ร้านดอกไม้สงขลา

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดสงขลา โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้สงขลาของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่  อำเภอเมืองสงขลา อำเภอสทิงพระ  อำเภอจะนะ  อำเภอนาทวี  อำเภอเทพา  อำเภอสะบ้าย้อย  อำเภอระโนด  อำเภอกระแสสินธุ์  อำเภอรัตภูมิ  อำเภอสะเดา  อำเภอหาดใหญ่  อำเภอนาหม่อม  อำเภอควนเนียง  อำเภอบางกล่ำ  อำเภอสิงหนคร  อำเภอคลองหอยโข่ง

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้สงขลา  โทร 061-6070118 

อำเภอเมืองสงขลา

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองสงขลา ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดควนเจดีย์ ตำบลเกาะแต้ว วัดสามกอง ตำบลเกาะแต้ว วัดโคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ วัดท้ายยอ ตำบลเกาะยอ วัดเกาะถ้ำ ตำบลเขารูปช้าง วัดเขาเก้าแสน ตำบลเขารูปช้าง วัดเขาราม ตำบลทุ่งหวัง วัดดอนรัก ตำบลบ่อยาง วัดควนเจดีย์ ตำบลเกาะแต้ว วัดสามกอง ตำบลเกาะแต้ว วัดโคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ วัดท้ายยอ ตำบลเกาะยอ วัดเกาะถ้ำ ตำบลเขารูปช้าง วัดเขาเก้าแสน ตำบลเขารูปช้าง วัดเขาราม ตำบลทุ่งหวัง วัดดอนรัก ตำบลบ่อยาง

อำเภอกระแสสินธุ์

ร้านดอกไม้อำเภอกระแสสินธุ์ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดอินทราวาส ตำบลกระแสสินธุ์ วัดเกาะใหญ่ ตำบลเกาะใหญ่ วัดโตนดด้วน ตำบลเกาะใหญ่ วัดทุ่งบัว ตำบลเกาะใหญ่ วัดแหลมบ่อท่อ ตำบลเกาะใหญ่ วัดแหลมหาด ตำบลเกาะใหญ่ วัดอ่าวบัว ตำบลเกาะใหญ่ วัดเชิงแสกลาง ตำบลเชิงแส วัดเชิงแสใต้ ตำบลเชิงแส วัดรัตนาราม ตำบลเชิงแส วัดเอก ตำบลเชิงแส วัดกาหรำ ตำบลโรง วัดโรง ตำบลโรง

อำเภอบางกล่ำ

ร้านดอกไม้อำเภอบางกล่ำ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดคงคาเลียบ ตำบลท่าช้าง วัดดินลาน ตำบลท่าช้าง วัดท่าช้าง ตำบลท่าช้าง วัดเนินพิชัย ตำบลท่าช้าง วัดป่ายาง ตำบลท่าช้าง วัดยูงทอง ตำบลท่าช้าง วัดชลธาราวาส ตำบลบางกล่ำ วัดท่าเมรุ ตำบลบางกล่ำ วัดบางหยี ตำบลบางกล่ำ วัดศาลาโพธิ์ ตำบลบ้านหาร วัดคูเต่า ตำบลแม่ทอม วัดนารังนก ตำบลแม่ทอม วัดม่วงหอม ตำบลแม่ทอม

อำเภอคลองหอยโข่ง

ร้านดอกไม้อำเภอคลองหอยโข่ง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดโคกกอ ตำบลคลองหลา วัดเลียบ ตำบลคลองหลา วัดโพธิ์ ตำบลคลองหอยโข่ง วัดโคกม่วง ตำบลโคกม่วง วัดโคกเหรียง ตำบลโคกม่วง วัดชูนวลรัตนาราม ตำบลโคกม่วง วัดปลักคล้า ตำบลโคกม่วง วัดบางศาลา ตำบลทุ่งลาน วัดปรางแก้ว ตำบลทุ่งลาน

อำเภอควนเนียง

ร้านดอกไม้อำเภอควนเนียง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดควนโส ตำบลควนโส วัดบ่อหว้า ตำบลควนโส วัดปากจ่า ตำบลควนโส วัดโพธิธรรมาราม ตำบลควนโส วัดป่ากันตพงษ์ ตำบลบางเหรียง วัดโคกเมือง ตำบลบางเหรียง วัดบางทีง ตำบลบางเหรียง วัดบางเหรียง ตำบลบางเหรียง วัดแพรกสุวรรณ ตำบลบางเหรียง วัดแสงอรุณ ตำบลบางเหรียง วัดคงคาวดี ตำบลรัตภูมิ วัดควนเนียง ตำบลรัตภูมิ วัดควนเนียงใน ตำบลรัตภูมิ วัดท่าม่วง ตำบลรัตภูมิ วัดบ่อบัวแก้ว ตำบลรัตภูมิ วัดบ้านกรอบ ตำบลรัตภูมิ วัดปานศึกษาธิการาม ตำบลรัตภูมิ วัดท่าหยี ตำบลห้วยลึก วัดป่ารัตภูมิ ตำบลรัตภูมิ วัดท่าข้าม ตำบลควนโส

อำเภอจะนะ

ร้านดอกไม้อำเภอจะนะ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดขุนตัดหวาย ตำบลขุนตัดหวาย วัดช่องเขา ตำบลคลองเปียะ วัดทุ่งแนะ ตำบลคลองเปียะ วัดมัชฌมเขต ตำบลคู วัดขุนทอง ตำบลจะโหนง วัดโคกทราย ตำบลจะโหนง วัดช้างคลอด ตำบลท่าหมอไทร วัดโพรงงู ตำบลท่าหมอไทร วัดนาเจริญ ตำบลนาทับ วัดคลองคล้า ตำบลนาหว้า วัดประจ่า ตำบลนาหว้า วัดกาญจนาวาส ตำบลบ้านนา วัดทุ่งพระ ตำบลป่าชิง วัดบ้านไร่ ตำบลป่าชิง วัดสะกอม ตำบลสะกอม วัดเกษมรัตน์ ตำบลสะพานไม้แก่น วัดสะพานไม้แก่น ตำบลสะพานไม้แก่น วัดป้าแจ้งแก้ว ตำบลจะโหนง วัดควนนาหว้า ตำบลนาหว้า วัดควนมิตร ตำบลคลองเปียะ วัดคูนายสังข์ ตำบลแค วัดธรรมสิริจินดาราม (วัดขวด) ตำบลแค วัดควนไม้ไผ่ ตำบลนาหว้า วัดน้ำขาวนอก ตำบลน้ำขาว วัดน้ำขาวใน ตำบลน้ำขาว วัดบูรณาราม ตำบลน้ำขาว วัดโรจนาราม ตำบลบ้านนา วัดเชิงคีรี ตำบลป่าชิง

อำเภอเทพา

ร้านดอกไม้อำเภอเทพา ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดนิคมประสาท ตำบลเกาะสะบ้า วัดพรุตู ตำบลเกาะสะบ้า วัดโคกกอ ตำบลท่าม่วง วัดโคกนา ตำบลท่าม่วง วัดนิคมเทพา ตำบลท่าม่วง วัดสุริยาราม ตำบลเทพา วัดท่าไทร ตำบลลำไพล วัดปริก ตำบลลำไพล วัดลำไพล ตำบลลำไพล วัดคลองยอ ตำบลวังใหญ่ วัดควนหมาก ตำบลวังใหญ่ วัดวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ วัดเขาแก้ว ตำบลสะกอม วัดคงคาสวัสดิ์ ตำบลสะกอม วัดไทยประดิษย์ ตำบลวังใหญ่ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลลำไพล วัดโคกพยอม ตำบลเกาะสะบ้า วัดป่าปากบาง ตำบลสะกอม วัดรัตนาราม ตำบลเกาะสะบ้า วัดตาแปด ตำบลท่าม่วง วัดพิกุลบุญญาราม ตำบลเทพา

อำเภอนาทวี

ร้านดอกไม้อำเภอนาทวี ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดนาปรังประชาราม ตำบลคลองกวาง วัดโต้นนทาราม ตำบลคลองทราย วัดราชมานิตสถิตมหาธาตุเจดีย์ศรีทักษิณ ตำบลคลองทราย วัดลำชิง ตำบลคลองทราย วัดนาหว้า ตำบลฉาง วัดประดู่หมู่ ตำบลฉาง วัดปลักชะเมา ตำบลฉาง วัดทับช้าง ตำบลทับช้าง วัดบ้านลุ่ม ตำบลทับช้าง วัดวังไทร ตำบลทับช้าง วัดเขตตาราม ตำบลท่าประดู่ วัดท่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ วัดนาทวี ตำบลนาทวี วัดวังโต้ ตำบลนาทวี วัดวังใหญ่ ตำบลนาทวี วัดเกาะไม้ใหญ่ ตำบลประกอบ วัดปลักหนู ตำบลปลักหนู วัดปลักหนูใต้ ตำบลปลักหนู วัดสะท้อน ตำบลสะท้อน วัดหลวงปู่อิ่ม ตำบลสะท้อน วัดท่าพรุ ตำบลนาทวี วัดลำพดจินดาราม ตำบลคลองทราย วัดนาหมอศรี ตำบลนาหมอศรี

อำเภอนาหม่อม

ร้านดอกไม้อำเภอนาหม่อม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดแม่เปียะ ตำบลคลองหรัง วัดโพธาราม ตำบลทุ่งขมิ้น วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ ตำบลทุ่งขมิ้น วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม ตำบลนาหม่อม วัดทุ่งโตนด ตำบลนาหม่อม วัดนาหม่อม ตำบลนาหม่อม วัดป่ากอสุวรรณาราม ตำบลนาหม่อม วัดเนินพิจิตร ตำบลพิจิตร วัดพรหมประดิษฐ์ ตำบลพิจิตร วัดโคกพยอมสุขาราม ตำบลพิจิตร วัดแหลมทราย ตำบลบ่อยาง วัดแจ้ง ตำบลบ่อยาง วัดสระเกษ ตำบลบ่อยาง วัดตีนเมรุศรีสุดาราม ตำบลบ่อยาง วัดไทรงาม ตำบลบ่อยาง วัดดอนแย้ ตำบลบ่อยาง วัดโรงวาส ตำบลบ่อยาง วัดเลียบ ตำบลบ่อยาง วัดยางทอง ตำบลบ่อยาง วัดเพชรมงคล ตำบลบ่อยาง วัดอุทัยทาราม ตำบลบ่อยาง วัดหัวป้อมนอก ตำบลบ่อยาง วัดหัวป้อมใน ตำบลบ่อยาง วัดบางดาน ตำบลพะวง วัดบ่อระกำ ตำบลพะวง วัดเขาบ่อ ตำบลเกาะยอ วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ วัดน้ำกระจาย ตำบลพะวง วัดศาลาหัวยาง ตำบลบ่อยาง วัดเขาแก้ว ตำบลเขารูปช้าง วัดแช่มอุทิศ ตำบลเขารูปช้าง วัดห้วยขันประชาราม ตำบลพะวง วัดนาป๋อง ตำบลพะวง วัดทรายขาว ตำบลทุ่งหวัง วัดทุ่งหวังนอก ตำบลทุ่งหวัง วัดทุ่งหวังใน ตำบลทุ่งหวัง วัดอ่างทอง ตำบลทุ่งหวัง วัดภูเขาหลง ตำบลทุ่งหวัง

อำเภอระโนด

ร้านดอกไม้อำเภอระโนด ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดสิกขาราม ตำบลคลองแดน วัดหัวคุ้ง ตำบลคลองแดน วัดทุ่งสงวน ตำบลแดนสงวน วัดวารีปาโมกข์ ตำบลตะเครียะ วัดท่าบอน ตำบลท่าบอน วัดมงคลนิมิต ตำบลท่าบอน วัดศาลาหลวงบน ตำบลท่าบอน วัดอู่ตะเภา ตำบลท่าบอน วัดประดู่ ตำบลบ่อตรุ วัดพระเจดีย์งาม ตำบลบ่อตรุ วัดสีหยัง ตำบลบ่อตรุ วัดคูวา ตำบลบ้านขาว วัดหัวป่า ตำบลบ้านขาว วัดบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ วัดผักกูด ตำบลบ้านใหม่ วัดศาลาธรรม์ ตำบลบ้านใหม่ วัดหัววัง ตำบลบ้านใหม่ วัดตะพังหม้อ ตำบลปากแตระ วัดปากแตระ ตำบลปากแตระ วัดดอกสร้อย ตำบลพังยาง วัดพังยาง ตำบลพังยาง วัดสามี ตำบลพังยาง วัดหน้าเมือง ตำบลพังยาง วัดหัวถิน ตำบลพังยาง วัดเฉียงพง ตำบลระโนด วัดมหาการ ตำบลระโนด วัดมะขามเฒ่า ตำบลระโนด วัดระโนด ตำบลระโนด วัดราษฎร์บำรุง ตำบลระโนด วัดหัวเค็ด ตำบลระโนด วัดแจ้ง ตำบลระวะ วัดเถรแก้ว ตำบลระวะ วัดเบิก ตำบลระวะ วัดพร้าว ตำบลระวะ วัดพังตรี ตำบลระวะ วัดหัวระวะ ตำบลระวะ วัดใหญ่ ตำบลระวะ วัดสนธิ์ ตำบลวัดสน วัดสามบ่อ ตำบลวัดสน วัดนก ตำบลวัดสน วัดบางหลอด(บางหรอด) ตำบลคลองแดน วัดเกษตรชลธี ตำบลตะเครียะ วัดแกล้วทรงธรรม ตำบลตะเครียะ วัดคลองเป็ด ตำบลท่าบอน วัดศาลาหลวงล่าง ตำบลท่าบอน วัดบ้านขาว ตำบลบ้านขาว วัดจาก ตำบลระโนด

อำเภอรัตภูมิ

ร้านดอกไม้อำเภอรัตภูมิ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเขาตกน้ำ ตำบลกำแพงเพชร วัดเขารักเกียรติ ตำบลกำแพงเพชร วัดธรรมาวาส ตำบลกำแพงเพชร วัดม่วงทอง ตำบลกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา ตำบลกำแพงเพชร วัดหนองอ้น ตำบลกำแพงเพชร วัดคลองเขาล้อน ตำบลเขาพระ วัดถ้ำเขาพระ ตำบลเขาพระ วัดนาสีทอง ตำบลเขาพระ วัดเนินสุวรรณ ตำบลเขาพระ วัดคงคาเลี้ยว ตำบลเขาพระ วัดคูหานอก ตำบลควนรู วัดไทรใหญ่ ตำบลควนรู วัดไสท้อน ตำบลควนรู วัดควนขัน ตำบลคูหาใต้ วัดควนหวาด ตำบลคูหาใต้ วัดคูหาใน ตำบลคูหาใต้ วัดจังโหลน ตำบลคูหาใต้ วัดเจริญภูผา ตำบลคูหาใต้ วัดทุ่งมะขาม ตำบลคูหาใต้ วัดห้วยหลาด ตำบลคูหาใต้ วัดปฐมยาตรา ตำบลคูหาใต้ วัดเกาะบกรัตนาราม ตำบลคูหาใต้ วัดรัตนวราราม ตำบลท่าชะมวง วัดสุวรรณวนาราม ตำบลท่าชะมวง วัดเสรีสามัคคีธรรม ตำบลท่าชะมวง วัดรัตภูมิธรรมาวาส ตำบลกำแพงเพชร

อำเภอสทิงพระ

ร้านดอกไม้อำเภอสทิงพระ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดกระดังงา ตำบลกระดังงา วัดกลาง ตำบลกระดังงา วัดพังเถียะ ตำบลกระดังงา วัดคลองรี ตำบลคลองรี วัดโคกโพธิ์ ตำบลคลองรี วัดท่าคุระ ตำบลคลองรี วัดประดู่หอม ตำบลคลองรี วัดคูขุด ตำบลคูขุด วัดดอนคัน ตำบลคูขุด วัดศรีไชย ตำบลคูขุด วัดแหลมวัง ตำบลคูขุด วัดจะทิ้งพระ ตำบลจะทิ้งพระ วัดชลธาร์วาส ตำบลชุมพล วัดชุมพล ตำบลชุมพล วัดนางเหล้า ตำบลชุมพล วัดพะโคะ ตำบลชุมพล วัดศิลาลอย ตำบลชุมพล วัดชะแม ตำบลดีหลวง วัดชะลอน ตำบลดีหลวง วัดดีหลวง ตำบลดีหลวง วัดต้นเลียบ ตำบลดีหลวง วัดท่าหิน ตำบลท่าหิน วัดโพธิ์กลาง ตำบลท่าหิน วัดห้วยลาด ตำบลท่าหิน วัดสุวรรณาราม ตำบลบ่อดาน วัดใหม่ ตำบลบ่อดาน วัดบ่อแดง ตำบลบ่อแดง วัดพิกุล ตำบลบ่อแดง วัดวาส ตำบลบ่อแดง วัดจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ วัดบ่อประดู่ ตำบลวัดจันทร์ วัดประเจียก ตำบลสนามชัย วัดดอนเค็ด ตำบลสนามชัย วัดพังกก ตำบลสนามชัย วัดสนามชัย ตำบลสนามชัย วัดธรรมประดิษฐ์ ตำบลคูขุด วัดผาสุกาวาส ตำบลบ่อดาน วัดประดิษฐ์สโมสร ตำบลสนามชัย วัดป่าลัฏฐิวัน ตำบลจะทิ้งพระ

อำเภอสะเดา

ร้านดอกไม้อำเภอสะเดาให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดม่วงก้อง ตำบลพังลา วัดพังลา ตำบลพังลา วัดสืบสุข ตำบลพังลา วัดเขามีเกียรติ ตำบลเขามีเกียรติ วัดวังปริง ตำบลเขามีเกียรติ วัดหัวถนน ตำบลปริก วัดบ้านใหม่ ตำบลปริก วัดห้วยคู ตำบลสำนักแต้ว วัดศรีวิเทศสังฆาราม ตำบลสำนักขาม วัดสำนักขาม ตำบลสำนักขาม วัดหลักเขต ตำบลสำนักขาม วัดสองพี่น้อง ตำบลท่าโพธิ์ วัดยางทอง ตำบลทุ่งหมอ วัดบ่อเกตุ ตำบลท่าโพธิ์ วัดประทุมทอง ตำบลทุ่งหมอ วัดเขารูปช้าง ตำบลปาดังเบซาร์ วัดต้นพยอม ตำบลปาดังเบซาร์ วัดปาดัง ตำบลปาดังเบซาร์ วัดสำนักหว้า ตำบลเขามีเกียรติ วัดกอบกุลรัตนาราม ตำบลพังลา วัดปัจจันตาราม ตำบลสะเดา วัดอมฤตวราราม ตำบลสะเดา วัดบุญศิริประชาชื่น ตำบลปริก

อำเภอสะบ้าย้อย

ร้านดอกไม้อำเภอสะบ้าย้อย ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดสะบ้าย้อย ตำบลสะบ้าย้อย วัดคูหา ตำบลคูหา วัดถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง วัดทุ่งไพล ตำบลเขาแดง วัดบาโหย ตำบลบาโหย วัดเพ็งยา ตำบลสะบ้าย้อย วัดพุทธฤทธิ์วนาราม ตำบลเปียน วัดทำเนียบธรรมาราม ตำบลเปียน วัดนาม่วง ตำบลบ้านโหนด วัดบ้านโหนด (โตนด) ตำบลบ้านโหนด วัดตำแย ตำบลเปียน วัดทุ่งเภา ตำบลเปียน วัดบ้านเก่า ตำบลเปียน วัดบ่อทอง ตำบลสะบ้าย้อย

อำเภอสิงหนคร

ร้านดอกไม้อำเภอสิงหนคร ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดชะแล้ ตำบลชะแล้ วัดดีหลวงใน ตำบลชิงโค วัดบ่อทอง ตำบลชิงโค วัดบ่อป่า ตำบลชิงโค วัดบ่อสระ ตำบลชิงโค วัดประตูไชย ตำบลชิงโค วัดเปรมศรัทธา ตำบลชิงโค วัดเลียบ ตำบลชิงโค วัดสลักป่าเก่า ตำบลชิงโค วัดสลักป่าใหม่ ตำบลชิงโค วัดโสภณคุณาราม ตำบลชิงโค วัดตางหน ตำบลทำนบ วัดทำนบ ตำบลทำนบ วัดไทรทอง ตำบลทำนบ วัดแม่ลาด ตำบลทำนบ วัดบางเขียด ตำบลบางเขียด วัดบ่อทราย ตำบลปากรอ วัดแหลมจาก ตำบลปากรอ วัดป่าขาด ตำบลป่าขาด วัดสว่างอารมณ์ ตำบลป่าขาด วัดประตูเขียน ตำบลม่วงงาม วัดปะโอ ตำบลม่วงงาม วัดม่วงงาม ตำบลม่วงงาม วัดมะขามคลาน ตำบลม่วงงาม วัดเสื้อเมือง ตำบลม่วงงาม วัดอรุณดาราราม(ชายทะเล) ตำบลม่วงงาม วัดพระชี ตำบลม่วงงาม วัดคงคาเลี้ยว ตำบลม่วงงาม วัดขนุน ตำบลวัดขนุน วัดวาส ตำบลวัดขนุน วัดหนองหอย ตำบลวัดขนุน วัดธรรมโฆษณ์ ตำบลสทิงหม้อ วัดบ่อปาบ ตำบลสทิงหม้อ วัดมะม่วงหมู่ ตำบลสทิงหม้อ วัดโลการาม ตำบลสทิงหม้อ วัดสถิตย์ชลธาร ตำบลสทิงหม้อ วัดเขาน้อย ตำบลหัวเขา วัดเจ้านคร ตำบลหัวเขา วัดบ่อทรัพย์ ตำบลหัวเขา วัดภูผาเบิก ตำบลหัวเขา วัดสุวรรณคีรี ตำบลหัวเขา วัดภูตบรรพต ตำบลชะแล้ วัดดีหลวงนอก ตำบลชิงโค วัดป่าขวาง ตำบลรำแดง วัดห้วยพุด ตำบลรำแดง วัดป่าสามัคคีธรรมาราม ตำบลบางเขียด

อำเภอหาดใหญ่

ร้านดอกไม้อำเภอหาดใหญ่ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดคลองแห ตำบลคลองแห วัดอัมพวัน ตำบลคลองแห วัดท่าแซ ตำบลคลองอู่ตะเภา วัดเกาะ ตำบลควนลัง วัดควนลัง ตำบลควนลัง วัดชัยชนะสงคราม ตำบลควนลัง วัดท่าเคียน ตำบลควนลัง วัดม่วงค่อม ตำบลควนลัง วัดมหัตตมังคลาราม ตำบลควนลัง วัดหาดใหญ่สิตาราม ตำบลควนลัง วัดคลองเปล ตำบลคอหงส์ วัดคลองเรียน ตำบลคอหงส์ วัดโคกนาว ตำบลคอหงส์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม ตำบลคอหงส์ วัดชลธารประสิทธิ์ ตำบลคูเต่า วัดดอน ตำบลคูเต่า วัดบางโหนด ตำบลคูเต่า วัดอู่ตะเภา ตำบลคูเต่า วัดเจริญราษฎร์ ตำบลฉลุง วัดโคกสูง ตำบลท่าข้าม วัดท่าข้าม ตำบลท่าข้าม วัดแม่เตย ตำบลท่าข้าม วัดหินเกลี้ยง ตำบลท่าข้าม วัดพรุชะบา ตำบลทุ่งตำเสา วัดหูแร่ ตำบลทุ่งตำเสา วัดบุญญมณีวนาราม ตำบลทุ่งตำเสา วัดพรุเตาะ ตำบลทุ่งใหญ่ วัดท่านางหอม ตำบลน้ำน้อย วัดน้ำน้อยนอก ตำบลน้ำน้อย วัดน้ำน้อยใน ตำบลน้ำน้อย วัดเนินไศล ตำบลน้ำน้อย วัดศีรษะคีรี ตำบลน้ำน้อย วัดชินวงศ์ประดิษฐ์ ตำบลบ้านพรุ วัดเทพชุมนุม ตำบลบ้านพร วัดบางธน ตำบลบ้านพรุ วัดบ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ วัดวิมลคุณากร ตำบลบ้านพรุ วัดคลองพระยา ตำบลบ้านพรุ วัดควนเนียง ตำบลพะตง วัดทุ่งลุง ตำบลพะตง วัดทุ่งปรือ ตำบลพะตง วัดมงคลเทพาราม ตำบลหาดใหญ่ วัดศรีสว่างวงศ์ ตำบลหาดใหญ่ วัดแก้วสว่างวนาราม ตำบลหาดใหญ่ วัดพุทธิการาม ตำบลคอหงส์ วัดเขากลอย ตำบลท่าข้าม วัดทุ่งงาย ตำบลทุ่งใหญ่ วัดปทุมธาราวาส ตำบลบ้านพรุ วัดพระบาท ตำบลบ้านพรุ วัดป่าแสงธรรม ตำบลบ้านพรุ วัดป่าดวงตะวันธรรม ตำบลบ้านพรุ วัดฉื่อฉาง ตำบลหาดใหญ่