ร้านดอกไม้สุรินทร์

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดสุรินทร์ โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้สุรินทร์ ของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่ อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอชุมพลบุรี  อำเภอท่าตูม  อำเภอจอมพระ   อำเภอปราสาท    อำเภอกาบเชิง   อำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม อำเภอศีขรภูมิ  อำเภอสังขะ อำเภอลำดวน  อำเภอสำโรงทาบ  อำเภอบัวเชด  อำเภอพนมดงรัก  อำเภอศรีณรงค์  อำเภอเขวาสินรินทร์  อำเภอโนนนารายณ์

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้สุรินทร์ โทร 061-6070118  

อำเภอเมืองสุรินทร์

ร้านดอกไม้สุรินทร์ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดเทพนิมิตร ตำบลตระแสง วัดเพี้ยราม ตำบลเพี้ยราม วัดแจรนสัมพันธ์ ตำบลตาอ็อง วัดแสงธรรม ตำบลตระแสง วัดแสงบูรพา ตำบลสวาย วัดโคกกรวด ตำบลตั้งใจ วัดโคกบัวไรย์ ตำบลเฉนียง วัดโคกบัวราย ตำบลในเมือง วัดโคกพระ ตำบลนาดี วัดโคกสำโรง ตำบลราม วัดโคกอารักษ์ ตำบลเพี้ยราม วัดโพธิญาณรังสี ตำบลนอกเมือง วัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี ตำบลสลักได วัดโพธิ์สลาด ตำบลตระแสง วัดโยธาประสิทธิ์ ตำบลนอกเมือง วัดไตรรัตนาราม ตำบลนอกเมือง วัดกลาง ตำบลในเมือง วัดกะทมวนาราม ตำบลนาบัว วัดกัลยาณโกมุท ตำบลแกใหญ่ วัดคฤห์ ตำบลสลักได วัดคุ้มเหนือ ตำบลในเมือง วัดจอมสุทธาวาส ตำบลเมืองที วัดจอมสุรินทร์ ตำบลแกใหญ่ วัดจำปา ตำบลในเมือง วัดจุมพลสุทธาวาส ตำบลในเมือง วัดฉางข้าว ตำบลคอโค วัดชัยบุรี ตำบลเพี้ยราม วัดชัยประโคม ตำบลสลักได วัดดงมัน ตำบลคอโค วัดดอนวิเวก ตำบลนาดี วัดตาเตน ตำบลแกใหญ่ วัดตาตอม ตำบลสวาย วัดตำปูง ตำบลนาดี วัดตุงคนิวาส ตำบลราม วัดทับกระบือ ตำบลสำโรง วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลท่าสว่าง วัดทุ่งสว่าง ตำบลเทนมีย์ วัดทุ่งสว่างอารมณ์ ตำบลเพี้ยราม วัดนาบัว ตำบลนาบัว วัดนารายณ์บุรินทร์ ตำบลสวาย วัดนาสม ตำบลเฉนียง วัดนาสาม ตำบลนาบัว วัดบรมสุข ตำบลราม วัดบ้านเฉนียง(ป่าโคกหม่อน) ตำบลเฉนียง วัดบ้านเสม็ด ตำบลนอกเมือง วัดบ้านกรอน ตำบลเฉนียง วัดบ้านว่าน ตำบลตระแสง วัดบูรพาราม ตำบลในเมือง วัดประทุมเมฆ ตำบลในเมือง วัดประทุมธรรมชาติ ตำบลแกใหญ่ วัดประทุมศรัทธา ตำบลคอโค วัดประสพสุข ตำบลบุฤาษี วัดปราสาท ตำบลตาอ็อง วัดปราสาทศีลาราม ตำบลเฉนียง วัดปะตาเมาะ ตำบลตั้งใจ วัดป่าเจริญผล ตำบลสวาย วัดป่าไตรวิเวก ตำบลนาบัว วัดป่านิมิตมงคล ตำบลท่าสว่าง วัดป่าบวรสังฆาราม ตำบลนอกเมือง วัดป่าสมใจธรรมาราม ตำบลแสลงพันธ์ วัดพนมศิลาราม ตำบลนาบัว วัดพรหมสุรินทร์ ตำบลในเมือง วัดพระยาไกรศร ตำบลเพี้ยราม วัดพิฤกทักษิณ ตำบลตาอ็อง วัดภูพรสวรรค์ ตำบลบุฤาษี วัดมงคลรัตน์ ตำบลตระแสง วัดมูลานิเวศน์ ตำบลท่าสว่าง วัดระกาไกรสร ตำบลเพี้ยราม วัดระกาคืน ตำบลนาดี วัดราชวิถี ตำบลเฉนียง วัดรามวราวาส ตำบลราม วัดราษฎร์เจริญผล ตำบลแสลงพันธ์ วัดราษฎร์แจ่มจันทร์ ตำบลสำโรง วัดละเอาะกะทมพัฒนา ตำบลเฉนียง วัดลำชี ตำบลคอโค วัดศรีธรรมาราม ตำบลนาบัว วัดศรีรัตนาราม ตำบลนอกเมือง วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง วัดศิริจันทร์ ตำบลเทนมีย์ วัดศิรินทราราม ตำบลนาดี วัดศิลารมณ์ ตำบลตั้งใจ วัดศีลาราม ตำบลสวาย วัดสลักได ตำบลสลักได วัดสว่างงาม ตำบลคอโค วัดสว่างอารมณ์ ตำบลสวาย วัดสามัคคี ตำบลท่าสว่าง วัดสำโรง ตำบลท่าสว่าง วัดสุเขตตาราม ตำบลนาดี วัดสุนทรอุทิศ ตำบลสลักได วัดสุภาลัย ตำบลท่าสว่าง วัดหนองกระดาน ตำบลตั้งใจ วัดหนองบัว ตำบลในเมือง วัดหลักวอ ตำบลนอกเมือง วัดหัวตะพาน ตำบลเพี้ยราม วัดอังกัญโคกบรรเลง ตำบลบุฤาษี วัดอาม็อง ตำบลท่าสว่าง วัดอุดมประชาราษฎร์(อุดรประชาราษฏร์) ตำบลแกใหญ่

อำเภอจอมพระ

ร้านดอกไม้จอมพระ  ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดเทพไตรมิตรวนาราม ตำบลบุแกรง วัดแจ้งบูรพา ตำบลเป็นสุข วัดโคกเพร็ด ตำบลจอมพระ วัดโพธิ์ศรี ตำบลบ้านผือ วัดโพธิ์ศรีวิเวก ตำบลจอมพระ วัดโพธิ์ศรีสว่างอารมณ์(บ้านจอมพระ) ตำบลจอมพระ วัดขมิ้น ตำบลกระหาด วัดจอมพระ ตำบลจอมพระ วัดตากวน ตำบลลุ่มระวี วัดบุปผาราม ตำบลบุแกรง วัดบูรณะบ้านผาง ตำบลชุมแสง วัดประทุมทอง ตำบลกระหาด วัดป่าปราสาทจอมพระ ตำบลจอมพระ วัดศรีโพธิ์ทอง ตำบลเมืองลีง วัดศรีพรหมอุดมธรรม ตำบลกระหาด วัดสว่างโนนงิ้ว ตำบลหนองสนิท วัดสว่างบ้านว่าน ตำบลบุแกรง วัดสัทธารมณ์(บ้านขาม) ตำบลบุแกรง วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์ ตำบลหนองสนิท วัดสุวรรณสุข ตำบลเมืองลีง วัดหนองเหล็ก ตำบลลุ่มระวี วัดหนองเหล็ก ตำบลเมืองลีง วัดหนองกับ ตำบลหนองสนิท วัดหนองบัว ตำบลบุแกรง วัดหนองสนิท ตำบลหนองสนิท วัดอัมพวัน ตำบลบ้านผือ วัดอุดม ตำบลชุมแสง วัดอุทุมพร ตำบลเมืองลีง

อำเภอปราสาท

ร้านดอกไม้ปราสาท ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดเชื้อเพลิง ตำบลเชื้อเพลิง วัดเบญจศิลาราม ตำบลไพล วัดเพชรบุรี ตำบลทุ่งมน วัดแจ้งสง่างาม ตำบลไพล วัดโคกทมบรมจินดา ตำบลโคกยาง วัดโคกลาว ตำบลไพล วัดกันทราราม ตำบลกันตวจระมวล วัดคฤห์ภูมิกาวาส ตำบลโคกยาง วัดดอกบัวทอง ตำบลปรือ วัดตะเคียน ตำบลบ้านพลวง วัดตะเพรา(กิตติพัฒน์วนาราม) ตำบลโชคนาสาม วัดตาเบา ตำบลตาเบา วัดตาลวก ตำบลกังแอน วัดตาวรตาเมาะ ตำบลโคกสะอาด วัดนิคมเขต ตำบลตานี วัดนิคมพัฒนาราม ตำบลปรือ วัดบวรมงคล ตำบลปรือ วัดบัลลังก์(บัลลังก์ศิลาอาสน์) ตำบลบ้านพลวง วัดบ้านโชค ตำบลโชคนาสาม วัดบ้านจบก ตำบลประทัดบุ วัดบ้านตาโสร์ ตำบลบ้านพลวง วัดประชานิมิตนิคม3 ตำบลโคกสะอาด วัดประทุมทอง ตำบลทุ่งมน วัดปราสาทวารี ตำบลบ้านพลวง วัดป่าตาปางสำราญจิต ตำบลสมุด วัดป่าห้วยเสนง ตำบลหนองใหญ่ วัดพระชีบัวแก้ว ตำบลหนองใหญ่ วัดมุนีนิรมิต ตำบลเชื้อเพลิง วัดราษฎร์เจริญผล ตำบลไพล วัดละลมระไซร์ ตำบลปรือ วัดลำดวน(บ้านลำดวน) ตำบลทมอ วัดวรรณวราราม ตำบลกังแอน วัดศรีลำยอง ตำบลทุ่งมน วัดศิลามะ ตำบลทมอ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลปราสาททนง วัดสวายซอ ตำบลโคกยาง วัดสะเดารัตนาราม ตำบลทุ่งมน วัดสามราษฎร์บำรุง ตำบลทมอ วัดสี่เหลี่ยม ตำบลโคกยาง วัดสีโค ตำบลกังแอน วัดสุขุมาลัย ตำบลบ้านไทร วัดสุวรรณโภคาราม ตำบลปราสาททนง วัดสุวรรณวิจิตร ตำบลกังแอน วัดสุวรรณาราม ตำบลประทัดบุ วัดหนองจอก ตำบลปราสาททนง วัดหนองตาพระ ตำบลปรือ วัดห่อซื่อ ตำบลกังแอน วัดอมรินทราราม ตำบลตาเบา วัดอมรินทราวารี(อังกัญโพธิ์) ตำบลโคกยาง วัดอุทุมพร ตำบลทุ่งมน

อำเภอลำดวน

ร้านดอกไม้ลำดวน  ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดโคกกะดวด ตำบลลำดวน วัดตะเคียนบวรรัตน์ ตำบลอู่โลก วัดทักษิณวารี(ทักษิณวารีสิริสุข) ตำบลลำดวน วัดปราสาทเทพนิมิต ตำบลตระเปียงเตีย วัดป่าดงคู ตำบลโชคเหนือ วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม ตำบลลำดวน

อำเภอศีขรภูมิ

ร้านดอกไม้ศีขรภูมิ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดเวฬุวันหนองไผ่ ตำบลขวาวใหญ่ วัดแจ้งสมรเทศ(บ้านหนองจิก) ตำบลหนองบัว วัดโคกลำดวน ตำบลหนองเหล็ก วัดโนนแดง ตำบลยาง วัดโนนแดน ตำบลแตล วัดโบสถ์ ตำบลกุดหวาย วัดโพธิญาณบ้านอานันท์ ตำบลยาง วัดโพธิ์สัตว์ ตำบลหนองขวาว วัดโสดารามบ่อน้ำใส ตำบลตรึม วัดโสภาเปรียง ตำบลจารพัต วัดไพรจิกวราราม ตำบลกุดหวาย วัดไพรษร ตำบลขวาวใหญ่ วัดกระโดนค้อ ตำบลช่างปี่ วัดกะลัน ตำบลยาง วัดกาเกาะ(กาเจาะ) ตำบลตรึม วัดกางของ ตำบลระแงง วัดขวาวใหญ่ ตำบลขวาวใหญ่ วัดคาละแมะ ตำบลคาละแมะ วัดจอมรำหอก ตำบลหนองเหล็ก วัดจารพัต ตำบลจารพัต วัดช่างปี่ ตำบลช่างปี่ วัดชูประศาสนาราม ตำบลยาง วัดดงถาวร ตำบลกุดหวาย วัดทุ่งสว่างนารุ่ง(บ้านนารุ่ง) ตำบลนารุ่ง วัดทุ่งสว่างหนองคู ตำบลแตล วัดนาท่ม ตำบลแตล วัดนาฮัง ตำบลหนองขวาว วัดบรมหรรษา ตำบลหนองขวาว วัดบัวโละ ตำบลหนองบัว วัดบัวหวาย ตำบลยาง วัดบ้านโพธิ์ ตำบลหนองบัว วัดบ้านข่า ตำบลช่างปี่ วัดบ้านจารย์ ตำบลหนองเหล็ก วัดบ้านตรมไพร ตำบลตรมไพร วัดบ้านตรึม ตำบลตรึม วัดบ้านสว่าง ตำบลยาง วัดบ้านสวาย ตำบลแตล วัดบ้านหัวแรต ตำบลตรึม วัดบ้านอาราง ตำบลนารุ่ง วัดบุกันแทน ตำบลหนองบัว วัดประทุน ตำบลแตล วัดประทุมวัน ตำบลจารพัต วัดประทุมสว่าง(บ้านคล้อ) ตำบลช่างปี่ วัดปราสาท ตำบลระแงง วัดป่าเทพประทาน ตำบลระแงง วัดป่าตามอ ตำบลตรมไพร วัดปิยธรรมาราม ตำบลแตล วัดผักไหม ตำบลผักไหม วัดพรมศิลาแตล ตำบลแตล วัดพันษี ตำบลจารพัต วัดยางเตี้ย ตำบลระแงง วัดระเวียง ตำบลระแงง วัดระแงง ตำบลระแงง วัดศรีโพธาราม ตำบลช่างปี่ วัดศรีประทุมทองทุ่งบัว ตำบลผักไหม วัดศรีวิหารเจริญ ตำบลระแงง วัดศรีอาเสก ตำบลยาง วัดศิริสะดอชัย ตำบลจารพัต วัดศิริสัจจัง ตำบลหนองบัว วัดสดีย์สามัคคีบำรุง ตำบลกุดหวาย วัดสมบูรณ์ ตำบลกุดหวาย วัดสระแก้วอายอง(บ้านอายอง) ตำบลแตล วัดสว่างอารมณ์นาผึ้ง ตำบลหนองขวาว วัดสวาย ตำบลแตล วัดสหราษฎร์บำรุง ตำบลขวาวใหญ่ วัดสำโรง ตำบลขวาวใหญ่ วัดสำราษฎร์สามัคคี ตำบลหนองเหล็ก วัดสิงห์ประชาราษฎร์หนองยาง ตำบลช่างปี่ วัดสุทธาวาส ตำบลหนองขวาว วัดสุนทรเทพนิมิตรก้านเหลือง ตำบลผักไหม วัดหนองเหล็ก ตำบลหนองเหล็ก วัดหนองกอง ตำบลขวาวใหญ่ วัดหนองคู ตำบลแตล วัดหนองจอก ตำบลคาละแมะ วัดหนองบัว ตำบลหนองบัว วัดหนองสองห้อง ตำบลระแงง วัดหนองหิน ตำบลตรึม วัดหลุมพุกหนองกุง ตำบลหนองเหล็ก วัดห้วยโนนเจริญ ตำบลหนองเหล็ก วัดหัวเข่า ตำบลคาละแมะ วัดหัวแรต ตำบลช่างปี่ วัดอัมพวันวนาราม ตำบลช่างปี่ วัดอัมพวันวราราม ตำบลหนองขวาว วัดอาวุธยุทธยาราม ตำบลแตล

อำเภอสนม

ร้านดอกไม้สนม สุรินทร์ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดแก้วกุญชร ตำบลหนองระฆัง วัดแจ้งนานวน ตำบลนานวน วัดแจ้งบัวแดง ตำบลโพนโก วัดแจ้งหนองหว้า ตำบลแคน วัดแจ้งหัวนา ตำบลนานวน วัดแท่นศิลา ตำบลนานวน วัดโพธิ์เย็น ตำบลโพนโก วัดโสภณ ตำบลโพนโก วัดไตรประชาสามัคคี ตำบลหนองอียอ วัดกาพระคุณาราม ตำบลหัวงัว วัดคูณนิวาส ตำบลนานวน วัดจำปา ตำบลโพนโก วัดทัพไทย ตำบลสนม วัดธรรมโสกแดง ตำบลสนม วัดธาตุ ตำบลสนม วัดบ้านบุผาง ตำบลหนองอียอ วัดบึง ตำบลสนม วัดบูรพาวนาราม ตำบลนานวน วัดป่าอตุโลบุญญลักษณ์ ตำบลสนม วัดราษฎร์สามัคคี ตำบลหนองอียอ วัดศรีสว่างโคกสะอาด ตำบลสนม วัดศรีอุดมหนองคู ตำบลหัวงัว วัดศิริหนองครก ตำบลหัวงัว วัดสระแก้ว ตำบลหัวงัว วัดสระโพธิ์แคนใหญ่ ตำบลแคน วัดสร้างแก้วสองห้อง(สระแก้วสองห้อง) ตำบลแคน วัดสว่างเป้า ตำบลโพนโก วัดสว่างนายม(นายม) ตำบลแคน วัดสว่างนาศรีสุข ตำบลสนม วัดสว่างหนองอียอ ตำบลหนองอียอ วัดสิลาโนนเปือย ตำบลโพนโก วัดสุทธิวงศา ตำบลหัวงัว วัดหนองแคนน้อย ตำบลแคน วัดหนองพลับ ตำบลสนม วัดอ้อมแก้ว ตำบลนานวน วัดอารีราษฎร์วราราม ตำบลหนองอียอ วัดอิสาณ ตำบลแคน วัดอิสาณนาดี ตำบลหนองระฆัง วัดอุดรโนนจาน ตำบลแคน

อำเภอสังขะ

ร้านดอกไม้สังขะ สุรินทร์ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดเต่าทอง ตำบลสะกาด วัดเทพศิริอุดม(เทพศิริ) ตำบลดม วัดแสนกาง ตำบลพระแก้ว วัดโคกปรือ ตำบลขอนแตก วัดโตงน้อย ตำบลขอนแตก วัดโนนเจิรญสุข ตำบลทับทัน วัดโนนสบาย ตำบลกระเทียม วัดโนนสวรรค์ ตำบลพระแก้ว วัดโพธาราม ตำบลสังขะ วัดโพธิ์ชัยยาราม(โพนชัย) ตำบลบ้านชบ วัดโพธิ์ศรีธาราม ตำบลกระเทียม วัดกระชาย ตำบลทับทัน วัดกลางสังขะ ตำบลสังขะ วัดขามน้อย ตำบลสังขะ วัดจำปาธาราราม ตำบลสังขะ วัดดาราธิวาส ตำบลตาตุม วัดทรายขาว ตำบลสะกาด วัดทุ่งนาศรีธาราม ตำบลสะกาด วัดบ้านดาร์ ตำบลตาตุม วัดประชาพัฒนาราม ตำบลตาตุม วัดปราสาทบ้านจารย์ ตำบลบ้านจารย์ วัดป่าลำหาด ตำบลทับทัน วัดภูมิคดี ตำบลดม วัดวานรนิวาสราษฎร์สามัคคี ตำบลขอนแตก วัดสมโภชน์ศาลาจารย์ ตำบลกระเทียม วัดสามัคคีศรีบูรพา(ขอนแตก) ตำบลขอนแตก วัดหาดแก้วชัยมงคล ตำบลทับทัน วัดอินทราสุการาม ตำบลกระเทียม

อำเภอเขวาสินรินทร์

ร้านดอกไม้เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดเขวาสินรินทร์ ตำบลเขวาสินรินทร์ วัดเขวาสินรินทร์(โพธิ์รินทร์วิเวก) ตำบลเขวาสินรินทร์ วัดโพธาราม ตำบลบึง วัดไพศาลภูมิกาวาส ตำบลเขวาสินรินทร์ วัดกะพุ่มรัตน์ ตำบลตากูก วัดฉันเพล ตำบลตากูก วัดดาวรุ่ง ตำบลตากูก วัดธาตุศิลา ตำบลบึง วัดนาโพธิ์ ตำบลเขวาสินรินทร์ วัดนิลาเทเวศน์ ตำบลเขวาสินรินทร์ วัดบรมธาตุ ตำบลบึง วัดบ้านแร่ ตำบลบ้านแร่ วัดบูรพาราม ตำบลตากูก วัดปราสาทแก้ว ตำบลบ้านแร่ วัดปราสาททอง ตำบลตากูก วัดระไซร์ ตำบลบึง วัดวังบึงน้ำเย็น ตำบลบ้านแร่ วัดวิวิตตวนาราม ตำบลบึง วัดศาลาเย็น ตำบลตากูก วัดสาริกาแก้ว ตำบลบึง

อำเภอท่าตูม

ร้านดอกไม้ท่าตูม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดแจ้งสว่าง (ตากลาง) ตำบลกระโพ วัดโพธิ์ทอง ตำบลกระโพ วัดโพธิ์ศรี ตำบลกระโพ วัดรัตนมงคล (ตระมุง) ตำบลกระโพ วัดหนองบึง ตำบลกระโพ วัดจำปาราม ตำบลท่าตูม วัดบ้านเอือด ตำบลท่าตูม วัดปทุมทอง ตำบลท่าตูม วัดปทุมศิลาวารี ตำบลท่าตูม วัดพระพุทธบาทพนมดิน ตำบลท่าตูม วัดโพธิ์บัลลังก์ (บ้านบัลลังก์) ตำบลท่าตูม วัดโพธิ์พฤกษาราม ตำบลท่าตูม วัดสว่างน้ำคำ (บ้านน้ำคำ) ตำบลท่าตูม วัดสระบัวแดง ตำบลทุ่งกุลา วัดโนนรังราษฎร์ศิริ (โนนสูง) ตำบลบะ วัดโพธิ์ศรีสว่าง (บ้านปริง) ตำบลบะ วัดโพธิ์หิมวันต์ ตำบลบะ วัดสว่างอารมณ์ (บ้านเฉนียง) ตำบลบะ วัดนิโครธาราม ตำบลบัวโคก วัดลักษณาศรม ตำบลบัวโคก วัดสว่างอารมณ์ (บ้านโสมน) ตำบลบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม ตำบลบัวโคก วัดหนองแสง ตำบลบัวโคก วัดชายทุ่ง ตำบลพรมเทพ วัดดอนทายิการาม ตำบลพรมเทพ วัดนาดีพัฒนา ตำบลพรมเทพ วัดพรมเทพ ตำบลพรมเทพ วัดโพนบุ ตำบลพรมเทพ วัดศาลาลอย (บ้านยางกระจับ) ตำบลพรมเทพ วัดกุดมะโน ตำบลโพนครก วัดจำปาสะเอิง ตำบลโพนครก วัดบึงละหาร ตำบลโพนครก วัดโพธิ์สว่างโพนครก ตำบลโพนครก วัดโพนขวาว ตำบลโพนครก วัดบึงแก ตำบลเมืองแก วัดสว่างหนองแวง ตำบลเมืองแก วัดสว่างอุดมท่าศิลา ตำบลเมืองแก วัดสุวรรณอินทอง ตำบลเมืองแก วัดหนองยาง ตำบลเมืองแก วัดจำปาหนองบัว ตำบลหนองบัว วัดตลาดไทร ตำบลหนองบัว วัดโพธิ์ชัย ตำบลหนองบัว วัดโพธิ์ศรีไกลเสนียด ตำบลหนองบัว วัดโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลหนองบัว วัดอัมพาวารินทร์ ตำบลหนองบัว วัดบูรพาราม ตำบลหนองเมธี วัดปทุมสว่าง (บ้านหนองคู) ตำบลหนองเมธี วัดวรรณรังษี ตำบลหนองเมธี วัดศรีสว่างทุ่งโก ตำบลหนองเมธี วัดสุวรรณราษฎร์ศรัทธารมย์ ตำบลหนองเมธี วัดป่าท่าตูม ตำบลท่าตูม