ร้านดอกไม้ลำปาง

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดลำปางโทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้ลำปางของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่ อำเภอเมืองลำปาง  อำเภอ แม่เมาะ  อำเภอเกาะคา  อำเภอเสริมงาม  อำเภองาว  อำเภอแจ้ห่ม  อำเภอวังเหนือ  อำเภอ เถิน  อำเภอแม่พริก อำเภอแม่ทะ  อำเภอสบปราบ  อำเภอห้างฉัตร   อำเภอเมืองปาน

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้ลำปาง โทร 061-6070118 

อำเภอเมืองลำปาง

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองลำปาง  ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ วัดพระเจ้านั่งแท่น ตำบลกล้วยแพะ วัดพระแท่น ตำบลกล้วยแพะ วัดม่อนธาตุ ตำบลกล้วยแพะ วัดหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ วัดกาศเมฆ ตำบลชมพู วัดเข้าหมู่ ตำบลชมพู วัดจอมเมือง ตำบลชมพู วัดชมพูหลวง ตำบลชมพู วัดนาก่วมใต้ ตำบลชมพู วัดนาก่วมเหนือ ตำบลชมพู วัดบ้านต้า ตำบลชมพู วัดบ้านฟ่อน ตำบลชมพู วัดบ้านร้องต้นธง ตำบลชมพู วัดย่าเป้า ตำบลชมพ วัดลำปางกลาง ตำบลชมพู วัดศรีปงชัย ตำบลชมพู วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู วัดสันปินไชย ตำบลชมพู วัดหนองเจริญ ตำบลชมพู วัดห้วยหลอ ตำบลชมพู วัดกู่คำ ตำบลต้นธงชัย วัดต้นธง ตำบลต้นธงชัย วัดนาป้อใต้ ตำบลต้นธงชัย วัดพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย วัดพระธาตุหมื่นครื้น ตำบลต้นธงชัย วัดแม่ทรายคำ ตำบลต้นธงชัย วัดวังหม้อ ตำบลต้นธงชัย วัดศรีดอนชัย ตำบลต้นธงชัย วัดช้างเผือก ตำบลทุ่งฝาย วัดท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย วัดนาป้อเหนือ ตำบลทุ่งฝาย วัดนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งฝาย วัดศรีไตรภูมิ ตำบลทุ่งฝาย วัดศรีภูมิมา ตำบลทุ่งฝาย วัดสาหลวง ตำบลทุ่งฝาย วัดห้วยฮี ตำบลทุ่งฝาย วัดใหม่นิคมเขต3 ตำบลทุ่งฝาย วัดใหม่นิคมศรีธรรมาราม ตำบลทุ่งฝาย วัดทับหมาก ตำบลบ่อแฮ้ว วัดท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว วัดท่าล้อ ตำบลบ่อแฮ้ว วัดทุ่งโค้ง ตำบลบ่อแฮ้ว วัดน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว วัดบ่อแฮ้ว ตำบลบ่อแฮ้ว วัดป่ายะ ตำบลบ่อแฮ้ว วัดป่าเหียง ตำบลบ่อแฮ้ว วัดม่วงแงว ตำบลบ่อแฮ้ว วัดม่อนกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว วัดร่องกอก ตำบลบ่อแฮ้ว วัดค่ากลาง ตำบลบ้านค่า วัดทุ่งโจ้ ตำบลบ้านค่า วัดทุ่งฝาง ตำบลบ้านค่า วัดบ้านค่าหลวง ตำบลบ้านค่า วัดสบค่อม ตำบลบ้านค่า วัดห้วยเป้ง ตำบลบ้านค่า วัดทุ่งม่านใต้ ตำบลบ้านเป้า วัดทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า วัดบ้านแค่ ตำบลบ้านเป้า วัดบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า วัดบ้านเหล่า ตำบลบ้านเป้า วัดบ้านใหม่ ตำบลบ้านเป้า วัดแม่ก๋ง ตำบลบ้านเป้า วัดศรีดอนมูลไชยสัณฐาน ตำบลบ้านเป้า วัดสบไพร ตำบลบ้านเป้า วัดหนองร่อง ตำบลบ้านเป้า วัดหัวทุ่ง ตำบลบ้านเป้า วัดบ้านแลง ตำบลบ้านแลง วัดบ้านหมาก ตำบลบ้านแลง วัดพระบาทเมืองมาย ตำบลบ้านแลง วัดพุทธสันติวิเวก ตำบลบ้านแลง วัดเมืองมาย ตำบลบ้านแลง วัดแม่อาง ตำบลบ้านแลง วัดวังเลียบ ตำบลบ้านแลง วัดศรีปรีดา ตำบลบ้านแลง วัดหัววัง ตำบลบ้านแลง วัดหาดเชี่ยว ตำบลบ้านแลง วัดกู่เกวียน ตำบลบ้านเสด็จ วัดทรายมูล ตำบลบ้านเสด็จ วัดทรายเหนือ ตำบลบ้านเสด็จ วัดบ้านลู ตำบลบ้านเสด็จ วัดปงอ้อม ตำบลบ้านเสด็จ วัดพระธาตุคว่ำหม้อ ตำบลบ้านเสด็จ วัดพระธาตุเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ วัดทุ่งกล้วย ตำบลบ้านเอื้อม วัดทุ่งปงเรือน ตำบลบ้านเอื้อม วัดทุ่งแหน้น ตำบลบ้านเอื้อม วัดบ้านผึ้ง ตำบลบ้านเอื้อม วัดบ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม วัดบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม วัดแม่ต๋ำ ตำบลบ้านเอื้อม วัดแม่เฟือง ตำบลบ้านเอื้อม วัดสบเฟือง ตำบลบ้านเอื้อม วัดกาศโป่ง ตำบลปงแสนทอง วัดกู่สีขันฑ์ ตำบลปงแสนทอง วัดข่วงเปา ตำบลปงแสนทอง วัดไชยสถาน ตำบลปงแสนทอง วัดทุ่งกู่ด้าย ตำบลปงแสนทอง วัดนาน้อย ตำบลปงแสนทอง วัดบ้านกาดใต้ ตำบลปงแสนทอง วัดปงแสนทอง ตำบลปงแสนทอง วัดป่ากล้วย ตำบลปงแสนทอ วัดป่าตันกุมเมือง ตำบลปงแสนทอง วัดแม่กืย ตำบลปงแสนทอง วัดลำปางกลาง ตำบลปงแสนทอง วัดศรีก้ำ ตำบลปงแสนทอง วัดสบตุ๋ย ตำบลปงแสนทอง วัดสำเภา ตำบลปงแสนทอง วัดหนองห้าตะวันตก ตำบลปงแสนทอง วัดหมอสม ตำบลปงแสนทอง วัดกอกชุม ตำบลพระบาท วัดจองคำ ตำบลพระบาท วัดไชยมงคล ตำบลพระบาท วัดโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท วัดบรรพตสถิต ตำบลพระบาท วัดบ้านหัวทุ่ง ตำบลพระบาท วัดบุญเกิด ตำบลพระบาท วัดป่าขาม ตำบลพระบาท วัดป่าฝาง ตำบลพระบาท วัดพระธาตุม่วงคำ ตำบลพระบาท วัดพระบาท ตำบลพระบาท วัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท วัดม่อนสัณฐาน ตำบลพระบาท วัดศรีชุม ตำบลพระบาท วัดสุขสวัสดิ์ ตำบลพระบาท วัดหนองห้า ตำบลพระบาท วัดเขาแก้ว ตำบลพิชัย วัดต้นต้อง ตำบลพิชัย วัดต้นมื่น ตำบลพิชัย วัดต้นยาง ตำบลพิชัย วัดทรายใต้ ตำบลพิชัย วัดท่าวิมล ตำบลพิชัย วัดบ้านไร่ ตำบลพิชัย วัดปงวัง ตำบลพิชัย วัดฝายน้อย ตำบลพิชัย วัดพิชัย ตำบลพิชัย วัดม่อนคีรีชัย ตำบลพิชัย วัดม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย วัดมิ่งเมืองมูล ตำบลพิชัย วัดแจ่งหัวริน ตำบลเวียงเหนือ วัดช่างแต้ม ตำบลเวียงเหนือ วัดดอกบัว ตำบลเวียงเหนือ วัดดอกพร้าว ตำบลเวียงเหนือ วัดท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ วัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ วัดปงสนุกใต้ ตำบลเวียงเหนือ วัดปงสนุกเหนือ ตำบลเวียงเหนือ วัดประตูต้นผึ้ง ตำบลเวียงเหนือ วัดประตูป่อง ตำบลเวียงเหนือ วัดศรีบุญโยง ตำบลเวียงเหนือ วัดศรีล้อม ตำบลเวียงเหนือ วัดแสงเมืองมา ตำบลเวียงเหนือ วัดหนองละคอน ตำบลเวียงเหนือ วัดหัวข่วง ตำบลเวียงเหนือ วัดดำรงธรรม ตำบลสบตุ๋ย วัดท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย วัดบ้านดง ตำบลสบตุ๋ย วัดศรีบุญเรือง ตำบลสบตุ๋ย วัดศรีรองเมือง ตำบลสบตุ๋ย วัดสิงห์ชัย ตำบลสบตุ๋ย วัดเกาะวาลุการาม ตำบลสวนดอก วัดเชียงราย ตำบลสวนดอก วัดน้ำล้อม ตำบลสวนดอก วัดเมืองศาสน์ ตำบลสวนดอก วัดสวนดอก ตำบลสวนดอก วัดคะตึกเชียงมั่น ตำบลหัวเวียง วัดบุญยืน ตำบลหัวเวียง วัดป่าดัวะ ตำบลหัวเวียง วัดป่ารวก ตำบลหัวเวียง วัดศรีเกิด ตำบลหัวเวียง วัดหมื่นกาด ตำบลหัวเวียง วัดเชตวัน ตำบลหัวเวียง วัดลำปางธรรมาราม (หนองหล่ม) ตำบลนิคมพัฒนา

 

 

อำเภอเกาะคา

ร้านดอกไม้อำเภอเกาะคา ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดเกาะคา ตำบลเกาะคา วัดดอยน้อย ตำบลเกาะคา วัดท่าผา ตำบลเกาะคา วัดน้ำล้อม ตำบลเกาะคา วัดม่วงน้อย ตำบลเกาะคา วัดม่อนศรีบุญโยง ตำบลเกาะคา วัดศิลา ตำบลเกาะคา วัดสันทุ่งแฮ่ม ตำบลเกาะคา วัดหนองหล่าย ตำบลเกาะคา วัดท่าช้าง ตำบลท่าผา วัดนางแตน ตำบลท่าผา วัดนาเวียง ตำบลท่าผา วัดบ้านใหม่ ตำบลท่าผา วัดศาลาบัวบก ตำบลท่าผา วัดศาลาเม็ง ตำบลท่าผา วัดศาลาหม้อ ตำบลท่าผา วัดสบตาล ตำบลท่าผา วัดสบปุง ตำบลท่าผา วัดจอมปิงลุ่ม ตำบลนาแก้ว วัดนากิ๋มเหนือ ตำบลนาแก้ว วัดนาแก้วตะวันตก ตำบลนาแก้ว วัดป่าแข ตำบลนาแก้ว วัดพระธาตุจอมปิง ตำบลนาแก้ว วัดศรีดอนมูล ตำบลนาแก้ว วัดสบต๋ำ ตำบลนาแก้ว วัดสองแควใต้ ตำบลนาแก้ว วัดสองแควเหนือ ตำบลนาแก้ว วัดนากิ๋มใต้ ตำบลนาแส่ง วัดนาแก้วตะวันออก ตำบลนาแส่ง วัดนาแส่ง ตำบลนาแส่ง วัดม่อนเจดีย์ไชย ตำบลนาแส่ง วัดแม่ไฮ ตำบลนาแส่ง วัดสุวรรณาราม ตำบลนาแส่ง วัดหาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง วัดจู้ดใต้ ตำบลลำปางหลวง วัดไชยาทุ่งล้อม ตำบลลำปางหลวง วัดนางเหลียว ตำบลลำปางหลวง วัดป่าเหียง ตำบลลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง วัดม้าใต้ ตำบลลำปางหลวง วัดม้าเหนือ ตำบลลำปางหลวง วัดบ้านผึ้งนาเกลือ ตำบลวังพร้าว วัดบ้านสาด ตำบลวังพร้าว วัดแม่หลง ตำบลวังพร้าว วัดวังพร้าว ตำบลวังพร้าว วัดสบจาง ตำบลวังพร้าว วัดอารัญญิการาม ตำบลวังพร้าว วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย ตำบลศาลา วัดไร่อ้อย ตำบลศาลา วัดศาลาไชย ตำบลศาลา วัดศาลาดงลาน ตำบลศาลา วัดศาลาหลวง ตำบลศาลา วัดหนองแหวน ตำบลศาลา วัดต้นผึ้ง ตำบลใหม่พัฒนา วัดโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา วัดเข้าซ้อน ตำบลไหล่หิน วัดนาโป่งหาญ ตำบลไหล่หิน วัดบุญวาทย์นิมิต ตำบลไหล่หิน วัดมะกอก ตำบลไหล่หิน วัดแม่ปุ้มหลวง ตำบลไหล่หิน วัดแม่ฮวก ตำบลไหล่หิน วัดไหล่หิน ตำบลไหล่หิน วัดอัมพวนาราม ตำบลไหล่หิน วัดสำราญนิวาส ตำบลศาลา วัดสันตินิคม ตำบลใหม่พัฒนา วัดสันติสุข ตำบลใหม่พัฒนา วัดชัยมงคลธรรมวราราม ตำบลไหล่หิน วัดทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา วัดถ้ำขุมทรัพย์จามเทวี ตำบลใหม่พัฒนา

อำเภอแจ้ห่ม

ร้านดอกไม้อำเภอแจ้ห่ม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดกู่คำน้อย ตำบลแจ้ห่ม วัดเชียงหมั้น ตำบลแจ้ห่ม วัดผาแดงหลวง ตำบลแจ้ห่ม วัดศรีหลวง ตำบลแจ้ห่ม วัดแจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้ง วัดทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง วัดศรีดอนมูล ตำบลทุ่งผึ้ง วัดหัวฝาย ตำบลทุ่งผึ้ง วัดบ้านแป้น ตำบลบ้านสา วัดสาญาณพลาราม ตำบลบ้านสา วัดสาแพะ ตำบลบ้านสา วัดสามัคคีธรรม ตำบลบ้านสา วัดบ้านไฮ ตำบลปงดอน วัดม่อนเจริญธรรม ตำบลปงดอน วัดแม่ตานอก ตำบลปงดอน วัดแม่ตาใน ตำบลปงดอน วัดไผ่ปง ตำบลเมืองมาย วัดไผ่แพะ ตำบลเมืองมาย วัดดอนไชย ตำบลแม่สุก วัดทุ่งคา ตำบลแม่สุก วัดทุ่งตึง ตำบลแม่สุก วัดแม่สุก ตำบลแม่สุก วัดหนองกอก ตำบลแม่สุก วัดห้วยแหน ตำบลแม่สุก วัดถ้ำผาช่อ ตำบลแม่สุก วัดกู่เต้าวนาราม ตำบลวิเชตนคร วัดดงนั่งคีรีชัย ตำบลวิเชตนคร วัดดงเย็น ตำบลวิเชตนคร วัดทุ่งทอง ตำบลวิเชตนคร วัดประตูเหล็ก ตำบลวิเชตนคร วัดผ้าขาว ตำบลวิเชตนคร วัดอักโขชัยคีรี ตำบลวิเชตนคร วัดสันรุ่งเรือง ตำบลวิเชตนคร

อำเภอเถิน

ร้านดอกไม้อำเภอเถิน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเขาแก้ว ตำบลเถินบุรี วัดดอยป่าตาล ตำบลเถินบุรี วัดท่าเมล์ชัย ตำบลเถินบุรี วัดท่าหลวง ตำบลเถินบุรี วัดท่าใหม่ ตำบลเถินบุรี วัดน้ำโท้ง ตำบลเถินบุรี วัดป่าตาล ตำบลเถินบุรี วัดพระบาทนาเกลือ ตำบลเถินบุรี วัดวังหิน ตำบลเถินบุรี วัดนาเบี้ย ตำบลนาโป่ง วัดนาโป่งใต้ ตำบลนาโป่ง วัดนาโป่งเหนือ ตำบลนาโป่ง วัดปากกอง ตำบลนาโป่ง วัดสันป่าค่า ตำบลนาโป่ง วัดสันป่าหนาด ตำบลนาโป่ง วัดสันหลวง ตำบลนาโป่ง วัดหนองห้า ตำบลนาโป่ง วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลนาโป่ง วัดห้วยแก้ว ตำบลนาโป่ง วัดนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด วัดบ้านดง ตำบลแม่ถอด วัดแม่แก่ง ตำบลแม่ถอด วัดแม่เติน ตำบลแม่ถอด วัดแม่เตี้ยะ ตำบลแม่ถอด วัดแม่ถอด ตำบลแม่ถอด วัดสบเติน (ตะวันตก) ตำบลแม่ถอด วัดสบเติน (ตะวันออก) ตำบลแม่ถอด วัดท่ามะเกว๋น ตำบลแม่ปะ วัดปางกุ่ม ตำบลแม่ปะ วัดแม่ปะดอย ตำบลแม่ปะ วัดแม่ปะหลวง ตำบลแม่ปะ วัดกุ่มเนิ้ง ตำบลแม่มอก วัดแม่มอกดอย ตำบลแม่มอก วัดแม่มอกหลวง ตำบลแม่มอก วัดแม่มอกหัวน้ำ ตำบลแม่มอก วัดสะพานหิน ตำบลแม่มอก วัดน้ำดิบ ตำบลแม่วะ วัดพระบาทแม่วะ ตำบลแม่วะ วัดแม่วะกลาง ตำบลแม่วะ วัดแม่วะเด่นชัย ตำบลแม่วะ วัดแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ วัดดอนไชย ตำบลล้อมแรด วัดดอยน้อย ตำบลล้อมแรด วัดเด่นแก้ว ตำบลล้อมแรด วัดท่านาง ตำบลล้อมแรด วัดพระธาตุดอยแดง ตำบลล้อมแรด วัดแพะหลวง ตำบลล้อมแรด วัดล้อมแรด ตำบลล้อมแรด วัดเวียง ตำบลล้อมแรด วัดสบคือ ตำบลล้อมแรด วัดสว่างอารมณ์ ตำบลล้อมแรด วัดหนองเตา ตำบลล้อมแรด วัดเหล่าน้อย ตำบลล้อมแรด วัดเหล่าหลวง ตำบลล้อมแรด วัดอุมลอง ตำบลล้อมแรด วัดปางอ้า ตำบลเวียงมอก วัดแม่พุ ตำบลเวียงมอก วัดแม่แสลม ตำบลเวียงมอก วัดสะเลียมหวาน ตำบลเวียงมอก วัดห้วยริน ตำบลเวียงมอก วัดหอรบ ตำบลเวียงมอก วัดศิลาวารี ตำบลเถินบุรี วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่ถอด วัดสันติสุขาราม ตำบลล้อมแรด

อำเภอเมืองปาน

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองปาน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดข่วงกอม ตำบลแจ้ซ้อน วัดดอยเต่าคำ ตำบลแจ้ซ้อน วัดต้นงุ้น ตำบลแจ้ซ้อน วัดท่าเดื่อ ตำบลแจ้ซ้อน วัดทุ่งปิ้ง ตำบลแจ้ซ้อน วัดบ้านต๋อม ตำบลแจ้ซ้อน วัดบ้านทุ่ง ตำบลแจ้ซ้อน วัดป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน วัดศรีดอนมูล ตำบลแจ้ซ้อน วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน วัดสบลี ตำบลแจ้ซ้อน วัดจงพัฒนา ตำบลทุ่งกว๋าว วัดทุ่งกว๋าว ตำบลทุ่งกว๋าว วัดทุ่งข่วง ตำบลทุ่งกว๋าว วัดทุ่งจี้ศรีเจริญ ตำบลทุ่งกว๋าว วัดทุ่งปงชัย ตำบลทุ่งกว๋าว วัดบ้านถ้ำ ตำบลทุ่งกว๋าว วัดปลายนาหลวง ตำบลทุ่งกว๋าว วัดขอใต้ ตำบลบ้านขอ วัดขอหัวช้าง ตำบลบ้านขอ วัดทุ่งบอน ตำบลบ้านขอ วัดทุ่งบอมใต้ ตำบลบ้านขอ วัดทุ่งสะแกงดอนชัย ตำบลบ้านขอ วัดทุ่งส้าน ตำบลบ้านขอ วัดบ้านกลาง ตำบลบ้านขอ วัดบ้านหนอง ตำบลบ้านขอ วัดม่วงหลวง ตำบลบ้านขอ วัดแม่กองบิน ตำบลบ้านขอ วัดดอนแก้ว ตำบลเมืองปาน วัดทุ่งโป่ง ตำบลเมืองปาน วัดแพะก้อม ตำบลเมืองปาน วัดสบปาน ตำบลเมืองปาน วัดหลวงเมืองปาน ตำบลเมืองปาน วัดบ้านขาม ตำบลหัวเมือง

อำเภอแม่ทะ

ร้านดอกไม้อำเภอแม่ทะ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดดอนไฟ ตำบลดอนไฟ วัดนากวาง ตำบลดอนไฟ วัดนาบง ตำบลดอนไฟ วัดนาฟาน ตำบลดอนไฟ วัดบ้านใหม่ ตำบลดอนไฟ วัดบ้านเอียก ตำบลดอนไฟ วัดน้ำโท้ง ตำบลนาครัว วัดบ้านหลวง ตำบลนาครัว วัดบ้านหลุก ตำบลนาครัว วัดบ้านเหมี้ยง ตำบลนาครัว วัดบ้านฮ่อม ตำบลนาครัว วัดพรหมพิราม ตำบลนาครัว วัดศรีถ้อย ตำบลนาครัว วัดศรีอ้วน ตำบลนาครัว วัดหล่ายทุ่ง ตำบลนาครัว วัดต๋อแก้ว ตำบลน้ำโจ้ วัดน้ำโจ้ ตำบลน้ำโจ้ วัดบ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ วัดป่าจ่ำ ตำบลน้ำโจ้ วัดป่าม่วง ตำบลน้ำโจ้ วัดม่อนแสนศรี ตำบลน้ำโจ้ วัดแม่ปุง ตำบลน้ำโจ้ วัดฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้ วัดกิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่ว วัดนาต๋ม ตำบลบ้านกิ่ว วัดแม่อิบ ตำบลบ้านกิ่ว วัดสันดอยน้อย ตำบลบ้านกิ่ว วัดสันนารินทร์ ตำบลบ้านกิ่ว วัดบอมธาตุ ตำบลบ้านบอม วัดบอมหลวง ตำบลบ้านบอม วัดบ้านด่าน ตำบลบ้านบอม วัดโป่งแน่น ตำบลบ้านบอม วัดพระบาทแม่ไทย ตำบลบ้านบอม วัดสันป่าเปา ตำบลบ้านบอม วัดนากว้าว ตำบลป่าตัน วัดนาคตหลวง ตำบลป่าตัน วัดปงหอศาล ตำบลป่าตัน วัดป่าตันหลวง ตำบลป่าตัน วัดสบทะ ตำบลป่าตัน วัดสัณฐาน ตำบลป่าตัน วัดสุทธาวาส ตำบลป่าตัน วัดท่าแหน ตำบลแม่ทะ วัดบ้านจว้าก ตำบลแม่ทะ วัดแม่ทะ ตำบลแม่ทะ วัดแม่ทะหลวง ตำบลแม่ทะ วัดทุ่งตอน ตำบลวังเงิน วัดนาดง ตำบลวังเงิน วัดนาดู่หลวง ตำบลวังเงิน วัดบ้านมาย ตำบลวังเงิน วัดพระธาตุสันดอน ตำบลวังเงิน วัดบ้านเด่น ตำบลสันดอนแก้ว วัดบ้านอ้อ ตำบลสันดอนแก้ว วัดแม่ทาน ตำบลสันดอนแก้ว วัดแม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว วัดสบแม่นาง ตำบลสันดอนแก้ว วัดสันดอนแก้ว ตำบลสันดอนแก้ว วัดดอนมูล ตำบลหัวเสือ วัดนายาบ ตำบลหัวเสือ วัดบ้านก้อม ตำบลหัวเสือ วัดบ้านทุ่ง ตำบลหัวเสือ วัดผาแมว ตำบลหัวเสือ วัดสบไร่ ตำบลหัวเสือ วัดสามขา ตำบลหัวเสือ วัดห้วยมะเกลือ ตำบลหัวเสือ วัดหัวเสือ ตำบลหัวเสือ วัดถ้ำพระสบาย ตำบลนาครัว วัดป่าเพิ่มพูล ตำบลบ้านกิ่ว วัดเวียงสวรรค์ ตำบลแม่ทะ

อำเภอแม่พริก

ร้านดอกไม้อำเภอแม่พริก ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดผาปังกลาง ตำบลผาปัง วัดผาปังหลวง ตำบลผาปัง วัดห้วยไร่ ตำบลผาปัง วัดเกาะหัวช้าง ตำบลพระบาทวังตวง วัดพระพุทธบาทวังตวง ตำบลพระบาทวังตวง วัดแม่เชียงรายบน ตำบลพระบาทวังตวง วัดแม่ตั๋ง ตำบลพระบาทวังตวง วัดต้นธงชัย ตำบลแม่ปุ วัดท่าไม้ ตำบลแม่ปุ วัดโป่งขาม ตำบลแม่ปุ วัดแม่ปุ ตำบลแม่ปุ วัดร่มโพธิ์ทอง ตำบลแม่ปุ วัดศิริบุญมาราม ตำบลแม่ปุ วัดแม่เชียงรายลุ่ม ตำบลแม่พริก วัดแม่พริกบน ตำบลแม่พริก วัดแม่พริกลุ่ม ตำบลแม่พริก วัดวังสำราญ ตำบลแม่พริก วัดห้วยขี้นก ตำบลแม่พริก

อำเภอแม่เมาะ

ร้านดอกไม้อำเภอแม่เมาะ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดกอรวก ตำบลจางเหนือ วัดนาแช่ ตำบลจางเหนือ วัดข่วงม่วง ตำบลนาสัก วัดนาสัก ตำบลนาสัก วัดปางป๋วยศรัทธาราม ตำบลนาสัก วัดสบจาง ตำบลนาสัก วัดสบม่ำ ตำบลนาสัก วัดแม่หล่วง ตำบลนาสัก วัดท่าสี ตำบลบ้านดง วัดบ้านดง ตำบลบ้านดง วัดหัวฝาย ตำบลบ้านดง วัดทุ่งกล้วยโพธาราม ตำบลแม่เมาะ วัดนาแขม ตำบลแม่เมาะ วัดมงคลเกษตร ตำบลแม่เมาะ วัดม่อนคีรีไชยแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ วัดเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ วัดแม่ปง ตำบลแม่เมาะ วัดห้วยคิง ตำบลแม่เมาะ วัดหางฮุงศรัทธาราม ตำบลแม่เมาะ วัดสบเติ๋น ตำบลสมป้าด วัดสบป้าด ตำบลสมป้าด วัดสบเมาะ ตำบลสมป้าด วัดห้วยรากไม้ ตำบลสมป้าด วัดฉลองราชศรัทธาราม ตำบลสบป้าด

อำเภอวังเหนือ

ร้านดอกไม้อำเภอวังเหนือ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดทุ่งปี้ ตำบลทุ่งฮั้ว วัดทุ่งฮั้ว ตำบลทุ่งฮั้ว วัดป่าบง ตำบลทุ่งฮั้ว วัดป่าแหน่ง ตำบลทุ่งฮั้ว วัดผาดิน ตำบลทุ่งฮั้ว วัดผาแดง ตำบลทุ่งฮั้ว วัดพระเกิด ตำบลทุ่งฮั้ว วัดแม่ทรายเงิน ตำบลทุ่งฮั้ว วัดวังมน ตำบลทุ่งฮั้ว วัดห้วยกันทา ตำบลทุ่งฮั้ว วัดดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะ วัดต้นผึ้ง ตำบลร่องเคาะ วัดทุ่งฝูง ตำบลร่องเคาะ วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง ตำบลร่องเคาะ วัดแม่ลืน ตำบลร่องเคาะ วัดแม่สงใต้ ตำบลร่องเคาะ วัดแม่สงเหนือ ตำบลร่องเคาะ วัดร่องเคาะ ตำบลร่องเคาะ วัดสบลืน ตำบลร่องเคาะ วัดสบแสด ตำบลร่องเคาะ วัดห้วยก้อด ตำบลร่องเคาะ วัดบ้านฮ่าง ตำบลวังแก้ว วัดแม่หีด ตำบลวังแก้ว วัดแม่สุขนอก ตำบลวังซ้าย วัดแม่สุขใน ตำบลวังซ้าย วัดสบม่า ตำบลวังซ้าย วัดทุ่งห้า ตำบลวังใต้ วัดทุ่งฮี ตำบลวังใต้ วัดบ้านกวาง ตำบลวังใต้ วัดบ้านก่อ ตำบลวังใต้ วัดบ้านดง ตำบลวังใต้ วัดปงวัง ตำบลวังใต้ วัดป่าสัก ตำบลวังใต้ วัดไผ่กลาง ตำบลวังใต้ วัดไผ่เหนือ ตำบลวังใต้ วัดม่อนเขาแก้ว ตำบลวังใต้ วัดแม่โป่ง ตำบลวังใต้ วัดปงถ้ำ ตำบลวังทอง วัดเมืองตึงใต้ ตำบลวังทอง วัดเมืองตึงเหนือ ตำบลวังทอง วัดแม่เย็น ตำบลวังทอง วัดขันหอม ตำบลวังเหนือ วัดทัพป่าเส้า ตำบลวังเหนือ วัดทุ่งเป้า ตำบลวังเหนือ วัดบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ วัดป่าแขม ตำบลวังเหนือ วัดแม่เฮียว ตำบลวังเหนือ

อำเภอเสริมงาม

ร้านดอกไม้อำเภอเสริมงาม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดครกขวาง ตำบลทุ่งงาม วัดทุ่งงามหลวง ตำบลทุ่งงาม วัดนาบอน ตำบลทุ่งงาม วัดบ้านมั่ว ตำบลทุ่งงาม วัดศรีดอนแก้ว ตำบลทุ่งงาม วัดสันดอนแม่กึ๊ด ตำบลทุ่งงาม วัดสาแลไชย ตำบลทุ่งงาม วัดทุ่งต๋ำ ตำบลเสริมกลาง วัดนาเอี้ยง ตำบลเสริมกลาง วัดผาลาด ตำบลเสริมกลาง วัดศรีดอนชัย ตำบลเสริมกลาง วัดศรีลังกา ตำบลเสริมกลาง วัดสันโป่ง ตำบลเสริมกลาง วัดเหล่ายาว ตำบลเสริมกลาง วัดทุ่งไผ่ ตำบลเสริมขวา วัดปงทุ่งล่าม ตำบลเสริมขวา วัดปงแพ่ง ตำบลเสริมขวา วัดปงหลวง ตำบลเสริมขวา วัดแม่ผึ้ง ตำบลเสริมขวา วัดดอยเงิน ตำบลเสริมซ้าย วัดนทีวังการาม ตำบลเสริมซ้าย วัดนางอย ตำบลเสริมซ้าย วัดนาเดา ตำบลเสริมซ้าย วัดนาศาลา ตำบลเสริมซ้าย วัดม่วงชุม ตำบลเสริมซ้าย วัดแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย

อำเภอห้างฉัตร

ร้านดอกไม้อำเภอห้างฉัตร ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดต้นค่า ตำบลปงยางคก วัดทะล้า ตำบลปงยางคก วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก วัดนางแล ตำบลปงยางคก วัดบ้านหม้อ ตำบลปงยางคก วัดปงใต้ ตำบลปงยางคก วัดปงยางคก ตำบลปงยางคก วัดพระงามบ้านข่วง ตำบลปงยางคก วัดม่วงชุม ตำบลปงยางคก วัดสันบุญเรือง ตำบลปงยางคก วัดสันหนองบง ตำบลปงยางคก วัดสันหลวง ตำบลปงยางคก วัดทุ่งหลวง ตำบลเมืองยาว วัดนาปัว ตำบลเมืองยาว วัดบ่อหิน ตำบลเมืองยาว วัดบ้านเหล่า ตำบลเมืองยาว วัดแม่ยามใต้ ตำบลเมืองยาว วัดเวียงใต้ ตำบลเมืองยาว วัดสันกำแพง ตำบลเมืองยาว วัดปันเต้า ตำบลแม่สัน วัดป่าเหียง ตำบลแม่สัน วัดโป่งขวาก ตำบลแม่สัน วัดแม่สัน ตำบลแม่สัน วัดส้มป่อย ตำบลแม่สัน วัดหัวทุ่ง ตำบลแม่สัน วัดดอนเบียง ตำบลวอแก้ว วัดทุ่งงิ้ว ตำบลวอแก้ว วัดทุ่งผา ตำบลวอแก้ว วัดทุ่งหก ตำบลวอแก้ว วัดวอแก้ว ตำบลวอแก้ว วัดดอนไชย ตำบลเวียงตาล วัดดอนหัววัง ตำบลเวียงตาล วัดทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล วัดปางปง ตำบลเวียงตาล วัดยางอ้อย ตำบลเวียงตาล วัดสันทราย ตำบลเวียงตาล วัดห้วยเรียน ตำบลเวียงตาล วัดแม่ตาลน้อย ตำบลเวียงตาล วัดง้าวพิชัย ตำบลหนองหล่ม วัดบ้านล้อง ตำบลหนองหล่ม วัดป่าไคร้ใต้ ตำบลหนองหล่ม วัดป่าไคร้เหนือ ตำบลหนองหล่ม วัดแม่ยิ่ง ตำบลหนองหล่ม วัดหนองขาม ตำบลหนองหล่ม วัดหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม วัดหลิ่งก้าน ตำบลหนองหล่ม วัดขามแดง ตำบลห้างฉัตร วัดดอนมูล ตำบลห้างฉัตร วัดดอนสัก ตำบลห้างฉัตร วัดต้นซ้อ ตำบลห้างฉัตร วัดเตาปูน ตำบลห้างฉัตร วัดปันง้าว ตำบลห้างฉัตร วัดปางม่วง ตำบลห้างฉัตร วัดสถานีรถไฟห้างฉัตร ตำบลห้างฉัตร วัดห้างฉัตร ตำบลห้างฉัตร วัดจำทรายมูล ตำบลปงยางคก