ร้านดอกไม้พิษณุโลก

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดพิษณุโลก  โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้พิษณุโลกของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่  อำเภอเมืองพิษณุโลก  อำเภอนครไทย  อำเภอชาติตระการ  อำเภอบางระกำ  อำเภอบางกระทุ่ม  อำเภอพรหมพิราม  อำเภอวัดโบสถ์  อำเภอวังทอง  อำเภอเนินมะปราง

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้พิษณุโลก โทร 061-6070118 

อำเภอเมืองพิษณุโลก

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองพิษณุโลก ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเกาะ ตำบลจอมทอง วัดจอมทอง ตำบลจอมทอง วัดท่าตะเคียน ตำบลจอมทอง วัดศาลาสูง ตำบลจอมทอง วัดดอนทอง ตำบลดอนทอง วัดตาลสุวรรณ ตำบลดอนทอง วัดเต็งสำนัก ตำบลดอนทอง วัดน้ำคำ ตำบลดอนทอง วัดบ้านร้องยุ้งข้าว ตำบลดอนทอง วัดบ้านไร่ ตำบลดอนทอง วัดปากห้วย ตำบลดอนทอง วัดป่าสัก ตำบลดอนทอง วัดสะอัก ตำบลดอนทอง วัดหนองกวางลี้ ตำบลดอนทอง วัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง วัดศรีรัตนาราม ตำบลท่าทอง วัดสว่างอารมณ์ ตำบลท่าทอง วัดหนองหัวยาง ตำบลท่าทอง วัดคุ้งวารี ตำบลท่าโพธิ์ วัดแจ่มสุวรรณ ตำบลท่าโพธิ์ วัดยางเอน ตำบลท่าโพธิ์ วัดสะกัดน้ำมัน ตำบลท่าโพธิ์ วัดเขื่อนขันธ์ ตำบลในเมือง วัดคูหาสวรรค์ ตำบลในเมือง วัดจันทร์ตะวันตก ตำบลในเมือง วัดจันทร์ตะวันออก ตำบลในเมือง วัดท่ามะปราง ตำบลในเมือง วัดธรรมจักร ตำบลในเมือง วัดนางพระยา (นางพญา) ตำบลในเมือง วัดพันปี ตำบลในเมือง วัดราชบูรณะ ตำบลในเมือง วัดศรีวิสุทธาราม ตำบลในเมือง วัดสระแก้วปทุมทอง ตำบลในเมือง วัดหนองบัว ตำบลในเมือง วัดใหม่อภัยยาราม ตำบลในเมือง วัดอรัญญิก ตำบลในเมือง วัดธรรมเกษตร ตำบลบ้านกร่าง วัดนิมิตรธรรมาราม ตำบลบ้านกร่าง วัดพระขาวไชยสิทธิ์ ตำบลบ้านกร่าง วัดพระยายมราช ตำบลบ้านกร่าง วัดแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง วัดหลวงพ่อแดง ตำบลบ้านกร่าง วัดแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง วัดใหม่เกาะกลางตะลุง ตำบลบ้านกร่าง วัดยาง ตำบลบ้านคลอง วัดสุดสวาสดิ์ ตำบลบ้านคลอง วัดเขาไร่เอี่ยมโสภณ ตำบลบ้านป่า วัดบ้านแซ่ ตำบลบ้านป่า วัดบ้านป่า ตำบลบ้านป่า วัดบึงกระดาน ตำบลบ้านป่า วัดวังยาวสามัคคีธรรม ตำบลบ้านป่า วัดแสงมุขอโณทัยสามัคคีธรรม ตำบลบ้านป่า วัดบึงพระ ตำบลบึงพระ วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลบึงพระ วัดสันติวัน ตำบลบึงพระ วัดสุธาวนาราม ตำบลบึงพระ วัดหยอ ตำบลบึงพระ วัดท่าทรุด ตำบลปากโทก วัดป่าสัก ตำบลปากโทก วัดไผ่ค่อมรัตนาราม ตำบลปากโทก วัดแสงดาว ตำบลปากโทก วัดสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลไผ่ขอดอน วัดตูม ตำบลพลายชุมพล วัดพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล วัดวังหิน ตำบลพลายชุมพล วัดโคกปู ตำบลมะขามสูง วัดตะโก ตำบลมะขามสูง วัดทองหลาง ตำบลมะขามสูง วัดงิ้วงาม ตำบลวังน้ำคู้ วัดบางทราย ตำบลวังน้ำคู้ วัดบึงขุนนนท์ ตำบลวังน้ำคู้ วัดปากดอน ตำบลวังน้ำคู้ วัดปากพิง (ตะวันออก) ตำบลวังน้ำคู้ วัดปากพิงตะวันตก ตำบลวังน้ำคู้ วัดราชมณฑป ตำบลวัดจันทร์ วัดท่าโรง ตำบลวัดพริก วัดท่าโรงตะวันออก ตำบลวัดพริก วัดบ้านใหม่ ตำบลวัดพริก วัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ ตำบลวัดพริก วัดเสาหิน ตำบลวัดพริก วัดหล่ม ตำบลวัดพริก วัดอินทรีย์ ตำบลวัดพริก วัดกรมธรรม์ ตำบลสมอแข วัดเนินมะคึก ตำบลสมอแข วัดศรีวนาราม ตำบลสมอแข วัดศาลาสองพี่น้อง ตำบลสมอแข วัดสมอแข ตำบลสมอแข วัดตาปะขาวหาย ตำบลหัวรอ วัดบ่อทองคำ ตำบลหัวรอ วัดบางพยอม ตำบลหัวรอ วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ วัดมะขามเตี้ย ตำบลหัวรอ วัดสระโคล่โสภาราม ตำบลหัวรอ วัดเขื่อนขันธ์ ตำบลอรัญญิก วัดเทพกุญชร ตำบลอรัญญิก วัดพิกุลทอง ตำบลอรัญญิก วัดพิกุลวราราม ตำบลอรัญญิก วัดลาดบัวขาว ตำบลอรัญญิก วัดสระไม้แดง ตำบลอรัญญิก วัดสระสี่เหลี่ยม ตำบลอรัญญิก วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม ตำบลบ้านกร่าง วัดป่าเลไลย์ ตำบลบ้านกร่าง วัดเจดีย์ยอดทอง ตำบลในเมือง

อำเภอชาติตระการ

ร้านดอกไม้ชาติตระการ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดโคกผักหวาน ตำบลชาติตระการ วัดชาติตระการ ตำบลชาติตระการ วัดนาจาน ตำบลชาติตระการ วัดนาเปอะ ตำบลชาติตระการ วัดน้ำปุ้น ตำบลชาติตระการ วัดท่าสะแก ตำบลท่าสะแก วัดนงราชธาราม ตำบลท่าสะแก วัดโพนไทรงาม ตำบลท่าสะแก วัดศรีมงคลพัฒนาราม ตำบลท่าสะแก วัดขวดน้ำมัน ตำบลบ่อภาค วัดบ่อภาค ตำบลบ่อภาค วัดซำหวาย ตำบลบ้านดง วัดนาตาจูม ตำบลบ้านดง วัดนาหล่ม ตำบลบ้านดง วัดบ้านดง ตำบลบ้านดง วัดพรสวรรค์วราราม ตำบลบ้านดง วัดห้วยน้ำอุ่น ตำบลบ้านดง วัดน้อยโพธิ์ไทยงาม ตำบลป่าแดง วัดน้ำผึ้ง ตำบลป่าแดง วัดบ้านนา ตำบลป่าแดง วัดประชาราษฎร์สามัคคีธรรม ตำบลป่าแดง วัดป่าแดง ตำบลป่าแดง วัดโพธิ์ศรี ตำบลป่าแดง วัดราชสามัคคี ตำบลป่าแดง วัดเวฬุวัลย์ประชาสันต์ ตำบลป่าแดง วัดโคกใหญ่ ตำบลสวนเมี่ยง วัดสวนเมี่ยง (โพธิสมพรสวนเมี่ยง) ตำบลสวนเมี่ยง วัดหนองขาหย่าง ตำบลสวนเมี่ยง วัดป่าสมบูรณ์ธรรม ตำบลป่าแดง

อำเภอนครไทย

ร้านดอกไม้นครไทย ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดนาขุมคัน ตำบลนครชุม วัดนาทุ่งใหญ่ ตำบลนครชุม วัดนาฟองแดง ตำบลนครชุม วัดนาเมือง ตำบลนครชุม วัดกลาง ตำบลนครไทย วัดป่าวิโมกข์ ตำบลนครไทย วัดหนองลาน ตำบลนครไท วัดหน้าพระธาตุ ตำบลนครไทย วัดหัวร้อง ตำบลนครไทย วัดนาคล้าย ตำบลนาบัว วัดนาบัว ตำบลนาบัว วัดน้ำทวน ตำบลนาบัว วัดน้ำลอม ตำบลนาบัว วัดโพธิ์ไทร ตำบลน้ำกุ่ม วัดศรีโพธาราม ตำบลน้ำกุ่ม วัดเนินเพิ่ม ตำบลเนินเพิ่ม วัดเนินสว่าง ตำบลเนินเพิ่ม วัดโป่งกะเฌอ ตำบลเนินเพิ่ม วัดราษฎร์ศรัทธาวราราม ตำบลเนินเพิ่ม วัดลาดผาทอง ตำบลเนินเพิ่ม วัดหนองแห้ว ตำบลเนินเพิ่ม วัดหัวนา ตำบลเนินเพิ่ม วัดแก่งทุ่ง ตำบลบ่อโพธิ์ วัดนาตาดี ตำบลบ่อโพธิ์ วัดน้ำเลา ตำบลบ่อโพธิ์ วัดบ่อโพธิ์ ตำบลบ่อโพธิ์ วัดป่ารวก ตำบลบ่อโพธิ์ วัดน้ำลัด ตำบลบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว วัดป่าซ่าน ตำบลบ้านพร้าว วัดห้วยทราย ตำบลบ้านพร้าว วัดเกษตรสุขวนาราม ตำบลบ้านแยง วัดเข็กใหม่พัฒนาราม ตำบลบ้านแยง วัดซำรู้ ตำบลบ้านแยง วัดบ้านเข็กใหญ่ ตำบลบ้านแยง วัดบ้านแยง ตำบลบ้านแยง วัดสำเนียงราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลบ้านแยง วัดหนองหิน ตำบลบ้านแยง วัดห้วยกอก ตำบลบ้านแยง วัดห้วยเฮี้ย ตำบลบ้านแยง วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลบ้านแยง วัดต้นม่วง ตำบลยางโกลน วัดน้ำพริก ตำบลยางโกลน วัดบุ่งตารอด ตำบลยางโกลน วัดยางโกลน ตำบลยางโกลน วัดแก่งหว้า ตำบลหนองกะท้าว วัดตะเคียนทองพุทธาราม ตำบลหนองกะท้าว วัดนาจาน ตำบลหนองกะท้าว วัดนาหนอง ตำบลหนองกะท้าว วัดโนนสูงอรัญญา ตำบลหนองกะท้าว วัดบางยางพัฒนา ตำบลหนองกะท้าว วัดมิ่งฟ้าคุณจักร ตำบลหนองกะท้าว วัดหนองกระท้าว ตำบลหนองกะท้าว วัดหลังเขา ตำบลหนองกะท้าว วัดป่าคาย ตำบลห้วยเฮี้ย วัดนาตาดี ตำบลบ่อโพธิ์

อำเภอเนินมะปราง

ร้านดอกไม้เนินมะปราง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดชมภู ตำบลชมพู วัดซำรัง ตำบลชมพู วัดน้ำปาด ตำบลชมพู วัดประชาสามัคคี ตำบลชมพู วัดปลวกง่าม ตำบลชมพู วัดโพธิ์เงิน ตำบลชมพู วัดเนินสำราญสามัคคีธรรม ตำบลไทรย้อย วัดเนินแสงธรรม ตำบลไทรย้อย วัดบ้านโคก ตำบลไทรย้อย วัดป่าคาย ตำบลไทรย้อย วัดผารังหมีวนาราม ตำบลไทรย้อย วัดพุกระโดน ตำบลไทรย้อย วัดราษฎรศรัทธาธรรม ตำบลไทรย้อย วัดวังไทรย้อย ตำบลไทรย้อย วัดหนองขมิ้น ตำบลไทรย้อย วัดถ้ำทองเจริญธรรม ตำบลเนินมะปราง วัดเนินดิน ตำบลเนินมะปราง วัดเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง วัดบ้านนา ตำบลเนินมะปราง วัดบ้านใหม่ทองประเสริฐ ตำบลเนินมะปราง วัดศรีมงคล ตำบลเนินมะปราง วัดหนองขอน ตำบลเนินมะปราง วัดสามัคคีธรรม ตำบลบ้านน้อย วัดบ้านน้อย ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก วัดผาท่าพล ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก วัดราษฎร์สามัคคี ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก วัดสว่างศรีบุญเรือง ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก วัดหนองไม้ยางคำ ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก วัดทุ่งพระ ตำบลบ้านมุง วัดเนินสว่างสามัคคีธรรม ตำบลบ้านมุง วัดบ้านมุง ตำบลบ้านมุง วัดบ้านใหม่สามัคคี ตำบลบ้านมุง วัดห้วยเจริญธรรม ตำบลบ้านมุง วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม ตำบลบ้านมุง วัดอัมพวันทร์คูหา (อัมพรินทร์คูหา) ตำบลบ้านมุง วัดเขาเขียว ตำบลวังโพรง วัดทุ่งยาว ตำบลวังโพรง วัดวังขวัญ ตำบลวังโพรง วัดวังโพรง ตำบลวังโพรง วัดหนองดู่สามัคคีธรรม ตำบลวังโพรง วัดไทรดงยั้ง ตำบลวังยาง วัดดงงู ตำบลเนินมะปราง

อำเภอบางกระทุ่ม

ร้านดอกไม้บางกระทุ่ม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดกำแพงมณี ตำบลโคกสลุด วัดประสาทศรัทธา ตำบลโคกสลุด วัดย่านยาว ตำบลโคกสลุด วัดราษฎร์เจริญ ตำบลโคกสลุด วัดตาลโพลง ตำบลท่าตาล วัดท่าตาล ตำบลท่าตาล วัดทุ่งน้อย ตำบลท่าตาล วัดเนินสะอาด ตำบลท่าตาล วัดปากคลอง ตำบลท่าตาล วัดมงคลพุทธาราม ตำบลท่าตาล วัดวังสาร ตำบลท่าตาล วัดหลวง ตำบลท่าตาล วัดกรุงศรีเจริญ ตำบลนครป่าหมาก วัดดงพยอม ตำบลนครป่าหมาก วัดบึงลำ ตำบลนครป่าหมาก วัดศรีบุญมายิการาม ตำบลนครป่าหมาก วัดสามเรือน ตำบลนครป่าหมาก วัดแหลมพระธาตุ ตำบลนครป่าหมาก วัดดงหมี ตำบลเนินกุ่ม วัดเนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลเนินกุ่ม วัดราษฎร์สถิต ตำบลเนินกุ่ม วัดสระเศรษฐี ตำบลเนินกุ่ วัดหนองกลด ตำบลเนินกุ่ม วัดใหม่ไพรมณี ตำบลเนินกุ่ม วัดบางกระทุ่ม ตำบลบางกระทุ่ม วัดแม่เทียบ ตำบลบางกระทุ่ม วัดห้วยแก้ว ตำบลบางกระทุ่ม วัดโคกสลุด ตำบลบ้านไร่ วัดไพรสุวรรณ ตำบลบ้านไร่ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลบ้านไร่ วัดสิริสุทธาวาส ตำบลบ้านไร่ วัดท่านา ตำบลไผ่ล้อม วัดท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม วัดบึงช้าง ตำบลไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม วัดโคกสนั่น ตำบลวัดตายม วัดเจริญราษฎร์ ตำบลวัดตายม วัดตายม ตำบลวัดตายม วัดประชาราม ตำบลวัดตายม วัดราษฎร์นิยม ตำบลวัดตายม วัดสนามคลี (ตะวันออก) ตำบลสนามคลี วัดสนามคลีตะวันตก ตำบลสนามคลี วัดอภัยสุพรรณภูมิ ตำบลไผ่ล้อม

อำเภอบางระกำ

ร้านดอกไม้บางระกำ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดดงหนองอ้อ ตำบลคุยม่วง วัดหนองขานาง ตำบลคุยม่วง วัดคลองลึก ตำบลชุมแสงสงคราม วัดตะแบกงาม ตำบลชุมแสงสงคราม วัดแตน ตำบลชุมแสงสงคราม วัดพรหมเกษร ตำบลชุมแสงสงคราม วัดแพงพวย ตำบลชุมแสงสงคราม วัดวังแร่ ตำบลชุมแสงสงคราม วัดหนองพยอม ตำบลชุมแสงสงคราม วัดหนองอ้อ ตำบลชุมแสงสงคราม วัดกรุงกรัก ตำบลท่านางงาม วัดแท่นนางงาม ตำบลท่านางงาม วัดบางแก้ว ตำบลท่านางงาม วัดโป่งหม้อข้าว ตำบลท่านางงาม วัดย่านใหญ่ ตำบลท่านางงาม วัดหนองปลิง ตำบลท่านางงาม วัดห้วยซัน ตำบลท่านางงาม วัดทุ่งใหญ่ประชาสงเคราะห์ ตำบลนิคมพัฒนา วัดทุ่งอ้ายโห้ ตำบลนิคมพัฒนา วัดนิคมผังสอง ตำบลนิคมพัฒนา วัดนิคมผังสิบหก ตำบลนิคมพัฒนา วัดบ้านใหม่เจริญธรรม ตำบลนิคมพัฒนา วัดปากดง ตำบลนิคมพัฒนา วัดป่าสัก ตำบลนิคมพัฒนา วัดกวางทอง ตำบลบ่อทอง วัดดงยาง ตำบลบ่อทอง วัดดอนอภัย ตำบลบ่อทอง วัดหนองนา ตำบลบ่อทอง วัดเก้ารัง ตำบลบางระกำ วัดคลองวัดไร่ ตำบลบางระกำ วัดคุยพยอม ตำบลบางระกำ วัดตะโม่ ตำบลบางระกำ วัดท่าโก ตำบลบางระกำ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบางระกำ วัดราษฎร์บำเพ็ญ ตำบลบางระกำ วัดไร่ในดง ตำบลบางระกำ วัดสุนทรประดิษฐ์ ตำบลบางระกำ วัดแหลมเจดีย์ ตำบลบางระกำ วัดเกาะจันทร์ ตำบลบึงกอก วัดคลองเตย ตำบลบึงกอก วัดคุยมะตูม ตำบลบึงกอก วัดเทพนิมิต ตำบลบึงกอก วัดนิคมผัง 1 ตำบลบึงกอก วัดบวรสามัคคี ตำบลบึงกอก วัดบึงกอก ตำบลบึงกอก วัดปรือกระเทียม ตำบลบึงกอ วัดเสวยซุง ตำบลบึงกอก วัดหนองสระแก ตำบลบึงกอก วัดดงโคกขาม ตำบลปลักแรด วัดปลักแรด ตำบลปลักแรด วัดหนองแขม ตำบลปลักแรด วัดหล่ายโพธิ์ ตำบลปลักแรด วัดพันเสา ตำบลพันเสา วัดโพธิ์งาม ตำบลพันเสา วัดศิริชัยยาราม ตำบลพันเสา วัดหนองบัวสี่บาท ตำบลพันเสา วัดหนองประดู่ ตำบลพันเสา วัดใหม่ทรงธรรม ตำบลพันเสา วัดกระทุ่มยอดน้ำ ตำบลวังอิทก วัดกรับพวง ตำบลวังอิทก วัดกลางสุริยวงศ์ ตำบลวังอิทก วัดวังอิทก ตำบลวังอิทก วัดดงกวาง ตำบลหนองกุลา วัดบึงจำกา ตำบลหนองกุลา วัดบึงบอน ตำบลหนองกุลา วัดหนองกุลา ตำบลหนองกุลา วัดหนองนา ตำบลหนองกุลา วัดหนองหลวง ตำบลหนองกุลา วัดห้วยน้ำเย็น ตำบลหนองกุลา วัดห้วยน้ำเย็น ตำบลหนองกุลา วัดคุยม่วง ตำบลคุยม่วง วัดห้วงกระได ตำบลชุมแสงสงคราม วัดป่าธารทอง ตำบลนิคมพัฒนา วัดบางระกำ ตำบลบางระกำ วัดวังดาน ตำบลบางระกำ

อำเภอพรหมพิราม

ร้านดอกไม้พรหมพิราม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเขาน้อย ตำบลดงประคำ วัดเขาน้อย ตำบลดงประคำ วัดเขาปรัง ตำบลดงประคำ วัดโคกสมอ ตำบลดงประคำ วัดดงประคำ ตำบลดงประคำ วัดท้องโพลง ตำบลดงประคำ วัดทุ่งตาเปรี้ยว ตำบลดงประคำ วัดวังงิ้วงาม ตำบลดงประคำ วัดสวนอธิษฐาน ตำบลดงประคำ วัดหนองสะแก ตำบลตลุกเทียม วัดเซิงหวาย ตำบลตลุกเทียม วัดตลุกเทียม ตำบลตลุกเทียม วัดหนองไผ่ ตำบลตลุกเทียม วัดเชิงเขาวนาราม ตำบลทับยายเชียง วัดทับยายเชียง ตำบลทับยายเชียง วัดหนองมะคัง ตำบลทับยายเชียง วัดคลองแค ตำบลท่าช้าง วัดคลองแคตะวันออก ตำบลท่าช้าง วัดท่าช้าง ตำบลท่าช้าง วัดนาขุม ตำบลท่าช้าง วัดเมฆสุวรรณาราม ตำบลท่าช้าง วัดวังขี้เหล็ก ตำบลท่าช้าง วัดวังมะสระ ตำบลท่าช้าง วัดหนองหม้อแกง ตำบลท่าช้าง วัดกรับพวงใต้ ตำบลพรหมพิราม วัดกรับพวงเหนือ ตำบลพรหมพิราม วัดเทพชุมชน (เทพชุมนุม) ตำบลพรหมพิราม วัดพรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม วัดย่านขาด ตำบลพรหมพิราม วัดสะพานหิน ตำบลพรหมพิราม วัดห้วยดั้ง ตำบลพรหมพิราม วัดใหม่พรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม วัดป่าสัก ตำบลมะต้อง วัดไผ่ถ้ำสุวรรณ ตำบลมะต้อง วัดมะต้อง ตำบลมะต้อง วัดสนามไชย ตำบลมะต้อง วัดหางไหล ตำบลมะต้อง วัดท่าไชย ตำบลมะตูม วัดไผ่ขอน้ำ ตำบลมะตูม วัดมะตูม ตำบลมะตูม วัดวังปลาดุก ตำบลมะตูม วัดท่าสี่ร้อย ตำบลวงฆ้อง,วัดย่านยาว ตำบลวงฆ้อง,วัดวงฆ้อง ตำบลวงฆ้อง,วัดวังมะด่าน ตำบลวงฆ้อง,วัดสวนร่มบารมี ตำบลวงฆ้อง วัดสันติกาวาส ตำบลวงฆ้อง,วัดสุธรรมาวาส (วงฆ้อง) ตำบลวงฆ้อง,วัดหัวเขาสมอคร้า ตำบลวงฆ้อง วัดคลองทำเนียบ ตำบลวังวน วัดวังไม้แก่น ตำบลวังวน วัดวังวน ตำบลวังวน วัดคลองมะเกลือ ตำบลศรีภิรมย์ วัดชัยภูมิการาม ตำบลศรีภิรมย์ วัดชุมพลศรี ตำบลศรีภิรมย์ วัดบ้านซ่อง ตำบลศรีภิรมย์ วัดบ้านบึง ตำบลศรีภิรมย์ วัดบึงธรรมโรง ตำบลศรีภิรมย์ วัดผ่องนพาราม ตำบลศรีภิรมย์ วัดใหม่โพธิ์งาม ตำบลศรีภิรมย์ วัดคลองตาล ตำบลหนองแขม วัดคลองวังมะขาม ตำบลหนองแขม วัดหาดใหญ่ ตำบลหนองแขม วัดกระบังมังคลาราม ตำบลหอกลอง วัดลำคลองโปร่งนก ตำบลหอกลอง วัดหอกลอง ตำบลหอกลอง

อำเภอวังทอง

ร้านดอกไม้วังทอง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเขาน้อย ตำบลแก่งโสภา วัดเขาน้อยศรีรัตนาราม ตำบลแก่งโสภา วัดทรัพย์ไพรวัลย์ ตำบลแก่งโสภา วัดปอยศรัทธาธรรม ตำบลแก่งโสภา วัดปากยาง ตำบลแก่งโสภา วัดม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา วัดสระแก้วสามัคคีธรรม ตำบลแก่งโสภา วัดโสภาราม ตำบลแก่งโสภา วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต ตำบลแก่งโสภา วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ ตำบลชัยนาม วัดไชยนาม ตำบลชัยนาม วัดเณรน้อย ตำบลชัยนาม วัดกกไม้แดง ตำบลดินทอง วัดบ้านดินทอง ตำบลดินทอง วัดท่าหมื่นราม ตำบลท่าหมื่นราม วัดทุ่งน้อย (ทุ่งน้อยคีรีบรรพต) ตำบลท่าหมื่นราม วัดไทรงามเจริญธรรม ตำบลท่าหมื่นราม วัดเนินมะเกลือวนาราม ตำบลท่าหมื่นราม วัดเนินสะอาด ตำบลท่าหมื่นราม วัดเวฬุวัน ตำบลท่าหมื่นราม วัดแสงวสว่าง ตำบลท่าหมื่นราม วัดหนองเตาอิฐ ตำบลท่าหมื่นราม วัดคลองตานมศรัทธาราม ตำบลบ้านกลาง วัดชัยเจริญบำรุงธรรม ตำบลบ้านกลาง วัดซำหวาย ตำบลบ้านกลาง วัดนาพรานสามัคคีธรรม ตำบลบ้านกลาง วัดน้ำรินเจริญธรรม ตำบลบ้านกลา วัดเนินสว่างวราราม ตำบลบ้านกลาง วัดบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง วัดราชเจริญชัย ตำบลบ้านกลาง วัดหนองปรือ ตำบลบ้านกลาง วัดหินประกาย ตำบลบ้านกลาง วัดเขาพนมทองคีรีเขต ตำบลพันชาลี วัดคลองดู่ ตำบลพันชาลี วัดเนินไม้แดง ตำบลพันชาลี วัดพันชาลี ตำบลพันชาลี วัดวังกระชอน ตำบลพันชาลี วัดวังไม้ตอก ตำบลพันชาลี วัดสุพรรณพนมทอง ตำบลพันชาลี วัดสุวรรณดำรงธรรม ตำบลพันชาลี วัดหนองกัญญา ตำบลพันชาลี วัดหนองกาดำบำรุงธรรม ตำบลพันชาลี วัดหนองทอง ตำบลพันชาลี วัดบ้านเข็ก ตำบลแม่ระกา วัดบ้านแถว ตำบลแม่ระกา วัดแม่ระกา ตำบลแม่ระกา วัดวังน้ำใส ตำบลแม่ระกา วัดวังวารีศรีศรัทธาธรรม ตำบลแม่ระกา วัดสระทองสามัคคี ตำบลแม่ระกา วัดหนองตาเรือง ตำบลแม่ระกา วัดหนองโบสถ์ ตำบลแม่ระกา วัดคลองเรือ ตำบลวังทอง วัดบางสะพาน ตำบลวังทอง วัดบึงราชนก ตำบลวังทอง วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง วัดมงคลนิมิต ตำบลวังทอง วัดราชคีรีหิรัญยาราม ตำบลวังทอง วัดวังทองวราราม ตำบลวังทอง วัดวังพรม ตำบลวังทอง วัดศรีโสภณ ตำบลวังทอง วัดท่าข้ามเมตตาธรรม ตำบลวังนกแอ่น วัดน้ำพรม ตำบลวังนกแอ่น วัดบ้านบ่อวนาราม ตำบลวังนกแอ่น วัดวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น วัดวังตาดรัตนาราม ตำบลวังนกแอ่น วัดวังนกแอ่น ตำบลวังนกแอ่น วัดศรีพรหมจักร ตำบลวังนกแอ่น วัดคลองเป็ด (เหนือ) ตำบลวังพิกุล วัดคลองเป็ดใต้ ตำบลวังพิกุล วัดคลองเมือง ตำบลวังพิกุล วัดดงจันทร์ ตำบลวังพิกุล วัดดงพลวง ตำบลวังพิกุล วัดทางลัดประชาราม ตำบลวังพิกุล วัดวังประดู่ ตำบลวังพิกุล วัดวังพิกุลวราราม ตำบลวังพิกุล วัดวังวารีศรีศรัทธาราม ตำบลวังพิก  วัดวังสำโรง ตำบลวังพิกุล วัดเจริญผล ตำบลหนองพระ วัดดงแตง ตำบลหนองพระ วัดบัวทอง ตำบลหนองพระ วัดสะเดา ตำบลหนองพระ วัดหนองบัว ตำบลหนองพระ วัดหนองบัวเจริญผล ตำบลหนองพระ วัดหนองแฝก ตำบลหนองพระ วัดวชิรธรรมาวาส ตำบลวังทอง วัดป่าวังสัจธรรม ตำบลวังนกแอ่น

อำเภอวัดโบสถ์

ร้านดอกไม้วัดโบสถ์ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดคันโช้งวนาราม ตำบลคันโช้ง วัดตะเคียนเตี้ย ตำบลคันโช้ง วัดน้ำโจน ตำบลคันโช้ง วัดหนองบอน ตำบลคันโช้ง วัดหนองลวก ตำบลคันโช้ง วัดห้วยเจียง ตำบลคันโช้ง วัดคุ้งใหญ่ ตำบลท้อแท้ วัดดงกระบาก ตำบลท้อแท้ วัดทองแท้ ตำบลท้อแท้ วัดนอก ตำบลท้อแท้ วัดสันติวนาราม ตำบลท้อแท้ วัดเหล่าขวัญ ตำบลท้อแท้ วัดเขาไร่ศรีราชา ตำบลท่างาม วัดยางวนาราม ตำบลท่างาม วัดเสนาสน์ ตำบลท่างาม วัดท่าแก่ง ตำบลบ้านยาง วัดท่าสะเดาะศรัทธาราม ตำบลบ้านยาง วัดนาขาม ตำบลบ้านยาง วัดน้ำคบ ตำบลบ้านยาง วัดน้ำหักพัฒนา ตำบลบ้านยาง วัดคลองช้าง ตำบลวัดโบสถ์ วัดช่างเหล็ก ตำบลวัดโบสถ์ วัดท่างาม ตำบลวัดโบสถ์ วัดบัวหลวง ตำบลวัดโบสถ์ วัดบ้านเนินมะครึด ตำบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ วัดหนองขอน ตำบลวัดโบสถ์ วัดบ้านชาน ตำบลหินลาด วัดบ้านน้อย ตำบลหินลาด วัดบ้านโนน ตำบลหินลาด วัดหินลาด ตำบลหินลาด วัดใหม่ท่าจรเข้สามัคคี ตำบลหินลาด