ร้านดอกไม้ราชบุรี

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดราชบุรี โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้ราชบุรีของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่  อำเภอเมืองราชบุรี  อำเภอจอมบึงอำเภอสวนผึ้ง  อำเภอดำเนินสะดวก  อำเภอบ้านโป่ง  อำเภอบางแพ  อำเภอโพธาราม  อำเภอปากท่อ  อำเภอวัดเพลง  อำเภอบ้านคา

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้ราชบุรี โทร 061-6070118 

อำเภอเมืองราชบุรี

ร้านดอกไม้ราชบุรี ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง  วัดเขาวัง  ตำบลหน้าเมือง   วัดช่องลม ตำบลหน้าเมือง  วัดหนองหอย ตำบลเขาแร้ง  วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร  ตำบลหน้าเมือง วัดสุรชายาราม ตำบลหลุมดิน วัดเกาะลอย ตำบลเกาะพลับพลา วัดเขากรวด ตำบลเกาะพลับพลา วัดดอนตลุง ตำบลเกาะพลับพลา วัดราชสิงขร ตำบลเกาะพลับพลา วัดห้วยตะแคง ตำบลเกาะพลับพลา วัดเขาถ้ำกรวย ตำบลเขาแร้ง วัดเขาวังสดึงษ์ ตำบลเขาแร้ง วัดโสดาประดิษฐาราม ตำบลเขาแร้ง วัดบางศรีเพ็ชร ตำบลคุ้งกระถิน วัดศาลเจ้า ตำบลคุ้งกระถิน วัดคุ้งกระถิน ตำบลคุ้งน้ำวน วัดโคกพิกุลเรียง ตำบลคุ้งน้ำวน วัดจันทคาม ตำบลคุ้งน้ำวน วัดท่าสุวรรณ ตำบลคุ้งน้ำวน วัดราชคาม ตำบลคุ้งน้ำวน วัดโขงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว วัดคูบัว ตำบลคูบัว วัดแคทราย ตำบลคูบัว วัดท่าช้าง ตำบลคูบัว วัดบ้านโพธิ์ ตำบลคูบัว วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม (ตากแดด) ตำบลคูบัว วัดหนองพุงดอ ตำบลคูบัว วัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ วัดพญาไม้ ตำบลโคกหม้อ วัดศิริเจริญเนินหม้อ ตำบลโคกหม้อ วัดเขางู ตำบลเจดีย์หัก วัดเจติยาราม (เจดีย์หัก) ตำบลเจดีย์หัก วัดทุ่งตาล ตำบลเจดีย์หัก วัดห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก วัดเขาลอย ตำบลดอนตะโก วัดดอนแจง ตำบลดอนตะโก วัดดอนตะโก ตำบลดอนตะโก วัดใหม่นครบาล ตำบลดอนตะโก วัดทุ่งหญ้าคมบาง ตำบลดอนแร่ วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ วัดคลองโพธิ์เจริญ ตำบลท่าราบ วัดบ้านกล้วย ตำบลท่าราบ วัดบ้านซ่อง ตำบลท่าราบ วัดถ้ำเขาชุมดง ตำบลน้ำพุ วัดน้ำพุไชยสิทธิ์ ตำบลน้ำพุ วัดมณีมงคล ตำบลน้ำพุ วัดหนองแช่เสา ตำบลน้ำพุ วัดหนองนางแพรว ตำบลน้ำพุ วัดห้วยไม้เต็ง ตำบลน้ำพุ วัดห้วยไม้เต็ง ตำบลน้ำพุ วัดต้นมะม่วง (อัมพวัน) ตำบลบางป่า วัดไผ่ล้อม ตำบลบางป่า วัดพเนินพลู ตำบลบางป่า วัดใหม่ต้นกระทุ่ม ตำบลบางป่า วัดบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ วัดใหม่ราษฏร์เจริญธรรม ตำบลบ้านไร่ วัดท้ายเมือง ตำบลพงสวาย วัดธรรมวิโรจน์ ตำบลพงสวาย วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ ตำบลพงสวาย วัดพิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง วัดเกาะเจริญธรรม ตำบลสามเรือน วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม ตำบลสามเรือน วัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม ตำบลหน้าเมือง วัดเขาเหลือ ตำบลหน้าเมือง วัดเทพอาวาส ตำบลหน้าเมือง วัดโรงช้าง ตำบลหน้าเมือง วัดศรีชมภู ตำบลหน้าเมือง วัดหนองหลวง ตำบลห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่ ตำบลห้วยไผ่ วัดอรุณรัตนคีรี ตำบลห้วยไผ่ วัดทุ่งน้อย ตำบลหินกอง วัดหนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง วัดหนองตาหลวง ตำบลหินกอง วัดห้วยปลาดุก ตำบลหินกอง วัดหินกอง ตำบลหินกอง วัดเขาน้อย ตำบลอ่างทอง วัดท่ามะเฟือง ตำบลอ่างทอง วัดโพธิ์ดก ตำบลอ่างทอง วัดห้วยชินสีห์ ตำบลอ่างทอง วัดใหญ่อ่างทอง ตำบลอ่างทอง วัดเกตุน้อยอัมพวัน ตำบลคุ้งกระถิน วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม ตำบลคุ้งกระถิน วัดเหนือวน ตำบลคุ้งน้ำวน วัดอมรินทราราม ตำบลโคกหม้อ วัดอรัญญิกาวาส ตำบลเจดีย์หัก วัดเขานกกระจิบ ตำบลน้ำพุ วัดลาดเมธังกร ตำบลบางป่า วัดตรีญาติ ตำบลพงสวาย วัดประเสริฐราษฏร์รังสรรค์ ตำบลหนองกลางนา วัดท่าโขลง ตำบลหลุมดิน วัดบางสองร้อย ตำบลหลุมดิน วัดเขาถ้ำกุญชร ตำบลห้วยไผ่ วัดญาณสัมปันนาราม ตำบลดอนแร่ วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังค์ ตำบลหินกอง

อำเภอบ้านคา

ร้านดอกไม้บ้านคา ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดลำพระ ตำบลบ้านคา วัดโป่งเหาะ ตำบลบ้านคา วัดเก่าต้นมะค่า ตำบลบ้านคา วัดบ้านบึง ตำบลบ้านคา วัดเขาธารมงคล ตำบลบ้านคา วัดโป่งกระทิงล่าง ตำบลบ้านบึง วัดเจริญธรรมนิมิต ตำบลบ้านบึง วัดสุวรรณคีรี ตำบลหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์ ตำบลหนองพันจันทร์ วัดหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ วัดหนองโกเจริญธรรม ตำบลหนองพันจันทร์ วัดช่องลาภ ตำบลหนองพันจันทร์ วัดทุ่งตาลับ ตำบลหนองพันจันทร์ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ตำบลบ้านคา วัดป่าโป่งกระทิง ตำบลบ้านบึง วัดบ้านดงคา ตำบลบ้านบึง วัดป่าพุบอน ตำบลบ้านบึง วัดคีรีวงกต ตำบลบ้านบึง

อำเภอจอมบึง

ร้านดอกไม้จอมบึง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดแก้มอ้น ตำบลแก้มอ้น วัดเขาแดน ตำบลแก้มอ้น วัดทุ่งแฝก ตำบลแก้มอ้น วัดรางเฆ่ ตำบลแก้มอ้น วัดจอมบึง ตำบลจอมบึง วัดรางม่วง ตำบลจอมบึง วัดวาปีสุทธาวาส ตำบลจอมบึง วัดหนองกระทุ่ม ตำบลจอมบึง วัดโกรกสิงขร ตำบลด่านทับตะโก วัดทุ่งกระถิน ตำบลด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม ตำบลด่านทับตะโก วัดหนองสีนวล ตำบลด่านทับตะโก วัดเบิกไพร ตำบลเบิกไพร วัดป่าเขาส้มมะงา (หนองตะลุมพุก) ตำบลเบิกไพร วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม ตำบลเบิกไพร วัดหนองศาลเจ้า ตำบลเบิกไพร วัดเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง วัดเขาผึ้ง ตำบลปากช่อง วัดเขารังเสือ ตำบลปากช่อง วัดถ้ำมงกุฎ ตำบลปากช่อง วัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง วัดนาสมอ ตำบลปากช่อง วัดปากช่อง ตำบลปากช่อง วัดพุแค ตำบลปากช่อง วัดสูงเนิน ตำบลปากช่อง วัดหนองตาเนิด ตำบลปากช่อง วัดหนองไผ่ ตำบลปากช่อง วัดรัฎใหญ่ (ชัฎใหญ่) ตำบลรางบัว วัดรางบัว ตำบลรางบัว วัดป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ ตำบลรางบัว วัดหนองนกกะเรียน ตำบลรางบัว วัดหนองบัวค่าย ตำบลรางบัว วัดหนองปากชัฎ ตำบลแก้มอ้น วัดเทพประทานพร ตำบลปากช่อง วัดอัมพวันอรัญวิเวก ตำบลแก้มอ้น

อำเภอดำเนินสะดวก

ร้านดอกไม้ดำเนินสะดวก ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดพิทักษ์เทพาวาส ตำบลขุนพิทักษ์ วัดสอนประดิษฐ์ (เม็ง) ตำบลขุนพิทักษ์ วัดโคกบำรุงราษฎร์ ตำบลดอนกรวย มีพระครูถิรบุญญาภรณ์ (ถาวร ถาวโร) เป็นเจ้าอาวาส วัดสนามไชย ตำบลดอนกรวย วัดโคกตับเป็ด ตำบลดอนคลัง วัดดอนคลัง ตำบลดอนคลัง วัดเวฬุวนาราม ตำบลดอนไผ่ วัดโชติทายการาม ตำบลดำเนินสะดวก วัดราษฎร์เจริญธรรม ตำบลดำเนินสะดวก วัดปรกเจริญ ตำบลตาหลวง วัดอมรญาติสมาคม ตำบลท่านัด วัดตาลเรียง ตำบลบัวงาม วัดชาวเหนือ ตำบลบ้านไร่ วัดบ้านไร่ (ใหม่เจริญผล) ตำบลบ้านไร่ วัดปราสาทสิทธิ์ ตำบลประสาทสิทธิ์ วัดโคกหลวง ตำบลแพงพวย วัดท่าเรือ ตำบลแพงพวย วัดเนกขัมมาราม ตำบลแพงพวย วัดสีดาราม ตำบลแพงพวย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย มีพระปิฎกโกศล เป็นเจ้าอาวาส วัดหลักหกรัตนาราม ตำบลศรีสุราษฎร์ วัดอุบลวรรณาราม ตำบลศรีสุราษฎร์ วัดคูหาสวรรค์ ตำบลสี่หมื่น วัดตาลบำรุงกิจ (ตาล) ตำบลสี่หมื่น วัดใหม่สี่หมื่น ตำบลสี่หมื่น วัดประสิทธาราม ตำบลประสาทสิทธิ์

อำเภอบางแพ

ร้านดอกไม้บางแพ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดดอนคา ตำบลดอนคา วัดดอนพรหม ตำบลดอนคา วัดตากแดด ตำบลดอนคา วัดดอนสาลี ตำบลดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ วัดตาลเตี้ย ตำบลดอนใหญ่ วัดลำน้ำ ตำบลดอนใหญ่ วัดดอนเซ่ง ตำบลบางแพ วัดท่าราบ ตำบลบางแพ วัดบางแพใต้ ตำบลบางแพ วัดบ้านกุ่ม ตำบลบางแพ วัดสามัคคีธรรม ตำบลโพหัก วัดใหญ่โพหัก ตำบลโพหัก วัดกลางวังเย็น ตำบลวังเย็น วัดเตาอิฐ ตำบลวังเย็น วัดหนองม่วง ตำบลวังเย็น วัดหลวง ตำบลวังเย็น วัดใหม่อีจาง ตำบลวังเย็น วัดแก้ว ตำบลวัดแก้ว วัดทำนบ ตำบลวัดแก้ว วัดบ้านใหม่บุปผาราม ตำบลวัดแก้ว วัดบ้านใหม่เหนือ ตำบลวัดแก้ว วัดหนองเอี่ยน ตำบลวัดแก้ว วัดดอนมะขามเทศ ตำบลหัวโพ วัดหัวโพ ตำบลหัวโพ วัดแหลมทอง ตำบลหัวโพ วัดเหนือบางแพ ตำบลบางแพ วัดทัพโพธิ์ทอง ตำบลโพหัก วัดบ้านหลวง ตำบลวัดแก้ว วัดป่าศรีถาวรราชบุรี ตำบลโพหัก วัดบุญมงคล ตำบลดอนใหญ่

อำเภอบ้านโป่ง

ร้านดอกไม้บ้านโป่ง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดป่าสันติพุทธาราม ตำบลกรับใหญ่ วัดหนองกลางด่าน ตำบลกรับใหญ่ วัดหนองประทุน ตำบลกรับใหญ่ วัดหนองเสือ ตำบลกรับใหญ่ วัดห้วยเจริญผล ตำบลกรับใหญ่ วัดอ้ออีเขียว ตำบลกรับใหญ่ วัดเขาขลุง ตำบลเขาขลุง วัดเขาแจง ตำบลเขาขลุง วัดเจริญธรรม ตำบลเขาขลุง วัดโป่งยอ ตำบลเขาขลุง วัดไผ่สามเกาะ ตำบลเขาขลุง วัดสระสี่มุม ตำบลเขาขลุง วัดสัมมาราม ตำบลเขาขลุง วัดหนองไก่ขัน ตำบลเขาขลุง วัดตาลปากลัด ตำบลคุ้งพยอม วัดโพธิบัลลังก์ ตำบลคุ้งพะยอม วัดโพธิโสภาราม ตำบลคุ้งพยอม วัดมะขาม ตำบลคุ้งพยอม วัดลำพยอม ตำบลคุ้งพยอม วัดโกสินารายณ์ ตำบลท่าผา วัดฆ้องน้อย ตำบลท่าผา วัดดอนเสลา ตำบลท่าผา วัดท่าผา ตำบลท่าผา วัดประชารังสรรค์ ตำบลท่าผา วัดยางหัก ตำบลท่าผา วัดตาผา ตำบลนครชุมน์ วัดนครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ วัดหัวหิน ตำบลนครชุมน์ วัดอัมพวนาราม ตำบลนครชุมน์ วัดดอนตูม ตำบลบ้านโป่ง วัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง วัดบัวงาม ตำบลบ้านม่วง วัดม่วง ตำบลบ้านม่วง วัดรับน้ำ ตำบลบ้านม่วง วัดบางพัง ตำบลเบิกไพร วัดปลักแรด ตำบลเบิกไพร วัดหุบกระทิง ตำบลเบิกไพร วัดโคกหม้อ ตำบลปากแรต วัดโพธิรัตนาราม ตำบลปากแรต วัดรางวาลย์ ตำบลลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว ตำบลลาดบัวขาว วัดหนองหญ้าปล้อง ตำบลสวนกล้วย วัดอุทุมพรทาราม ตำบลสวนกล้วย วัดบึงกระจับ ตำบลหนองกบ วัดหนองกบ ตำบลหนองกบ วัดหนองปลาดุก ตำบลหนองกบ วัดชมภูพล ตำบลหนองปลาหมอ วัดมาบแค ตำบลหนองปลาหมอ วัดสระตะโก ตำบลหนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ ตำบลหนองปลาหมอ วัดหนองหิน ตำบลหนองปลาหมอ วัดจันทาราม ตำบลหนองอ้อ วัดหนองหูช้าง ตำบลหนองอ้อ วัดหนองอ้อตะวันตก ตำบลหนองอ้อ วัดหนองอ้อตะวันออก ตำบลหนองอ้อ วัดหัวโป่ง ตำบลหนองอ้อ วัดสระสี่มุม ตำบลเขาขลุง วัดป่าปลักประดู่ ตำบลดอนกระเบื้อง วัดอริยวงศาราม ตำบลดอนกระเบื้อง วัดป่าวิมุตยาราม ตำบลสวนกล้วย

อำเภอปากท่อ

ร้านดอกไม้ปากท่อ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเขาถ่านธรรมเสนานี ตำบลดอนทราย วัดเขาถ้ำทะลุ ตำบลดอนทราย วัดเขาถ้ำพระ ตำบลดอนทราย วัดเขาอีส้าน ตำบลดอนทราย วัดดอนทราย ตำบลดอนทราย วัดไพรสะเดา ตำบลดอนทราย วัดรางโบสถ์ ตำบลดอนทราย วัดหนองบัวหิ่ง ตำบลดอนทราย วัดหนองระกำ ตำบลดอนทราย วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์ ตำบลทุ่งหลวง วัดเขาพระเอก ตำบลทุ่งหลวง วัดถ้ำยอดทอง ตำบลทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง วัดสนามสุทธาวาส ตำบลทุ่งหลวง วัดสันติการาม ตำบลทุ่งหลวง วัดหนองน้ำใส ตำบลทุ่งหลวง วัดวิมลมรรคาราม ตำบลบ่อกระดาน วัดสุขวราราม ตำบลบ่อกระดาน วัดโคกพระราชธรรมเสนานี ตำบลปากท่อ วัดดาวลอย ตำบลปากท่อ วัดปากท่อ ตำบลปากท่อ วัดหนองสรวง ตำบลปากท่อ วัดป่าไก่ ตำบลป่าไก่ วัดท่ายาง ตำบลยางหัก วัดมณีลอย ตำบลวังมะนาว วัดวังมะนาว ตำบลวังมะนาว วัดสว่างอารมณ์ ตำบลวังมะนาว วัดยางงาม ตำบลวัดยางงาม วัดหัวป่าพรหมสราภิรัต ตำบลวัดยางงาม วัดวันดาว ตำบลวันดาว วัดเขาช้างมงคลวนาราม ตำบลหนองกระทุ่ม วัดพิบูลวนาราม ตำบลหนองกระทุ่ม วัดโพธิศรี ตำบลหนองกระทุ่ม วัดราษฎร์สมานฉันท์ ตำบลหนองกระทุ่ม วัดเลิศดุสิตาราม ตำบลหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม วัดพุเกตุ ตำบลห้วยยางโทน วัดห้วยยางโหน ตำบลห้วยยางโทน วัดเขากูบอินทราราม ตำบลอ่างหิน วัดเจริญธรรม ตำบลอ่างหิน วัดนาคอก ตำบลอ่างหิน วัดศรีพุยางวนาราม ตำบลยางหัก วัดห้วยศาลา ตำบลยางหัก วัดถ้ำกิเลนทอง ตำบลทุ่งหลวง วัดไทยประจัน ตำบลยางหัก วัดไทรงาม ตำบลยางหัก วัดหินสีสุวรรณาราม ตำบลยางหัก วัดลานคาสุทธาวาส ตำบลยางหัก วัดท่ายาง ตำบลยางหัก วัดวังปลาช่อน ตำบลยางหัก วัดยางคู่ ตำบลยางหัก วัดเขาพุนก ตำบลห้วยยางโทน วัดป่าหนองโกเจริญธรรม ตำบลอ่างหิน วัดห้วยต้นห้าง ตำบลอ่างหิน วัดอ่างหิน ตำบลอ่างหิน วัดป่ามหาอุทุมพร ตำบลห้วยยางโทน วัดจิตมงคล ตำบลยางหัก

อำเภอโพธาราม

ร้านดอกไม้โพธาราม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเขาเขียว ตำบลเขาชะงุ้ม วัดเขาชะงุ้ม ตำบลเขาชะงุ้ม วัดเขาส้ม ตำบลเขาชะงุ้ม วัดเขาแหลม ตำบลเขาชะงุ้ม วัดพุลุ้ง ตำบลเขาชะงุ้ม วัดระฆังทอง ตำบลเขาชะงุ้ม วัดหนองมะค่า ตำบลเขาชะงุ้ม วัดกลาง ตำบลคลองข่อย วัดจอมปราสาท ตำบลคลองข่อย วัดมณีโชติ ตำบลคลองข่อย วัดวิหารสูง ตำบลคลองข่อย วัดคงคาราม ตำบลคลองตาคต วัดบ้านหม้อ ตำบลคลองตาคต วัดป่าไผ่ ตำบลคลองตาคต วัดเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน วัดสนามชัย ตำบลเจ็ดเสมียน วัดหิรัญราษฎร์ (ตึกหิรัญราษฎร์) ตำบลเจ็ดเสมียน วัดใหม่ชำนาญ ตำบลเจ็ดเสมียน วัดหนองกลางดง ตำบลชำแระ วัดดอนกระเบื้อง ตำบลดอนกระเบื้อง วัดดอนทราย ตำบลดอนทราย วัดท่ามะขาม ตำบลดอนทร  วัดบางลาน ตำบลดอนทราย วัดเขาช่องพราน ตำบลเตาปูน วัดเขาพระ ตำบลเตาปูน วัดเขาราบ ตำบลเตาปูน วัดโคกทอง ตำบลเตาปูน วัดนครทิพย์ ตำบลเตาปูน วัดเฉลิมอาสน์ ตำบลท่าชุมพล วัดชัยรัตน์ ตำบลท่าชุมพล วัดท่าหลวงพล ตำบลท่าชุมพล วัดแก้วฟ้า ตำบลธรรมเสน วัดถ้ำสาริกา ตำบลธรรมเสน วัดเนินม่วง ตำบลธรรมเสน วัดศรีมฤคทายวัน ตำบลธรรมเสน วัดเขาค่าง ตำบลนางแก้ว วัดเขาดินสุวรรณคีรี ตำบลนางแก้ว วัดถ้ำน้ำ ตำบลนางแก้ว วัดนางแก้ว ตำบลนางแก้ว วัดแก้วพฤกษาราม ตำบลนางแก้ว วัดป่าพุทธาราม ตำบลนางแก้ว วัดบางโตนด ตำบลบางโตนด วัดศรีประชุมชน ตำบลบางโตนด วัดสมถะ ตำบลบางโตนด วัดดีบอน ตำบลบ้านฆ้อง วัดบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง ตำบลบ้านฆ้อง วัดบ้านเลือก ตำบลบ้านเลือก วัดโบสถ์ ตำบลบ้านเลือก วัดพระศรีอารย์ ตำบลบ้านเลือก วัดหนองรี ตำบลบ้านเลือก วัดหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก วัดกำแพงใต้ ตำบลบ้านสิงห์ วัดกำแพงเหนือ ตำบลบ้านสิงห์ วัดบางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ วัดบ้านสิงห์ ตำบลบ้านสิงห์ วัดหนองอ้อ ตำบลบ้านสิงห์ วัดโชค ตำบลโพธาราม วัดไทรอารีรักษ์ ตำบลโพธาราม วัดโพธาราม ตำบลโพธาราม วัดโพธิไพโรจน์ ตำบลโพธาราม วัดเกาะ ตำบลสร้อยฟ้า วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า วัดม่วง ตำบลสร้อยฟ้า วัดสร้อยฟ้า ตำบลสร้อยฟ้า วัดหนองกวาง ตำบลหนองกวาง วัดหนองกวาง ตำบลหนองกวาง วัดหนองครึม ตำบลหนองกวาง วัดหนองใยบัว ตำบลหนองกวาง วัดหนองโพ ตำบลหนองโพ วัดสันติธรรมาราม ตำบลคลองตาคต วัดป่าสันติพุทธาราม ตำบลหนองกวาง

อำเภอวัดเพลง

ร้านดอกไม้อำเภอวัดเพลง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเกาะศาลพระ ตำบลเกาะศาลพระ วัดเวียงทุน ตำบลเกาะศาลพระ วัดหนองเกษร ตำบลเกาะศาลพระ วัดแจ้งเจริญ (แจ้ง) ตำบลจอมประทัด วัดคลองขนอน ตำบลวัดเพลง วัดเพลง ตำบลวัดเพลง วัดศรัทธาราษฎร์ ตำบลวัดเพลง

อำเภอสวนผึ้ง

ร้านดอกไม้สวนผึ้ง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดสวนผึ้ง ตำบลตะนาวศรี วัดห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี วัดเขากลิ้ง ตำบลท่าเคย วัดเขาไก่แจ้ ตำบลท่าเคย วัดชัฎป่าหวาย ตำบลท่าเคย วัดท่าเคย ตำบลท่าเคย วัดมะขามเอน ตำบลท่าเคย วัดวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย วัดหนองหมี ตำบลท่าเคย วัดเก่าต้นมะค่า ตำบลบ้านคา วัดบ้านบึง ตำบลบ้านคา วัดโป่งเหาะ ตำบลบ้านคา วัดทุ่งแหลม ตำบลป่าหวาย วัดบ้านกล้วย ตำบลป่าหวาย วัดหนองขาม ตำบลป่าหวาย วัดห้วยทรายทอง ตำบลป่าหวาย วัดช่องลาภ ตำบลหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์ ตำบลหนองพันจันทร์ วัดบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี วัดป่าหินสูงเจริญธรรม ตำบลท่าเคย วัดบ้านบ่อ ตำบลสวนผึ้ง วัดประชุมพลแสน ตำบลสวนผึ้ง วัดสวนพุทธธรรมคุณ ตำบลชัฏป่าหวาย