ร้านดอกไม้พะเยา

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดพะเยา โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้พะเยาของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่ อำเภอเมืองพะเยา  อำเภอจุน  อำเภอเชียงคำ  อำเภอเชียงม่วน  อำเภอดอกคำใต้  อำเภอปง  อำเภอแม่ใจ อำเภอภูซาง  อำเภอภูกามยาว

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้พะเยาโทร 061-6070118 

อำเภอเมืองพะเยา

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองพะเยาให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดดอนมูล ตำบลจำป่าหวาย วัดดาวเรือง ตำบลจำป่าหวาย วัดบุญเรือง ตำบลจำป่าหวาย วัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลจำป่าหวาย วัดร่องเข็ม ตำบลจำป่าหวาย วัดช้างหิน ตำบลท่าจำปี วัดต๊ำนกกก ตำบลท่าจำปี วัดต๊ำเหล่า ตำบลท่าจำปี วัดท่าจำปี ตำบลท่าจำปี วัดทุ่มท่า ตำบลท่าจำปี วัดห้วยเคียน ตำบลท่าจำปี วัดเจดีย์งาม ตำบลท่าวังทอง วัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง วัดดอกบัว ตำบลท่าวังทอง วัดป่าแดงบุญนาค ตำบลท่าวังทอง วัดป่าแดด ตำบลท่าวังทอง วัดป่าหนองหวี ตำบลท่าวังทอง วัดร่องป่าเปา ตำบลท่าวังทอง วัดห้วยผาเกี๋ยง ตำบลท่าวังทอง วัดต๋อมกลาง ตำบลบ้านต๋อม วัดต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม วัดต๋อมใต้ ตำบลบ้านต๋อม วัดแม่ต๋อมใน ตำบลบ้านต๋อม วัดร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อม วัดร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม วัดห้วยทรายคำ ตำบลบ้านต๋อม วัดขุนต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ วัดต๊ำกลาง ตำบลบ้านต๊ำ วัดต๊ำดอนมูล ตำบลบ้านต๊ำ วัดต๊ำน้ำล้อม ตำบลบ้านต๊ำ วัดต๊ำป่าลาน ตำบลบ้านต๊ำ วัดต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ วัดต๊ำม่อน (ต๊ำบ่อน) ตำบลบ้านต๊ำ วัดพระธาตุโป่งขาม ตำบลบ้านต๊ำ วัดห้วยเคียนเหนือ ตำบลบ้านต๊ำ วัดดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น วัดตุ่นกลาง ตำบลบ้านตุ่น วัดตุ่นใต้ ตำบลบ้านตุ่น วัดทุ่งกิ่ว ตำบลบ้านตุ่น วัดสันกว๊าน ตำบลบ้านตุ่น วัดห้วยลึก ตำบลบ้านตุ่น วัดห้วยหม้อ ตำบลบ้านตุ่น วัดบ้านงิ้ว ตำบลบ้านสาง วัดศรีบุญเรือง ตำบลบ้านสาง วัดสันบัวบก ตำบลบ้านสาง วัดสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง วัดสางเหนือ ตำบลบ้านสาง วัดท่ากลอง ตำบลบ้านใหม่ วัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านใหม่ วัดบ้านเหยี่ยน ตำบลบ้านใหม่ วัดร่องไฮ ตำบลบ้านใหม่ วัดใหม่หลวง ตำบลบ้านใหม่ วัดบ้านบัว ตำบลแม่กา วัดบุญโยง ตำบลแม่กา วัดแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา วัดแม่กาไร่ ตำบลแม่กา วัดแม่กาหลวง ตำบลแม่กา วัดแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา วัดหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา วัดป่าลานคำ ตำบลแม่ต๋ำ วัดเมืองชุม ตำบลแม่ต๋ำ วัดอินทร์ฐาน ตำบลแม่ต๋ำ วัดบ้านซ่อน ตำบลแม่นาเรือ วัดบ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ วัดบ้านไร่ ตำบลแม่นาเรือ วัดพระธาตุภูขวาง ตำบลแม่นาเรือ วัดแม่นาเรือ ตำบลแม่นาเรือ วัดร่องคำ ตำบลแม่นาเรือ วัดกำแพงหิน ตำบลแม่ปืม วัดบ้านแม่ปืม ตำบลแม่ปืม วัดป่าคา ตำบลแม่ปืม วัดป่าตุ้ม ตำบลแม่ปืม วัดโป่งเกลือ ตำบลแม่ปืม วัดภูเงิน ตำบลแม่ปืม วัดร่องคือ ตำบลแม่ปืม วัดศรีบุญเรือง ตำบลแม่ปืม วัดสันต้นหวีด ตำบลแม่ปืม วัดสันทราย ตำบลแม่ปืม วัดสันหมื่นแก้ว ตำบลแม่ปืม วัดห้วยบง ตำบลแม่ปืม วัดบ่อแฮ้ว ตำบลแม่ใส วัดแม่ใส ตำบลแม่ใส วัดร่องไฮ ตำบลแม่ใส วัดสันช้างหิน ตำบลแม่ใส วัดสันป่าถ่อน ตำบลแม่ใส วัดไชยอาวาส ตำบลเวียง วัดบุญยืน ตำบลเวียง วัดภูมินทร์ ตำบลเวียง วัดราชคฤห์ ตำบลเวียง วัดลี ตำบลเวียง วัดศรีจอมเรือง ตำบลเวียง วัดศรีอุโมงค์ดำ ตำบลเวียง วัดหลวงราชสัณฐาน ตำบลเวียง วัดหัวข่วงแก้ว ตำบลเวียง วัดผาช้างมูบ ตำบลสันป่าม่วง วัดสันป่าม่วง ตำบลสันป่าม่วง วัดสันปูเลย ตำบลสันป่าม่วง วัดรัตนวนาราม ตำบลท่าวังทอง วัดอารามป่าน้อย ตำบลท่าวังทอง วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง

อำเภอแม่ใจ

ร้านดอกไม้อำเภอแม่ใจ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดป่าม่วง ตำบลเจริญราษฎร์ วัดพระธาตุมุงเมือง ตำบลเจริญราษฎร์ วัดศรีเกิด ตำบลเจริญราษฎร์ วัดสันดอนแก้ว ตำบลเจริญราษฎร์ วัดสันสลี ตำบลเจริญราษฎร์ วัดดงบุญนาค ตำบลบ้านเหล่า วัดดงอินตา ตำบลบ้านเหล่า วัดปทุมทอง ตำบลบ้านเหล่า วัดพระธาตุจำม่วง ตำบลบ้านเหล่า วัดศรีดอนตัน ตำบลบ้านเหล่า วัดศรีดอนมูล ตำบลบ้านเหล่า วัดสันกำแพง ตำบลบ้านเหล่า วัดเหล่าธาตุ ตำบลบ้านเหล่า วัดป่าแฝกกลาง ตำบลป่าแฝก วัดป่าแฝกใต้ ตำบลป่าแฝก วัดป่าแฝกเหนือ ตำบลป่าแฝก วัดแม่เย็นใต้ ตำบลป่าแฝก วัดหนองสระ ตำบลป่าแฝก วัดศรีดอนแก้ว ตำบลแม่ใจ วัดศรีบังวัน ตำบลแม่ใจ วัดศรีสุพรรณ ตำบลแม่ใจ วัดสีมา ตำบลแม่ใจ วัดตาลถ้อย ตำบลแม่สุก วัดปันเจิง ตำบลแม่สุก วัดแม่สุก ตำบลแม่สุก วัดแม่สุกธาตุ ตำบลแม่สุก วัดฝายหิน ตำบลศรีถ้อย วัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย วัดศรีบุญชุม ตำบลศรีถ้อย วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีถ้อย

อำเภอภูกามยาว

ร้านดอกไม้อำเภอภูกามยาวให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดเชียงหมั้น ตำบลดงเจน วัดพระธาตุดอยจุก ตำบลดงเจน วัดพระธาตุภูปอ (ปูปอ) ตำบลดงเจน วัดสันป่าเหียง ตำบลดงเจน วัดศรีดอนชัย ตำบลดงเจน วัดสันต้นม่วง ตำบลดงเจน วัดเกษศรี ตำบลดงเจน วัดม่อนป่าสัก ตำบลดงเจน วัดร่องปอ ตำบลดงเจน วัดเมืองอิงหลวง ตำบลแม่อิง วัดท่าร้อง ตำบลแม่อิง วัดสั่นป่างิ้วงาม ตำบลแม่อิง วัดสันป่าพาด ตำบลแม่อิง วัดสันต้นผึ้ง ตำบลแม่อิง วัดห้วยแก้วหลวง ตำบลห้วยแก้ว วัดป่าฝาง ตำบลห้วยแก้ว วัดจำปา ตำบลห้วยแก้ว วัดม่วงคำ ตำบลห้วยแก้ว วัดพระธาตุภูขวาง ตำบลห้วยแก้ว วัดหนองลาว ตำบลห้วยแก้ว วัดอิงโค้ง (ดงยา) ตำบลห้วยแก้ว วัดหาดแฟน ตำบลห้วยแก้ว วัดมงคลคีรี ตำบลห้วยแก้ว วัดห้วยทรายขาว ตำบลห้วยแก้ว วัดกาดถี ตำบลห้วยแก้ว วัดสันต้นแหน ตำบลห้วยแก้ว

อำเภอภูซาง

ร้านดอกไม้อำเภอภูซางให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้     วัดดอนแก้ว ตำบลเชียงแรง วัดดอนไชย ตำบลเชียงแรง วัดดอนมูล ตำบลเชียงแรง วัดร้องเชียงแรง ตำบลเชียงแรง วัดศรีไฮคำ ตำบลเชียงแรง วัดก๊อซาว ตำบลทุ่งกล้วย วัดก๊อน้อย ตำบลทุ่งกล้วย วัดงุ้นพัฒนา ตำบลทุ่งกล้วย วัดทุ่งกล้วย ตำบลทุ่งกล้วย วัดทุ่งกว๋าว ตำบลทุ่งกล้วย วัดปงใหม่ ตำบลทุ่งกล้วย วัดสา ตำบลทุ่งกล้วย วัดหัวนา ตำบลทุ่งกล้วย วัดป่าสัก ตำบลป่าสัก วัดม่วงชุม ตำบลป่าสัก วัดแก ตำบลภูซาง วัดทุ่งแขม ตำบลภูซาง วัดทุ่งติ้ว ตำบลภูซาง วัดผาลาด ตำบลภูซาง วัดพระธาตุภูซาง ตำบลภูซาง วัดสถาน ตำบลภูซาง วัดหนองเลา ตำบลภูซาง วัดฮวก ตำบลภูซาง วัดดอนตัน ตำบลสบบง วัดบัวหล่าย (ปัว) ตำบลสบบง วัดปง ตำบลสบบง วัดสบบง ตำบลสบบง วัดหล่าย ตำบลสบบง วัดหัวขัว ตำบลสบบง

อำเภอจุน

ร้านดอกไม้อำเภอจุนให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดค้างหงษ์ ตำบลพระธาตุขิงแกง วัดจนหลวง ตำบลจุน วัดดอนไชย ตำบลจุน วัดบุญเกิด ตำบลจุน วัดร่องดู่ ตำบลจุน วัดสร้อยศรี ตำบลจุน วัดประชาสามัคคี (พญาลอ) ตำบลทุ่งรวงทอง วัดสันหลวง ตำบลทุ่งรวงทอง วัดห้วยไคร้ ตำบลทุ่งรวงทอง วัดห้วยงิ้ว ตำบลทุ่งรวงทอง วัดบ้านธาตุ ตำบลพระธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง ตำบลพระธาตุขิงแกง วัดแม่ทะลาย ตำบลพระธาตุขิงแกง วัดแม่วังช้าง ตำบลพระธาตุขิงแกง วัดเชียงยืน ตำบลลอ วัดน้ำจุน ตำบลลอ วัดปางป้อม ตำบลลอ วัดร่องย้าง ตำบลลอ วัดศรีปิงเมือง ตำบลลอ วัดศรีเมืองชุม ตำบลลอ วัดปัจฉิมวาส ตำบลหงส์หิน วัดพระธาตุบุญนาค ตำบลหงส์หิน วัดพวงพยอม ตำบลหงส์หิน วัดศรีจอมแจ้ง ตำบลหงส์หิน วัดสักลอ ตำบลหงส์หิน วัดสักสัน ตำบลหงส์หิน วัดสันทราย ตำบลหงส์หิน วัดหงส์หิน ตำบลหงส์หิน วัดใหม่พัฒนา (สันกำแพง) ตำบลหงส์หิน วัดกิ่วแก้ว ตำบลห้วยข้าวก่ำ วัดกู่ผางลาง ตำบลห้วยข้าวก่ำ วัดดอยกู่ไก่แก้ว (ดอยกู่ไก่) ตำบลห้วยข้าวก่ำ วัดสันป่าก้าว ตำบลห้วยข้าวก่ำ วัดสันป่าสัก ตำบลห้วยข้าวก่ำ วัดห้วยข้าวก่ำ ตำบลห้วยข้าวก่ำ วัดบุญเรือง ตำบลห้วยยางขาม วัดปงสนุก ตำบลห้วยยางขาม วัดแผ่นดินทอง ตำบลห้วยยางขาม วัดฝั่งหมิ่น ตำบลห้วยยางขาม วัดศรีบุญชุม ตำบลห้วยยางขาม วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลห้วยยางขาม วัดห้วยยางขาม ตำบลห้วยยางขาม

อำเภอเชียงคำ

ร้านดอกไม้อำเภอเชียงคำให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดกว้าน ตำบลเจดีย์คำ วัดดอนเรือง ตำบลเจดีย์คำ วัดบ้านปุ (ปุ) ตำบลเจดีย์คำ วัดบุญยืน ตำบลเจดีย์คำ วัดปัวชัย ตำบลเจดีย์คำ วัดปิน ตำบลเจดีย์คำ วัดร่องค้อม ตำบลเจดีย์คำ วัดวังเค็มเก่า ตำบลเจดีย์คำ วัดวังเค็มใหม่ ตำบลเจดีย์คำ วัดเชียงคาน ตำบลเชียงบาน วัดเชียงบาน ตำบลเชียงบาน วัดทองแย้ม ตำบลเชียงบาน วัดทุ่งมอก ตำบลเชียงบาน วัดปางวัว ตำบลเชียงบาน วัดแวนวัฒนา ตำบลเชียงบาน วัดศรีบุญเรือง ตำบลเชียงบาน วัดทุ่งควบ ตำบลทุ่งผาสุข วัดผาฮาว ตำบลทุ่งผาสุข วัดไร่แสนสุข ตำบลทุ่งผาสุข วัดหัวทุ่ง ตำบลทุ่งผาสุก วัดกิ่วชมภู ตำบลน้ำแวน วัดใคร้ป่าคา ตำบลน้ำแวน วัดผาลาด ตำบลน้ำแวน วัดแม่ต๋ำ ตำบลน้ำแวน วัดศรีกู่เอี้ยง ตำบลน้ำแวน วัดศรีชุม ตำบลน้ำแวน วัดศรีมงคล ตำบลน้ำแวน วัดทุ่งหล่ม ตำบลฝายกวาง วัดปัวแหลง ตำบลฝายกวาง วัดปัวใหม่ ตำบลฝายกวาง วัดฝายกวาง ตำบลฝายกวาง วัดพระธาตุขุนห้วยสวด ตำบลฝายกวาง วัดแวนโค้ง ตำบลฝายกวาง วัดศรีพรมบัวนาค ตำบลฝายกวาง วัดสลาบ ตำบลฝายกวาง วัดหนอง ตำบลฝายกวาง วัดกอก ตำบลแม่ลาว วัดดอนมูล ตำบลแม่ลาว วัดทุ่งเย็น ตำบลแม่ลาว วัดน้ำมิน ตำบลแม่ลาว วัดบุบผาราม ตำบลแม่ลาว วัดผาลาด ตำบลแม่ลาว วัดวังถ้ำ ตำบลแม่ลาว วัดคุ้ม ตำบลร่มเย็น วัดดอนมูล ตำบลร่มเย็น วัดทุ่งรวงทอง ตำบลร่มเย็น วัดปางถ้ำ ตำบลร่มเย็น วัดพระธาตุดอยคำ ตำบลร่มเย็น วัดร้อง ตำบลร่มเย็น วัดร่องส้าน ตำบลร่มเย็น วัดร้องใหม่ ตำบลร่มเย็น วัดสบสา ตำบลร่มเย็น วัดหนองร่มเย็น (หนอง) ตำบลร่มเย็น วัดห้วยสา ตำบลร่มเย็น วัดไชยพรม ตำบลเวียง วัดดอนแก้ว ตำบลเวียง วัดดอนไชย ตำบลเวียง วัดทราย ตำบลเวียง วัดปี้ ตำบลเวียง วัดพระแก้ว ตำบลเวียง วัดพระนั่งดิน ตำบลเวียง วัดล้า ตำบลเวียง วัดแช่แห้ง ตำบลหย่วน วัดดอนไชย ตำบลหย่วน วัดแดนเมือง ตำบลหย่วน วัดนันตาราม (นันทาราม) ตำบลหย่วน วัดบุญนาค ตำบลหย่วน วัดบุญเรือง ตำบลหย่วน วัดเปื๋อยเปียง ตำบลหย่วน วัดพระธาตุสบแวน ตำบลหย่วน วัดศรีบุญยืน ตำบลหย่วน วัดแสนเมืองมา ตำบลหย่วน วัดหย่วน ตำบลหย่วน วัดจำบอน ตำบลอ่างทอง วัดดอยอิสาน ตำบลอ่างทอง วัดนาเจริญ ตำบลอ่างทอง วัดเนินสามัคคี ตำบลอ่างทอง วัดปางมดแดง ตำบลอ่างทอง วัดสันปูเลย ตำบลอ่างทอง วัดหนองบัวเงิน ตำบลอ่างทอง วัดหล่ายพัฒนา ตำบลอ่างทอง วัดเกษมสันติวนาราม ตำบลน้ำแวน

อำเภอเชียงม่วน

ร้านดอกไม้อำเภอเชียงม่วน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดไชยสถาน ตำบลเชียงม่วน วัดไทยสุภาพ ตำบลเชียงม่วน วัดบ้านปิน ตำบลเชียงม่วน วัดปงสนุก ตำบลเชียงม่วน วัดหลวง ตำบลเชียงม่วน วัดหล่ายทุ่ง ตำบลเชียงม่วน วัดทุ่งมอก ตำบลบ้านมาง วัดบ่อเบี้ย ตำบลบ้านมาง วัดป่าแขม ตำบลบ้านมาง วัดศรีเมืองมาง ตำบลบ้านมาง วัดท่าฟ้าใต้ ตำบลสระ วัดท่าฟ้าเหนือ ตำบลสระ วัดทุ่งหนอง ตำบลสระ วัดสระ ตำบลสระ วัดสระใต้ ตำบลสระ

อำเภอดอกคำใต้

ร้านดอกไม้อำเภอดอกคำใต้ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดกองแล ตำบลดงสุวรรณ วัดดงสุวรรณ ตำบลดงสุวรรณ วัดปงสนุก ตำบลดงสุวรรณ วัดศรีบุญยืน ตำบลดงสุวรรณ วัดสันป่าสัก ตำบลดงสุวรรณ วัดสุขเกษม ตำบลดงสุวรรณ วัดดอนไชย ตำบลดอกคำใต้ วัดทุ่งหลวง ตำบลดอกคำใต้ วัดบุญเกิด ตำบลบุญเกิด วัดบุญฮอม ตำบลดอกคำใต้ วัดสะพานดำ ตำบลดอกคำใต้ วัดสันกลาง ตำบลดอกคำใต้ วัดสันช้างหิน ตำบลดอกคำใต้ วัดอนุมัติวงศ์ ตำบลดอกคำใต้ วัดจำปาหลวง ตำบลดอนศรีชุม วัดดอนเหล็ก ตำบลดอนศรีชุม วัดบ้านทุ่ง ตำบลดอนศรีชุม วัดบุญเรือง ตำบลบุญเกิด วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ วัดพระธาตุแจ่โห้ว ตำบลบ้านถ้ำ วัดรัตนคูหาวนาราม ตำบลบ้านถ้ำ วัดศรีปันต้น ตำบลบ้านถ้ำ วัดสุวรรณคูหา ตำบลบ้านถ้ำ วัดงิ้วหงก ตำบลบ้านปิน วัดต้นต้อง ตำบลบ้านปิน วัดทุ่งกาไชย ตำบลบ้านปิน วัดพระธาตุจอมคีรีเวียงหม้าย ตำบลบ้านปิน วัดศรีดอนมูล ตำบลบ้านปิน วัดดอนตัน ตำบลป่าซาง วัดศรีเมืองมูล ตำบลป่าซาง วัดบุญโยชน์ ตำบลสว่างอารมณ์ วัดศรีชุม ตำบลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ วัดจำไก่ ตำบลสันโค้ง วัดพระธาตุจำไก่ ตำบลสันโค้ง วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล ตำบลสันโค้ง วัดร่องชมภู ตำบลสันโค้ง วัดราษฎร์บำรุง ตำบลสันโค้ง วัดศรีสำราญ ตำบลสันโค้ง วัดห้วยทรายเลื่อน ตำบลสันโค้ง วัดไชยมงคล ตำบลหนองหล่ม วัดแม่พริกเทพนิมิตร ตำบลหนองหล่ม วัดศรีล้อม ตำบลหนองหล่ม วัดทุ่งต้นศรี ตำบลห้วยลาน วัดแท่นคำ ตำบลห้วยลาน วัดเนินสมบูรณ์วนาราม ตำบลห้วยลาน วัดบุญชุม ตำบลห้วยลาน วัดป่ากล้วยงาม ตำบลห้วยลาน วัดพระธาตุจอมไคร้ ตำบลห้วยลาน วัดสถิตย์ธัมมาราม ตำบลห้วยลาน วัดเทพวราราม ตำบลบ้านถ้ำ

อำเภอปง

ร้านดอกไม้อำเภอปง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดนาอ้อม ตำบลขุนควร วัดน้ำปุก ตำบลขุนควร วัดน้ำแป้งพนาราม ตำบลขุนควร วัดผาตั้ง ตำบลขุนควร วัดสุจิตธรรม (สุจริตธรรม) ตำบลขุนควร วัดควรดง ตำบลควร วัดป่าคา ตำบลควร วัดป่าคาใหม่ ตำบลควร วัดวังบง ตำบลควร วัดสีพรม ตำบลควร วัดแสะ ตำบลควร วัดห้วยขุ่น ตำบลควร วัดใหม่ดอนมูล ตำบลควร วัดเก้าเงา ตำบลงิม วัดควร ตำบลงิม วัดดอนไชย ตำบลงิม วัดทุ่งแต ตำบลงิม วัดนาดอ ตำบลงิม วัดน้ำฮาก ตำบลงิม วัดบ้านตุ่น ตำบลงิม วัดบ้านเลี้ยว ตำบลงิม วัดบ้านแฮะ ตำบลงิม วัดแบ่ง ตำบลงิม วัดปัว ตำบลงิม วัดปัวดอย ตำบลงิม วัดปางผักหม ตำบลงิม วัดป่าแดง ตำบลงิม วัดสันกลาง ตำบลงิม วัดหนองบัว ตำบลงิม วัดใหม่น้ำเงิน ตำบลงิม วัดดอนแก้ว ตำบลนาปรัง วัดนาปรัง ตำบลนาปรัง วัดบุญยืน ตำบลนาปรัง วัดสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลนาปรัง วัดสังคหะราษฎร์ ตำบลนาปรัง วัดค่าไพบูลย์ ตำบลปง วัดดอนมูล ตำบลปง วัดดู่ ตำบลปง วัดทัศนาราม ตำบลปง วัดบุญเรือง ตำบลปง วัดพระธาตุดอยหยวก ตำบลปง วัดม่วง ตำบลปง วัดแม่จั๊วะ ตำบลปง วัดศรีดอนชัย (ศรีดอนไชย) ตำบลปง วัดห้วยสิงห์ ตำบลปง วัดใหม่บ้านบอน ตำบลปง วัดไชยพฤกษ์ ตำบลออย วัดดอนแก้ว ตำบลออย วัดดอนเงิน ตำบลออย วัดดอนไชย ตำบลออย วัดบ้านหลวง ตำบลออย วัดฝายแก้ว ตำบลออย วัดพระธาตุกู่ตั้ง ตำบลออย วัดแม่ทาย ตำบลออย วัดหนองขวง ตำบลออย วัดหล่าย ตำบลออย วัดใหม่ต้นฝาง ตำบลออย