ร้านดอกไม้อุตรดิตถ์

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้อุตรดิตถ์ของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอตรอน อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก อำเภอพิชัย อำเภอลับแล อำเภอทองแสนขัน

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้อุตรดิตถ์  โทร 061-6070118 

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองลำพูน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดขุนฝาง ตำบลขุนฝาง  วัดเหล่าป่าสา ตำบลขุนฝาง วัดคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา  วัดป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา วัดป่าสักเรไร ตำบลคุ้งตะเภา วัดหนองปล้อง ตำบลคุ้งตะเภา วัดหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา วัดใหม่เจริญธรรม ตำบลคุ้งตะเภา  วัดเขาแก้ว ตำบลงิ้วงาม  วัดงิ้วงาม ตำบลงิ้วงาม  วัดปากฝาง ตำบลงิ้วงาม  วัดวังขอน ตำบลงิ้วงาม  วัดศรีธาราม ตำบลงิ้วงาม  วัดใหม่ช่องลม ตำบลงิ้วงาม  วัดดอยท่าเสา ตำบลท่าเสา  วัดนาโปร่ง ตำบลท่าเสา  วัดแนวคีรี ตำบลท่าเสา  วัดใหญ่ท่าเสา ตำบลท่าเสา  วัดอรัญญิการาม ตำบลท่าเสา  วัดกลาง ตำบลท่าอิฐ  วัดคลองโพธิ์ ตำบลท่าอิฐ  วัดเกษมจิตตาราม ตำบลท่าอิฐ  วัดท่าถนน ตำบลท่าอิฐ  วัดท้ายตลาด ตำบลท่าอิฐ  วัดธรรมาธิปไตย ตำบลท่าอิฐ  วัดไผ่ล้อม ตำบลท่าอิฐ  วัดหนองผาสันติการาม ตำบลท่าอิฐ  วัดจอมคีรี ตำบลน้ำริด  วัดชายเขาเหนือ ตำบลน้ำริด  วัดน้ำริดใต้ ตำบลน้ำริด  วัดน้ำริดเหนือ ตำบลน้ำริด วัดคุ้งวารี ตำบลบ้านเกาะ  วัดทองเหลือ ตำบลบ้านเกาะ  วัดป่าเซ่า ตำบลบ้านเกาะ  วัดหนองคันธามาศ ตำบลบ้านเกาะ  วัดกุมภีล์ทอง ตำบลบ้านด่าน  วัดคุ้งยาง ตำบลบ้านด่าน วัดเด่นด่าน ตำบลบ้าน วัดประชาธรรม ตำบลบ้านด่าน วัดสามัคยาราม ตำบลบ้านด่าน วิโรจน์ วิโรจโน วัดด่านนาขาม ตำบลบ้านด่านนาขาม  วัดปางต้นผึ้ง ตำบลบ้านด่านนาขาม วัดแม่เฉย ตำบลบ้านด่านนาขาม วัดห้วยกั้ง ตำบลบ้านด่านนาขาม วัดห้วยฮ้า ตำบลบ้านด่านนาขาม วัดทุ่งเศรษฐี ตำบลป่าเซ่า วัดบุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า วัดหนองกลาย ตำบลป่าเซ่า วัดหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า วัดคลองนาพง ตำบลผาจุก  วัดผาจักร ตำบลผาจุก วัดผาจุก ตำบลผาจุก  วัดพระฝางสว่างคบุรีมุนีนาถ ตำบลผาจุก  วัดเด่นกระต่าย ตำบลผาจุก วัดสุวรรณคีรี ตำบลผาจุก  วัดม่อนหินขาว ตำบลผาจุก  วัดท่าทอง ตำบลวังกะพี้  วัดวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้  วัดวังโป่ง ตำบลวังกะพี้  วัดเทพนิมิตรจอมคีรีธรรม ตำบลวังดิน  วัดยางจุ้ม ตำบลวังดิน  วัดยางโทน ตำบลวังดิน  วัดวังดิน ตำบลวังดิน  วัดหนองป่าไร่ ตำบลวังดิน  วัดพระพุทธบาทเขาผึ้ง ตำบลวังดิน พระอธิการย้อย วัดเกาะเรไร ตำบลแสนตอ  วัดดอยแก้ว ตำบลแสนตอ  วัดสิงห์ศรีสว่าง ตำบลแสนตอ  วัดดงช้างดี ตำบลหาดกรวด  วัดทับใหม่ ตำบลหาดกรวด  วัดเนินโพธิ์ ตำบลหาดกรวด วัดไผ่ใหญ่ ตำบลหาดกรวด วัดวังหมู ตำบลหาดกรวด  วัดช่องลม ตำบลหาดงิ้ว  วัดนาน้อย ตำบลหาดงิ้ว  วัดวังแดง ตำบลหาดงิ้ว  วัดห้วยโปร่ง ตำบลหาดงิ้ว วัดหาดงิ้ว ตำบลหาดงิ้ว  วัดห้วยฉลองราษร์บำรุง ตำบลถ้ำฉลอง วัดวังถ้ำ ตำบลถ้ำฉลอง  วัดหน้าฝาย ตำบลบ้านด่านนาขาม

อำเภอตรอน

ร้านดอกไม้อำเภอตรอน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดข่อยสูง ตำบลข่อยสูง วัดไผ่ลูกช้าง ตำบลข่อยสูง วัดสักลาย ตำบลข่อยสูง วัดแหลมทอง ตำบลข่อยสูง วัดไชยมงคล ตำบลน้ำอ่าง วัดดอยแก้ว ตำบลน้ำอ่าง วัดราษฎร์สามัคคี ตำบลน้ำอ่าง วัดศรีสะอาด ตำบลน้ำอ่าง วัดหลวงป่ายาง ตำบลน้ำอ่าง วัดชำทอง ตำบลบ้านแก่ง วัดบ้านแก่งใต้ ตำบลบ้านแก่ง วัดพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง วัดมงคลนิมิตร ตำบลบ้านแก่ง วัดหมู่ห้าสามัคคี ตำบลบ้านแก่ง วัดดอยสวรรค์ ตำบลวังแดง วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น ตำบลวังแดง วัดวังแดง ตำบลวังแด วัดวังแดงสอง ตำบลวังแดง วัดวังหิน ตำบลวังแดง วัดศรัทธาพร ตำบลวังแดง วัดสัจจาราษฎร์บำรุง ตำบลวังแดง วัดใหม่เยาวชน ตำบลวังแดง วัดคลึงคราช ตำบลหาดสองแคว วัดหาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว วัดแหลมคูณ ตำบลหาดสองแคว

อำเภอทองแสนขัน

ร้านดอกไม้อำเภอทองแสนขัน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ วัดหนองหิน ตำบลน้ำพี้ วัดห้วยปลาดุก ตำบลน้ำพี้วัดดอนมูลน้ำลอก ตำบลบ่อทอง วัดท่าช้าง ตำบลบ่อทอง วัดบ่อทอง ตำบลบ่อทอง วัดปางหมิ่น ตำบลบ่อทอง วัดราชคีรีวิเศษ ตำบลบ่อทอง วัดวังเบน ตำบลบ่อทอง วัดศรีบุญเรือง ตำบลบ่อทอง วัดแสนขัน ตำบลบ่อทอง วัดใหม่เจริญธรรม ตำบลบ่อทอง วัดคีรีวงกฎ ตำบลป่าคาย วัดนาป่าคาย ตำบลป่าคาย วัดนาลับแลง ตำบลป่าคาย วัดไร่ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย วัดวังปรากฏ ตำบลป่าคาย วัดน้ำหมีน้อยสามัคคี ตำบลผักขวง วัดปางวุ้น ตำบลผักขวง วัดผักขวง ตำบลผักขzzผผผตำบลผักขวง วัดวังตะเคียน ตำบลผักขวง วัดวังโป่ง ตำบลผักขวง วัดสว่างคลองตรอน ตำบลผักขวง

อำเภอท่าปลา

ร้านดอกไม้อำเภอท่าปลา ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดท่าแฝก ตำบลจริม  วัดน้ำปึง ตำบลจริม  วัดประชาธรรม ตำบลจริม  วัดปากลี ตำบลจริม  วัดเสกษนาราม ตำบลจริม  วัดห้วยต้าใต้ ตำบลจริม วัดห้วยอ้อย ตำบลจริม  วัดหาดสองแคว ตำบลจริม วัดท่าปลา ตำบลท่าปลา  วัดสิงห์คอมพัฒนา ตำบลท่าปลา  วัดน้ำคอม ตำบลท่าปลา วัดน้ำสิงห์ใต้ ตำบลท่าปลา วัดน้ำสิงห์เหนือ ตำบลท่าปลา  วัดเนินสว่าง ตำบลท่าปลา วัดห้วยเลิศ ตำบลท่าปลา วัดหาดลั้ง ตำบลท่าปลา  วัดน้ำพร้า ตำบลนางพญา  วัดห้วยต้าเหนือ ตำบลนางพญา วัดจริม ตำบลน้ำหมัน วัดน้ำหมัน ตำบลน้ำหมัน  วัดซำบ้อ ตำบลผาเลือด  วัดประชานิมิต ตำบลผาเลือด วัดผาเต่า ตำบลผาเลือด  วัดผาเต่าบำรุง ตำบลผาเลือด  วัดผาเลือด ตำบลผาเลือด  วัดปากห้วยฉลอง ตำบลผาเลือด  วัดเนินสิงห์ ตำบลร่วมจิต  วัดหาดล้าใต้ ตำบลร่วมจิต  วัดหาดล้าเหนือ ตำบลร่วมจิต  วัดหนองย่ารำ ตำบลร่วมจิต  วัดหนองโบสถ์ ตำบลร่วมจิต วัดตีนดอย ตำบลหาดล้า  วัดนาโห้ง ตำบลหาดล้า  วัดเบญจมาราม ตำบลหาดล้า วัดหาดไก่ต้อย ตำบลหาดล้า  วัดบ้านนาต้นโพธิ์ ตำบลน้ำหมัน

อำเภอน้ำปาด

ร้านดอกไม้อำเภอน้ำปาด ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดนาน้ำพาย ตำบลเด่นเหล็ก วัดปากห้วยแค ตำบลเด่นเหล็ก วัดโพนร้อง ตำบลเด่นเหล็ก วัดลานชุม ตำบลเด่นเหล็ก วัดนากล่ำ ตำบลน้ำไคร้ วัดน้ำไคร้ ตำบลน้ำไคร้ วัดวังผาชัน ตำบลน้ำไคร้ วัดห้วยน้ำไหล ตำบลน้ำไคร้ วัดห้วยแมง ตำบลน้ำไคร้ วัดโพนทัน ตำบลน้ำไผ่ วัดโพนสว่าง ตำบลน้ำไผ่ วัดห้วยคอม ตำบลน้ำไผ่ วัดห้วยเนียม ตำบลน้ำไผ่ วัดต้นตาล ตำบลบ้านฝาย วัดโพธิ์หย่อน ตำบลบ้านฝาย วัดศรีสะอาดโพธิ์ชัย ตำบลบ้านฝาย วัดส่องแดด ตำบลบ้านฝาย วัดประชาสวรรค์ ตำบลบ้านฝาย วัดทรายขาว ตำบลบ้านฝาย วัดภูเงินวนาราม ตำบลบ้านฝาย วัดช่องลม ตำบลแสนตอ วัดชัยชนะพล ตำบลแสนตอ วัดชุมพล ตำบลแสนตอ วัดต้นตะคร้อ ตำบลแสนตอ วัดทรายมูล ตำบลแสนต วัดปากปาด ตำบลแสนตอ วัดไผ่ล้อม ตำบลแสนตอ วัดนาล้อม ตำบลแสนตอ วัดพรหมประสิทธิ์ ตำบลแสนตอ วัดห้วยมุ่น ตำบลห้วยม่น วัดป่ากั้ง ตำบลท่าแฝก วัดงอมถ้ำ ตำบลท่าแฝก

อำเภอบ้านโคก

ร้านดอกไม้อำเภอบ้านโคก ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดนาขุม ตำบลนาขุม วัดห้วยเหล่า ตำบลนาขุม วัดบ่อเบี้ยวนาราม ตำบลบ่อเบี้ย  วัดโคกเหนือ ตำบลบ้านโคก  วัดโพธิ์ชัยศรี ตำบลบ้านโคก  วัดห้วยครั่ง ตำบลบ้านโคก วัดฟากนา ตำบลบ้านโคก วัดโคกใหม่ ตำบลบ้านโคก วัดจอมแจ้ง ตำบลม่วงเจ็ดต้น

อำเภอพิชัย

ร้านดอกไม้อำเภอพิชัย ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดกองโค ตำบลคอรุม วัดขวางชัยภูมิ ตำบลคอรุม วัดคลองกล้วย ตำบลคอรุม วัดบางนา ตำบลคอรุม วัดป่าแต้ว ตำบลคอรุม วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลคอรุม วัดเอกา ตำบลคอรุม วัดดอกไม้ ตำบลท่ามะเฟือง วัดป่ากะพี้ ตำบลท่ามะเฟือง วัดศรีจำปาศักดิ์ ตำบลท่ามะเฟือง วัดชำตก ตำบลท่าสัก วัดชำสอง ตำบลท่าสัก วัดชำหนึ่ง ตำบลท่าสัก วัดเต่าไห ตำบลท่าสัก วัดประชาศรัทธาธรรม ตำบลท่าสัก วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม ตำบลท่าสัก วัดวงษ์สวรรค์สุทธาวาส ตำบลท่าสัก วัดเขาดินสุวรรณบาท ตำบลนายาง วัดคีรีวงกต ตำบลนายาง วัดนายาง ตำบลนายาง วัดนาอิซาง ตำบลนายาง วัดหลักร้อย ตำบลนายาง วัดฟากบึง ตำบลนาอิน วัดคลองละวาน ตำบลในเมือง วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง วัดวังพะเนียด ตำบลในเมือง วัดหน้าพระธาตุ ตำบลในเมือง วัดคลองกะพั้ว ตำบลบ้านโคน วัดเด่นกระต่าย ตำบลบ้านโคน วัดหาดกำแพง ตำบลบ้านโคน วัดบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา วัดบ้านดารา ตำบลบ้านดารา วัดโพธิ์ดาราราม ตำบลบ้านดารา วัดวังสะโม ตำบลบ้านดารา วัดวังสัมโม ตำบลบ้านดารา วัดท่าไม้เหนือ ตำบลบ้านหม้อ วัดโพธาราม ตำบลบ้านหม้อ วัดโรงม้า ตำบลบ้านหม้อ วัดเกาะวารี ตำบลพญาแมน วัดนาอิน ตำบลพญาแมน วัดบ้านขอม ตำบลพญาแมน วัดบ้านดง ตำบลพญาแมน วัดบุพพาราม ตำบลพญาแมน วัดพระยาปันแดน ตำบลพญาแมน วัดคลองละมุง ตำบลไร่อ้อย วัดท่าดินแดง ตำบลไร่อ้อย วัดไร่อ้อย ตำบลไร่อ้อย วัดวังตอ ตำบลไร่อ้อย วัดวังผักรุง ตำบลไร่อ้อย วัดใหม่สามัคคีธรรม ตำบลไร่อ้อย วัดบึงสัมพันธ์ ตำบลบ้านหม้อ

อำเภอฟากท่า

ร้านดอกไม้อำเภอฟากท่า ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดบ้านลุ่ม ตำบลบ้านเสี้ยว วัดผาโปด ตำบลบ้านเสี้ยว วัดมหาธาตุ ตำบลบ้านเสี้ยว วัดวังอ้อ ตำบลบ้านเสี้ยว วัดห้วยลึก ตำบลบ้านเสี้ยว วัดหัวทุ่ง ตำบลบ้านเสี้ยว วัดกกต้อง ตำบลฟากท่า วัดนาไพร ตำบลฟากท่า วัดนาหน่ำ ตำบลฟากท่า วัดโพธิ์ชัย ตำบลฟากท่า วัดฟากนา ตำบลฟากท่า วัดวังขวัญ ตำบลฟากท่า วัดโพธิ์เตี้ย ตำบลสองคอน วัดโพนดู่ ตำบลสองคอน วัดห้วยไข่เขียด ตำบลสองคอน วัดห้วยใส ตำบลสองคอน วัดนาแซง ตำบลสองห้อง วัดนาไร่เดียว ตำบลสองห้อง วัดบ้านเดิ่น ตำบลสองห้อง วัดโพนลาน ตำบลสองห้อง วัดสองห้อง ตำบลสองห้อง

อำเภอลับแล

ร้านดอกไม้อำเภอลับแล ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดไชยจุมพล ตำบลชัยจุมพล วัดดอนไชย ตำบลชัยจุมพล วัดนาทะเล ตำบลชัยจุมพล วัดน้ำใส ตำบลชัยจุมพล วัดม่อนนางเหลียว ตำบลชัยจุมพล วัดร่มโพธิญาณ ตำบลชัยจุมพล วัดร่องเสี้ยว ตำบลชัยจุมพล วัดห้องสูง ตำบลชัยจุมพล วัดด่านแม่คำมัน ตำบลด่านแม่คำมัน วัดใหม่เจริญสุข ตำบลด่านแม่คำมัน วัดกุฏิพระฤๅษีทรงธรรม ตำบลทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง วัดพระยืนพุทธบาทยุคล (วัดพระยืน) ตำบลทุ่งยั้ง วัดฤๅษีสำราญ ตำบลทุ่งยั้ง วัดนานกกก ตำบลนานกกก วัดดงสระแก้ว  ตำบลไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม วัดโพธิ์ทอง ตำบลไผ่ล้อม วัดสว่างอารมณ์ ตำบลไผ่ล้อม วัดเจดีย์คีรีวิหาร ตำบลฝายหลวง วัดดอนสัก ตำบลฝายหลวง วัดดอยมูล ตำบลฝายหลวง วัดท้องลับแล ตำบลฝายหลวง วัดทุ่งเอี้ยง ตำบลฝายหลวง วัดห้วยผึ้ง ตำบลฝายหลวง วัดใหม่เชียงแสน ตำบลฝายหลวง วัดม่อนพัฒนาราม ตำบลฝายหลวง วัดดอนแก้ว ตำบลแม่พูล วัดดอนค่า ตำบลแม่พูล วัดผักราก ตำบลแม่พูล วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ ตำบลแม่พูล วัดหัวดง ตำบลแม่พูล วัดประทุมคงคา ตำบลแม่พูล วัดป่ายาง ตำบลศรีพนมมาศ วัดม่อนปรางค์ ตำบลศรีพนมมาศ วัดเสาหิน ตำบลศรีพนมมาศ