ร้านดอกไม้ลพบุรี

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดลพบุรี โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้ลพพบุรี ของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่  อำเภอเมืองลพบุรี  อำเภอพัฒนานิคม  อำเภอโคกสำโรง  อำเภอชัยบาดาล  อำเภอท่าวุ้ง  อำเภอบ้านหมี่  อำเภอท่าหลวง  อำเภอสระโบสถ์  อำเภอโคกเจริญ  อำเภอลำสนธิอำเภอหนองม่วง

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้ลพบุรี  โทร 061-6070118  

อำเภอเมืองลพบุรี

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองลพบุรี ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดกกโก ตำบลกกโก  วัดขุนนวน ตำบลกกโก วัดโคกม่วง ตำบลกกโก วัดดงน้อย ตำบลกกโก วัดบ้านไร่ ตำบลกกโก วัดบ้านใหม่ ตำบลกกโก วัดป่าสัก ตำบลกกโก วัดญาณเสน ตำบลโก่งธนู วัดตะโก ตำบลโก่งธนู วัดบ้านดาบ ตำบลโก่งธนู วัดโบสถ์ ตำบลโก่งธนู วัดหนองเลา ตำบลเขาพระงาม วัดดงสวอง ตำบลเขาสามยอด วัดน้ำจั้น ตำบลเขาสามยอด วัดโนนหัวช้าง ตำบลเขาสามยอด วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด วัดสระมะเกลือ ตำบลเขาสามยอด วัดสันติมรรค ตำบลเขาสามยอด วัดหนองบัวขาว ตำบลเขาสามยอด วัดคอกกระบือ ตำบลโคกกะเทียม วัดโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม วัดหนองปลิง ตำบลโคกกะเทียม วัดคีรีวงค์ ตำบลโคกตูม วัดโคกตูม ตำบลโคกตูม วัดถ้ำเต่า ตำบลโคกตูม วัดถ้ำม่วง ตำบลโคกตูม วัดน้ำซับสังฆาราม ตำบลโคกตูม วัดปราสาทนิมิต ตำบลโคกตูม วัดศรีจำปา ตำบลโคกตูม วัดศรีรัตนาวาส ตำบลโคกตูม วัดสายตรี ตำบลโคกตูม วัดสายโท ตำบลโคกตูม วัดเสมาทอง ตำบลโคกตูม วัดหนองแฝกเลื่อม ตำบลโคกตูม วัดห้วยขมิ้น ตำบลโคกตูม วัดห้วยจันทร์ ตำบลโคกตูม วัดห้วยบง ตำบลโคกตูม วัดโคกกระถิน ตำบลโคกลำพาน วัดโคกลำพาน ตำบลโคกลำพาน วัดโป่งน้อย ตำบลโคกลำพาน วัดกระเจียว ตำบลงิ้วราย วัดชีแวะ ตำบลงิ้วราย วัดธรรมเจดีย์ ตำบลงิ้วราย วัดโพธิ์ลอย ตำบลงิ้วราย วัดดอนโพธิ์ ตำบลดอนโพธิ์ วัดใดยาว ตำบลดอนโพธิ์ วัดใดใหญ่ ตำบลดอนโพธิ์ วัดไทรย้อย ตำบลดอนโพธิ์ วัดโคกโพธิ์กุญชร ตำบลตลุง วัดตะลุง ตำบลตลุง วัดบางพุทโธ ตำบลตลุง วัดยาง ณ รังสี ตำบลตลุง วัดหลวงสุวรรณาราม ตำบลตลุง วัดซาก ตำบลถนนใหญ่ วัดถนนแค ตำบลถนนใหญ่ วัดถนนใหญ่ ตำบลถนนใหญ่ วัดถนนใหญ่ ตำบลถนนใหญ่ วัดคลองสายบัว ตำบลทะเลชุบศร วัดชีป่าสิตาราม ตำบลทะเลชุบศร  วัดตองปุ ตำบลทะเลชุบศร วัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร วัดมงคลประสิทธิ์ ตำบลทะเลชุบศร วัดสะพานอิฐ ตำบลทะเลชุบศร วัดดอนประดู่ ตำบลท่าแค วัดท่าแค ตำบลท่าแค วัดป่ากล้วย ตำบลท่าแค วัดหนองแขม ตำบลท่าแค วัดตะเคียน ตำบลท้ายตลาด วัดท่าข้าม ตำบลท้ายตลาด วัดหลวงท้ายตลาด ตำบลท้ายตลาด วัดท่าศาลา ตำบลท่าศาลา วัดนาจาน ตำบลท่าศาลา วัดศรีรัตนคีรี ตำบลท่าศาลา วัดหัวช้าง ตำบลท่าศาลา วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน วัดคูหาสวรรค์ ตำบลนิคมสร้างตนเอง วัดเจริญธรรม (ถ้ำภูตอง) ตำบลนิคมสร้างตนเอง วัดไตรคีรีวัน ตำบลนิคมสร้างตนเอง วัดท่าเดื่อ ตำบลนิคมสร้างตนเอง วัดศรีธรรมโสภณ ตำบลนิคมสร้างตนเอง วัดสุวรรณคีรี (สุวรรณคีรีปิฎก) ตำบลนิคมสร้างตนเอง วัดหนองถ้ำ ตำบลนิคมสร้างตนเอง วัดใหม่จำปาทอง ตำบลนิคมสร้างตนเอง วัดทองแท่งนิสยาราม ตำบลบางขันหมาก วัดสิงห์ทอง ตำบลบางขันหมาก วัดหนองแก้ว ตำบลบางขันหมาก วัดข่อยกลาง ตำบลบ้านข่อย วัดข่อยใต้ ตำบลบ้านข่อย วัดป่าตาล ตำบลป่าตาล วัดป่าหวายเก่า ตำบลป่าตาล วัดป่าหวายทุ่ง ตำบลป่าตาล วัดเมืองใหม่ ตำบลป่าตาล วัดห้วยเปี่ยม ตำบลป่าตาล วัดพรหมมาสตร์ ตำบลพรหมาสตร์ วัดมะปรางหวาน ตำบลพรหมาสตร์ วัดศรีสุทธาวาส ตำบลพรหมาสตร์ วัดโคกหม้อ ตำบลโพธิ์เก้าต้น วัดธรรมิกาวาส ตำบลโพธิ์เก้าต้น วัดนางหนู ตำบลโพธิ์เก้าต้น วัดบ่อเงินเจริญสุข ตำบลโพธิ์เก้าต้น วัดบัว ตำบลโพธิ์เก้าต้น วัดโพธิ์เก้าต้น ตำบลโพธิ์เก้าต้น วัดโพธิ์งาม ตำบลโพธิ์เก้าต้น วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ ตำบลโพธิ์เก้าต้น วัดสำราญ ตำบลโพธิ์เก้าต้น วัดไผ่แตร ตำบลโพธิ์ตรุ วัดพลอยสุวรรณ ตำบลโพธิ์ตรุ วัดคุ้งนาบุญ ตำบลสี่คลอง วัดทุ่งสิงห์โต ตำบลเขาพระงาม วัดบ่อแก้ว ตำบลเขาพระงาม วัดคีรีธรรมาราม ตำบลโคกตูม วัดถ้ำพระธาตุ ตำบลโคกตูม วัดพีระภูมาราม ตำบลโคกตูม วัดวงษ์เพชร ตำบลโคกตูม วัดสามัคคีพัฒนาราม ตำบลโคกตูม วัดหนองผือ ตำบลโคกตูม วัดนิคมสามัคคีชัย ตำบลนิคมสร้างตนเอง วัดวังน้ำดำ ตำบลนิคมสร้างตนเอ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคมสร้างตนเอง วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก วัดโพธิ์ระหัต ตำบลบางขันหมาก วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ตำบลบางขันหมาก วัดอัมพวัน (ลพบุรี) ตำบลบางขันหมาก วัดเทพกุญชรวราราม ตำบลพรหมาสตร์ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน   วัดเสาธงทอง  ตำบลท่าหิน  วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ตำบลเขาพระงาม  ตำบลพรหมาสตร์

อำเภอโคกเจริญ

ร้านดอกไม้โคกเจริญ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ วัดดินแดง ตำบลโคกเจริญ วัดทะเลทอง ตำบลโคกเจริญ วัดโคกกลุ่ม ตำบลโคกแสมสาร วัดโคกสันคู ตำบลโคกแสมสาร วัดชมภู ตำบลโคกแสมสาร วัดศิริมงคล ตำบลโคกแสมสาร วัดหนองอีเก้ง ตำบลโคกแสมสาร วัดใหม่ไพศาลี ตำบคกแสมสาร วัดเขาน้อยสามัคคี ตำบลโคกแสมสาร วัดม่วงแก้วเรไรตำบลโคกแสมสาร วัดเขาราบกุตราช ตำบลยางราก วัดคลองกระชาย ตำบลยางราก วัดเนินสวรรค์ ตำบลยางราก วัดวังตาอินทร์ ตำบลยางราก วัดวังวัด ตำบลยางราก วัดสระเพลง ตำบลยางราก วัดสามัคคีประชาราม ตำบลยางราก วัดหัวเขาสามัคคี ตำบลยางราก วัดคุ้งตะแบก ตำบลวังทอง วัดพุกะชัด ตำบลวังทอง วัดวังทอง ตำบลวังทอง วัดหนองระเริง ตำบลวังทอง วัดห้วยบงเฉลิม ตำบลวังทอง วัดห้วยสาราม ตำบลวังทอง วัดเขาขุยสามัคคีธรรม ตำบลหนองมะค่า วัดลำโป่งเพชร ตำบลหนองมะค่า วัดหนองมะค่า ตำบลหนองมะค่า วัดหินสามบ่อ ตำบลหนองมะค่า วัดแหลมชนแดน ตำบลหนองมะค่า

อำเภอโคกสำโรง

ร้านดอกไม้โคกสำโรง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว วัดชอนบอน ตำบลเกาะแก้ว วัดบ้านชอนอุดม ตำบลเกาะแก้ว วัดวังโพรงเข้ ตำบลเกาะแก้ว วัดวังหัวแหวน ตำบลเกาะแก้ว วัดหนองชนะชัย ตำบลเกาะแก้ว วัดหน้าพระน้อย ตำบลเกาะแก้ว วัดเขาดินสามัคคีธรรม ตำบลคลองเกตุ วัดเขานมนาง ตำบลคลองเกตุ วัดเขาแร่ ตำบลคลองเกตุ วัดเขาลังพัฒนา ตำบลคลองเกตุ วัดคลองเกตุ ตำบลคลองเกตุ วัดโคกกฐิน ตำบลคลองเกตุ วัดโคกสะอาด ตำบลคลองเกตุ วัดสระมะเดื่อราษฎร์บำรุง ตำบลคลองเกตุวัดหนองบัว ตำบลคลองเกตุ วัดห้วยเจริญ ตำบลคลองเกตุ วัดหัวดง ตำบลคลองเกตุ วัดกำแพงประชาราม ตำบลโคกสำโรง วัดแก้วจันทราราม ตำบลโคกสำโรง วัดเขากะโหลก ตำบลโคกสำโรง วัดโคกสำโรง ตำบลโคกสำโรง วัดตะวันเย็น ตำบลโคกสำโรง วัดป่าเจริญธรรม ตำบลโคกสำโรง วัดรัตนาราม ตำบลโคกสำโรง วัดวังกระทุ่ม ตำบลโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง ตำบลโคกสำโรง วัดหนองพิมาน ตำบลโคกสำโรง วัดเกาะรี ตำบลดงมะรุม วัดดงตาขาว ตำบลดงมะรุม วัดดงมะรุม ตำบลดงมะรุม วัดดงหนาม ตำบลดงมะรุม วัดตะกุดหว้า ตำบลดงมะรุม วัดเนินจันทร์ ตำบลดงมะรุม วัดวังไผ่ ตำบลดงมะรุม วัดศิริมงคล ตำบลถลุงเหล็ก วัดศิริมงคล ตำบลถลุงเหล็ก วัดหนองบัวหิ่ง ตำบลถลุงเหล็ก วัดนกเขาเปล้า ตำบลเพนียด วัดราชบรรทม ตำบลเพนียด วัดหนองปล้อง ตำบลเพนียด วัดนิมิตมงคล ตำบลวังขอนขว้าง วัดราชวันทนาราม ตำบลวังขอนขว้าง วัดวังขอนขว้าง ตำบลวังขอนขว้าง วัดศรีสุวรรณรัตนาราม ตำบลวังขอนขว้าง วัดห้วยวัวตายสามัคคี ตำบลวังขอนขว้าง วัดคลองสายบัว ตำบลวังจั่น วัดท่าฉนวน ตำบลวังจั่น วัดวังกระเบียน ตำบลวังจั่น วัดวังจั่น ตำบลวังจั่น วัดวังจั่นน้อย ตำบลวังจั่น วัดเขาจรเข้ ตำบลวังเพลิง วัดดอนไชโย ตำบลวังเพลิง วัดบ้านเขาเตียน ตำบลวังเพลิง วัดโป่งยอ ตำบลวังเพลิง วัดพุม่วง ตำบลวังเพลิง วัดมะม่วงเจ็ดต้น ตำบลวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม ตำบลวังเพลิง วัดคงคาราม ตำบลสะแกราบ วัดพรหมจริยาราม ตำบลสะแกราบ วัดลิ้นทอง ตำบลสะแกราบ วัดศรีสอาด ตำบลสะแกราบ วัดสะพานคง ตำบลสะแกราบ วัดหนองขุย ตำบลสะแกราบ วัดหนองสำโรง ตำบลสะแกราบ วัดชอนขุด ตำบลหนองแขม วัดท่าม่วง ตำบลหนองแขม วัดพัฒนาราม ตำบลหนองแขม วัดพุน้ำทิพย์ ตำบลหนองแขม วัดโพธิ์ชราราม ตำบลหนองแขม วัดศรีรัตนประชาราม ตำบลหนองแขม วัดหนองข่อย ตำบลหนองแขม วัดหนองแขมสามัคคี ตำบลหนองแขม วัดหนองจับเขียด ตำบลหนองแขม วัดหนองไผ่สามัคคี ตำบลหนองแขม วัดใหม่สันติธรรม ตำบลหนองแขม วัดโคกพรม ตำบลหลุมข้าว วัดธัญญะนิตยาราม ตำบลหลุมข้าว วัดเนินส้มกบ ตำบลหลุมข้าว วัดพรหมทินใต้ ตำบลหลุมข้าว วัดพรหมทินเหนือ ตำบลหลุมข้าว วัดเขาทับควาย ตำบลห้วยโป่ง วัดเขาวงพระจันทร์ ตำบลห้วยโป่ง วัดเขาสะพานนาค ตำบลห้วยโป่ง วัดวรรณวราราม ตำบลห้วยโป่ง วัดสระพรานพุฒ ตำบลห้วยโป่ง วัดสะพานจันทร์ (สระพรานจันทร์) ตำบลห้วยโป่ง วัดสัมพันธมิตร ตำบลห้วยโป่งวัดหนองคู ตำบลห้วยโป่ง วัดหนองหอย ตำบลห้วยโป่ง วัดห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง

อำเภอชัยบาดาล

ร้านดอกไม้ชัยบาดาล ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเกาะรัง ตำบลเกาะรัง วัดซับลังกา ตำบลเกาะรัง วัดน้อยราษฎร์บำรุง ตำบลเกาะรัง วัดหนองบง ตำบลเกาะรัง วัดเขากำพร้า ตำบลเขาแหลม วัดรัตนราษฎร์บำรุง ตำบลเขาแหลม วัดห้วยหิน ตำบลเขาแหลม วัดโกรกรกฟ้า ตำบลชัยนารายณ์ วัดคลองนารายณ์ ตำบลชัยนารายณ์ วัดมงคลนิมิต ตำบลชัยนารายณ์ วัดจันทาราม ตำบลชัยบาดาล วัดไชยดิตถาราม ตำบลชัยบาดาล วัดถนนโค้ง ตำบลชัยบาดาล วัดท่ามะกอกชยากร ตำบลชัยบาดาล วัดเนินศิลาสุวรรณาราม ตำบลชัยบาดาล วัดลำโกฏิทอง ตำบลชัยบาดาล วัดเขาตะแคงสามัคคี ตำบลซับตะเคียน วัดซับกระโดน ตำบลซับตะเคียน วัดซับกระทิงวราราม ตำบลซับตะเคียน วัดซับตะเคียน ตำบลซับตะเคียน วัดหนองโก ตำบลซับตะเคียน วัดโคกสมบูรณ์ ตำบลท่าดินดำ วัดท่าดินดำ ตำบลท่าดินดำ วัดท่าปลวกสูง ตำบลท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร ตำบลท่าดินดำ วัดวังตะเคียน ตำบลท่าดินดำ วัดหนองปลาไหล ตำบลท่าดินดำ วัดคลองไทร ตำบลท่ามะนาว วัดสันตะลุง ตำบลท่ามะนาว วัดเขาตำบล ตำบลนาโสม วัดซับงูเหลือม ตำบลนาโสม วัดนาโสม ตำบลนาโสม วัดศิริมงคล ตำบลนาโสม วัดคีรีเจริญธรรม ตำบลนิคมลำนารายณ์ วัดโค้งรถไฟเจริญธรรม ตำบลนิคมลำนารายณ์ วัดนิคมพัฒนาราม ตำบลนิคมลำนารายณ์ วัดเนินหาด ตำบลนิคมลำนารายณ์ วัดบ้านไร่พัฒนาราม ตำบลนิคมลำนารายณ์ วัดพิทักษ์ไทยสุขเจริญ ตำบลนิคมลำนารายณ์ วัดศรีอุบลจันทาราม ตำบลนิคมลำนารายณ์ วัดเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม วัดซับเค้าแมว ตำบลบัวชุม วัดธงชัยวราราม ตำบลบัวชุม วัดรังนกวนาราม ตำบลบัวชุม วัดลำพญาไม้ ตำบลบัวชุม วัดสิงหาราม ตำบลบัวชุม วัดเขาชัณกาศ (เขาชัณกาศรัตนาราม) ตำบลบ้านใหม่สามัคคี วัดเขาศรีสามัคคี ตำบลบ้านใหม่สามัคคี วัดเทพประสิทธิ์ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี วัดน้อยสามัคคีธรรม ตำบลบ้านใหม่สามัคคี วัดบ้านใหม่สามัคคี ตำบลบ้านใหม่สามัคคี วัดโคกมะขามป้อม ตำบลม่วงค่อม วัดโคกสะอาด ตำบลม่วงค่อม วัดนารายณ์ทรงธรรม ตำบลม่วงค่อม วัดห้วยนา ตำบลม่วงค่อม วัดอัมพวันวนาราม ตำบลม่วงค่อม วัดโคกสำเริง ตำบลมะกอกหวาน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลมะกอกหวาน วัดเขายายกะตา ตำบลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ วัดอุดมสันติวรรณ ตำบลลำนารายณ์ วัดเขาสลัดไดโสภณ ตำบลศิลาทิพย์ วัดเขาหางตลาด ตำบลศิลาทิพย์ วัดซับไทร ตำบลศิลาทิพย์ วัดซับยาง ตำบลศิลาทิพย์ วัดซับสมบูรณ์ ตำบลศิลาทิพย์ วัดดงน้อย ตำบลศิลาทิพย์ วัดตะเคียนคู่ ตำบลศิลาทิพย์ วัดสุนทรเทพคีรี ตำบลศิลาทิพย์ วัดอุโศกทรงธรรม ตำบลศิลาทิพย์ วัดบ่อน้ำ ตำบลหนองยายโต๊ะ วัดโพธิ์งาม ตำบลหนองยายโต๊ะ วัดราศรีสว่าง ตำบลหนองยายโต๊ะ วัดนภาราษฎร์พัฒนาราม ตำบลห้วยหิน วัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ ตำบลห้วยหิน วัดเขาน้อย ตำบลเกาะรัง วัดธารีรัฐการาม ตำบลชัยนารายณ์ วัดศิริบรรพต ตำบลชัยนารายณ์ วัดวารินบุญญาวาส ตำบลท่าดินดำ วัดท่ามะนาว ตำบลท่ามะนาว วัดถ้ำเขาปรางค์ ตำบลนิคมลำนารายณ์ วัดวังอ่าง ตำบลบัวชุม วัดมงคลนิมิต ตำบลบ้านใหม่สามัคคี วัดเนกขัมมวิสุทธิ์ ตำบลศิลาทิพย์ วัดหนองหัววัว ตำบลศิลาทิพย์ วัดถ้ำพรหมโลก ตำบลหนองยายโต๊ะ วัดหนองมนต์น้อย ตำบลห้วยหิน

อำเภอท่าวุ้ง

ร้านดอกไม้ท่าวุ้ง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน วัดถ้ำช้างเผือก ตำบลเขาสมอคอน วัดถ้ำตะโก ตำบลเขาสมอคอน วัดท่าโขลง ตำบลเขาสมอคอน วัดบันไดสามแสน ตำบลเขาสมอคอน วัดบางพาน ตำบลเขาสมอคอน วัดบางสำราญ ตำบลเขาสมอคอน วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน วัดคลองเม่า ตำบลโคกสลุด วัดกระดังงา ตำบลท่าวุ้ง วัดเกตุ ตำบลท่าวุ้ง วัดภิญโญสโมสร ตำบลท่าวุ้ง วัดท่าราบ ตำบลบางคู้ วัดปากคลอง ตำบลบางคู้ วัดพยัคฆาราม ตำบลบางคู้ วัดวิหารขาว ตำบลบางคู้ วัดปากน้ำ ตำบลบางงา วัดโพธิ์ศรี ตำบลบางงา วัดหนองมน ตำบลบางงา วัดดงกระทุ่ม ตำบลบางลี่ วัดบางลี่ ตำบลบางลี่ วัดหนองปลาดุก ตำบลบางลี่ วัดหนองหลวง ตำบลบางลี่ วัดบ้านเบิก ตำบลบ้านเบิก วัดบ้านม่วง ตำบลบ้านเบิก วัดบ้านลาด ตำบลบ้านเบิกวัดโพธิ์ตรุ ตำบลบ้านเบิก วัดยวด ตำบลบ้านเบิก วัดสนามไชย ตำบลโพตลาดแก้ว วัดมุจลินท์ ตำบลมุจลินท์ วัดลาดสาลี่ ตำบลลาดสาลี่ วัดคงคาราม ตำบลหัวสำโรง วัดมะค่า ตำบลหัวสำโรง วัดสามัคคีธรรม ตำบลหัวสำโรง วัดหัวสำโรง (ห้วยสำโรง) ตำบลหัวสำโรง วัดรัมภาราม ตำบลท่าวุ้ง วัดโพธิ์แก้ว ตำบลโพตลาดแก้ว วัดโพธิ์เกษตร ตำบลหัวสำโรง

อำเภอท่าหลวง

ร้านดอกไม้ท่าหลวงให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเนินทองวนาราม ตำบลแก่งผักกูด วัดปึกธรรม ตำบลแก่งผักกูด วัดศิลาราม ตำบลแก่งผักกูด วัดสุทธาวาส ตำบลแก่งผักกูด วัดซับจำปา ตำบลซับจำปา วัดทรัพย์เจริญ ตำบลซับจำปา วัดโป่งสวองคีรีวรรณ ตำบลซับจำปา วัดทะเลวัง ตำบลทะเลวังวัด วัดท่าหลวง ตำบลท่าหลวง วัดศรีสง่าเจริญพร ตำบลท่าหลวง วัดสะพานน้ำโจน ตำบลท่าหลวง วัดใหม่เทพมงคล ตำบลท่าหลวง วัดเนินสวอง ตำบลหนองผักแว่น วัดหนองกระสังข์ ตำบลหนองผักแว่น วัดหนองน้ำใส ตำบลหนองผักแว่น วัดหนองผักแว่น ตำบลหนองผักแว่น วัดเขาใหญ่สามัคคี ตำบลหัวลำ วัดซับน้อยสามัคคี ตำบลหัวลำ วัดซับยางราษฎร์บำรุง ตำบลหัวลำ วัดถ้ำโบสถ์ญาวาส ตำบลหัวลำ วัดศิริธรรมวนาราม ตำบลหัวลำ วัดหนองแกชฎาทอง ตำบลหัวลำ วัดหนองจาน ตำบลหัวลำ วัดหัวลำ ตำบลหัวลำ วัดลพบุรีวราราม ตำบลท่าหลวง วัดพุพะเนียง ตำบลท่าหลวง วัดหนองหัวช้าง ตำบลหนองผักแว่น

อำเภอบ้านหมี่

ร้านดอกไม้บ้านหมี่ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดดงกลาง ตำบลชอนม่วง วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง วัดพุสะอาด ตำบลชอนม่วง วัดศรีอุดม ตำบลชอนม่วง วัดกลางสว่างอารมณ์ ตำบลเชียงงา วัดเชียงงาสง่างาม ตำบลเชียงงา วัดโบสถ์โพธิ์งาม ตำบลเชียงงา วัดโพนทอง ตำบลเชียงงา วัดราษฎร์ธานี ตำบลเชียงงา วัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ) ตำบลเชียงงา วัดแคสูง ตำบลดงพลับ วัดดงน้อย ตำบลดงพลับ วัดดงพลับ ตำบลดงพลับ วัดกุดขาม ตำบลดอนดึง วัดโป่งแค ตำบลดอนดึง วัดศรีบรรพตวนาราม ตำบลดอนดึง วัดหนองไผ่ล้อม ตำบลดอนดึง วัดแหลมเพิ่ม ตำบลดอนดึง วัดบางกะพี้น้อย ตำบลบางกะพี้ วัดบางกะพี้ใหญ่ ตำบลบางกะพี้ วัดวังใต้ ตำบลบางกะพี้ วัดวังเหนือ ตำบลบางกะพี้ วัดเทพอำไพ ตำบลบางขาม วัดธรรมิการาม ตำบลบางขาม วัดประชาแสวงธรรม ตำบลบางขาม วัดวาสนวราราม ตำบลบางขาม วัดคุ้งท่าเลา ตำบลบางพึ่ง วัดกัทลีพนาราม ตำบลบ้านกล้วย วัดกำแพง ตำบลบ้านชี วัดเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี วัดท้องคุ้ง ตำบลบ้านชี วัดท่าช้าง ตำบลบ้านชี วัดบรรพตธรรมาวาส ตำบลบ้านชี วัดบ้านทราย ตำบลบ้านทรายวัดสุนทริการาม ตำบลบ้านทราย วัดปฐมพานิช ตำบลบ้านหมี่ วัดน้ำจั้น ตำบลไผ่ใหญ่ วัดบ้านโป่ง ตำบลไผ่ใหญ่ วัดไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่ วัดหนองนางาม ตำบลไผ่ใหญ่ วัดบ้านโคก ตำบลพุคา วัดผดุงธรรม ตำบลพุคา วัดสระตาแวว ตำบลพุคา วัดหนองน้ำทิพย์ ตำบลพุคา วัดทุ่งทะเลหญ้า ตำบลโพนทอง วัดบ้านหมี่ใหญ่ ตำบลโพนทอง วัดหัวเขา ตำบลโพนทอง วัดบางพึ่ง ตำบลมหาสอน วัดมหาสอน ตำบลมหาสอน วัดห้วยแก้ว ตำบลมหาสอน วัดเขาวงกฎ ตำบลสนามแจง วัดเขาสนามแจง ตำบลสนามแจง วัดเขาสว่างวงษ์ ตำบลสนามแจง วัดเขาสาริกา ตำบลสนามแจง วัดคลองสุทธาวาส ตำบลสนามแจง วัดท่าตะโก ตำบลสนามแจง วัดบ้านน้อย ตำบลสายห้วยแก้ว วัดสายห้วยแก้ว ตำบลสายห้วยแก้ว วัดหนองกระเบื้อง ตำบลสายห้วยแก้ว วัดหนองหินใหญ่ ตำบลสายห้วยแก้ว วัดท้ายลาด ตำบลหนองกระเบียน วัดสระใหญ่ ตำบลหนองกระเบียน วัดหนองกระเบียน ตำบลหนองกระเบียน วัดหนองคูใหญ่ ตำบลหนองกระเบียน วัดหนองโพธิ์ ตำบลหนองกระเบียน วัดโคกสูข ตำบลหนองเต่า วัดบ้านลาด ตำบลหนองเต่า วัดพานิชธรรมิการาม ตำบลหนองเต่วัดสระกระเบื้อง ตำบลหนองเต่า วัดหนองเต่า ตำบลหนองเต่า วัดเนินยาว ตำบลหนองทรายขาว วัดบ้านคลอง ตำบลหนองทรายขาว วัดมะขามเฒ่า ตำบลหนองทรายขาว วัดสระเตยน้อย ตำบลหนองทรายขาว วัดสระเตยใหญ่ ตำบลหนองทรายขาว วัดหนองทรายขาว ตำบลหนองทรายขาว วัดนาจาน ตำบลหนองเมือง วัดน้ำป่างามวิชา ตำบลหนองเมือง วัดสระมะเกลือ ตำบลหนองเมือง วัดหนองแก ตำบลหนองเมือง วัดหนองเมือง ตำบลหนองเมือง วัดห้วยกรวด ตำบลหนองเมือง วัดสำโรงน้อย ตำบลหินปัก วัดสำโรงใหญ่ ตำบลหินปัก วัดหินปักทุ่ง ตำบลหินปัก วัดหินปักเหนือ ตำบลหินปัก วัดหินปักใหญ่ ตำบลหินปัก วัดสว่างจิต ตำบลชอนม่วง

อำเภอพัฒนานิคม

ร้านดอกไม้พัฒนานิคม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดคันนาหิน ตำบลโคกสลุง วัดศรีมิ่งมงคลวราราม ตำบลโคกสลุง วัดโคกสำราญ ตำบลโคกสลุง วัดห้วยยาง ตำบลโคกสลุง วัดช่องสาริกา ตำบลช่องสาริกา วัดดำรงบุล ตำบลช่องสาริกา วัดถ้ำบ่อทอง ตำบลช่องสาริกา วัดปากช่องสาริกา ตำบลช่องสาริกา วัดมณีศรีโสภณ ตำบลช่องสาริกา วัดเมตตาธรรม ตำบลช่องสาริกา วัดราษฎร์มงคล ตำบลช่องสาริกา วัดราษฎร์สามัคคี ตำบลช่องสาริกา วัดสว่างอารมณ์ ตำบลช่องสาริกา วัดหนองโพธิ์ ตำบลช่องสาริกา วัดอินทราราม ตำบลช่องสาริกา วัดอุดมพัฒนาราม ตำบลช่องสาริกา วัดเขาแหลม   วัดชอนน้อย ตำบลชอนน้อย วัดศรีประชาราม ตำบลชอนน้อย วัดห้วยแก้วสามัคคี ตำบลชอนน้อย วัดใหม่โพธิ์ทอง ตำบลชอนน้อย วัดจันทรังษี ตำบลดีลัง วัดซอย14สาย2ซ้าย (รัตภาวนาภิรตาราม) ตำบลดีลั วัดดีลัง ตำบลดีลัง วัดพนมวัน ตำบลดีลัง วัดพรหมรังษี ตำบลดีลัง วัดมรกตวราราม ตำบลดีลัง วัดสุวรรณวัฒนาราม ตำบลดีลัง วัดไทรงาม ตำบลน้ำสุด วัดนครสวรรค์ ตำบลน้ำสุด วัดน้ำสุด ตำบลน้ำสุด วัดบ่อน้ำเดือด ตำบลน้ำสุด วัดบ่อน้ำเดือด ตำบลน้ำสุด วัดบุญญาราม ตำบลน้ำสุด วัดฟ่าวงาม ตำบลน้ำสุด วัดหนองมะดัน ตำบลน้ำสุด วัดปลั่งเจตนาราษฎร์ ตำบลพัฒนานิคม วัดพัฒนาธรรมาราม ตำบลพัฒนานิคม วัดมณีโสภณ ตำบลพัฒนานิคม วัดราษฎร์นิมิต ตำบลพัฒนานิคม วัดสามแสน ตำบลพัฒนานิคมวัดสิริธรรมโสภณ ตำบลพัฒนานิคม วัดหนองนา ตำบลพัฒนานิคม วัดห้วยบง ตำบลพัฒนานิคม วัดกัณฑาพฤกษ์ ตำบลมะนาวหวาน วัดดำรงธรรม ตำบลมะนาวหวาน วัดทรัพย์สำราญ ตำบลมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน ตำบลมะนาวหวาน วัดแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว วัดเขาดิน ตำบลหนองบัว วัดเขาพระ ตำบลหนองบัว วัดเขาสูง ตำบลหนองบัว วัดคีรีโสภณ ตำบลหนองบัว วัดโฆสิตาราม ตำบลหนองบัว วัดปทุมสราราม ตำบลหนองบัว วัดหนองบัว ตำบลหนองบัว วัดหนองบัวน้อย ตำบลหนองบัว วัดเขาเจริญธรรม ตำบลห้วยขุนราม วัดคลองกุ่ม ตำบลห้วยขุนราม วัดซับโศก ตำบลห้วยขุนราม วัดถ้ำตะเพียนทอง ตำบลห้วยขุนราม วัดถ้ำระฆังทอง ตำบลห้วยขุนราม วัดถ้ำศรีสวัสดิ์ ตำบลห้วยขุนราม วัดโป่งเกตุ ตำบลห้วยขุนราม วัดโป่งมะนาว ตำบลห้วยขุนราม วัดมะขามคู่ ตำบลห้วยขุนราม วัดสี่ซับ ตำบลห้วยขุนราม วัดหนองมะค่า ตำบลห้วยขุนราม วัดอุทุมพรวนาราม ตำบลห้วยขุนราม วัดเนินสว่าง ตำบลโคกสลุง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ ตำบลช่องสาริกา วัดนิคมเกษม ตำบลชอนน้อย วัดพุทธเทพศิริวนาราม ตำบลพัฒนานิคม วัดพุทธเทพศิริวนาราม ตำบลพัฒนานิคม วัดถ้ำพระวิปัสสนา ตำบลหนองบัว วัดถ้ำพระวิปัสสนา ตำบลหนองบัว

อำเภอลำสนธิ

ร้านดอกไม้ลำสนธิ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดสำราญสามัคคี ตำบลกุดตาเพชร วัดหนองโกวราราม ตำบลกุดตาเพชร วัดหนองปล้อง ตำบลกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร ตำบลกุดตาเพชร วัดคีรีบัววนาราม (ถ้ำคูหาสวรรค์) ตำบลเขาน้อย วัดบ้านฉางประชานิมิต ตำบลเขาน้อย วัดปรางค์น้อย ตำบลเขาน้อย วัดเขารวกสามัคคี ตำบลเขารวก วัดวังทอง ตำบลเขารวก วัดใหม่คลองมะนาว ตำบลเขารวก วัดเขาดินทอง ตำบลซับสมบูรณ์ วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง ตำบลซับสมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์ ตำบลซับสมบูรณ์ วัดท่าใหญ่สามัคคี ตำบลซับสมบูรณ์ วัดศิลาอาสน์เจริญธรรม ตำบลซับสมบูรณ์ วัดท่าเยี่ยม ตำบลลำสนธิ วัดบำรุงศรัทธาธรรม ตำบลลำสนธิ วัดลำสนธิ ตำบลลำสนธิ วัดหนองนาสามัคคี ตำบลลำสนธิ วัดจงโก ตำบลหนองรี วัดด่านโคกคลี ตำบลหนองรี วัดหนองรี ตำบลหนองรี วัดเขาแก้วรัตนวนาราม ตำบลเขารวก วัดโคกคลีสามัคคี ตำบลหนองรี วัดธรรมมิการาม ตำบลหนองรี

อำเภอสระโบสถ์

ร้านดอกไม้สระโบสถ์ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดทุ่งท่าช้าง ตำบลทุ่งท่าช้าง วัดธรรมวงษ์ ตำบลนิยมชัย วัดนิยมชัย ตำบลนิยมชัย วัดกระดานเลื่อน ตำบลมหาโพธิ วัดบ้านคลอง (โพธิ์กลางบ้านคลอง) ตำบลมหาโพธิ วัดมหาโพธิ์ ตำบลมหาโพธ วัดร่องเพกา ตำบลสระโบสถ์ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลสระโบสถ์ วัดสามแยกมาเจริญ ตำบลห้วยใหญ่ วัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่) ตำบลห้วยใหญ่

อำเภอหนองม่วง

ร้านดอกไม้หนองม่วง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดคุ้งลาน ตำบลชอนสมบูรณ์ วัดชอนตะเคียน ตำบลชอนสมบูรณ์ วัดศรีรัตนาราม ตำบลชอนสมบูรณ์ วัดหนองกลาง ตำบลชอนสมบูรณ์ วัดหนองกะอ้น ตำบลชอนสมบูรณ์ วัดหนองขามสามัคคี ตำบลชอนสมบูรณ์ วัดหนองไทร ตำบลชอนสมบูรณ์ วัดหนองพิกุลทอง ตำบลชอนสมบูรณ์ วัดใหม่ศรีอุดม ตำบลชอนสมบูรณ์ วัดคีรีนาครัตนาราม ตำบลชอนสารเดช วัดชอนสารเดช ตำบลชอนสารเดช วัดชอนเหล็กไฟ ตำบลชอนสารเดช วัดถ้ำสิทธาราม ตำบลชอนสารเดช วัดสระพม่า ตำบลชอนสารเดช วัดโคกกลาง ตำบลดงดินแดง วัดดงดินแดง ตำบลดงดินแดง วัดบ่อดินสอพอง ตำบลดงดินแดง วัดหน่วยประคอง ตำบลดงดินแดง วัดหนองเกตุ ตำบลดงดินแดง วัดหนองขุด ตำบลดงดินแดง  วัดหนองคันโซ้ ตำบลดงดินแดง วัดหนองระเริง ตำบลดงดินแดง วัดหนองสำราญ ตำบลดงดินแดง วัดเขากระทิง ตำบลบ่อทอง วัดเขาลำแพน ตำบลบ่อทอง วัดโคกขาม ตำบลบ่อทอง วัดบ่อทอง ตำบลบ่อทอง วัดโพธิ์เงิน ตำบลบ่อทอง วัดวงษ์สว่างสามัคคี ตำบลบ่อทอง วัดหนองเสมา ตำบลบ่อทอง วัดใหม่โสพิมพ์ ตำบลบ่อทอง วัดบ่อเสมา ตำบลยางโทน วัดยางโทนสามัคคี ตำบลยางโทน วัดหนองไก่ห้าว ตำบลยางโทน วัดหนองตะแบก ตำบลยางโทน วัดหนองตาแดง ตำบลยางโทน วัดหนองมะกรูด ตำบลยางโทน วัดเขาวงหนองม่วง ตำบลหนองม่วง วัดถ้ำเขากระเจียว ตำบลหนองม่วง วัดบ่อยาง ตำบลหนองม่วง วัดวาปีอัมพาราม ตำบลหนองม่วง วัดศรีรัตนาราม ตำบลหนองม่วง วัดสวนสวรรค์ ตำบลหนองม่วง วัดใหม่เจริญ ตำบลหนองม่วง วัดหนองบุ ตำบลชอนสมบูรณ์ วัดถ้ำสันติสุข ตำบลหนองม่วง