ร้านดอกไม้ลำพูน

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดลำพูน โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้ลำพูนของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอ แม่ทา อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง  อำเภอป่าซาง  อำเภอบ้านธิ  อำเภอเวียงหนองล่อง

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้ลำพูน โทร 061-6070118 

อำเภอเมืองลำพูน

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองลำพูน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดกมลธัชชยาราม ตำบลต้นธง วัดกู่เหล็ก ตำบลต้นธง วัดจักรคำภิมุข ตำบลต้นธง วัดพันตาเกิน ตำบลต้นธง วัดรมณียาราม ตำบลต้นธง วัดสันต้นธง ตำบลต้นธง วัดหริการาม ตำบลต้นธง วัดไก่แก้ว ตำบลในเมือง วัดจามเทวี ตำบลในเมือง วัดชัยมงคล ตำบลในเมือง วัดช่างฆ้อง ตำบลในเมือง วัดช้างรอง ตำบลในเมือง วัดช้างสี ตำบลในเมือง วัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง วัดบ้านหลวย ตำบลในเมือง วัดพระคงฤๅษี ตำบลในเมือง วัดศรีบุญเรือง ตำบลในเมือง วัดสวนดอก ตำบลในเมือง วัดสังฆาราม ตำบลในเมือง วัดสันดอนรอม ตำบลในเมือง วัดสันป่ายางหน่อม ตำบลในเมือง วัดสันป่ายางหลวง ตำบลในเมือง วัดสุพรรณรังษี ตำบลในเมือง วัดหนองเส้ง ตำบลในเมือง วัดขี้เหล็ก ตำบลบ้านกลาง วัดประตูโขง ตำบลบ้านกลาง วัดป่าม่วง ตำบลบ้านกลาง วัดพญาผาบ ตำบลบ้านกลาง วัดพระสิงห์เคิ่ง ตำบลบ้านกลาง วัดร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง วัดศรีคำ ตำบลบ้านกลาง วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง วัดบ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น วัดบ้านม่วง ตำบลบ้านแป้น วัดบ้านเส้ง ตำบลบ้านแป้น วัดบูชา ตำบลบ้านแป้น วัดป่าซางน้อย ตำบลบ้านแป้น วัดสันมะกรูด ตำบลบ้านแป้น วัดสันมะโก ตำบลบ้านแป้น วัดหนองเต่า ตำบลบ้านแป้น วัดชัยชนะ ตำบลประตูป่า วัดไชยมงคล ตำบลประตูป่า วัดต้นแงะ ตำบลประตูป่า วัดประตูป่า ตำบลประตูป่า วัดล้องเดื่อ ตำบลประตูป่า วัดล่ามช้าง ตำบลประตูป่า วัดศรีสุพรรณ ตำบลประตูป่า วัดเจ้าชัย ตำบลป่าสัก วัดดอยติ ตำบลป่าสัก วัดน้ำบ่อเหลือง ตำบลป่าสัก วัดน้ำพุ ตำบลป่าสัก วัดบ้านหลุก ตำบลป่าสัก วัดป่าตึงงาม ตำบลป่าสัก วัดพระธาตุทรายทอง ตำบลป่าสัก วัดสันคะยอม ตำบลป่าสัก วัดสันป่าสัก ตำบลป่าสัก วัดสันหลวง ตำบลป่าสัก วัดหนองซิว ตำบลป่าสัก วัดหนองไซ ตำบลป่าสัก วัดหนองท่า ตำบลป่าสัก วัดหนองปลาขอ ตำบลป่าสัก วัดห้วยม้าโก้ง ตำบลป่าสัก วัดสันป่าตาล ตำบลมะเขือแจ้ วัดกิ่วมื่น ตำบลมะเขือแจ้ วัดดอยน้อย ตำบลมะเขือ วัดบ้านแจ่ม ตำบลมะเขือแจ้ วัดบ้านป่าเป้า ตำบลมะเขือแจ้ วัดปูเลย ตำบลมะเขือแจ้ วัดผามวัว ตำบลมะเขือแจ้ วัดมะเขือแจ้ ตำบลมะเขือแจ้ วัดริมร่อง ตำบลมะเขือแจ้ วัดศรีดอนตัน ตำบลมะเขือแจ้ วัดสะแล่ง ตำบลมะเขือแจ้ วัดสันคะยอม ตำบลมะเขือแจ้ วัดสันต้นผึ้ง ตำบลมะเขือแจ้ วัดสันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้ วัดหนองป่าเหมือด ตำบลมะเขือแจ้ วัดหนองหอย ตำบลมะเขือแจ้ วัดเหมืองกวัก ตำบลมะเขือแจ้ วัดฮ่องกอม่วง ตำบลมะเขือแจ้ วัดเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง วัดเชตวัน ตำบลริมปิง วัดบุปผาราม ตำบลริมปิง วัดป่ายางริมปิง ตำบลริมปิง วัดศรีบังวัน ตำบลริมปิง วัดศรีปิงชัย ตำบลริมปิง วัดสันริมปิง ตำบลริมปิง วัดต้นแก้ว ตำบลเวียงยอง วัดบ้านตอง ตำบลเวียงยอง วัดป่าขาม ตำบลเวียงยอง วัดป่าแดด ตำบลเวียงยอง วัดพระยืน ตำบลเวียงยอง วัดศรีบุญชู ตำบลเวียงยอง วัดศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง วัดหัวขัว ตำบลเวียงยอง วัดจำกู่ ตำบลศรีบัวบาน วัดจำขี้มด ตำบลศรีบัวบาน วัดดอนแก้ว ตำบลศรีบัวบาน วัดดอยกาศ ตำบลศรีบัวบาน วัดทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน วัดบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน วัดศรีบัวบาน ตำบลศรีบัวบาน วัดเสาหิน ตำบลศรีบัวบาน วัดหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบานวัดน้ำโค้ง ตำบลหนองช้างคืน วัดป่าขาม ตำบลหนองช้างคืน วัดศรีทรายมูล ตำบลหนองช้างคืน วัดหนองช้างคืน ตำบลหนองช้างคืน วัดหัวฝาย ตำบลหนองช้างคืน วัดกอข่อย ตำบลหนองหนาม วัดต้นปัน ตำบลหนองหนาม วัดบ่อโจง ตำบลหนองหนาม วัดบ้านขว้าง ตำบลหนองหนาม วัดบ้านรั้ว ตำบลหนองหนาม วัดสุมนารามหนองเหียง ตำบลหนองหนาม วัดหนองเรือ ตำบลหนองหนาม วัดหนองหนาม ตำบลหนองหนาม วัดต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า วัดบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า วัดป่าไม้แดง ตำบลเหมืองง่า วัดวังทอง ตำบลเหมืองง่า วัดศรีบุญยืน ตำบลเหมืองง่า วัดศรีสองเมือง ตำบลเหมืองง่า วัดเหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า วัดกู่เรือง (กู่เรื่อง) ตำบลเหมืองจี้ วัดเชตวันธรรมาราม ตำบลเหมืองจี้ วัดดอยกุศล ตำบลเหมืองจี้ วัดต้นโชค ตำบลเหมืองจี้ วัดปงชัย ตำบลเหมืองจี้ วัดป่าตอง ตำบลเหมืองจี้ วัดป่าตึง ตำบลเหมืองจี้ วัดพระธาตุดอยแต ตำบลเหมืองจี้ วัดหนองจาง ตำบลเหมืองจี้ วัดหมูเปิ้ง ตำบลเหมืองจี้ วัดเหมืองจี้หลวง ตำบลเหมืองจี้ วัดเหมืองจี้ใหม่ ตำบลเหมืองจี้ วัดกอม่วง ตำบลอุโมงค์ วัดชัยสถาน ตำบลอุโมงค์ วัดเชตวัน ตำบลอุโมงค์ วัดเทพาราม ตำบลอุโมงค์ วัดป่าเส้า ตำบลอุโมงค์ วัดป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์ วัดแม่ร่องน้อย ตำบลอุโมงค์ วัดศรีดอนทอง ตำบลอุโมงค์ วัดสุวรรณาราม ตำบลอุโมงค์ วัดอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ตำบลต้นธง

อำเภอทุ่งหัวช้าง

ร้านดอกไม้อำเภอทุ่งหัวช้าง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดตะเคียนปม ตำบลตะเคียนปม วัดทุ่งข้าวหาง ตำบลตะเคียนปม วัดป่าตึงงาม ตำบลตะเคียนปม วัดแม่แสม ตำบลตะเคียนปม วัดไม้สลี ตำบลตะเคียนปม วัดห้วยงูสิงห์ ตำบลตะเคียนปม วัดห้วยไร่ ตำบลตะเคียนปม วัดห้วยห้าง ตำบลตะเคียนปม วัดทุ่งเป็ด ตำบลทุ่งหัวช้าง วัดทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวช้าง วัดแม่ปันเดง ตำบลทุ่งหัวช้าง วัดหนองป่าตึง ตำบลทุ่งหัวช้าง วัดดอนแก้ว ตำบลบ้านปวง วัดบ้านใหม่ ตำบลบ้านปวง วัดหนองกอก ตำบลบ้านปวง

อำเภอบ้านธิ

ร้านดอกไม้อำเภอบ้านธิ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดกู่ป่าลาน ตำบลบ้านธิ วัดดอยน้อย ตำบลบ้านธิ วัดบัวบก ตำบลบ้านธิ วัดบ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ วัดปากกอง ตำบลบ้านธิ วัดป่าตาล ตำบลบ้านธิ วัดป่าสัก ตำบลบ้านธิ วัดพระธาตุดอยเวียง ตำบลบ้านธิ วัดศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ วัดศรีมูล ตำบลบ้านธิ วัดสันต้นค่า ตำบลบ้านธิ วัดสันทราย ตำบลบ้านธิ วัดสูงธรรมาราม ตำบลบ้านธิ วัดป่าค่าง ตำบลห้วยยาบ วัดป่าตึง ตำบลห้วยยาบ วัดป่ายาง (สันพระเจ้าแดง) ตำบลห้วยยาบ วัดป่าลาน ตำบลห้วยยาบ วัดแม่หาด ตำบลห้วยยาบ วัดศรีชัยชุม ตำบลห้วยยาบ วัดศรีดอนชัย ตำบลห้วยยาบ วัดศรีโตน (แสนตอ) ตำบลห้วยยาบ วัดสันต้นม่วง ตำบลห้วยยาบ วัดห้วยไซ ตำบลห้วยยาบ วัดห้วยยาบ ตำบลห้วยยาบ

อำเภอบ้านโฮ่ง

ร้านดอกไม้อำเภอบ้านโฮ่ง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดกู่ขาว ตำบลบ้านโฮ่ง วัดดงฤๅษี ตำบลบ้านโฮ่ง วัดดอยก้อม ตำบลบ้านโฮ่ง วัดน้ำเพอะพะ ตำบลบ้านโฮ่ง วัดบ้านล้อง ตำบลบ้านโฮ่ง วัดบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง วัดป่าขันติธรรม ตำบลบ้านโฮ่ง วัดป่าดำ ตำบลบ้านโฮ่ง วัดป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน ตำบลบ้านโฮ่ง วัดสบล้อง ตำบลบ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์ ตำบลบ้านโฮ่ง วัดห้วยกาน ตำบลบ้านโฮ่ง วัดห้วยน้ำดิบ ตำบลบ้านโฮ่ง วัดห้วยแพ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง วัดห้วยห้า ตำบลบ้านโฮ่ง วัดทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู วัดป่าพลู ตำบลป่าพลู วัดแม่ลอบ ตำบลป่าพลู วัดแม่หาด ตำบลป่าพลู วัดวังหลวง ตำบลป่าพลู วัดห้วยแทง ตำบลป่าพลู วัดห้วยหละ ตำบลป่าพลู วัดปทุมสราราม ตำบลศรีเตี้ย วัดพระเจ้าตนหลวง ตำบลศรีเตี้ย วัดศรีเตี้ย ตำบลศรีเตี้ย วัดหนองสะลิง ตำบลศรีเตี้ย วัดหล่ายแก้ว ตำบลศรีเตี้ย วัดครุฑเวฬุวัน ตำบลหนองปลาสะวาย วัดท่ากอม่วง ตำบลหนองปลาสะวาย วัดสันเจดีย์ริมปิง ตำบลหนองปลาสะวาย วัดหนองสูน ตำบลหนองปลาสะวาย วัดห้วยสะแหล ตำบลหนองปลาสะวาย วัดดงมะเฟือง ตำบลเหล่ายาว วัดดอนชัย ตำบลเหล่ายาว วัดดอยแดน ตำบลเหล่ายาว วัดทุ่งโป่ง ตำบลเหล่ายาว วัดป่ายาง ตำบลเหล่ายาว วัดแพะโป่ง ตำบลเหล่ายาว วัดม่วงโตน ตำบลเหล่ายาว วัดมะคับตอง ตำบลเหล่ายาว วัดเหล่ายาว ตำบลเหล่ายาว วัดป่าธรรมาภิรมย์ ตำบลเหล่ายาว

อำเภอป่าซาง

ร้านดอกไม้อำเภอป่าซาง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดกอค่า ตำบลท่าตุ้ม วัดท่าตุ้ม ตำบลท่าตุ้ม วัดนางเกิ้ง ตำบลท่าตุ้ม วัดป่าสีเสียด ตำบลท่าตุ้ม วัดร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม วัดหนองเกิด ตำบลท่าตุ้ม วัดบ้านใหม่ ตำบลนครเจดีย์ วัดป่าไผ่หลวง ตำบลนครเจดีย์ วัดโป่งรู ตำบลนครเจดีย์ วัดม่อนมะหินศิลาราม ตำบลนครเจดีย์ วัดสุวรรณวิหาร ตำบลนครเจดีย์ วัดหนองเจดีย์ ตำบลนครเจดีย์ วัดหนองโจง ตำบลนครเจดีย์ วัดหนองสมณะธาดา ตำบลนครเจดีย์ วัดน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ วัดปากล้อง ตำบลน้ำดิบ วัดป่ารกฟ้า ตำบลน้ำดิบ วัดมะคับทอง (ไร่ดง) ตำบลน้ำดิบ วัดรัตนาราม ตำบลน้ำดิบ วัดวังกู่ ตำบลน้ำดิบ วัดหนองผาขาว ตำบลน้ำดิบ วัดห้วยอ้อ ตำบลน้ำดิบ วัดเจดีย์สามยอด ตำบลบ้านเรือน วัดต้นแก้วอธิวราราม ตำบลบ้านเรือน วัดบ้านเรือน ตำบลบ้านเรือน วัดบ้านเหล่า ตำบลบ้านเรือน วัดศรีชุม ตำบลบ้านเรือน วัดท่าต้นงิ้ว ตำบลปากบ่อง วัดธรรมสังเวช ตำบลปากบ่อง วัดบ้านก้อง ตำบลปากบ่อง วัดหนองผำ ตำบลปากบ่อง วัดฉางข้าวน้อยใต้ ตำบลป่าซาง วัดฉางข้าวน้อยเหนือ ตำบลป่าซาง วัดบ้านล้อง ตำบลป่าซาง วัดป่าซางงาม ตำบลป่าซาง วัดพาณิชสิทธิการาม ตำบลป่าซาง วัดหนองหอย ตำบลป่าซาง วัดอินทขิล ตำบลป่าซาง วัดบ้านแพะ ตำบลม่วงน้อย วัดบ้านไร่ (บ้านไร่หลวง) ตำบลม่วงน้อย วัดป่าตาล ตำบลม่วงน้อย วัดม่วงน้อย ตำบลม่วงน้อย วัดสะปุ๋งน้อย ตำบลม่วงน้อย วัดสะปุ๋งหลวง ตำบลม่วงน้อย วัดช้างค้ำ ตำบลมะกอก วัดตีนดอย ตำบลมะกอก วัดบ้านหวาย ตำบลมะกอก วัดพระนอนม่อนช้าง ตำบลมะกอก วัดมะกอก ตำบลมะกอก วัดสันกำแพง ตำบลมะกอก วัดหนองสร้อย ตำบลมะกอก วัดกอม่วง ตำบลแม่แรง วัดดอนตอง ตำบลแม่แรง วัดดอนน้อย ตำบลแม่แรง วัดดอนหลวง ตำบลแม่แรง วัดป่าแดด ตำบลแม่แรง วัดป่าบุก ตำบลแม่แรง วัดป่าเหียง ตำบลแม่แรง วัดแม่แรง ตำบลแม่แรง วัดหนองเงือก ตำบลแม่แรง วัดบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง วัดร้องธาร ตำบลวังผาง วัดวังผาง ตำบลวังผาง วัดเวียงหนองล่อง ตำบลวังผาง วัดเหล่าปงเสือ ตำบลวังผาง วัดมงคลวราราม ตำบลหนองยวง วัดหนองยวง ตำบลหนองยวง วัดเหล่าดู่ ตำบลหนองยวง วัดอรุณวิทยาวาส ตำบลหนองยวง วัดต้นผึ้ง ตำบลหนองล่อง วัดท่าช้าง ตำบลหนองล่อง วัดวังสะแกง ตำบลหนองล่อง วัดสันติวนาราม ตำบลหนองล่อง วัดเกาะกลาง ตำบลบ้านเรือน วัดหนองดู่ ตำบลบ้านเรือน

อำเภอแม่ทา

ร้านดอกไม้อำเภอแม่ทา ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดทากาศ ตำบลทากาศ วัดทาดอยคำ ตำบลทากาศ วัดทาดอยแช่ ตำบลทากาศ วัดทาหมื่นข้าว ตำบลทากาศ วัดทาขุมเงิน ตำบลทาขุมเงิน วัดทาดอยครั่ง ตำบลทาขุมเงิน วัดทาศรีป้าน ตำบลทาขุมเงิน วัดทาสบเมย ตำบลทาขุมเงิน วัดทาสวนหลวง ตำบลทาขุมเงิน วัดปงแม่ลอบ ตำบลทาขุมเงิน วัดถ้ำจอมธรรม ตำบลทาขุมเงิน วัดทาทุ่งหลวง ตำบลทาทุ่งหลวง วัดทาหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง วัดศรีมงคล ตำบลทาทุ่งหลวง วัดดอยน้อย ตำบลทาปลาดุก วัดทากู่แก้ว ตำบลทาปลาดุก วัดทาชมภู ตำบลทาปลาดุก วัดทาทุ่งไผ่ ตำบลทาปลาดุก วัดทาปลาดุก ตำบลทาปลาดุก วัดทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก วัดทาป่าสัก ตำบลทาปลาดุก วัดทาสองท่า ตำบลทาปลาดุก วัดศรีทรายมูล ตำบลทาปลาดุก วัดจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า วัดดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า วัดทาดอยแก้ว ตำบลทาสบเส้า วัดทาทุ่งยาว ตำบลทาสบเส้า วัดทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า วัดทาศาลา ตำบลทาสบเส้า วัดทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า วัดบ้านดง ตำบลทาสบเส้า วัดผาตั้ง ตำบลทาสบเส้า วัดอรัญญาราม ตำบลทาสบเส้า