ร้านดอกไม้น่าน

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดน่านโทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้น่านของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่ อำเภอเมืองน่าน อำเภอแม่จริม อำเภอบ้านหลวง  อำเภอนาน้อย  อำเภอปัว  อำเภอท่าวังผา  อำเภอเวียงสา  อำเภอทุ่งช้าง  อำเภอเชียงกลาง  อำเภอนาหมื่น  อำเภอสันติสุข  อำเภอบ่อเกลือ  อำเภอสองแคว  อำเภอภูเพียง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้น่าน โทร 061-6070118 

อำเภอเมืองน่าน

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองน่าน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดคอวัง ตำบลกองควาย วัดธงหลวง ตำบลกองควาย วัดนาผา ตำบลกองควาย วัดน้ำครกเก่า ตำบลกองควาย วัดพุฒิมาราม ตำบลกองควาย วัดไชยสถาน ตำบลไชยสถาน วัดต้นแก้ว ตำบลไชยสถาน วัดตาแก้ว ตำบลไชยสถาน วัดปางค่า ตำบลไชยสถาน วัดฝาง ตำบลไชยสถาน วัดศรีเกิด ตำบลไชยสถาน วัดเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ วัดเชียงราย ตำบลดู่ใต้ วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ วัดดู่ใต้ ตำบลดู่ใต้ วัดพญาวัด ตำบลดู่ใต้ วัดพระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ วัดสมุน ตำบลดู่ใต้ วัดเขื่อนแก้ว ตำบลถืมตอง วัดดอนถืมตอง ตำบลถืมตอง วัดถืมตอง ตำบลถืมตอง วัดนวราษฎร์ ตำบลนาซาว วัดนาซาว ตำบลนาซาว วัดบ้านต้าม ตำบลนาซาว วัดสะไมย์ ตำบลนาซาว วัดกู่คำ ตำบลในเวียง วัดช้างเผือก ตำบลในเวียง วัดเชียงแข็ง ตำบลในเวียง วัดดอนแก้ว ตำบลในเวียง วัดท่าช้าง ตำบลในเวียง วัดน้ำล้อม ตำบลในเวียง วัดไผ่เหลือง ตำบลในเวียง วัดพระเกิด ตำบลในเวียง วัดพระเนตร ตำบลในเวียง วัดพวงพยอม ตำบลในเวียง วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง วัดมงคล ตำบลในเวียง วัดมณเฑียร ตำบลในเวียง วัดมหาโพธิ์ ตำบลในเวียง วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง วัดเมืองเล็น ตำบลในเวียง วัดศรีพันต้น ตำบลในเวียง วัดสถารศ ตำบลในเวียง วัดสวนตาล ตำบลในเวียง วัดหัวข่วง ตำบลในเวียง วัดหัวเวียงใต้ ตำบลในเวียง วัดอภัย ตำบลในเวียง วัดอรัญญาวาส ตำบลในเวียง วัดผาขวาง ตำบลบ่อ วัดภูเวียง ตำบลบ่อ วัดสาระ ตำบลบ่อ วัดห้วยยื่น ตำบลบ่อ วัดเชียงยืน ตำบลบ่อสวก วัดซาวหลวง ตำบลบ่อสวก วัดบ่อสวก ตำบลบ่อสวก วัดป่าคา ตำบลบ่อสวก วัดม่วง (ม่วงเจริญราษฎร์) ตำบลบ่อสวก วัดผาตูบ ตำบลผาสิงห์ วัดผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ วัดสวนหอม ตำบลผาสิงห์ วัดดอนเฟือง ตำบลเรือง วัดศรีนาป่าน ตำบลเรือง วัดศรีนาเรือง ตำบลเรือง วัดสุรธาดาราม ตำบลสะเนียน วัดเขาน้อยเทสรังสี ตำบลดู่ใต้ วัดป่าศรีถาวรวังตาว ตำบลสะเนียน

อำเภอภูเพียง

ร้านดอกไม้อำเภอภูเพียงให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดหนองแดง ตำบลท่าน้าว วัดกอก ตำบลท่าน้าว  วัดแซ่พลาง ตำบลท่าน้าว  วัดท่าน้าว ตำบลท่าน้าว  วัดนาข่อย ตำบลท่าน้าว  วัดหนองรัง ตำบลท่าน้าว  วัดหัวนา ตำบลท่าน้าว  วัดก้อดแก้ว ตำบลนาปัง วัดนาปัง ตำบลนาปัง วัดน้ำลัด ตำบลนาปัง วัดม่วงใหม่ ตำบลนาปัง  วัดนาเหลืองม่วงขวา ตำบลน้ำแก่น วัดน้ำแก่นใต้ ตำบลน้ำแก่น วัดน้ำแก่นเหนือ ตำบลน้ำแก่น วัดโป่งคำ ตำบลน้ำแก่น วัดสว่างอรุณ ตำบลน้ำแก่น วัดไชยภูมิ ตำบลฝายแก้ว วัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว วัดทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว วัดบุปผาราม ตำบลฝายแก้ว วัดปัวชัย ตำบลฝายแก้ว วัดฝายแก้ว ตำบลฝายแก้ว วัดแสงดาว ตำบลฝายแก้ว วัดหัวเวียงเหนือ ตำบลฝายแก้ว วัดป่าหัด ตำบลม่วงตี๊ด วัดม่วงตึ๊ด ตำบลม่วงตี๊ด วัดร้องตอง ตำบลม่วงตี๊ด วัดศรีบุญเรือง ตำบลม่วงตี๊ด วัดทุ่งเม็ง ตำบลเมืองจัง วัดเมืองจังใต้ ตำบลเมืองจัง วัดหาดเค็ดบน ตำบลเมืองจัง วัดหาดเค็ดล่าง ตำบลเมืองจัง วัดหาดผาคำ ตำบลเมืองจัง

อำเภอเวียงสา

ร้านดอกไม้อำเภอเวียงสาให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดดอนไชย ตำบลกลางเวียง วัดต้นหนุน ตำบลกลางเวียง วัดร้องเย็น ตำบลกลางเวียง วัดศรีกลางเวียง ตำบลกลางเวียง วัดศรีดอนแท่น ตำบลกลางเวียง วัดขึ่งเจริญ ตำบลขึ่ง วัดงิ้วงาม ตำบลขึ่ง วัดท่าลี่ ตำบลขึ่ง วัดศรีมงคล ตำบลขึ่ง วัดครกคำ ตำบลตาลชุม วัดจอมจันทร์ ตำบลตาลชุม วัดตาลชุม ตำบลตาลชุม วัดนากอก ตำบลตาลชุม วัดนาเคียน ตำบลตาลชุม วัดป่าสัก ตำบลตาลชุม วัดหลับมืนไตย ตำบลตาลชุม วัดหลับมืนพรวน ตำบลตาลชุม วัดเชียงบาล ตำบลนาเหลือง วัดดอนไชยพระบาท ตำบลนาเหลือง วัดนาเหลืองนอก ตำบลนาเหลือง วัดนาเหลืองใน ตำบลนาเหลือง วัดเมืองราม ตำบลนาเหลือง วัดห้วยม่วง ตำบลนาเหลือง วัดน้ำปั้ว ตำบลน้ำปั้ว วัดบัวทอง ตำบลน้ำปั้ว วัดวังคีรี ตำบลน้ำปั้ว วัดศรีนาชื่น ตำบลน้ำปั้ว วัดอรุณศรี ตำบลน้ำปั้ว วัดน้ำมวบ ตำบลน้ำมวบ วัดสาลี้ ตำบลน้ำมวบ วัดปงสนุก ตำบลปงสนุก วัดฝายแก้ว ตำบลปงสนุก วัดภูเพียง ตำบลปงสนุก วัดวัวแดง ตำบลปงสนุก วัดเหนือฝาย ตำบลปงสนุก วัดป่าแพะ ตำบลแม่ขะนิง วัดท่าเลอ ตำบลแม่สาคร วัดป่าหุ่ง ตำบลยาบหัวนา วัดสะเลียม ตำบลยาบหัวนา วัดห้วยหลอด ตำบลยาบหัวนา วัดคือเวียง ตำบลส้าน วัดทรายมูล ตำบลส้าน วัดนาส้าน ตำบลส้าน วัดบ้านใหม่ ตำบลส้าน วัดโปร่ง ตำบลส้าน วัดผาเวียง ตำบลส้าน วัดไผ่งาม ตำบลส้าน วัดพระเนตร ตำบลส้าน วัดหาดไร่ ตำบลส้านนาหนองใหม่ วัดท่าข้าม ตำบลไหล่น่าน วัดนาสา ตำบลไหล่น่าน วัดบุญเรือง ตำบลไหล่น่าน วัดห้วยเม่น ตำบลไหล่น่าน วัดห้วยสอน ตำบลไหล่น่าน วัดไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน วัดจะเข้ภูหอม ตำบลอ่ายนาไลย วัดจันชมพู ตำบลอ่ายนาไลย วัดนาไลย ตำบลอ่ายนาไลย วัดปางมอญ ตำบลอ่ายนาไลย วัดฝั่งหมิ่น ตำบลอ่ายนาไลย วัดพะเยา ตำบลอ่ายนาไลย วัดวิถีบรรพต ตำบลอ่ายนาไลย วัดสาคร ตำบลอ่ายนาไลย วัดใหม่เจริญราษฎร์ ตำบลอ่ายนาไลย วัดอ่าย ตำบลอ่ายนาไลย

อำเภอบ่อเกลือ

ร้านดอกไม้อำเภอบ่อเกลือ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดนากลุ่ม ตำบลบ่อเกลือใต้ วัดนาคอก ตำบลบ่อเกลือใต้ วัดนาเปลื่อง (นาเปลื้อง) ตำบลบ่อเกลือใต้ วัดบ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ วัดบ่อหยวก ตำบลบ่อเกลือเหนือ วัดสะปัน ตำบลบ่อเกลือเหนือ วัดสะว้า ตำบลบ่อเกลือเหนือ

อำเภอเชียงกลาง

ร้านดอกไม้อำเภอเชียงกลางให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดเจดีย์ (คาว) ตำบลเชียงกลาง วัดเชียงโคม ตำบลเชียงกลาง วัดม่วงสุม ตำบลเชียงกลาง วัดศรีบุญเรือง ตำบลเชียงกลาง วัดศรีอุดม ตำบลเชียงกลาง วัดดอนแท่น ตำบลเชียงคาน วัดใหม่วังเคียน ตำบลเชียงคาน วัดนาหนุน ตำบลเปือ วัดน้ำอ้อ ตำบลเปือ วัดประดิษฐ์ ตำบลเปือ วัดรัชดา ตำบลเปือ วัดศรีชุม ตำบลเปือ  วัดหนองแดง ตำบลเปือ วัดหนองผุก ตำบลเปือ วัดคันนา ตำบลพญาแก้ว วัดน้ำคา ตำบลพญาแก้ว วัดกลาง ตำบลพระธาตุ วัดดอนแก้ว ตำบลพระธาตุ วัดพร้าว ตำบลพระธาตุ วัดสร้อยพร้าว ตำบลพระธาตุ วัดหัวน้ำ ตำบลพระธาตุ วัดชัยมงคล ตำบลพระพุทธบาท วัดซาววา ตำบลพระพุทธบาท วัดไทรหลวง ตำบลพระพุทธบาท วัดพรมเมืองสวรรค์ ตำบลพระพุทธบาท วัดวังทอง ตำบลพระพุทธบาท วัดศรี ตำบลพระพุทธบาท วัดอ้อใต้ ตำบลพระพุทธบาท วัดไชยสถาน ตำบลพระพุทธบาท

อำเภอท่าวังผา

ร้านดอกไม้อำเภอท่าวังผาให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดนาเผือก ตำบลจอมพระ วัดนาฝ่า ตำบลจอมพระ วัดน้ำฮาว ตำบลจอมพระ วัดพิกุลทอง ตำบลจอมพระ วัดยู้ ตำบลจอมพระ วัดใหม่ ตำบลจอมพระ วัดจักรวรรณ ตำบลตาลชุม วัดดอนแก่ง ตำบลตาลชุม วัดดอนชัย (สบสาย) ตำบลตาลชุม วัดตาลชุม ตำบลตาลชุม วัดสบหนอง ตำบลตาลชุม วัดสุคันธาราม (ปง) ตำบลตาลชุม วัดห้วยแขม ตำบลตาลชุม วัดมังคลาราม ตำบลท่าวังผา วัดศิลามงคล ตำบลท่าวังผา วัดสุทธาราม ตำบลท่าวังผา วัดอุทัยราษฎร์ ตำบลท่าวังผา วัดดอนแก้ว ตำบลป่าคา วัดนิโครธาราม (ต้นฮ่าง) ตำบลป่าคา วัดฝ่ายมูล ตำบลป่าคา วัดสบย่าง ตำบลป่าคา วัดหนองบัว ตำบลป่าคา วัดหนองม่วง ตำบลป่าคา วัดราษฎร์อุดม ตำบลผาตอ วัดวังทอง ตำบลผาตอ วัดแหน ตำบลผาตอ วัดเชียงยืน ตำบลยม วัดทุ่งฆ้อง ตำบลยม วัดน้ำไคร้ ตำบลยม วัดสันติการาม ตำบลยม วัดพระธาตุจอมพริก ตำบลยม วัดโพธิ์ไทร ตำบลยม วัดศรีมงคล ตำบลยม วัดเชียงแล ตำบลริม วัดป่าไคร้ ตำบลริม วัดปูคา ตำบลริม วัดศิริธาดา ตำบลริม วัดสุวรรณาวาส ตำบลริม วัดดอนตัน ตำบลศรีภูมิ วัดดอนมูล ตำบลศรีภูมิ วัดพุ่มมาลา ตำบลศรีภูมิ วัดโพธิวราราม ตำบลศรีภูมิ วัดอัมพวัน ตำบลศรีภูมิ วัดชนะไพรี ตำบลแสนทอง วัดนาทราย ตำบลแสนทอง วัดนาหนุน ตำบลแสนทอง วัดปิตุราษฎร์ ตำบลแสนทอง วัดไพรสณฑ์ ตำบลแสนทอง วัดพระธาตุจอมนาง ตำบลจอมพระ สำนักสงฆ์เวียงหลวงภูคาธัมมิกกาวาส ตำบลยม

อำเภอทุ่งช้าง

ร้านดอกไม้อำเภอทุ่งช้างให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดทุ่งสุน ตำบลงอบ วัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ วัดทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งช้าง วัดราษฎร์บำรุง ตำบลทุ่งช้าง วัดสุขศรี ตำบลทุ่งช้าง วัดดอนชัย ตำบลปอน วัดไชยคำ ตำบลและ วัดดวงคำ ตำบลและ วัดดอนชัย ตำบลและ วัดเฟือยลุง ตำบลและ วัดวังผา ตำบลและ วัดสันกลาง ตำบลและ

อำเภอนาน้อย

ร้านดอกไม้อำเภอนาน้อยให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดเชียงของ ตำบลเชียงของ วัดนาเกลือ ตำบลเชียงของ วัดน้ำหิน ตำบลเชียงของ วัดดอนไชย ตำบลนาน้อย วัดนาน้อย ตำบลนาน้อย วัดนาราบ ตำบลนาน้อย วัดนาหลวง ตำบลนาน้อย วัดบุ้ง ตำบลนาน้อย วัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย วัดเปา ตำบลน้ำตก วัดนาไค้ ตำบลบัวใหญ่ วัดนาแหน ตำบลบัวใหญ่ วัดสบหลม ตำบลบัวใหญ่ วัดอ้อย ตำบลบัวใหญ่ วัดศีรษะเกษ ตำบลศีรษะเกษ วัดนาเตา ตำบลศรีสะเกษ วัดป่าค่า ตำบลศรีสะเกษ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีสะเกษ วัดหนองบัว ตำบลศรีสะเกษ วัดหนองห้า ตำบลศรีสะเกษ วัดหัวเมือง ตำบลศรีสะเกษ วัดใหม่ ตำบลศรีสะเกษ วัดน้ำลัด ตำบลสถาน วัดบง ตำบลสถาน วัดป่ากล้วย ตำบลสถาน วัดร้อง ตำบลสถาน วัดศาลา ตำบลสถาน วัดสถาน ตำบลสถาน วัดเชตวัน ตำบลสันทะ วัดนาแดง ตำบลสันทะ วัดสันทะ ตำบลสันทะ วัดส้าน ตำบลสันทะ

อำเภอนาหมื่น

ร้านดอกไม้อำเภอนาหมื่นให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดดอนมูล ตำบลนาทะนุง วัดนาทะนุง ตำบลนาทะนุง วัดคำเรือง ตำบลบ่อแก้ว วัดชัยมงคล ตำบลบ่อแก้ว วัดนาหวาย ตำบลบ่อแก้ว วัดบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว วัดพงษ์ ตำบลบ่อแก้ว วัดต้นต้อง ตำบลปิงหลวง วัดน้ำเคิม ตำบลปิงหลวง วัดน้ำแพะ ตำบลปิงหลวง วัดปิงใน ตำบลปิงหลวง วัดปิงหลวง ตำบลปิงหลวง วัดนาคา ตำบลเมืองลี วัดน้ำอูน ตำบลเมืองลี วัดป่าซาง ตำบลเมืองลี

อำเภอบ้านหลวง

ร้านดอกไม้อำเภอบ้านหลวง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดพี้ใต้ ตำบลบ้านพี้  วัดดอนชัย ตำบลบ้านฟ้า วัดฟ้า (ฟ้าสวรรค์) ตำบลบ้านฟ้า วัดบำเพ็ญบุญ ตำบลป่าคาหลวง วัดพี้เหนือ ตำบลสวด วัดหลวง ตำบลสวด

อำเภอปัว

ร้านดอกไม้อำเภอปัวให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดดอนมูล ตำบลแงง วัดท่าล้อ ตำบลแงง วัดทุ่งกวาง ตำบลแงง วัดพาน ตำบลแงง วัดสบปัว ตำบลเจดีย์ชัย วัดหนองเงือก ตำบลแงง วัดหัวเมือง ตำบลแงง วัดดอนแก้ว ตำบลเจดีย์ชัย วัดทุ่งชัย ตำบลเจดีย์ชัย วัดนาก้อ ตำบลเจดีย์ชัย วัดนาวงค์ ตำบลเจดีย์ชัย วัดปง ตำบลเจดีย์ชัย วัดวังม่วง ตำบลเจดีย์ชัย วัดศาลา ตำบลเจดีย์ชัย วัดต้นแหลง ตำบลไชยวัฒนา วัดนางิ้ว ตำบลไชยวัฒนา วัดเสี้ยว ตำบลไชยวัฒนา วัดหนาด ตำบลไชยวัฒนา วัดดอนแก้ว ตำบลปัว วัดนิมิตรมงคล ตำบลปัว วัดเบ็งสกัด (พระธาตุเบ็งสกัด) ตำบลวรนคร วัดปรางค์ ตำบลวรนคร วัดป่าลาน ตำบลวรนคร วัดป่าหัด ตำบลวรนคร วัดภูเก็ต ตำบลวรนคร วัดร้อง ตำบลวรนคร วัดร้องแง ตำบลวรนคร วัดรังษี ตำบลวรนคร วัดราชสีมา ตำบลวรนคร วัดสวนดอก ตำบลวรนคร วัดดอนแก้ว ตำบลศิลาเพชร วัดดอนมูล ตำบลศิลาเพชร วัดนาคำ ตำบลศิลาเพชร วัดบุญยืน ตำบลศิลาเพชร วัดป่าตอง ตำบลศิลาเพชร วัดดอนไชย ตำบลศิลาแลง วัดป่าเหมือด ตำบลศิลาแลง วัดศาลา ตำบลศิลาแลง วัดเฮี้ย ตำบลศิลาแลง วัดดอนสถาน ตำบลสถาน วัดนาป่าน ตำบลสถาน วัดนาฝาง ตำบลสถาน วัดป่าเหียง ตำบลสถาน วัดส้าน ตำบลสถาน วัดห้วยล้า ตำบลสถาน วัดทุ่งกลาง ตำบลอวน วัดน้ำยาว ตำบลอวน วัดไร่ ตำบลอวน วัดศรีรัตนาราม ตำบลอวน

อำเภอแม่จริม

ร้านดอกไม้อำเภอแม่จริมให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดน้ำปาย ตำบลน้ำปาย วัดน้ำพาง ตำบลน้ำพาง วัดก้อ ตำบลแม่จริม วัดตอง ตำบลแม่จริม วัดแคว้ง ตำบลหนองแดง วัดนาคา ตำบลหนองแดง วัดพรหม ตำบลหนองแดง วัดพระธาตุยอยหงส์ (พระธาตุดอยหงส์) ตำบลหนองแดง วัดหนองแดง ตำบลหนองแดง วัดนาเซีย ตำบลหมอเมือง วัดน้ำลาน ตำบลหมอเมือง วัดหมอเมือง ตำบลหมอเมือง วัดห้วยซ้อ ตำบลหมอเมือง

อำเภอสองแคว

ร้านดอกไม้อำเภอสองแควให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดปางปุก ตำบลนาไร่หลวง วัดสองแคว ตำบลนาไร่หลวง วัดหางทุ่ง ตำบลนาไร่หลวง วัดปางส้าน ตำบลยอด วัดผาสิงห์ ตำบลยอด วัดผาหลัก ตำบลยอด วัดยอด ตำบลยอด วัดสะเกิน ตำบลยอด

อำเภอสันติสุข

ร้านดอกไม้อำเภอสันติสุขให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดดอนมงคล ตำบลดู่พงษ์ วัดดู่พงษ์ ตำบลดู่พงษ์ วัดน้ำโซ้ง ตำบลดู่พงษ์ วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ วัดภูแยง ตำบลดู่พงษ์ วัดดอนไชย (ดอนชัย) ตำบลป่าแลวหลวง วัดป่าแลว ตำบลป่าแลวหลวง วัดป่าอ้อย ตำบลป่าแลวหลวง วัดสบยาง ตำบลป่าแลวหลวง วัดอภัยคีรี ตำบลป่าแลวหลวง วัดดอนใหม่ ตำบลพงษ์ วัดธาตุ (พระธาตุป่าแดด) ตำบลพงษ์ วัดพงษ์ ตำบลพงษ์ วัดศรีบุญเรือง ตำบลพงษ์