ร้านดอกไม้พัทลุง

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดพัทลุง โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้พัทลุงของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่ อำเภอเมืองพัทลุง  อำเภอกงหราอำเภอเขาชัยสน  อำเภอตะโหมด  อำเภอควนขนุน  อำเภอปากพะยูน  อำเภอศรีบรรพต  อำเภอป่าบอน  อำเภอบางแก้ว  อำเภอป่าพะยอม อำเภอศรีนครินทร์

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้พัทลุง โทร 061-6070118 

อำเภอเมืองพัทลุง

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองพัทลุง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดเขาเจียก ตำบลเขาเจียก วัดโคกชะงาย ตำบลเขาเจียก วัดนางลาด ตำบลเขาเจียก วัดควนแร่ ตำบลควนมะพร้าว วัดชายคลอง ตำบลควนมะพร้าว วัดบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว วัดประดู่ทอง ตำบลควนมะพร้าว วัดโพธิ์ควนมะพร้าว ตำบลควนมะพร้าว วัดโคกเนียน ตำบลคูหาสวรรค์ วัดนิโครธาราม ตำบลคูหาสวรรค์ วัดโคกมะม่วง ตำบลโคกชะงาย วัดธาราสถิตย์ ตำบลโคกชะงาย วัดแจ้ง ตำบลชัยบุรี วัดท่าสำเภาใต้ ตำบลชัยบุรี วัดท่าสำเภาเหนือ ตำบลชัยบุรี วัดปากสระ ตำบลชัยบุรี วัดวิหารสูง ตำบลชัยบุรี วัดสุวรรณวิหารน้อย ตำบลชัยบุรี วัดโคกคีรี ตำบลตำนาน วัดจินตาวาส ตำบลตำนาน วัดตำนาน ตำบลตำนาน วัดทุ่งลาน ตำบลตำนาน วัดประจิมทิศาราม ตำบลตำนาน วัดโพธิ์ตำนาน ตำบลตำนาน วัดสมสมัย ตำบลตำนาน วัดท่าแค ตำบลท่าแค วัดโพธาวาส ตำบลท่าแค วัดศาลาไม้ไผ่ ตำบลท่าแค วัดอภยาราม ตำบลท่าแค วัดควนปรง ตำบลท่ามิหรำ วัดควนอินทร์นิมิตร ตำบลท่ามิหรำ วัดไทรห้อย ตำบลท่ามิหรำ วัดอัมพวนาราม ตำบลท่ามิหรำ วัดอินทราวาส ตำบลท่ามิหรำ วัดโคกแย้ม ตำบลนาท่อม วัดนาท่อม ตำบลนาท่อม วัดต้นไทร ตำบลนาโหนด วัดป่วงช้าง ตำบลนาโหนด วัดหัวหมอน ตำบลนาโหนด วัดบ้านนา ตำบลบ้านนา วัดปุณณาวาส ตำบลบ้านนา วัดเขาแดงตก ตำบลปรางหมู่ วัดควนกรวด ตำบลปรางหมู่ วัดปรางค์ชัย ตำบลปรางหมู่ วัดปรางหมู่นอก ตำบลปรางหมู่ วัดปรางหมู่ใน ตำบลปรางหมู่ วัดเขาแดงตะวันออก ตำบลพญาขัน วัดควนถบ ตำบลพญาขัน วัดควนมะพร้าว ตำบลพญาขัน วัดกลาง ตำบลร่มเมือง วัดนาโอ่ ตำบลร่มเมือง วัดกุฎิภักดีสังวร ตำบลลำปำ วัดเตาปูน ตำบลลำปำ วัดปากประ ตำบลลำปำ วัดป่าขอม ตำบลลำปำ วัดป่าลิไลย์ ตำบลลำปำ วัดโพเด็ด ตำบลลำปำ วัดยางงาม ตำบลลำปำ วัดวัง ตำบลลำปำ วัดวิหารเบิก ตำบลลำปำ วัดขัน ตำบลอ่างทอง วัดประดู่หอม ตำบลคูหาสวรรค์ วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ วัดอุทัยธรรมาราม ตำบลนาโหนด วัดคงคาสวัสดิ์ ตำบลลำปำ

อำเภอกงหรา

ร้านดอกไม้อำเภอกงหรา ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดกงหราใหม่ ตำบลกงหรา วัดเขาวงก์ ตำบลกงหรา วัดบ้านพูด ตำบลคลองเฉลิม วัดโหล๊ะจังกระ ตำบลคลองเฉลิม วัดไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว วัดควนขี้แรด ตำบลชะรัด วัดพังกิ่ง ตำบลสมหวัง วัดสมหวัง ตำบลสมหวัง

อำเภอเขาชัยสน

ร้านดอกไม้อำเภอเขาชัยสน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดโคกพญา ตำบลเขาชัยสน วัดเทพดลยาราม ตำบลเขาชัยสน วัดไทรงามใหม่ ตำบลเขาชัยสน วัดนางหลง ตำบลเขาชัยสน วัดบรรพตพินิต ตำบลเขาชัยสน วัดลานช้าง ตำบลเขาชัยสน วัดสุวรรณประดิษฐาราม ตำบลเขาชัยสน วัดชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน วัดท่านางพรหม ตำบลควนขนุน วัดท่าลาด ตำบลควนขนุน วัดโพธิญาณวราราม ตำบลควนขนุน วัดศุภศาตราราม ตำบลควนขนุน วัดเกาะทองสม ตำบลโคกม่วง วัดควนยวน ตำบลโคกม่วง วัดควนหมอทอง ตำบลโคกม่วง วัดท่าควาย ตำบลโคกม่วง วัดแตระ ตำบลจองถนน วัดบางแก้ว ตำบลจองถนน วัดแหลมจองถนน ตำบลจองถนน วัดคลองขุด ตำบลหานโพธิ์ วัดควนโก ตำบลหานโพธิ์ วัดบ้านพลู ตำบลหานโพธิ์ วัดสะทัง ตำบลหานโพธิ์ วัดสะทังใหญ่ ตำบลหานโพธิ์ วัดห้วยแตน ตำบลหานโพธิ์ วัดหานโพธิ์ ตำบลหานโพธิ์ วัดแหลมดิน ตำบลหานโพธิ์ วัดหัวเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน วัดอุดมวราราม ตำบลเขาชัยสน วัดจรณาราม ตำบลหานโพธิ์

อำเภอควนขนุน

ร้านดอกไม้อำเภอควนขนุน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดราษฎร์นุกูล ตำบลควนขนุน วัดสุวรรณวิชัย ตำบลควนขนุน วัดท้ายวัง ตำบลชะมวง วัดพิกุลทอง ตำบลชะมวง วัดล้อ ตำบลชะมวง วัดหรังแคบ ตำบลดอนทราย วัดโคกโดน ตำบลโตนดด้วน วัดโคกน้ำหัก ตำบลโตนดด้วน วัดป่าตอ ตำบลโตนดด้วน วัดโคกศักดิ์ ตำบลทะเลน้อย วัดทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย วัดธรรมสถิต ตำบลทะเลน้อย วัดประดู่หอม ตำบลทะเลน้อย วัดเกาะยาง ตำบลนาขยาด วัดเขาโพรกเพลง ตำบลนาขยาด วัดโงกน้ำ ตำบลนาขยาด วัดพังดาน ตำบลนาขยาด วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด วัดควนปันตาราม ตำบลปันแต วัดปากสระ ตำบลปันแต วัดสุนทราวาส ตำบลปันแต วัดควนปริง ตำบลพนมวังก์ วัดทุ่งขึงหนัง ตำบลพนมวังก์ วัดป่าวิไลย์ ตำบลพนมวังก์ วัดศรีธรรมาราม ตำบลพนมวังก์ วัดหนองโต๊ะปาน ตำบลพนมวังก์ วัดไทรงาม ตำบลพนางตุง วัดธรรมสามัคคี ตำบลพนางตุง วัดสวนธรรมเจดีย์ ตำบลพนางตุง วัดเขาป้าเจ้ ตำบลแพรกหา วัดควนแพรกหา ตำบลแพรกหา วัดเขาอ้อ ตำบลมะกอกเหนือ วัดดอนศาลา ตำบลมะกอกเหนือ วัดบ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ วัดประดู่เรียง ตำบลมะกอกเหนือ วัดภูเขาทอง ตำบลมะกอกเหนือ วัดมะกอกเหนือ ตำบลมะกอกเหนือ วัดทุ่งเตง ตำบลแหลมโตนด วัดแหลมโตนด ตำบลแหลมโตนด วัดควนพนางตุง ตำบลพนางตุง

อำเภอตะโหมด

ร้านดอกไม้อำเภอตะโหมด ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดพรุนายขาว ตำบลคลองใหญ่ วัดตะโหมด ตำบลตะโหมด วัดโหล๊ะจันกระ ตำบลตะโหมด วัดปลักปอม ตำบลแม่ขรี วัดแม่ขรีประชาราม ตำบลแม่ขรี วัดหนองปด ตำบลแม่ขรี

อำเภอบางแก้ว

ร้านดอกไม้อำเภอบางแก้ว ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดลอน ตำบลโคกสัก วัดห้วยเนียง ตำบลโคกสัก วัดรัตนวราราม ตำบลท่ามะเดื่อ วัดสังฆวราราม ตำบลท่ามะเดื่อ วัดหูแร่ ตำบลท่ามะเดื่อ วัดควนโหมด ตำบลนาปะขอ วัดช่างทอง ตำบลนาปะขอ วัดนาปะขอ ตำบลนาปะขอ วัดนาหม่อม ตำบลนาปะขอ วัดปากพล ตำบลนาปะขอ  วัดท่ามะเดื่อ ตำบลท่ามะเดื่อ วัดบางแก้วผดุงธรรม ตำบลท่ามะเดื่อ วัดปัณณาราม ตำบลท่ามะเดื่อ วัดมหรรณพาวาส ตำบลท่ามะเดื่อ วัดโตนด ตำบลนาปะขอ

อำเภอปากพะยูน

ร้านดอกไม้อำเภอปากพะยูน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดบางตาล ตำบลเกาะนางคำ วัดสุภาษิตาราม ตำบลเกาะนางคำ วัดแหลมดินสอ ตำบลเกาะนางคำ วัดบางนาคราช ตำบลเกาะหมาก วัดห้วยลึก ตำบลดอนทราย วัดหัวเตย ตำบลดอนทราย วัดควนเผยอ ตำบลดอนประดู่ วัดดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ วัดไทรพอน ตำบลดอนประดู่ วัดหัวควน ตำบลดอนประดู่ วัดหัวควนตก ตำบลดอนประดู่ วัดควนปิยาราม ตำบลปากพะยูน วัดรัตนาราม ตำบลปากพะยูน วัดควนนางพิมพ์ ตำบลฝาละมี วัดควนฝาละมี ตำบลฝาละมี วัดควนพระ ตำบลฝาละมี วัดชุมแสง ตำบลฝาละมี วัดบางขวนใต้ ตำบลฝาละมี วัดพระเกิด ตำบลฝาละมี วัดอัมพะวัน ตำบลฝาละมี วัดขุนหลวงนิมิต ตำบลหารเทา วัดห้วยเรือ ตำบลหารเทา วัดหารเทา ตำบลหารเทา วัดเกาะยวน ตำบลเกาะนางคำ วัดภัทราราม ตำบลเกาะหมาก วัดธรรมประยูร ตำบลปากพะยูน วัดโรจนาราม ตำบลฝาละมี

อำเภอป่าบอน

ร้านดอกไม้อำเภอป่าบอน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดควนเพ็ง ตำบลโคกทราย วัดควนแสวง ตำบลโคกทราย วัดโคกทราย ตำบลโคกทราย วัดพรุพ้อ ตำบลโคกทราย วัดทุ่งคลองควายเฉลิมพระเกียรติ ตำบลทุ่งนารี วัดทุ่งนารี ตำบลทุ่งนารี วัดป่าบาก ตำบลทุ่งนารี วัดป่าบอนต่ำ ตำบลป่าบอน วัดห้วยทราย ตำบลป่าบอน วัดควนเดี่ยม ตำบลวังใหม่ วัดท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ วัดน้ำตก ตำบลวังใหม่ วัดป่าบอนบน ตำบลวังใหม่ วัดหนองนก ตำบลหนองธง

อำเภอป่าพะยอม

ร้านดอกไม้อำเภอป่าพะยอม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดคลองใหญ่ ตำบลเกาะเต่า วัดท่าโกวนาราม ตำบลเกาะเต่า วัดเกาะขันธาวาส ตำบลป่าพะยอม วัดโดนคลาน ตำบลบ้านพร้าว วัดประดู่หอม ตำบลป่าพะยอม วัดป่าพะยอม ตำบลป่าพะยอม วัดทุ่งชุมพล ตำบลลานข่อย วัดลานข่อย ตำบลลานข่อย

อำเภอศรีนครินทร์

ร้านดอกไม้อำเภอศรีนครินทร์ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดปุณณาวาส (วัดลำใน) ตำบลบ้านนา วัดทุ่งยาว ตำบลชุมพล วัดขัน ตำบลอ่างทอง วัดลำกะ ตำบลชุมพล วัดถ้ำสุมะโน ตำบลบ้านนา วัดเกษตรนิคม ตำบลลำสินธุ์ วัดคงหิต ตำบลลำสินธุ์ วัดบ้านโตน ตำบลลำสินธุ์ วัดร่มเมือง ตำบลอ่างทอง

อำเภอศรีบรรพต

ร้านดอกไม้อำเภอศรีบรรพต ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดถ้ำ ตำบลเขาปู่ วัดใสประดู่ ตำบลเขาปู่ วัดโพรงงู ตำบลเขาย่า วัดเขาย่า ตำบลเขาย่า วัดตะแพน ตำบลตะแพน วัดสวนโหนด ตำบลตะแพน วัดศรีสุคลธาวาส ตำบลตะแพน​