ร้านดอกไม้ปทุมธานี

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดปทุมธานีโทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้ปทุมธานีของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ  อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลำลูกกา อำเภอสามโคก

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้ปทุมธานีโทร 061-6070118  

อำเภอเมืองปทุมธานี

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองปทุมธานี ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเกริน ตำบลบางกะดี วัดบางกะดี ตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง ตำบลบางกะดี วัดสังลาน ตำบลบางกะดี วัดตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง วัดตลาดเหนือ ตำบลบางขะแยง วัดบางนางบุญ ตำบลบางขะแยง วัดป่ากลางทุ่ง ตำบลบางขะแยง วัดเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด วัดบางคูวัดกลาง ตำบลบางคูวัด วัดบางคูวัดนอก ตำบลบางคูวัด วัดบางคูวัดใน ตำบลบางคูวัด วัดบางตะไนย์ ตำบลบางคูวัด วัดน้ำวน ตำบลบางเดื่อ วัดบางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ วัดไพร่ฟ้า ตำบลบางเดื่อ วัดหนองปรง ตำบลบางเดื่อ วัดฉาง ตำบลบางปรอก วัดบางโพธิ์ใน ตำบลบางปรอก วัดโสภาราม ตำบลบางปรอก วัดหงษ์ปทุมาวาส ตำบลบางปรอก วัดดาวเรือง ตำบลบางพูด วัดเวฬุวัน ตำบลบางพูด วัดบางพูน ตำบลบางพูน วัดบุญชื่นชู ตำบลบางพูน วัดเปรมประชา ตำบลบางพูน วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ตำบลบางหลวง วัดโพธิ์เลื่อน ตำบลบ้านกระแชง วัดโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง วัดมะขาม ตำบลบ้านกลาง วัดศาลเจ้า ตำบลบ้านกลาง วัดดาวดึงษ์ ตำบลบ้านใหม่ วัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ วัดบุญบางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย วัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย วัดนาวง ตำบลหลักหก วัดรังสิต ตำบลหลักหก วัดโคก ตำบลบางปรอก วัดสำแล ตำบลบ้านกระแชง วัดชินวรารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ตำบลบางขะแยง

อำเภอคลองหลวง

ร้านดอกไม้อำเภอคลองหลวง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดอู่ข้าว ตำบลคลองเจ็ด วัดกล้าชอุ่ม ตำบลคลองสอง วัดคลองสอง ตำบลคลองสอง วัดกลางคลองสาม ตำบลคลองสาม วัดเกิดการอุดม ตำบลคลองสาม วัดตะวันเรือง ตำบลคลองสี่ วัดเพิ่มทาน ตำบลคลองสี่ วัดมงคลพุการาม ตำบลคลองสี่ วัดสว่างภพ ตำบลคลองสี่ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก วัดผลาหาร ตำบลคลองหก วัดมูลเหล็ก ตำบลคลองหก วัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก วัดพุทธชินวงศ์วนาราม ตำบลคลองหก วัดคุณหญิงส้มจีน ตำบลคลองหนึ่ง วัดทวีการะอนันต์ ตำบลคลองหนึ่ง วัดบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง วัดพืชนิมิต ตำบลคลองหนึ่ง วัดศิริจันทาราม ตำบลคลองห้า วัดแสวงสามัคคีธรรม ตำบลคลองห้า วัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า วัดทับทิมแดง ตำบลคลองสอง

อำเภอธัญบุรี

ร้านดอกไม้อำเภอธัญบุรี ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลบึงยี่โถ  วัดพิชิตปิตยาราม ตำบลบึงน้ำรักษ์ วัดมูลจินดาราม ตำบลบึงยี่โถ วัดขุมแก้ว ตำบลบึงสนั่น วัดสระบัว ตำบลบึงสนั่น วัดคลองหนึ่ง ตำบลประชาธิปัตย์ วัดแสงสรรค์ ตำบลประชาธิปัตย์ วัดนาบุญ ตำบลรังสิต วัดอัยยิการาม ตำบลลำผักกูด

อำเภอลาดหลุมแก้ว

ร้านดอกไม้อำเภอลาดหลุมแก้ว ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดทองสะอาด ตำบลคลองพระอุดม วัดบ่อทอง ตำบลคูขวาง วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร ตำบลคูบางหลวง วัดจันทาราม ตำบลคูบางหลวง วัดเจดีย์หอย ตำบลบ่อเงิน วัดบ่อเงิน ตำบลบ่อเงิน วัดลำมหาเมฆ ตำบลบ่อเงิน วัดบัวแก้วเกษร ตำบลระแหง วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลระแหง วัดบัวขวัญ ตำบลลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว ตำบลลาดหลุมแก้ว วัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ วัดหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ วัดสุวรรณจินดาราม ตำบลคูบางหลวง วัดเนกขัมมาราม ตำบลหน้าไม้ วัดป่าไขแสงธรรมาราม ปทุมธานี

อำเภอลำลูกกา

ร้านดอกไม้อำเภอลำลูกกา ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดซอยสามัคคี ตำบลคูคต วัดประยูรธรรมาราม ตำบลคูคต วัดโพสพผลเจริญ ตำบลคูคต วัดฟ้าคราม ตำบลคูคต วัดลาดสนุ่น ตำบลคูคต วัดสายไหม ตำบลคูคต วัดโสภณาราม ตำบลบึงคอไห วัดเกตุประภา ตำบลบึงคำพร้อย วัดแจ้งลำหิน ตำบลบึงคำพร้อย วัดนังคัลจันตรี ตำบลบึงคำพร้อย วัดประชุมราษฎร์ ตำบลบึงคำพร้อย วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลบึงคำพร้อย วัดใหม่คลองเจ็ด ตำบลบึงคำพร้อย วัดทศทิศาราม ตำบลบึงทองหลาง วัดทำเลทอง ตำบลบึงทองหลาง วัดนาป่าพง ตำบลบึงทองหลาง วัดพิรุณศาสตร์ ตำบลบึงทองหลาง วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ตำบลบึงทองหลาง วัดอดิศร ตำบลบึงทองหลาง วัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลพืชอุดม วัดกลางคลองสี่ ตำบลลาดสวาย วัดคลองชัน ตำบลลาดสวาย วัดชัยมังคลาราม ตำบลลำไทร วัดพืชอุดม ตำบลลำไทร วัดมงคลรัตน์ ตำบลลำไทร วัดดอนใหญ่ ตำบลลำลูกกา วัดธัญญะผล ตำบลลำลูกกา วัดลานนา ตำบลลำลูกกา วัดสมุหราษฎร์บำรุง ตำบลลำลูกกา วัดป่าเจริญราชธรรมาราม ตำบลบึงทองหลาง วัดปัญจทายิกาวาส ตำบลบึงคำพร้อย วัดธรรมานันทาราม ตำบลลำลูกกา วัดป่าเจริญราช อำเภอลำลูกกา

อำเภอสามโคก

ร้านดอกไม้อำเภอสามโคก ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดไก่เตี้ย ตำบลกระแซง วัดชัยสิทธาวาส ตำบลกระแซง วัดสหราษฎร์บำรุง ตำบลคลองควาย วัดสุราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคลองควาย วัดคลองขุด ตำบลเชียงรากน้อย วัดตระพัง ตำบลเชียงรากใหญ่ วัดบัวหลวง ตำบลเชียงรากใหญ่ วัดบ้านพร้าวนอก ตำบลเชียงรากใหญ่ วัดบ้านพร้าวใน ตำบลเชียงรากใหญ่ วัดกร่าง ตำบลบางกระบือ วัดเชิงท่า ตำบลบางกระบือ วัดมหิงษาราม ตำบลบางกระบือ วัดดอกไม้ ตำบลบางเตย วัดบางเตยกลาง ตำบลบางเตย วัดบางเตยใน ตำบลบางเตย วัดบางนา ตำบลบางโพธิ์เหนือ วัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว วัดไผ่ล้อม ตำบลบ้านงิ้ว วัดสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้ว วัดสองพี่น้อง ตำบลบ้านงิ้ว วัดอัมพุวราราม ตำบลบ้านงิ้ว วัดถั่วทอง ตำบลบ้านปทุม วัดบัวทอง ตำบลบ้านปทุม วัดแจ้ง ตำบลสามโคก วัดตำหนัก ตำบลสามโคก วัดสะแก ตำบลสามโคก วัดสามโคก ตำบลสามโคก วัดสิงห์ ตำบลสามโคก วัดเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ตำบลคลองควาย วัดสามัคคิยาราม ตำบลคลองควาย วัดโกเมศรัตนาราม ตำบลเชียงรากน้อย วัดพลับสุทธาวาส ตำบลเชียงรากน้อย วัดเมตารางค์ ตำบลเชียงรากน้อย วัดศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย วัดท้ายเกาะ ตำบลท้ายเกาะ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ วัดบางเตยนอก ตำบลบางเตย วัดปทุมทอง ตำบลบ้านปทุม วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก วัดจันทน์กะพ้อ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลบางเตย

อำเภอหนองเสือ

ร้านดอกไม้อำเภอหนองเสือ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดจตุพิธวราวาส ตำบลนพรัตน์ วัดนพรัตนาราม ตำบลนพรัตน์ วัดจุฬาจินดาราม ตำบลบึงกาสาม วัดเจริญบุญ ตำบลบึงกาสาม วัดบึงกาสาม ตำบลบึงกาสาม วัดราษฎร์บำรุง ตำบลบึงกาสาม วัดศรีคัคณางค์ ตำบลบึงชำอ้อ วัดสอนดีศรีเจริญ ตำบลบึงชำอ้อ วัดสุขปุณฑริการาม ตำบลบึงชำอ้อ วัดคลองเก้า ตำบลบึงบอน วัดบึงบอน ตำบลบึงบอน วัดพวงแก้ว ตำบลบึงบอน วัดศรีสโมสร ตำบลบึงบอน วัดบึงบาประภาสะวัต ตำบลบึงบา วัดแสงมณี ตำบลบึงบา วัดปทุมนายก ตำบลศาลาครุ วัดธรรมราษฎร์เจริญผล ตำบลหนองสามวัง วัดโปรยฝน ตำบลหนองสามวัง วัดสุนทริการาม ตำบลหนองสามวัง