า ตำบลระบำ วัดห้วยรัง ตำบลระบำ วัดโป่งสามสิบ ตำบลระบำ วัดหาดทรายงาม ตำบลระบำ วัดป่าศรัทธาธรรม ตำบลระบำ วัดบุ่งอ้ายเจี้ยม ตำบลระบำ วัดบึงเจริญ ตำบลระบำ วัดทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลระบำ วัดเขาพระยาพายเรือ ตำบลลานสัก วัดนาไร่เดียว ตำบลลานสัก วัดปากเหมือง ตำบลลานสัก วัดเพชรน้ำผึ้ง ตำบลลานสัก วัดลานสัก ตำบลลานสัก วัดใหม่ไทยอีสาน ตำบลลานสัก วัดป่าแดนนาบุญ ตำบลลานสัก วัดถ้ำทอง ตำบลทุ่งนางาม วัดเขาผาแรต ตำบลน้ำรอบ วัดเขาฆ้องชัย ตำบลป่าอ้อ วัดเขาดินเหนือ ตำบลลานสัก วัดวิหารธรรม ตำบลลานสัก

อำเภอสว่างอารมณ์

ร้านดอกไม้อำเภอสว่างอารมณ์ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดเขาหิน ตำบลบ่อยาง วัดดอนเพชร ตำบลบ่อยาง วัดดอนหวาย ตำบลบ่อยาง วัดบ่อยาง ตำบลบ่อยาง วัดหนองสะแก ตำบลบ่อยาง วัดคลองข่อย ตำบลไผ่เขียว วัดชุมม่วง ตำบลไผ่เขียว วัดดอนตาเสา ตำบลไผ่เขียว วัดทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว วัดบ่อชุมแสง ตำบลไผ่เขียว วัดบึงยาว ตำบลไผ่เขียว วัดวังบุญ ตำบลไผ่เขียว วัดศรีจันทราราม ตำบลไผ่เขียว วัดหนองแข้ ตำบลไผ่เขียว วัดเขาหินเทิน ตำบลพลวงสองนาง วัดหนองกี่ ตำบลพลวงสองนาง วัดหนองแขวนกูบ ตำบลพลวงสองนาง วัดคลองโพ ตำบลสว่างอารมณ์ วัดดงแขวน ตำบลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ วัดหนองยายดา ตำบลสว่างอารมณ์ วัดเขาดาวเรือง ตำบลหนองหลวง วัดหนองตะคลอง ตำบลหนองหลวง วัดหนองแว่น ตำบลหนองหลวง วัดหนองหลวง ตำบลหนองหลวง วัดหนองบำหรุ ตำบลไผ่เขียว

อำเภอหนองขาหย่าง

ร้านดอกไม้หนองขาหย่าง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดดงขวาง ตำบลดงขวาง วัดมโนราช ตำบลดงขวาง วัดรัตนาราม ตำบลดงขวาง วัดเก้านิ้ว ตำบลดอนกลอย วัดดอนกลอย ตำบลดอนกลอย วัดสุทธาวาส ตำบลดอนกลอย วัดท่าโพ ตำบลท่าโพ วัดพันสี ตำบลท่าโพ วัดทัพทราย ตำบลทุ่งพึ่ง วัดทุ่งพึ่งเก่า ตำบลทุ่งพึ่ง วัดทุ่งพึ่งใหม่ ตำบลทุ่งพึ่ง วัดสวนพลู ตำบลทุ่งพึ่ง วัดสวนพลู (ร้าง) ตำบลทุ่งพึ่ง วัดหนองเขื่อน ตำบลทุ่งพึ่ง วัดหนองพลวง ตำบลหนองขาหย่าง วัดหนองแฟบ ตำบลหนองขาหย่าง วัดหนองระแหงใต้ ตำบลหนองขาหย่าง วัดคูเมือง ตำบลหนองไผ่ วัดมงคลรัตนคีรี ตำบลหนองไผ่ วัดหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ วัดหนองระแหงเหนือ ตำบลหนองไผ่ วัดดงเศรษฐี 1 ตำบลหมกแถว วัดหมกแถว ตำบลหมกแถว วัดเนินพยอม ตำบลหลุมเข้า วัดศิริวัฒนาราม ตำบลหลุมเข้า วัดหลุมเข้า ตำบลหลุมเข้า วัดห้วยรอบ ตำบลห้วยรอบ

อำเภอหนองฉาง

ร้านดอกไม้อำเภอหนองฉาง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดเขาน้อย ตำบลเขากวางทอง วัดดงประดาพระ ตำบลเขากวางทอง วัดบ้านใหม่ ตำบลเขากวางทอง วัดประดาหัก ตำบลเขากวางทอง วัดหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง วัดเขาโจโก้ ตำบลเขาบางแกรก วัดทุ่งนา ตำบลเขาบางแกรก วัดเทพนิมิต ตำบลเขาบางแกรก วัดป่าเลา ตำบลเขาบางแกรก วัดลานหญ้าคา ตำบลเขาบางแกรก วัดสามัคคีรังสรรค์ ตำบลเขาบางแกรก วัดทุ่งทอง ตำบลทุ่งพง วัดทุ่งหลวง ตำบลทุ่งพง วัดอัมพวัน ตำบลทุ่งพง วัดเกาะตาซ้ง ตำบลทุ่งโพ วัดถ้ำรัตนคีรี ตำบลทุ่งโพ วัดทุ่งโพ ตำบลทุ่งโพ วัดน้ำพุ ตำบลทุ่งโพ วัดปรักมะม่วง ตำบลทุ่งโพ วัดป่าพริก ตำบลทุ่งโพ วัดวังบรเพชร ตำบลทุ่งโพ วัดหนองฝางวิทยาราม ตำบลทุ่งโพ วัดเนินสาธารณ์ ตำบลบ้านเก่า วัดป่าช้า ตำบลบ้านเก่า วัดใหญ่ ตำบลบ้านเก่า วัดห้วยพระจันทร์ ตำบลหนองฉาง วัดท่าข้ามสาคร ตำบลหนองนางนวล วัดปทุมทอง ตำบลหนองนางนวล วัดหนองกระทุ่ม ตำบลหนองนางนวล วัดปทุมธาราม ตำบลหนองยาง วัดโปรดภาวนา ตำบลหนองยาง วัดโรจนาราม ตำบลหนองยาง วัดหนองมะกอก ตำบลหนองยาง วัดหนองยาง ตำบลหนองยาง วัดห้วยขานาง ตำบลหนองยาง วัดบ่อทับใต้ ตำบลหนองสรวง วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง วัดแจ้ง ตำบลอุทัยเก่า วัดหนองเต่า ตำบลอุทัยเก่า วัดหัวเมือง ตำบลอุทัยเก่า วัดใหม่เขาปูน ตำบลหนองยาง

อำเภอห้วยคต

ร้านดอกไม้อำเภอห้วยคต ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดคลองหวาย ตำบลทองหลาง วัดโป่งข่อย ตำบลทองหลาง วัดสมอทอง ตำบลทองหลาง วัดทุ่งสาลี ตำบลสุขฤทัย วัดสุวรรณบรรพต ตำบลสุขฤทัย วัดหนองยาง ตำบลสุขฤทัย วัดหนองสี่เหลี่ยม ตำบลสุขฤทัย วัดบ้านกลาง ตำบลห้วยคต วัดป่าผาก ตำบลห้วยคต