ร้านดอกไม้สุโขทัย

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดสุโขทัย โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้สุโขทัยของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่ อำเภอเมืองสุโขทัย  อำเภอบ้านด่านลานหอย  อำเภอคีรีมาศ  อำเภอกงไกรลาศ  อำเภอศรีสัชนาลัย  อำเภอศรีสำโรง  อำเภอสวรรคโลก  อำเภอศรีนคร  อำเภอทุ่งเสลี่ยม

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้สุโขทัย โทร 061-6070118  

อำเภอเมืองสุโขทัย

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองสุโขทัย  ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดขุนช้าง ตำบลตาลเตี้ย วัดตาลเตี้ย ตำบลตาลเตี้ย  วัดยางเอน ตำบลตาลเตี้ย วัดคูหาสุวรรณ ตำบลธานี  วัดไทยชุมพล ตำบลธานี วัดราชธานี ตำบลธานี  วัดศรีเสวตวนาราม ตำบลธานี วัดกำแพงงาม ตำบลบ้านกล้วย วัดบ้านขวาง ตำบลบ้านกล้วย วัดศรีโพธิ์งาม หรือ (วัดเนินทอง) ตำบลบ้านกล้วย วัดพลายชุมพล ตำบลบ้านกล้วย วัดคลองตะเคียน ตำบลบ้านสวน วัดคุ้งยางใหญ่ ตำบลบ้านสวน วัดอมราวาส หรือ วัดฉุน ตำบลบ้านสวน วัดบึงวนาราม ตำบลบ้านสวน วัดป่าเรไร ตำบลบ้านสวน วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม ตำบลบ้านสวน  วัดหนองทอง ตำบลบ้านสวน วัดหัวฝาย ตำบลบ้านสวน วัดกระชงคาราม ตำบลบ้านหลุม วัดราชพฤกษ์ ตำบลบ้านหลุม วัดวังแดง ตำบลบ้านหลุม วัดเนินมะนาว ตำบลบ้านหลุม วัดศรีมหาโพธิ์ ตำบลบ้านหลุม วัดบางคลอง ตำบลปากแคว วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลปากแคว วัดคงคามาลัย ตำบลปากพระ  วัดลัดทรายมูล ตำบลปากพระ  วัดโซกเป็ด ตำบลเมืองเก่า วัดถ่ำแม่ย่า ตำบลเมืองเก่า วัดนาโพธิ์ ตำบลเมืองเก่า วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า วัดตระพังทองหลาง ตำบลเมืองเก่า วัดบ้านนา ตำบลเมืองเก่า  วัดปากคลอง ตำบลเมืองเก่า วัดพระพายหลวง ตำบลเมืองเก่า วัดคุณาพรบูรพาจารย์  ตำบลเมืองเก่า  วัดวังตะคร้อ ตำบลเมืองเก่า วัดเขาน้อย (สำนักสงฆ์ เขาน้อย) ตำบลเมืองเก่า  วัดวังวน ตำบลเมืองเก่า วัดเซตุพน ตำบลเมืองเก่า วัดนกยูงทอง หรือ (สำนักสงฆ์ นกยูงทอง) ตำบลเมืองเก่า วัดเขาพระบาทใหญ่ ตำบลเมืองเก่า วัดเขาพระบาทน้อย ตำบลเมืองเก่า วัดศรีชุม ตำบลเมืองเก่า  วัดยางซ้าย ตำบลยางซ้าย  วัดวังสวรรค์ ตำบลยางซ้าย วัดวังทองแดง ตำบลวังทองแดง วัดสำนัก ตำบลวังทองแดง วัดไสยาศน์ ตำบลวังทองแดง วัดหนองตาโชติ ตำบลวังทองแดง

อำเภอกงไกรลาศ

ร้านดอกไม้กงไกรลาศ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดกกแรต ตำบลกกแรต  วัดคลองตะเข้ ตำบลกกแรต  วัดทุ่งขวิด ตำบลกกแรต วัดป่ารัง ตำบลกกแรต วัดสิงห์ทอง ตำบลกกแรต  วัดกงไกรลาศ ตำบลกง  วัดเนินหว้า ตำบลกง  วัดท่าทราย ตำบลกง  วัดสงฆาราม ตำบลกง  วัดดอนสัก ตำบลไกรกลาง วัดศรีเมือง ตำบลไกรกลาง  วัดคุ้งยาง ตำบลไกรนอก  วัดดอนแค ตำบลไกรนอก  วัดโบสถ์ ตำบลไกรนอก  วัดเกาะ ตำบลไกรใน  วัดประกาย ตำบลไกรใน  วัดป่ามะม่วง ตำบลไกรใน  วัดหนองบัว ตำบลไกรใน  วัดดงเดือย ตำบลดงเดือย  วัดดงยาง ตำบลดงเดือย  วัดโพธิ์หอม ตำบลดงเดือย  วัดข่อมตาล ตำบลท่าฉนวน  วัดท่าฉนวน ตำบลท่าฉนวน  วัดบ้านกร่าง ตำบลบ้านกร่าง  วัดเกตุวนาราม ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม  วัดใหม่โพธิ์ทอง ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม  วัดใหม่สุขเกษม ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม  วัดบึงครอบศรัทธาราม ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม วัดเต่าทอง ตำบลป่าแฝก  วัดไพรงาม ตำบลป่าแฝก วัดทุ่งเนินพยอม ตำบลป่าแฝก  วัดเนินกระชาย ตำบลป่าแฝก  วัดใหม่ไทยบำรุง ตำบลป่าแฝก  วัดอินทรีศรีสังวร ตำบลป่าแฝก  วัดหนองตูม ตำบลหนองตูม  วัดหางตลาด

อำเภอคีรีมาศ

ร้านดอกไม้คีรีมาศ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเขาลานพระวนาราม ตำบลศรีคีรีมาศ วัดศรีคีรีสุวรรณาราม ตำบลศรีคีรีมาศ วัดธรรมปัญญาราม ตำบลโตนด  วัดวาลุการาม ตำบลโตนด  วัดหนองกก ตำบลโตนด  วัดทุ่งยั้งเมือง ตำบลทุ่งยางเมือง  วัดดุสิตดาราม ตำบลทุ่งหลวง วัดบึง ตำบลทุ่งหลวง วัดแม่กรุ ตำบลทุ่งหลวง วัดบึงภูเต่า ตำบลทุ่งหลวง วัดลาย ตำบลทุ่งหลวง วัดขุนนาวัง ตำบลนาเชิงคีรี  วัดเชิงคีรี ตำบลนาเชิงคีรี วัดนากาหลง ตำบลนาเชิงคีรี วัดหมอสามัคคีธรรม ตำบลนาเชิงคีรี วัดน้ำพุ ตำบลบ้านน้ำพุ วัดวังเงิน ตำบลบ้านน้ำพุ  วัดตลับทอง หรือ (สำนักสงฆ์ ตลับทอง) ตำบลบ้านน้ำพุ วัดนาไผ่ล้อม ตำบลบ้านป้อม วัดตะคร้อหัวดง ตำบลบ้านป้อม วัดนาสระลอย ตำบลบ้านป้อม วัดเนินยาง ตำบลบ้านป้อม วัดบ้านป้อม ตำบลบ้านป้อม วัดวังกร่าง ตำบลสามพวง วัดสามพวง ตำบลสามพวง วัดหนองแหวน ตำบลสามพวง วัดภาวนาราม ตำบลหนองกระดิ่ง วัดบึงสนมเสนาราม ตำบลหนองจิก วัดมุจลินทราราม ตำบลหนองจิก วัดหนองสะแกทอง ตำบลหนองจิก วัดใหม่เจริญผล ตำบลหนองจิก วัดใหม่สามัคคีธรรม ตำบลหนองจิก

อำเภอทุ่งเสลี่ยม

ร้านดอกไม้ทุ่งเสลี่ยม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดกลางดง ตำบลกลางดง วัดชัยอุดมตำบลกลางดง วัดเชิงผา ตำบลกลางดง วัดบึงบอน ตำบลกลางดง วัดโป่งฝาง ตำบลกลางดง วัดม่อนจำศีล ตำบลกลางดง วัดแม่บ่อทอง ตำบลกลางดง วัดหนองผักบุ้ง ตำบลกลางดง วัดหัวฝาย ตำบลกลางดง  วัดม่อนศรีสมบุรณาราม ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ วัดเขาแร่ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตำบลทุ่งเสลี่ยม   วัดเด่นดีหมี ตำบลทุ่งเสลี่ยม วัดท่าชุม ตำบลทุ่งเสลี่ยม วัดทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม วัดม่อนหินขาว หรือ (สำนักสงฆ์ม่อนหินขาว) ตำบลทุ่งเสลี่ยม  วัดเทพนม ตำบลทุ่งเสลี่ยม วัดพิพัฒน์มงคล ตำบลทุ่งเสลี่ยม  วัดวังธาร ตำบลทุ่งเสลี่ยม วัดเหมืองนา ตำบลทุ่งเสลี่ยม วัดคลองสำราญ ตำบลไทยชนะศึก วัดท่าต้นธงชัย ตำบลไทยชนะศึก วัดฝั่งหมิ่น ตำบลไทยชนะศึก วัดแม่ทุเลา ตำบลไทยชนะศึก วัดหนองหมื่นชัย ตำบลไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล วัดโค้งเจริญ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล วัดท่าวิเศษ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล วัดวิเศษสมบูรณ์ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล วัดสามหลัง ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล วัดแสงสว่าง ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล

อำเภอบ้านด่านลานหอย

ร้านดอกไม้บ้านด่านลานหอย ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน วัดลานกระบือ ตำบลตลิ่งชัน วัดวังลึก ตำบลตลิ่งชัน วัดวังหาด ตำบลตลิ่งชัน วัดหัวฝาย ตำบลตลิ่งชัน วัดวังแดด ตำบลบ้านด่าน วัดสังฆาราม ตำบลบ้านด่าน วัดเชิงคีรี ตำบลลานหอย วัดลานหอย ตำบลลานหอย วัดหนองไม้กอง ตำบลวังตะคร้อ วัดวังน้ำขาว ตำบลวังน้ำขาว วัดห้วยไคร้ ตำบลวังน้ำขาว วัดใหม่คลองอุดม ตำบลวังน้ำขาว วัดคลองเจริญ ตำบลหนองหญ้าปล้อง วัดวังตะคร้อ ตำบลหนองหญ้าปล้อง วัดหนองจิกตีนเนิน ตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอศรีนคร

ร้านดอกไม้ศรีนครให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดศรีสหกรณ์ ตำบลคลองมะพลับ วัดศิริบูรณาราม ตำบลคลองมะพลับ วัดทุ่งมหาชัย ตำบลคลองมะพลับ วัดหนองบัว ตำบลคลองมะพลับ วัดจันวนาประชากร ตำบลนครเดิฐ วัดบึงสวย ตำบลนครเดิฐ วัดปัจจันตคารามวาสี ตำบลนครเดิฐ วัดน้ำขุม ตำบลน้ำขุม วัดบ้านคลอง ตำบลน้ำขุม วัดบ่อทองอุดมธรรม ตำบลศรีนคร วัดบ้านเหมือง ตำบลศรีนคร

อำเภอศรีสัชนาลัย

ร้านดอกไม้ศรีสัชนาลัยให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดดงคู่ ตำบลดงคู่ วัดห้วยไคร้ ตำบลดงคู่ วัดห้วยติ่ง ตำบลดงคู่ วัดห้วยติ่ง ตำบลดงคู่ วัดชัยสิทธาราม ตำบลท่าชัย วัดดงพริกแจว ตำบลท่าชัย วัดศรีสัชนาลัย ตำบลท่าชัย วัดศาลาไก่ฟุบ ตำบลท่าชัย วัดบ้านแก่ง ตำบลบ้านแก่ง วัดปากคะยาง ตำบลบ้านแก่ง วัดป่าบ้านลำโชค ตำบลบ้านแก่ง วัดศรีสวรรค์ ตำบลบ้านแก่ง วัดจอมแจ้ง ตำบลบ้านตึก วัดต้นสนโพธาราม ตำบลบ้านตึก วัดนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก วัดปลายนา ตำบลบ้านตึก วัดม่อนแก้ว ตำบลบ้านตึก วัดศรีเชลียง ตำบลบ้านตึก วัดใหม่แสงทอง ตำบลบ้านตึก วัดดอยไก่แก้ว ตำบลป่างิ้ว วัดดอยรัตนมณี ตำบลป่างิ้ว วัดทุ่งพล้อ ตำบลป่างิ้ว วัดป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว วัดแม่ราก ตำบลป่างิ้ว วัดวังค่า ตำบลป่างิ้ว วัดเกาะระเบียง ตำบลแม่สำ วัดดอนระเบียง ตำบลแม่สำ วัดตอสัก ตำบลแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม ตำบลแม่สำ วัดท่าโพธิ์ ตำบลแม่สำ วัดธรรมิการาม ตำบลแม่สำ วัดแม่สำเหนือ ตำบลแม่สำ วัดผาคำ ตำบลแม่สินวัดพงเสลียง ตำบลแม่สิน วัดแม่เทินใต้ ตำบลแม่สิน วัดแม่เทินเหนือ ตำบลแม่สิน วัดแม่ฮู้ ตำบลแม่สิน วัดสุเม่น ตำบลแม่สิน วัดห้วยโป้ ตำบลแม่สิน วัดเชิงคีรี ตำบลศรีสัชนาลัย วัดตลิ่งชัน ตำบลศรีสัชนาลัย วัดโบราณหลวง ตำบลสารจิตร วัดโพธิยาราม ตำบลสารจิตร วัดสารจิตร ตำบลสารจิตร วัดแสนตอ ตำบลสารจิตร วัดเกาะน้อยตะวันตก ตำบลหนองอ้อ วัดเกาะน้อยตะวันออก ตำบลหนองอ้อ วัดทะเลลอย ตำบลหนองอ้อ วัดป่ายาง ตำบลหนองอ้อ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลหนองอ้อ วัดหนองอ้อ ตำบลหนองอ้อ วัดบ้านใหม่ ตำบลหาดเสี้ยว วัดโบสถ์มณีราม ตำบลหาดเสี้ยว วัดภูธาตุเจดีย์ ตำบลหาดเสี้ยว วัดหาดสูง ตำบลหาดเสี้ยว วัดหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว

อำเภอศรีสำโรง

ร้านดอกไม้ศรีสำโรง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดคลองเขนง ตำบลเกาะตาเลี้ยง วัดทุ่ง ตำบลเกาะตาเลี้ยง วัดวงฆ้อง ตำบลเกาะตาเลี้ยง วัดหนองกระดี่ ตำบลเกาะตาเลี้ยง วัดฉิมพลี ตำบลคลองตาล วัดโพธาราม ตำบลคลองตาล วัดหนองรั้งเหนือ ตำบลคลองตาล วัดเกาะวงษเกียรติ์ ตำบลทับผึ้ง วัดเตว็ดกลาง (เตว็ดนอก) ตำบลทับผึ้ง วัดทับผึ้ง ตำบลทับผึ้ง วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลทับผึ้ง วัดศรีสังวร ตำบลทับผึ้ง วัดถ้ำระฆัง ตำบลนาขุนไกร วัดนาขุนไกร ตำบลนาขุนไกร วัดราวต้นจันทน์ ตำบลนาขุนไกร วัดวังสมบูรณ์ ตำบลนาขุนไกร วัดวังไฟไหม้ ตำบลราวต้นจันทร์ วัดขุนตาลด ตำบลราวต้นจันทร์ วัดบ้านซ่าน ตำบลบ้านซ่าน วัดปากคลองแดน ตำบลบ้านซ่าน วัดศรีสำราญ ตำบลบ้านนา วัดโคกกระทือ ตำบลบ้านไร่ วัดดอนจันทร์ ตำบลบ้านไร่ วัดบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ วัดหนองเรียง ตำบลบ้านไร่ วัดวังทอง ตำบลวังทอง วัดเกาะไม้แดง ตำบลวังลึก วัดวังลึก ตำบลวังลึก วัดหนองรั้งใต้ ตำบลวังลึก วัดเตว็ดใน ตำบลวังใหญ่  วัดราษฎร์บำรุง ตำบลวังใหญ่ วัดวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ วัดเกาะ ตำบลวัดเกาะ วัดหนองฝาด ตำบลวัดเกาะ วัดหนองแหน ตำบลวัดเกาะ วัดคลองโป่ง ตำบลสามเรือน วัดนิคมศรีสำโรง ตำบลสามเรือน วัดโสภาราม หรือ (วัดลำยวน) ตำบลสามเรือน

อำเภอสวรรคโลก

ร้านดอกไม้สวรรคโลก ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดกรงทอง ตำบลคลองกระจง วัดคลองกระจง ตำบลคลองกระจง วัดคลองยาง ตำบลคลองยาง วัดคลองวังทอง ตำบลคลองยาง วัดโป่งมะขาม ตำบลคลองยาง วัดไผ่ตะล่อม ตำบลคลองยาง วัดวังถ้ำคูหาสวรรค์ ตำบลคลองยาง วัดหนองชุมแสง ตำบลท่าทอง วัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม ตำบลท่าทอง วัดโบสถ์โพธิ์ ตำบลนาทุ่ง วัดโพธิ์ทอง ตำบลนาทุ่ง วัดมงคลนิมิตร ตำบลนาทุ่ง วัดมงคลนิมิตร ตำบลนาทุ่ง วัดคลองพระรอด ตำบลในเมือง วัดเจ็ดธรรมาสน์ ตำบลในเมือง วัดเด่นกระต่าย ตำบลในเมือง วัดบ่อแปดร้อย ตำบลในเมือง วัดแม่น้ำเก่า ตำบลในเมือง วัดหนองเรียง ตำบลในเมือง วัดใหม่คลองหอม ตำบลในเมือง วัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ วัดมาบป่าเลา ตำบลปากน้ำ วัดคุ้งยาง ตำบลป่ากุมเกาะ วัดท่าเกย ตำบลป่ากุมเกาะ วัดโพธิ์งาม ตำบลป่ากุมเกาะ วัดวังหว้า ตำบลป่ากุมเกาะ วัดเกาะหินตั้ง ตำบลเมืองบางขลัง วัดคลองแห้ง ตำบลเมืองบางขลัง วัดปากคลองช้าง ตำบลเมืองบางขลัง วัดท่าเกษม ตำบลเมืองบางยม วัดท่าทอง ตำบลเมืองบางยม วัดบางยมอุดมธรรม ตำบลเมืองบางยม วัดสวรรคาราม ตำบลเมืองสวรรคโลก วัดสวัสติการาม ตำบลเมืองสวรรคโลก วัดคุ้งวารี ตำบลย่านยาว วัดท่าช้าง ตำบลย่านยาว วัดไทรย้อย ตำบลย่านยาว วัดไผ่ล้อม ตำบลย่านยาว วัดเวฬุวนาราม ตำบลย่านยาว วัดอัมพวนาราม ตำบลวังพิณพาทย์ วัดจันทโรภาส ตำบลวังไม้ขอน วัดป่าข่อย ตำบลวังไม้ขอน วัดป่าถ่อน ตำบลหนองกลับ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลหนองกลับ วัดหนองกลับ ตำบลหนองกลับ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ ตำบลหนองกลับ