ร้านดอกไม้นครศรีธรรมราช

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้นครศรีธรรมราชของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อำเภอพรหมคีรี  อำเภอลานสกา  อำเภอฉวาง  อำเภอพิปูน  อำเภอเชียรใหญ่  อำเภอชะอวด  อำเภอท่าศาลา  อำเภอทุ่งสง  อำเภอนาบอน  อำเภอทุ่งใหญ่  อำเภอปากพนัง   อำเภอร่อนพิบูลย์   อำเภอสิชล  อำเภอขนอม  อำเภอหัวไทร อำเภอบางขัน   อำเภอถ้ำพรรณรา  อำเภอจุฬาภรณ์  อำเภอพระพรหม  อำเภอนบพิตำ  อำเภอช้างกลาง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้นครศรีธรรมราช โทร 061-6070118 

 

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดชัน ตำบลกำแพงเซา วัดหนองคล้า ตำบลกำแพงเซา วัดท้าวราษฎร์ ตำบลกำแพงเซา วัดบ้านตาล ตำบลกำแพงเซา วัดสวนพลาราม (สวนพล) ตำบลกำแพงเซา วัดบูรณาราม ตำบลคลัง  วัดวังตะวันตก ตำบลคลัง  วัดวังตะวันออก ตำบลคลัง  วัดเสาธงทอง ตำบลคลัง วัดน้ำรอบ ตำบลไชยมนตรี วัดพระเขียน ตำบลไชยมนตรี วัดหนองบัว ตำบลไชยมนตรี วัดแจ้ง ตำบลท่างิ้ว วัดท่างาม ตำบลท่างิ้ว วัดม้าตีนหัก ตำบลท่างิ้ว วัดป่ายาง ตำบลท่างิ้ว  วัดโรงฆ้อง ตำบลท่างิ้ว วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ (วิทยาลัยครู) ตำบลท่างิ้ว  วัดศาลาไพ ตำบลท่างิ้ว สำนักสงฆ์เขามหาชัย ตำบลท่างิ้ว วัดคงคาเลียบ ตำบลท่าซัก  วัดนาวง ตำบลท่าซัก วัดกุฏิ (แคสูง) ตำบลท่าเรือ วัดโดนธาราม ตำบลท่าเรือ วัดพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ  วัดสว่างอารมณ์ ตำบลท่าเรือ วัดหนองหนอน ตำบลท่าเรือ วัดหมน ตำบลท่าเรือ วัดนารีประดิษฐ์ ตำบลท่าไร่ วัดราษฎร์เจริญ ตำบลท่าไร่ วัดสิริวัฒนาราม (หัวตรุด) ตำบลท่าไร่ วัดจันทาราม ตำบลท่าวัง วัดชะเมา ตำบลท่าวัง วัดประดู่พัฒนาราม ตำบลท่าวัง วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลท่าวัง  วัดพระมงกุฎ (พระคุด) ตำบลนาเคียน วัดดอนยาง ตำบลนาทราย วัดน้ำสรง ตำบลนาทราย วัดหญ้า ตำบลนาทราย  วัดโคกธาตุ ตำบลในเมือง วัดชายนา ตำบลในเมือง  วัดท้าวโคตร ตำบลในเมือง  วัดบุญนารอบ (จำปาขอม) ตำบลในเมือง  วัดมุมป้อม ตำบลในเมือง  วัดศาลามีชัย ตำบลในเมือง วัดสระเรียง ตำบลในเมือง  วัดสวนหลวง ตำบลในเมือง วัดเสมาเมือง ตำบลในเมือง วัดหน้าพระบรมธาตุ ตำบลในเมือง  วัดหน้าพระลาน ตำบลในเมือง  วัดท่าสะท้อน ตำบลบางจาก วัดธาราวดี ตำบลบางจาก วัดบางสะพาน ตำบลบางจาก วัดบางใหญ่ ตำบลบางจาก  วัดมัชฌิมภูมิ (เกาะหัวบ้าน) ตำบลบางจาก วัดคูพาย ตำบลปากนคร  วัดนางพระยา ตำบลปากนคร  วัดโบสถ์ ตำบลปากนคร วัดปากนครบน ตำบลปากนคร วัดมุขธารา ตำบลปากนคร  วัดโบสถ์ ตำบลปากพูน วัดไพศาลสถิตย์ (ปากพยิง) ตำบลปากพูน วัดวิสุทธิยาราม (ศาลาบางปู) ตำบลปากพูน วัดศรีมงคล ตำบลปากพูน สำนักสงฆ์หลังค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน วัดทุ่งแย้ ตำบลโพธิ์เสด็จ  วัดวนาราม (ยวนแหล) ตำบลโพธิ์เสด็จ วัดหัวอิฐ ตำบลโพธิ์เสด็จ  วัดมเหยงคณ์ ตำบลคลัง วัดมะม่วงปลายแขน ตำบลท่างิ้ว วัดวิมุตติธรรม ตำบลท่างิ้ว วัดจังหูน ตำบลท่าเรือ วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง วัดชลเฉนียน ตำบลในเมือง วัดพระนคร ตำบลในเมือง วัดเพชรจริก ตำบลในเมือง วัดสวนป่าน ตำบลในเมือง วัดตรีนิมิตร ตำบลบางจาก วัดมุจลินทราวาส ตำบลบางจาก วัดหนองนก ตำบลบางจาก วัดท่านคร ตำบลปากนคร วัดทรายทองสันตาราม ตำบลปากพูน วัดท่าแพ ตำบลปากพูน วัดท่าม่วง ตำบลปากพูน วัดมะม่วงทอง ตำบลปากพูน วัดโพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์เสด็จ วัดโพธิ์เสด็จ ตำบลโพธิ์เสด็จ วัดราษฎร์ประดิษฐ์ (มะม่วงสองต้น) ตำบลมะม่วงสองต้น

อำเภอนบพิตำ

ร้านดอกไม้อำเภอนบพิตำ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดนพรัตนาราม ตำบลกรุงชิง วัดเปียน ตำบลกรุงชิง วัดปากลง ตำบลกรุงชิง  สำนักสงฆ์ถ้ำหลอด ตำบลกรุงชิง วัดเขาน้อย ตำบลกะหรอ วัดคงคาวดี ตำบลกะหรอ  วัดทุ่งคาวนาราม ตำบลกะหรอ วัดโทตรี ตำบลกะหรอ  สำนักสงฆ์ทุ่งคาวนาราม ตำบลกะหรอ วัดนาเหรง ตำบลนาเหรง  วัดในตูล ตำบลนาเหรง วัดโพเตมีย์ ตำบลกะหรอ วัดวังเลา ตำบลนาเหรง วัดอู่ทอง ตำบลกะหรอ วัดโรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ วัดสวนกลาง ตำบลนบพิตำ วัดใหม่ไทยเจริญ ตำบลนบพิตำ  วัดท่าพุด ตำบลนาเหรง วัดเขาเหล็ก ตำบลนบพิตำ

อำเภอช้างกลาง

ร้านดอกไม้อำเภอช้างกลาง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดควนส้าน ตำบลช้างกลาง วัดคีรีวรรณา (บ้านนา) ตำบลช้างกลาง  วัดเทพกุญชร (นาวา) ตำบลช้างกลาง  วัดหน้าเขาเหมน ตำบลช้างกลาง  สำนักสงฆ์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ (เขาธง) ต.ช้างกลาง วัดหลักช้าง ตำบลหลักช้าง  สำนักสงฆ์ควนโด ตำบลช้างกลาง วัดสวนขัน ตำบลสวนขัน  วัดราษฎร์บำรุง (วัดใต้) ตำบลสวนขัน วัดจันดี (ทุ่งปอน) ตำบลหลักช้าง  วัดธาตุน้อย ตำบลหลักช้าง  วัดควนสงฆ์ ตำบลช้างกลาง

อำเภอขนอม

ร้านดอกไม้อำเภอขนอม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดกระดังงา ตำบลขนอม  วัดเขาขนอม ตำบลขนอม วัดใน ตำบลขนอม วัดสุวรรณบรรพต ตำบลขนอม วัดพุทธบูรณะ (วัดคุฏิ) ตำบลขนอม วัดเขาวังทอง ตำบลขนอม วัดเจดีย์หลวง ตำบลควนทอง วัดคลองเหลง ตำบลควนทอง วัดท่าน้อยคุณาราม ตำบลควนทอง วัดบางคู ตำบลควนทอง วัดจันทร์ธาตุทาราม ตำบลท้องเนียน  วัดอ่าวเตล็ด ตำบลท้องเนียน สำนักสงฆ์ถ้ำเขาพระ ตำบลท้องเนียน วัดเขาหัวช้าง ตำบลควนทอง  สำนักสงฆ์เขาชัยสน ตำบลท้องเนียน

อำเภอจุฬาภรณ์

ร้านดอกไม้อำเภอจุฬาภรณ์ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดสมควร ตำบลควนหนองคว้า วัดดอนทราย ตำบลควนหนองคว้า วัดชะอวด ตำบลบ้านชะอวด วัดโพธิวงศาราม (ทุ่งโพธิ์) ตำบลทุ่งโพธิ์  วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ (โคกแร่) ตำบลทุ่งโพธิ์  วัดสำนักขัน ตำบลทุ่งโพธิ์  วัดเทพทองวนาราม (ควนแดงบน) ตำบลทุ่งโพธิ์ สำนักสงฆ์บ้านเหนือคลอง ตำบลทุ่งโพธิ์ วัดเจริญบุญญเขต (นาหมอบุญ) ตำบลนาหมอบุญ  วัดดอนอินทนิน ตำบลนาหมอบุญ วัดสุกการาม (กาโห่เหนือ) ตำบลนาหมอบุญ วัดทุ่งบก ตำบลนาหมอบุญ วัดสุทัศน์เทวเสถียร (ทุ่งไหม้) ตำบลนาหมอบุญ วัดวังฆ้อง ตำบลสามตำบล วัดมงคลอุสภาราม (คอกวัว) ตำบลสามตำบล

อำเภอฉวาง

ร้านดอกไม้อำเภอฉวาง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดกะเปียด ตำบลกะเปียด  วัดนาเขลียง ตำบลกะเปียด วัดสามัคคีนุกูล (ปากคลองทอน) ตำบลฉวาง วัดควนมะปริง ตำบลนากะชะ วัดโคกเมรุ ตำบลนากะชะ  วัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ วัดรังษีบูรณาราม ตำบลนากะชะ วัดควนยูง ตำบลนาแว  วัดวังสะพาน ตำบลนาแว วัดศิลา ตำบลนาแว วัดห้วยทรายขาว ตำบลนาแว วัดไม้เรียง ตำบลไม้เรียง วัดหาดสูง ตำบลไม้เรียง วัดปลายระแนะ ตำบลละอาย วัดสวนอาย ตำบลละอาย วัดมะปรางงาม ตำบลละอาย วัดบุญประสิทธิ์ ตำบลละอาย วัดควนเรียงวนาราม (ควนเนียง) ตำบลละอาย วัดอินทรสุคนธาราม (เขาป้อม) ตำบลละอาย วัดโคกหาด ตำบลไสหร้า วัดสุวรรณประดิษฐาราม (ควนสะตอ) ตำบลไสหร้า วัดลอยโพธาราม ตำบลไสหร้า วัดเพ็ญญาติ ตำบลกะเปียด วัดควนสูง ตำบลฉวาง วัดปากน้ำ ตำบลฉวาง วัดวังม่วง ตำบลฉวาง  วัดเกาะเทวดา ตำบลไสหร้า วัดเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ร้านดอกไม้อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดป่าหวาย ตำบลเชียรเขา วัดสระใคร ตำบลเชียรเขา  วัดโคกกะถิน ตำบลเชียรเขา วัดจันทร์ ตำบลดอนตรอ วัดดอนตรอ ตำบลดอนตรอ วัดทุ่งเฟื้อ ตำบลสวนหลวง  วัดพังยอม (หนองหม้อ) ตำบลสวนหลวง สำนักสงฆ์ป่าเทพประสิทธิ์ (บางนกวัก) ตำบลสวนหลวง สำนักสงฆ์ตาอินทร์ทอง ตำบลสวนหลวง สำนักสงฆ์หนองหินหลัก ตำบลสวนหลวง วัดปากช่องนคราวาส ตำบลทางพูน วัดบางหว้า ตำบลเชียรเขา วัดสหธรรมิการาม (ทางพูน) ตำบลทางพูน

อำเภอชะอวด

ร้านดอกไม้อำเภอชะอวด ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดดอนตาสังข์ ตำบลขอนหาด วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์ (ขอนหาด) ตำบลขอนหาด วัดควนใส ตำบลขอนหาด วัดเขาเทียมป่า ตำบลเขาพระทอง วัดเขาลำปะ ตำบลเขาพระทอง วัดเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง วัดทุ่งโชนพุทธาวาส ตำบลเขาพระทอง วัดโคกประดู่ ตำบลเขาพระทอง ที่พักสงฆ์ควนรงค์ ตำบลเขาพระทอง วัดควนป้อม ตำบลเคร็ง วัดไทรหัวม้า ตำบลเคร็ง วัดโทสิทธิ์วารีน้อย (บางน้อย) ตำบลเคร็ง วัดโพธาราม (ควนเคร็ง) ตำบลเคร็ง วัดศรีสุวรรณาราม (วัดทุ่งใคร) ตำบลเคร็ง วัดชลธาราม (ย่านแดง) ตำบลเคร็ง วัดเขมาราม (ควนยาว) ตำบลเคร็ง วัดมัชฌิมาพลาราม (ควนชิง) ตำบลเคร็ง วัดรักขิตวัน (โคกรัก) ตำบลชะอวด วัดหมื่นระงับรังสรรค์ (หมื่นส้อง) ตำบลชะอวด วัดศรีมาประสิทธิ์ ตำบลชะอวด วัดจิกพนม ตำบลชะอวด วัดท่าสะท้อน ตำบลชะอวด วัดควนสมบูรณ์ (ควนตุ๊กตู่) ตำบลท่าประจะ วัดดอนมะปราง ตำบลท่าประจะ วัดห้วยแหยง ตำบลท่าประจะ วัดควนดินแดง ตำบลเกาะขันธ์ วัดไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์ วัดลานนาราม ตำบลเกาะขันธ์ วัดดิษฐวราราม (ท่าเสม็ด) ตำบลท่าเสม็ด  วัดนางหลงประชาสามัคคี ตำบลท่าเสม็ด วัดบ่อน้ำดำ ตำบลท่าเสม็ด วัดป่านาบน ตำบลท่าเสม็ด วัดโคกทราง ตำบลนางหลง วัดพรุบัว ตำบลนางหลง วัดพัฒนาราม (ทุ่งคุ่ม) ตำบลนางหลง วัดทุ่งน้อย ตำบลนางหลง วัดสุขาสิทธาราม (ควนเถียะ) ตำบลนางหลง วัดท่าทราย ตำบลนางหลง วัดมัชฌิมวราราม (หนองจิก) ตำบลนางหลง วัดควนเงิน ตำบลบ้านตูล วัดปทุมคงคานุสรณ์ (วังกลม) ตำบลบ้านตูล วัดสีตลากร (บ้านตูล) ตำบลบ้านตูล วัดกุมแป ตำบลบ้านตูล สำนักสงฆ์หิรัญวราราม (ป่าช้าควนเงิน) ตำบลบ้านตูล สำนักสงฆ์ลานช้าง ตำบลบ้านตูล วัดหงส์สุรินทร์สังฆาวาส (ควนหนองหงส์) ตำบลควนหนองหงส์ วัดคงคาราม (กาโห่ใต้) ตำบลควนหนองหงส์ วัดควนวัดใหม่ ตำบลควนหนองหงส์ วัดทุ่งเตยประชาสรรค์ (ใสทุ่งนา) ตำบลควนหนองหงส์ วัดพรหมมหาเถร (ควนหรั่ง) ตำบลวังอ่าง สำนักสงฆ์วังหอนพุทธาราม (วังหอน) ตำบลวังอ่าง สำนักสงฆ์บ้านควนมิตร ตำบลวังอ่าง สำนักสงฆ์บ้านควนมีชัย ตำบลวังอ่าง

อำเภอเชียรใหญ่

ร้านดอกไม้อำเภอเชียรใหญ่ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดทายิการาม ตำบลการะเกด  วัดไทรทอง ตำบลการะเกด วัดสุวรรณธาราม (ท้ายทะเล) ตำบลการะเกด วัดศาลาตะเคียน ตำบลการะเกด วัดป่าทุ่งรวงทอง ตำบลการะเกด วัดแจ้ง ตำบลการะเกด วัดท่าลิพง ตำบลการะเกด  วัดเขาตาพุฒ ตำบลเขาพระบาท วัดแดง ตำบลเขาพระบาท  วัดทองพูน ตำบลเขาพระบาท  วัดพระพุทธบาท ตำบลเขาพระบาท  วัดเขาแก้ววิเชียร ตำบลเชียรใหญ่ วัดเชียรใหญ่ ตำบลเชียรใหญ่ วัดปากเชียร ตำบลเชียรใหญ่  วัดดอนรักษา (บางเหลงใน) ตำบลท้องลำเจียก  วัดเทพนิมิต (บางเหลงนอก) ตำบลท้องลำเจียก วัดสำโรงงาม (ทองหวาย) ตำบลท้องลำเจียก วัดโพธิ์ใหม่ ตำบลท่าขนาน วัดสระแก้ว ตำบลท่าขนาน วัดคลองขยัน ตำบลบ้านกลาง วัดชัยสุวรรณ (เก้าตำลึง) ตำบลบ้านเนิน วัดทวยเทพ ตำบลบ้านเนิน วัดบางทองคำ ตำบลบ้านเนิน วัดบ้านเนิน ตำบลบ้านเนิ วัดย่านม่วง ตำบลบ้านเนิน วัดสระโพธิ์ ตำบลเสือหึง วัดทาบทอง ตำบลไสหมาก วัดสำเภาล่องชลาราม (เภาเคือง) ตำบลไสหมาก  วัดแม่เจ้าอยู่หัว ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว วัดเทพรักษ์ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว วัดสุวรรณจัตตุพลปัณณาราม (บางเนียน) ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว วัดบ่อล้อ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว วัดเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว วัดพรหมมัญพงศาราม (ออก) ตำบลเชียรใหญ่ วัดพระหอม ตำบลบ้านกลาง วัดสระเกษ ตำบลไสหมาก

อำเภอท่าศาลา

ร้านดอกไม้อำเภอท่าศาลา ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเขาพนมไตรรัตน์ ตำบลกลาย วัดดอนใคร ตำบลกลาย สำนักสงฆ์สวนยายพริก ตำบลกลาย วัดบ่อกรูด ตำบลกลาย วัดบางสาร ตำบลกลาย  วัดจันพอ ตำบลดอนตะโก วัดไทรขาม ตำบลดอนตะโก  วัดหญ้าปล้อง ตำบลดอนตะโก วัดปลักปลา ตำบลตลิ่งชัน  วัดปากเจาพัฒนาราม ตำบลตลิ่งชัน วัดสวนจันทร์ ตำบลตลิ่งชัน วัดอินทโชติการาม (หนองหว้า) ตำบลตลิ่งชัน วัดสุมณฑาธาร (ป่าเรียน) ตำบลตลิ่ง  วัดเขาดิน ตำบลตลิ่งชัน วัดทางขึ้น ตำบลท่าขึ้น วัดเทวดาราม ตำบลรขึ้น  วัดประดู่หอม ตำบลท่าขึ้น  วัดป่าวนาราม ตำบลท่าขึ้น  วัดพระเลียบ ตำบลท่าขึ้น  วัดยางใหญ่ ตำบลท่าขึ้น วัดสาขาชาติพงศ์ (ยางงาม) ตำบลท่าขึ้น  วัดสำนักม่วง ตำบลท่าขึ้น  วัดท่าลาด ตำบลท่าขึ้น สำนักสงฆ์ใสป่าหมาก ตำบลท่าขึ้น วัดชลธาราม (เตาหม้อ) ตำบลท่าศาลา  วัดท่าสูง ตำบลท่าศาลา  วัดเสนาราม ตำบลท่าศาลา  วัดโคกเหล็ก ตำบลไทยบุรี  วัดพระอาสน์ ตำบลไทยบุรี  วัดบนถนน ตำบลโพธิ์ทอง วัดชัยธาราประดิษฐ์ ตำบลโมคลาน  วัดประชาอารีย์ ตำบลโมคลาน วัดป่าวดี ตำบลโมคลาน วัดโมคลาน ตำบลโมคลาน  วัดยางทอง ตำบลโมคลาน วัดสวนหมาก ตำบลโมคลาน วัดสระประดิษฐ์ ตำบลโมคลาน วัดประดู่นันทาราม (โด) ตำบลโมคลาน วัดคงคาเลื่อน (น้ำตก) ตำบลสระแก้ว วัดโคกตะเคียน ตำบลสระแก้ว  วัดชุมโลง ตำบลสระแก้ว วัดนากุน ตำบลสระแก้ว  วัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว วัดสระแก้ว (หัวคู) ตำบลสระแก้ว วัดมเหยงคณ์ ตำบลสระแก้ว วัดโสภณตีธาราม (เราะ) ตำบลสระแก้ว วัดคลองดิน ตำบลหัวตะพาน วัดสโมสร ตำบลหัวตะพาน วัดแส็งแร็ง ตำบลโพธิ์ทอง

อำเภอทุ่งสง

ร้านดอกไม้อำเภอทุ่งสง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดราชปรีชา (กะโสมใต้) ตำบลกะปาง  วัดกะโสมเหนือ ตำบลกะปาง  วัดบ้านพูน ตำบลกะปาง  วัดอินทาราม ตำบลกะปาง  วัดสวนกล้วย ตำบลกะปาง วัดเขาตาว ตำบลเขาขาว  วัดชมพูพฤกษาราม (ทุ่งหว้า ตำบลกะปาง ที่พักสงฆ์คลองตูกสัทธาราม ตำบลกะปาง วัดนิคมคีรี ตำบลเขาขาว  วัดสหกรณ์นิคมทุ่งสง ตำบลเขาขาว วัดพันธวาราม (ไสส้านนอก) ตำบลเขาขาว  สำนักสงฆ์โพธิ์ธาราม (ไสส้านใน) ตำบลเขาขาว วัดเขาตาว ตำบลเขาขาว สำนักสงฆ์อ่าวมิน ตำบลเขาขาว สำนักสงฆ์อ่าวอมร ตำบลเขาขาว วัดเขาโร ตำบลเขาโร  วัดทุ่งควาย ตำบลเขาโร  สำนักสงฆ์เขาเทียมป่า ตำบลเขาโร ที่พักสงฆ์ถ้ำเขาพลู ตำบลเขาโร สำนักสงฆ์บ้านวังเต่า ตำบลเขาโร วัดชายคลอง ตำบลควนกรด  วัดทะเล ตำบลควนกรด ที่พักสงฆ์ควนกรด ตำบลควนกรด วัดใหม่ ตำบลควนกรด วัดไทรห้อง ตำบลควนกรด  วัดเขากลาย ตำบลชะมาย  วัดวังหีบ ตำบลชะมาย  สำนักสงฆ์ป่าสุวรรณคีรี (ในอ่าว) ตำบลชะมาย วัดไตรวิทยาราม ตำบลถ้ำใหญ่  วัดถ้ำใหญ่ ตำบลถ้ำใหญ่  วัดจำปาวนาราม ตำบลถ้ำใหญ่  วัดนาตาแย้มธรรมาราม ตำบลถ้ำใหญ่  สำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ ตำบลถ้ำใหญ่ วัดก้างปลา ตำบลที่วัง  วัดควนชุม ตำบลที่วัง  วัดโคกกฐิน ตำบลที่วัง  วัดชายคลองที่วัง ตำบลที่วัง  วัดธรรมเผด็จ (หนองเสม็ด) ตำบลที่วัง  ที่พักสงฆ์ถ้ำพระกรุ ตำบลที่วัง วัดควนสุทธาราม ตำบลนาโพธิ์  วัดทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่  วัดลุมพินี (บ่อมอง) ตำบลนาไม้ไผ่  วัดวังขรี ตำบลนาไม้ไผ่  วัดด่านกำจัด (สระแก้ว) ตำบลนาหลวงเสน  วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลนาหลวงเสน  วัดศิลาราย ตำบลนาหลวงเสน  วัดสำโรง ตำบลนาหลวงเสน  วัดน้ำตก ตำบลน้ำตก  วัดเขาปรีดี ตำบลปากแพรก วัดโคกสะท้อน ตำบลปากแพรก  วัดชัยชุมพล ตำบลปากแพรก  วัดท่าแพ ตำบลปากแพรก  สำนักสงฆ์ถ้ำทอหูก ตำบลปากแพรก  วัดคงคาเจริญ (จอด) ตำบลหนองหงษ์  วัดควนไม้แดง ตำบลหนองหงส์ วัดป่าถ้ำตลอด ตำบลน้ำตก

อำเภอทุ่งใหญ่

ร้านดอกไม้อำเภอทุ่งใหญ่ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดคงคาเลียบ ตำบลกุแหระ  วัดภูเขาดิน ตำบลกุแหระ  วัดเสม็ดจวน ตำบลกุแหระ  วัดท่ายาง ตำบลท่ายาง  วัดควนสระบัว ต.ท่ายาง วัดภูเขาลำทัง ตำบลทุ่งสัง  วัดภูเขาหลัก ตำบลทุ่งสัง  วัดยูงทอง ตำบลทุ่งสัง  วัดวังหิน ตำบลทุ่งสัง  วัดสระเภา ตำบลทุ่งสัง  วัดขนาน ตำบลทุ่งใหญ่ วัดประสานมิตร (ทับควาย) ตำบลทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง ตำบลทุ่งใหญ่  วัดมะเฟืองใต้ ตำบลทุ่งใหญ่  วัดใหม่ ตำบลทุ่งใหญ่  วัดอู่ตะเภา ตำบลทุ่งใหญ่  วัดบางวงศ์ ตำบลบางรูป วัดประดิษฐาราม (ไสหร้า) ตำบลบางรูป  วัดหน้าเขารูป ตำบลบางรูป  วัดควนอุโบสถ ตำบลปริก วัดสระนางมโนราห์ภูผาราม ต.ปริก วัดไสใหญ่ ตำบล ปริก  สำนักสงฆ์ป่าคลองกรุงหยัน ตำบลกรุงหยัน วัดกรุงหยัน ตำบลกรุงหยัน วัดบรรพตวนาราม (เขาหน้าเหรียง) ตำบลกรุงหยัน วัดประดู่หอม ตำบลกรุงหยัน วัดอาตาปีคีรีเขต (ถ้ำเพดาน) ตำบลกรุงหยัน

อำเภอนาบอน

ร้านดอกไม้อำเภอนาบอน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเกาะสระ ตำบลแก้วแสน วัดมณีเจริญ ตำบลแก้วแสน  วัดทุ่งยวน ตำบลทุ่งสง วัดหนองดี ตำบลทุ่งสง  วัดคลองกุย ตำบลนาบอน วัดเทวสิทธิ์ ตำบลนาบอน วัดพิกุลชัยภูมิ ตำบลนาบอน วัดพิศิษฐ์อรรถาราม ตำบลนาบอน วัดอัมพวัน ตำบลนาบอน วัดเทพประสิทธ์ (หนองยาง) ตำบลแก้วแสน วัดขรัวอินทร์ ตำบลแก้วแสน  วัดอำนวยสิทธิ์ (เคียมลูกหมี) ตำบลนาบอน วัดสุวรรณคีรีวงศาราม (ป่ายาง) ตำบลทุ่งสง ที่พักสงฆ์สวนธรรมจรจรัส (ตำบลทุ่งสง

อำเภอบางขัน

ร้านดอกไม้อำเภอบางขัน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดต้นไทร ตำบลบางขัน สำนักสงฆ์ควนทองประชาสรรค์ (ควนตอ) ตำบลบางขัน สำนักสงฆ์ราษฎร์ประชาธรรม (คลองเสาเหนือ) ตำบลบางขัน สำนักสงฆ์ไสเตาอ้อย ตำบลบางขัน วัดลำนาว ตำบลบ้านลำนาว  วัดไสยาสน์ ตำบลบ้านลำนาว วัดราษฎร์เจริญ (เหนือโตน) ตำบลบ้านลำนาว วัดบางปริก ตำบลบ้านลำนาว สำนักสงฆ์บ้านน้ำนิ่ง ตำบลบ้านลำนาว วัดศรีเทพนฤมิตรวนาราม (น้ำตก) ตำบลบ้านลำนาว วัดควนหัวไทร ตำบลวังหิน  วัดบ่อน้ำร้อน ตำบลวังหิน  วัดวังหิน ตำบลวังหิน  วัดเกาะสมอ ตำบลวังหิน วัดหนองเจ ตำบลวังหิน  วัดควนหัวไทร ตำบลบ้านนิคม

อำเภอปากพนัง

ร้านดอกไม้อำเภอปากพนัง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดบางบูชาชนาราม ตำบลเกาะทวด  วัดโบสถ์ธาราวดี ตำบลเกาะทวด  วัดใหม่ปากคลอง ตำบลเกาะทวด วัดขนาบนาก ตำบลขนาบนาก สำนักสงฆ์บ้านหน้าโกฏิ ตำบลขนาบนาก วัดโคกแสง ตำบลขนาบนาก วัดตรงบน ตำบลคลองกระบือ วัดบ้านงาม ตำบลคลองกระบือ  วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง (เสม็ดเอน) ตำบลคลองกระบือ วัดสามแพรก ตำบลคลองกระบือ วัดสุขุม ตำบลคลอง วัดคลองน้อย ตำบลคลองน้อย วัดบางจาก ตำบลคลองน้อย วัดปิยาราม (เปี๊ยะกลาง) ตำบลคลองน้อย  วัดศรีสุวรรณาราม (เปี๊ยะล่าง) ตำบลคลองน้อย วัดเกาะนางโดย ตำบลคลองน้อย วัดชมพูประดิษฐ์ (บางหว้า) ตำบลชะเมา วัดไตรสุวรรณาราม (ปากเนตร) ตำบลชะเมา วัดมัชฌิมเขตชลาราม (ลาว) ตำบลชะเมา วัดสระ ตำบลท่าพญา วัดเกาะแก้วนฤมิตร (เกาะทัง) ตำบลท่าพญา วัดคงคาวดี (กลาง) ตำบลบางตะพง  วัดหงส์แก้ว ตำบลบางตะพง วัดหรงบน ตำบลบางตะพง วัดกาญจนาราม (บางนาว) ตำบลบางพระ  วัดปลายบางนาว ตำบลบางพระ วัดพิบูลยาราม (บางวำ) ตำบลบางพระ วัดนิโครธาราม (บางไทร) ตำบลบางศาลา  วัดบางเข็ม ตำบลบางศาลา  วัดบางศาลา ตำบลบางศาลา  วัดแจ้ง ตำบลบ้านเพิง วัดท่าพญา ตำบลบ้านเพิง วัดมุขธาราราม (ปากบางท่าพญา) ตำบลบ้านเพิง วัดเทพสิทธาราม (บางหมัน) ตำบลบ้านใหม่  วัดบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ วัดสระน้ำขาว ตำบลบ้านใหม่  วัดเกาะรุ้งกาญจนาภิเษก ตำบลบ้านใหม่ วัดสุวรรณภูมิวิหาร (บางคุระ) ตำบลบ้านใหม่  วัดคงคาสวัสดิ์ (ใต้ฝั่งตะวันตก) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก  วัดนาควารี (หูล่อง) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก วัดศรีสมบูรณ์ (หอยราก) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก วัดสุชาโต ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก วัดอุทัยรัตนาราม (บางทวด) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก วัดเขมวงศาราม (ใน) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก  วัดไทยมังคลาราม (ชายทะเล) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก วัดนันทาราม (ใต้ฝั่งตะวันออก) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก  วัดบางฉนาก ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก วัดเสาธงทอง ตำบปากพนังฝั่งตะวันออก  วัดป่าชุมชนบ้านโก้งโค้ง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก วัดบางด้วน ตำบลปากแพรก วัดปากแพรก ตำบลปากแพรก วัดหอยกัน ตำบลปากแพรก วัดป่าระกำใต้ ตำบลป่าระกำ  วัดป่าระกำเหนือ ตำบลป่าระกำ วัดเหมก ตำบลป่าระกำ วัดอัฑฒศาสนาราม (หัวป่าขลู่) ตำบลป่าระกำ  วัดสองพี่น้อง ตำบลหูล่อง  วัดสุวรรณาราม (ปากตรง) ตำบลหูล่อง  วัดสุเทพธาราม (ปลายทราย) ตำบลแหลมตะลุมพุก วัดแหลมตะลุมพุก ตำบลแหลมตะลุมพุก  วัดรามประดิษฐ์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก  วัดเกาะจาก ตำบลเกาะทวด วัดโคกมะม่วง ตำบลขนาบนาก วัดบางอุดม ตำบลขนาบนาก วัดมหิสสราราม ตำบลคลองกระบือ วัดกัลยานฤมิต ตำบลคลองน้อย วัดสระแก้ว ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก วัดรัตนาราม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก  วัดบางพระ ตำบลปากแพรก

อำเภอพรหมคีรี

ร้านดอกไม้อำเภอพรหมคีรี ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดคงคาวง (ในเขียว) ตำบลทอนหงส์ วัดคลองเมียด ตำบลทอนหงส์ วัดทอนหงส์ ตำบลทอนหงส์ สำนักสงฆ์บ้านห้วยเตง ตำบลทอนหงส์ วัดศรีวิชัยพัฒนาราม (วังลุง) ตำบลทอนหงส์ วัดมัชฌิมภูมิวราราม (ท่ายายหนี) ตำบลทอนหงส์ วัดใหม่ท่าสาย ตำบลทอนหงส์ วัดป่ายางประดู่หอม ตำบลนาเรียง วัดสะบ้าย้อย ตำบลนาเรียง วัดโยธาธรรม (ดูก) ตำบลนาเรียง วัดหลวงครู ตำบลนาเรียง วัดใหญ่ ตำบลนาเรียง วัดกำแพงถม ตำบลบ้านเกาะ วัดอินคีรี (ป่ายาง) ตำบลบ้านเกาะ วัดเขาปูน ตำบลพรหมโลก วัดท้าวโทะ ตำบลพรหมโลก  วัดพรหมโลก ตำบลพรหมโลก  สำนักสงฆ์บ้านเขาล้อม ตำบลพรหมโลก สำนักสงฆ์คลองแคว ตำบลพรหมโลก วัดสากเหล็ก ตำบลอินคีรี วัดโทธรรมวนาราม (โท) ตำบอินคีรี วัดเขาขุนพนม ตำบลบ้านเกาะ  วัดโทเอก (หัวตลิ่ง) ตำบลอินคีรี วัดป่ากิ่ว ตำบลอินคีรี

อำเภอพระพรหม

ร้านดอกไม้อำเภอพระพรหม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดแพร่ ตำบลช้างซ้าย  วัดเลียบ ตำบลช้างซ้าย วัดพรหมทอง ตำบลช้างซ้าย วัดสาคูใต้ ตำบลช้างซ้าย วัดไสมะนาว ตำบลช้างซ้าย วัดเชิงแตระ ตำบลท้ายสำเภา วัดท้ายสำเภา ตำบลท้ายสำเภา  วัดป่าตอ ตำบลท้ายสำเภา วัดราษฎร์เจริญวราราม (ป่ายาง) ตำบลท้ายสำเภา วัดท่าช้าง ตำบลนาพรุ วัดพระพรหม ตำบลนาพรุ  วัดโพธิ์นิมิต (พรุ) ตำบลนาพรุ วัดห้วยระย้า ตำบลนาพรุ วัดสระนางหงส์ ตำบลนาพรุ วัดกัตสัทธาราม (กัด) ตำบลนาสาร วัดคันนาราม ตำบลนาสาร วัดศรีธรรมาราม (มะม่วงขาว) ตำบลนาสาร วัดมะม่วงตลอด ตำบลนาสาร วัดหนองแตน ตำบลนาสาร วัดประตูคลัง (ทุลัง) ตำบลนาสาร วัดป่าห้วยพระ ตำบลนาพรุ วัดพระเพรง ตำบลนาสาร

อำเภอพิปูน

ร้านดอกไม้อำเภอพิปูน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดโพธาราม(ปากจัง) ตำบลกะทูน  วัดศรีมาราม ตำบลกะทูน  วัดสุวรรณคีรี ตำบลกะทูน  วัดห้วยกลาง ตำบลกะทูน วัดทองทำนุ (หน้าเขา) ตำบลเขาพระ วัดมัชฌิมาวาส (ในไร่) ตำบลเขาพระ สำนักสงฆ์ห้วยโกเหนือ ตำบลเขาพระ วัดห้วยตรีดจุฬาธาราม (ห้วยโก) ตำบลเขาพระ วัดปากเสียว ตำบลควนกลาง วัดโบราณาราม (เก่า) ตำบลพิปูน วัดทุ่งนาใหม่ ตำบลยางค้อม วัดยางค้อม ตำบลยางค้อม วัดมังคลาราม ตำบลพิปูน

อำเภอร่อนพิบูลย์

ร้านดอกไม้อำเภอร่อนพิบูลย์ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดควนเกย ตำบลควนเกย  วัดเทพนิมิต (ห้วยจิก) ตำบลควนเกย วัดเทพมงคล (เทพคุณ) ตำบลควนเกย  วัดศรีอาชา (ควนม้าดี) ตำบลควนเกย วัดคันธมาลี (ปัง) ตำบลควนชุม  วัดทุ่งหล่อ ตำบลควนชุม  วัดควนชุม ตำบลควนชุม วัดเทพนิมิตร (วัวหลุง) ตำบลควนชุม  วัดอุทัยธิราชโสมาราม (หนองแค) ตำบลควนชุม วัดกุลธาราม ตำบลควนพัง วัดน้อมนาวาส (กลอง) ตำบลควนพัง วัดประชุมชน (ทุ่งค้อ) ตำบลควนพัง  วัดสโมสรศรัทธาวาส (ปลายสระ) ตำบลควนพัง  วัดสุวรรณโฆษิต ตำบลควนพัง วัดจีบประดิษฐ์ ตำบลร่อนพิบูลย์  วัดเทพนมเชือด ตำบลร่อนพิบูลย์  วัดเนกขัมมาราม (นาคคาม) ตำบลร่อนพิบูลย์ วัดพรหมราช ตำบลร่อนพิบูลย์  วัดมัชฌิมภูผา (ดอนกลาง) ตำบลร่อนพิบูลย์

วัดร่อนนา (พระแม่เศรษฐี) ตำบลร่อนพิบูลย์ วัดวิเชียรรังสฤษดิ์ (ห้วยรากไม้) ตำบลร่อนพิบูลย์ วัดสุวรรณรังษี (โคกยาง) ตำบลร่อนพิบูลย์ วัดอรรถธรรมาราม (ใหม่) ตำบลร่อนพิบูลย์  วัดโคกคราม ตำบลเสาธง วัดพัฒนาราม (สระพัง) ตำบลเสาธง วัดสระแก้ว (หนาโบราณ) ตำบลเสาธง วัดสารีปุตตาราม (ป่าแชง) ตำบลเสาธง วัดสระเหรียง ตำบลเสาธง) วัดคีรีรัตนาราม (เผียน) ตำบลหินตก  วัดคูหาสันตยาราม (ถ้ำเขาแดง) ตำบลหินตก วัดถลุงทอง ตำบลหินตก  วัดท่าไทร ตำบลหินตก วัดวิภาวดีรังสิตาราม (เขาพัง) ตำบลหินตก วัดสามัคยาราม (สามร้อยกล้า) ตำบลหินตก  ที่พักสงฆ์ธรรมเจริญ ตำบลหินตก วัดเขาน้อย ตำบลร่อนพิบูลย์ วัดเฉลิมกิตติยาราม ตำบลร่อนพิบูลย์ วัดพิศาลนฤมิตร (ไพศาล) ตำบลร่อนพิบูลย์ วัดเจริญธรรมมาราม (ท่ามุด) ตำบลเสาธง วัดธงทอง ตำบลเสาธง วัดพระอานนท์ ตำบลเสาธง  วัดศรีพิบูลย์ (พระศรีอาริย์) ตำบลหินตก

อำเภอลานสกา

ร้านดอกไม้อำเภอลานสกา ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดคีรีวง ตำบลกำโลน วัดโคกโพธิ์สถิตย์ (โคก) ตำบลกำโลน วัดวังไทร ตำบลกำโลน วัดสมอ ตำบลกำโลน วัดจันทร์ ตำบลกำโลน สำนักสงฆ์วัดป่าเขาขุนน้ำ ตำบลกำโลน วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม ตำบลขุนทะเล วัดตาหมอ ตำบลขุนทะเล วัดสรรเสริญ (สอ) ตำบลขุนทะเล วัดใหม่ทอน ตำบลขุนทะเล วัดคีรีกันทราวาส (คีรีกันทร์) ตำบลเขาแก้ว วัดเชิงผาวนาราม (ชายเขา) ตำบลเขาแก้ว วัดไทรงาม ตำบลเขาแก้ว วัดดินดอน ตำบลท่าดี วัดปะธรรมาราม (ปะ) ตำบลท่าดี วัดพัทธเสมา ตำบลท่าดี วัดมะขาม ตำบลท่าดี สำนักสงฆ์ทุ่งควน ตำบลท่าดี สำนักสงฆ์บ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี วัดเจดีย์ ตำบลลานสกา วัดวังหงส์ ตำบลลานสกา วัดน้ำรอบ ตำบลลานสกา วัดลานสกาใน ตำบลลานสกา สำนักสงฆ์วิษละห์ ตำบลลานสกา วัดในปุดกาญจนาคีรี ตำบลลานสกา

อำเภอสิชล

ร้านดอกไม้อำเภอสิชล ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเขาน้อย ตำบลเขาน้อย วัดกลาง ตำบลฉลอง วัดคงคาเลียบ ตำบลฉลอง วัดเจดีย์ ตำบลฉลอง วัดเบิก ตำบลฉลอง วัดสุธรรมาราม (สระใหญ่) ตำบลฉลอง วัดกุมแป ตำบลทุ่งปรัง วัดชนาราม (หนองเต่า) ตำบลทุ่งปรัง วัดถ้ำเทียนถวาย ตำบลทุ่งปรัง วัดปัญณาราม ตำบลทุ่งปรัง วัดมณีประสิทธิ์ (ใหม่) ตำบลทุ่งปรัง วัดเขาเกียรติ ตำบลทุ่งปรัง วัดเทพราช ตำบลเทพราช วัดธารน้ำฉา ตำบลเทพราช วัดเขายวนเฒ่า ตำบลเทพราช วัดชนสังขรณพิจิตร (เหลียน) ตำบลเปลี่ยน วัดวังหลวง ตำบลเปลี่ยน วัดศิลาชลเขต (หิน) ตำบลเปลี่ยน วัดนาล้อม ตำบลเปลี่ยน วัดเขาตาสัก ตำบลสิชล วัดเขาพนมไตย์ ตำบลสิชล วัดจอมทอง ตำบลสิชล วัดดอนศาลา ตำบลสิชล วัดเขาฝ้าย ตำบลสิชล วัดประทุมทายการาม ตำบลสิชล วัดสุชน (ทับขาม) ตำบลสิชล วัดเกล็ดแรด ตำบลสี่ขีด สำนักสงฆ์ถ้ำอินทุมาศวนาราม (บ้านเขาพับผ้า) ตำบลสี่ขีด วัดชลคีรีวราราม (เขาหมาก) ตำบลสี่ขีด วัดเทพประธานวนาราม (ข่อยเตี้ย) ตำบลสี่ขีด สำนักสงฆ์เขาหัวช้างใน ตำบลสี่ขีด วัดขรัวช่วย ตำบลเสาเภา วัดสโมสรสันนิบาต (นาแล) ตำบลเสาเภา วัดวิเวกรัตนธัชมุนี ตำบลสิชล วัดดอนนนท์ ตำบลทุ่งปรัง วัดกลางพัฒนาราม ตำบลสิชล วัดคงคาวดี ตำบลเสาเภา วัดปากด่าน ตำบลเสาเภา วัดชมเพชรวนารามตำบลเขาน้อย

อำเภอหัวไทร

ร้านดอกไม้อำเภอหัวไทร ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดคีรีอัศจรรย์ (เขาตก) ตำบลเขาพังไกร วัดบางตะพาน ตำบลเขาพังไกร วัดบุรณาวาส ตำบลเขาพังไกร วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเขาพังไกร วัดลากชายประชานิมิต ตำบลเขาพังไกร วัดควนชะลิก ตำบลควนชะลิก วัดคีรีน้อย (ควนนุ้ย) ตำบลควนชะลิก วัดผาสุการาม (ดอนผาสุข) ตำบลควนชะลิก สำนักสงฆ์ควนทะเลมอง ตำบลควนชะลิก วัดโคกพิกุล ตำบลทรายขาว วัดโคกยาง (ไซแร้ว) ตำบลทรายขาว วัดหัวค่าย ตำบลทรายขาว วัดหัวช้าง ตำบลทรายขาว วัดอู่แก้ว ตำบลทรายขาว สำนักสงฆ์ร่มแก้วกัลยา ตำบลทรายขาว วัดบ้านด่าน ตำบลท่าซอม วัดพัทธสีมา ตำบลท่าซอม วัดเสาธง ตำบลท่าซอม วัดบ่อโพง ตำบลบ้านราม วัดบ้านราม ตำบลบ้านราม วัดหรั่ง ตำบลบ้านราม วัดคลองแดน ตำบลรามแก้ว วัดรามแก้ว ตำบลรามแก้ว วัดฉิมหลา ตำบลหน้าสตน วัดปากระวะ ตำบลหน้าสตน วัดหน้าสตน ตำบลหน้าสตน วัดทะเลปัง ตำบลหัวไทร วัดศาลาแก้ว ตำบลหัวไทร วัดศาลาแก้วตะวันออก ตำบลหัวไทร วัดหัวไทร ตำบลหัวไทร วัดหัวลำภู ตำบลหัวไทร วัดอมรานุยุตต์ (อิมอญ) ตำบลหัวไทร วัดโคกสูง ตำบลแหลม วัดศิลาล้อน (ท้ายโนต) ตำบลแหลม วัดแหลม ตำบลแหลม วัดเกาะเพชร ตำบลเกาะเพชร วัดปากเหมือง ตำบลควนชะลิก วัดนพคุณ ตำบลบางนบ