ร้านดอกไม้ตาก

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดตาก โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้ตากของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่  อำเภอเมืองตาก  อำเภอบ้านตาก  อำเภอสามเงา  อำเภอแม่ระมาด  อำเภอท่าสองยาง  อำเภอแม่สอด  อำเภอพบพระ  อำเภออุ้มผาง  อำเภอวังเจ้า

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้ตากโทร 061-6070118 

อำเภอเมืองตาก

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองตาก ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดชัยชนะสงคราม ตำบลเชียงเงิน วัดตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง วัดไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง วัดคลองสัก ตำบลน้ำรึม วัดอรัญญาวาส ตำบลน้ำรึม วัดโคกเจดีย์ ตำบลป่ามะม่วง วัดส้มเกลี้ยง ตำบลป่ามะม่วง วัดอัมพวัน ตำบลป่ามะม่วง วัดโป่งแดง ตำบลโป่งแดง วัดลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง วัดหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง วัดกลางสวนดอกไม้ ตำบลแม่ท้อ วัดลานสาง ตำบลแม่ท้อ วัดหนองแขม ตำบลแม่ท้อ วัดเกาะตาเถียร ตำบลไม้งาม วัดเขาถ้ำ ตำบลไม้งา วัดท่าช้าง ตำบลไม้งาม วัดไม้งามหลวง ตำบลไม้งาม วัดวังม่วง ตำบลไม้งาม วัดเชียงทอง ตำบลระแหง วัดไผ่ล้อม ตำบลระแหง วัดโพธาราม ตำบลระแหง วัดมะเขือแจ้ ตำบลระแหง วัดแก่งหิน ตำบลวังประจบวัดลานเต็ง ตำบลวังประจบ วัดลานสอ ตำบลวังประจบ วัดวังประจบ ตำบลวังประจบ วัดสะแกเครือ ตำบลวังประจบ วัดท่าไม้แดง ตำบลวังหิน วัดทุ่งพระชัย ตำบลวังหิน วัดวังศิลาราม ตำบลวังหิน วัดดงปู ตำบลหนองบัวใต้ วัดท่านา ตำบลหนองบัวใต้ วัดหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ วัดห้วยทรายสอง ตำบลหนองบัวใต้ วัดบ้านเด่น ตำบลหนองบัวเหนือ วัดปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ ตำบลหนองบัวเหนือ วัดโคกพลู ตำบลหนองหลวง วัดดอนแก้ว ตำบลหนองหลวง วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง ตำบลหนองหลวง วัดปทุมคีรี ตำบลหนองหลวง วัดพร้าว ตำบลหนองหลวง วัดดอนมูลชัย ตำบลหัวเดียด วัดดอยคีรี ตำบลหัวเดียด วัดสันป่าพง ตำบลหัวเดียด วัดสีตลาราม ตำบลระแหง

อำเภอวังเจ้า

ร้านดอกไม้อำเภอวังเจ้า ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเชียงทอง ตำบลเชียงทอง วัดสบยม ตำบลเชียงทอง วัดนาโบสถ์ ตำบลนาโบสถ์ วัดลาดยาวใหม่ ตำบลนาโบสถ์ วัดโตงเตง ตำบลประดาง วัดท่าตะคร้อ ตำบลประดา วัดประดาง ตำบลประดาง

อำเภอท่าสองยาง

ร้านดอกไม้อำเภอท่าสองยาง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดมงคลคีรีเขต ตำบลท่าสองยาง วัดแม่ต้านเหนือ ตำบลแม่ต้าน วัดอรัญญาวาส ตำบลแม่ต้าน วัดแม่หละ ตำบลแม่หละ

อำเภอบ้านตาก

ร้านดอกไม้อำเภอบ้านตาก ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดบ้านปูน ตำบลเกาะตะเภา วัดพระบรมธาตุ ตำบลเกาะตะเภา วัดแม่พะยวบ ตำบลเกาะตะเภา วัดแม่ยะ ตำบลเกาะตะเภ วัดวังหม้อ ตำบลเกาะตะเภา วัดศรีค้ำ ตำบลเกาะตะเภา วัดท่านา ตำบลตากตก วัดทุ่งยั้ง ตำบลตากตก วัดน้ำปุ ตำบลตากตก วัดโบสถ์ ตำบลตากตก วัดพระธาตุน้อย ตำบลตากตก วัดสว่างอารมณ์ ตำบลตากตก วัดดอยมูล ตำบลตากออก วัดน้ำล้อม ตำบลตากออก วัดปากวัง ตำบลตากออก วัดพระพุทธบาทดอยงู ตำบลตากออก วัดวังมะกอก ตำบลตากออก วัดสันป่าลาน ตำบลตากออก วัดสันหนองจิก ตำบลตากออก วัดฉลอมใต้ ตำบลท้องฟ้า วัดฉลอมเหนือ ตำบลท้องฟ้า วัดท้องฟ้าเหนือ ตำบลท้องฟ้า วัดดงยาง ตำบลทุ่งกระเชาะ วัดทุ่งกระเชาะ ตำบลทุ่งกระเชาะ วัดบ้านล้อง ตำบลทุ่งกระเชาะ วัดแม่ไข ตำบลทุ่งกระเชาะ วัดเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด วัดยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด วัดยางโองบน ตำบลแม่สลิด วัดยางโองสันกลาง ตำบลแม่สลิด วัดเวฬุวัน ตำบลแม่สลิด วัดเกาะลาน ตำบลสมอโคน วัดโพธิ์งาม ตำบลสมอโคน วัดวิเศษวานิช ตำบลสมอโคน วัดดอยเจดีย์ ตำบลทุ่งกระเชาะ

อำเภอพบพระ

ร้านดอกไม้อำเภอพบพระ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดช่องแคบ ตำบลช่องแคบ วัดพบพระ ตำบลพบพระ วัดพบพระเหนือ ตำบลพบพระ วัดวาเลย์ใต้ ตำบลวาเล่ย์ วัดวาเล่ย์เหนือ ตำบลวาเล่ย์

อำเภอแม่ระมาด

ร้านดอกไม้อำเภอแม่ระมาด ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดเทพนิมิตร ตำบลขะเนจื้อ วัดแม่ระมาดน้อย ตำบลขะเนจื้อ วัดทุ่งมะขามป้อม ตำบลพระธาตุ วัดทุ่งมะขามป้อม ตำบลพระธาตุ วัดศรีมงคล ตำบลพระธาตุ วัดบ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา วัดแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา วัดศรีมณีวัน ตำบลแม่จะเรา วัดสิทธาวาส ตำบลแม่จะเรา วัดอภัยคีรี ตำบลแม่จะเรา วัดอุดมสามัคคี ตำบลแม่จะเรา วัดดอนแก้ว ตำบลแม่ระมาด วัดดอนมูล ตำบลแม่ระมาด วัดภุมราวาส ตำบลแม่ระมาด วัดศรีบุญเรือง ตำบลแม่ระมาด วัดป่าขะเนจื้อ ตำบลขะเนจื้อ

อำเภอแม่สอด

ร้านดอกไม้อำเภอแม่สอด ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดชัยมงคล ตำบลด่านแม่ละเมา วัดฐิตราม ตำบลด่านแม่ละเมา วัดห้วยพลู ตำบลด่านแม่ละเมา วัดไตรรัตนาราม ตำบลท่าสายลวด วัดท่าสายโทรเลข ตำบลท่าสายลวด วัดท่าอาจใหม่ ตำบลท่าสายลวด วัดไทยวัฒนาราม ตำบลท่าสายลวด วัดวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด วัดอมราวดี ตำบลท่าสายลวด วัดชลประทาน ตำบลพระธาตุผาแดง วัดดอนมูล ตำบลพระธาตุผาแดง วัดสว่างอารมณ์ ตำบลพระธาตุผาแดง วัดเชตวันคีรี ตำบลพะวอ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลพะวอ วัดสุวรรณบรรพต ตำบลมหาวัน วัดห้วยมหาวงก์ ตำบลมหาวัน วัดห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน วัดไทยสามัคคี ตำบลแม่กาษา วัดน้ำดิบ ตำบลแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์ ตำบลแม่กาษา วัดแม่กาษา ตำบลแม่กาษา วัดแม่กื๊ดสามท่า ตำบลแม่กาษา วัดศรีรัตนาราม ตำบลแม่กาษา วัดเกศแก้วบูรพา ตำบลแม่กุ วัดดอยพระธาตุ ตำบลแม่กุ วัดแดนอาณาเขต ตำบลแม่กุ วัดแม่กุเหนือ ตำบลแม่กุ วัดสิลาลาด ตำบลแม่กุ วัดห้วยผักหละ ตำบลแม่กุ วัดใหม่สุวรรณ ตำบลแม่กุ วัดเชตพน ตำบลแม่ตาว วัดดอนแก้ว ตำบลแม่ตาว วัดแม่ตาว ตำบลแม่ตาว วัดศรีเกิด ตำบลแม่ตาว วัดศรีบุญเรือง ตำบลแม่ตาว วัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ วัดแม่ปะเหนือ ตำบลแม่ปะ วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ วัดห้วยแก้ว ตำบลแม่ปะ วัดใหม่คำมา ตำบลแม่ปะ วัดชุมพลคีรี ตำบลแม่สอด วัดดอนแก้ว ตำบลแม่สอด วัดดอนไชย ตำบลแม่สอด วัดบุญญาวาส ตำบลแม่สอด วัดภาวนานิยมาราม ตำบลแม่สอด วัดมณีไพรสณฑ์ ตำบลแม่สอด วัดแม่ซอดน่าด่าน ตำบลแม่สอด วัดสุนทรีกาวาส ตำบลแม่สอด วัดอรัญญเขต ตำบลแม่สอด วัดถ้ำอินทนิล ตำบลแม่ปะ

อำเภอสามเงา

ร้านดอกไม้อำเภอสามเงา ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร วัดบ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร วัดแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร วัดสองแคว ตำบลยกกระบัตร วัดหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร วัดป่ายางตก ตำบลย่านรี วัดสามเงา ตำบลย่านรี วัดดงลาน ตำบลวังจันทร์ วัดนาตาโพ ตำบลวังจันทร์ วัดวังน้ำผึ้ง ตำบลวังจันทร์ วัดวังโพ ตำบลวังจันทร์ วัดปากเขื่อนภูมิพล ตำบลวังหมัน วัดปากทางเขื่อนภูมิพล ตำบลวังหมัน วัดพระเจดีย์วังไคร้ ตำบลวังหมัน วัดวังไคร้ ตำบลวังหมัน วัดวังหมัน ตำบลวังหมัน วัดวังหวาย ตำบลวังหมัน วัดชลประทานรังสรรค์ ตำบลสามเงา วัดท่าปุย ตำบลสามเงา วัดป่าภาวนาราม ตำบลสามเงา วัดป่ายางใต้ ตำบลสามเงา วัดสามเงาออก ตำบลสามเงา วัดป่าพระสามเงา ตำบลย่านรี วัดถ้ำดอยลาน ตำบลสามเงา

อำเภออุ้มผา

ร้านดอกไม้อำเภออุ้มผา ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดไพรสณฑ์สุนทร ตำบลแม่กลอง วัดมหาวันวิเวก ตำบลแม่กลอง วัดเอนกสิงขร ตำบลโมโกร วัดหนองหลวง ตำบลหนองหลวง วัดพานิชย์นิรมล ตำบลอุ้มผาง วัดอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง