ร้านดอกไม้ชุมพร

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดชุมพร โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้ชุมพรของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอ ท่าแซะ  อำเภอปะทิว  อำเภอหลังสวน  อำเภอละแม  อำเภอพะโต๊ะ อำเภอสวี  อำเภอทุ่งตะโก

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้ชุมพร โทร 061-6070118 

อำเภอเมืองชุมพร

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองชุมพร ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดขุนกระทิง ตำบลขุนกระทิง วัดถ้ำเขาขุนกระทิง ตำบลขุนกระทิง วัดพระขวาง ตำบลขุนกระทิง วัดประเดิม ตำบลตากแดด วัดสุบรรณนิมิตร ตำบลตากแดด วัดหนองหมุก ตำบลตากแดด วัดหาดทรายแก้ว ตำบลตากแดด วัดถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ วัดท่ายางกลาง ตำบลท่ายาง วัดท่ายางใต้ ตำบลท่ายาง วัดท่ายางเหนือ ตำบลท่ายาง วัดบางคอย ตำบลท่ายาง วัดบางหลง ตำบลท่ายาง วัดเขาบ่อ ตำบลทุ่งคา วัดถ้ำสำเภาทอง ตำบลทุ่งคา วัดทุ่งคา ตำบลทุ่งคา วัดทุ่งหงษ์ ตำบลทุ่งคา วัดกาลพัฒนาราม ตำบลนาชะอัง วัดนาชะอัง ตำบลนาชะอัง วัดหูรอ ตำบลนาชะอัง วัดดอนทรายแก้ว ตำบลนาทุ่ง วัดนาทุ่ง ตำบลนาทุ่ง วัดปากคลอง ตำบลนาทุ่ง วัดดอนรักษ์ ตำบลบางลึก วัดบางลึก ตำบลบางลึก วัดวิหารคงคาราม ตำบลบางลึก วัดศาลาลอย ตำบลบางลึก วัดคอเตี้ย ตำบลบางหมาก วัดคูขุด ตำบลบางหมาก วัดดอนรวบ ตำบลบางหมาก วัดบางหมาก ตำบลบางหมาก วัดมณีสพ ตำบลบางหมาก วัดเขาปูน ตำบลบ้านนา วัดดอนมะม่วง ตำบลบ้านนา วัดช่องลม ตำบลปากน้ำ วัดปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ วัดหัวกรูด ตำบลปากน้ำ วัดหัวถนน ตำบลปากน้ำ วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์ ตำบลวังไผ่ วัดคอออม ตำบลวังไผ่ วัดวังไผ่ ตำบลวังไผ่ วัดวังใหม่ ตำบลวังใหม่ วัดเขาชันโต๊ะ ตำบลวิสัยเหนือ วัดเชิงกระ ตำบลวิสัยเหนือ วัดมุขทวี ตำบลวิสัยเหนือ วัดวิสัยบรรพต ตำบลวิสัยเหนือ วัดวิสัยเหนือ ตำบลวิสัยเหนือ วัดแหลมลำภู ตำบลวิสัยเหนือ วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม ตำบลหาดทรายรี วัดสุวรรณคูหาวารีวงศ์ ตำบลหาดทรายรี วัดเขากล้วย ตำบลหาดพันไกร วัดช่องลม ตำบลหาดพันไกร วัดถ้ำหาดพันไกร ตำบลหาดพันไกร วัดเขาดิน ตำบลทุ่งคา วัดสามแก้ว ตำบลนาชะอัง วัดโพธิการาม ตำบลนาทุ่ง วัดบ้านนา ตำบลบ้านนา วัดอุทัยธรรม ตำบลวังไผ่ วัดท่าไม้ลาย ตำบลวังใหม่

อำเภอท่าแซะ

ร้านดอกไม้อำเภอท่าแซะ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดประชานิคม ตำบลคุริง วัดคุริง ตำบลทรัพย์อนันต์ วัดประชาอุทิศ ตำบลทรัพย์อนันต์ วัดเทพเจริญ ตำบลท่าข้าม วัดเทพประดิษฐาราม ตำบลท่าข้าม วัดภูพางพัฒนาราม ตำบลท่าข้าม วัดนาสร้าง ตำบลท่าแซะ วัดนิคมประชาสรรค์ ตำบลท่าแซะ วัดยางฆ้อ ตำบลท่าแซะ วัดศรีสุเทพ ตำบลท่าแซะ วัดแหลมยาง ตำบลท่าแซะ วัดเขาแก้ว ตำบลนากระตาม วัดควนมณี ตำบลนากระตาม วัดนาหอยโข่ง ตำบลนากระตาม วัดปากแพรก ตำบลนากระตาม วัดวังครก ตำบลนากระตาม วัดหอระฆัง ตำบลนากระตาม วัดแก้วอินทยาราม ตำบลรับร่อ วัดลุ่ม ตำบลรับร่อ วัดพ่อตาหินช้าง ตำบลสลุย วัดสวนมณีทรัพย์ ตำบลสลุย วัดไทถาวร ตำบลหงษ์เจริญ วัดหงษ์ปิยาราม ตำบลหงษ์เจริญ วัดแก้วประสิทธิ์ ตำบลหินแก้ว

อำเภอทุ่งตะโก

ร้านดอกไม้อำเภอทุ่งตะโก ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้วัดแก้วเทพคีรีวงกรด ตำบลช่องไม้แก้ว วัดมุจลินทาราม ตำบลช่องไม้แก้ว วัดควนตะโก (ควนเสาธง) ตำบลตะโก วัดท่าทอง ตำบลตะโก วัดท่าสุธาราม ตำบลตะโก วัดเทพนิมิต (เทพนิมิตวนาราม) ตำบลตะโก วัดทุ่งโพธิ์ทอง ตำบลทุ่งตะไคร วัดชลธีพฤกษาราม ตำบลปากตะโก วัดทองตุ่มน้อย ตำบลปากตะโก วัดผุสดีภูผาราม ตำบลช่องไม้แก้ว วัดถ้ำเขาปีป ตำบลทุ่งตะไคร วัดธรรมถาวร ตำบลทุ่งตะไคร วัดท่าทอง ตำบลตะโก]]

อำเภอปะทิว

ร้านดอกไม้อำเภอปะทิว ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดไชยราช ตำบลเขาไชยราช วัดถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค วัดบ่ออิฐ ตำบลชุมโค วัดเอราวัณนันทิยาราม ตำบลชุมโค วัดดอนยาง ตำบลดอนยาง วัดมาบอำมฤต ตำบลดอนยาง วัดดอนแดง ตำบลทะเลทรัพย์ วัดถ้ำทะเลทรัพย์ ตำบลทะเลทรัพย์ วัดเขาเจดีย์ ตำบลบางสน วัดดอนกุฎี ตำบลบางสน วัดดอนตะเคียน ตำบลบางสน วัดสุวรรณาราม ตำบลบางสน วัดแหลมยาง ตำบลบางสน วัดบางแหวน ตำบลปากคลอง วัดหน้าค่าย ตำบลปากคลอง วัดถ้ำเขาปุก ตำบลสะพลี วัดทุ่งไทรทอง ตำบลสะพลี วัดปากด่าน ตำบลสะพลี วัดป่ายาง ตำบลสะพลี วัดพรุใหญ่ ตำบลสะพลี วัดสามัคคีชัย ตำบลสะพลี

อำเภอละแม

ร้านดอกไม้อำเภอละแม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดโสมสิริวัฒนาราม ตำบลทุ่งหลวง วัดทุ่งสวรรค์ ตำบลละแม วัดปากน้ำละแม ตำบลละแม วัดดอนแค ตำบลสวนแตง วัดสวนสมบูรณ์ ตำบลสวนแตง วัดสุวรรณธาราราม ตำบลสวนแตง วัดเขาหลาง ตำบลทุ่งหลวง วัดทุ่งคาประชาธรรม ตำบลทุ่งคาวัด

อำเภอสวี

ร้านดอกไม้อำเภอสวี ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดโรจน์ดำริ ตำบลเขาค่าย วัดเขาทะลุ ตำบลเขาทะลุ วัดถ้ำห้วยกลาง ตำบลเขาทะลุ วัดควนหนองบัว (นาเหรียง) ตำบลครน วัดจันทราวาส ตำบลครน วัดช่องรอ ตำบลครน วัดน้ำฉา ตำบลครน วัดถ้ำเขาล้าน ตำบลด่านสวี วัดท้องตมใหญ่ ตำบลด่านสวี วัดบรรพตวารีเขต ตำบลด่านสวี วัดเล็บกระรอก ตำบลด่านสวี วัดชูพัฒนาราม ตำบลท่าหิน วัดปทุมภาวนา ตำบลท่าหิน วัดธัญญาราม ตำบลนาโพธิ์ วัดหนองแซะ ตำบลนาสัก วัดหนองบัว ตำบลนาสัก วัดเชิงคีรี ตำบลปากแพรก วัดดอนสะท้อน ตำบลปากแพรก วัดบ้านไร่ล่าง ตำบลปากแพรก วัดควน ตำบลวิสัยใต้ วัดนอก ตำบลวิสัยใต้ วัดพะงุ้น ตำบลสวี วัดแหลมปอ ตำบลสวี วัดท่าหิน ตำบลท่าหิน วัดหาดทรายรี ตำบลท่าหิน วัดชุมแสง ตำบลทุ่งระยะ วัดถ้ำขวัญเมือง ตำบลนาโพธิ์ วัดโพธิ์เกษตร ตำบลนาโพธิ์ วัดนาสัก ตำบลนาสัก วัดพระบรมธาตุสวี ตำบลสวี วัดพุทธาราม ตำบลท่าหิน วัดถ้ำฤษี ตำบลเขาทะลุ วัดยางงาม ตำบลนาสัก

อำเภอหลังสวน

ร้านดอกไม้อำเภอหลังสวน  ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดประสาทนิกร ตำบลขันเงิน วัดสุวรรณคีรี ตำบลขันเงิน วัดถ้ำเขาเงิน ตำบลท่ามะพลา วัดนพคุณ ตำบลนาขา วัดในเหมือง ตำบลนาขา วัดดอนวาด ตำบลนาขา วัดคอเขา ตำบลนาพญา วัดราษฎร์อรุณวารี ตำบลนาพญา วัดอัมพาวาส ตำบลนาพญา วัดชลธีนิมิตร ตำบลบางน้ำจืด วัดทองโข ตำบลบางน้ำจืด วัดน้ำลอด ตำบลบางน้ำจืด วัดถ้ำบางน้ำจืด(ถ้ำสีโณนิมิต) ตำบลบางน้ำจืด วัดบรรพตวิสัย ตำบลบางมะพร้าว วัดราษฎร์บำรุง ตำบลบางมะพร้าว วัดชลธารวดี ตำบลบ้านควน วัดถ้ำเขาเกรียบ ตำบลบ้านควน วัดธัมมัง ตำบลบ้านควน วัดวารีวงอริยาราม ตำบลบ้านควน วัดสุวรรณาราม ตำบลบ้านควน วัดสว่างมนัส ตำบลปากน้ำ วัดแหลมสน ตำบลปากน้ำ วัดคงคาราม ตำบลพ้อแดง วัดดอนชัย ตำบลพ้อแดง วัดพิชัยธาราราม ตำบลพ้อแดง วัดเทพวงศ์วราราม ตำบลวังตะกอ วัดสมุหเขตตาราม ตำบลวังตะกอ วัดด่านประชากร ตำบลหลังสวน วัดหาดสำราญ ตำบลหาดยาย วัดบ่อคุณ ตำบลแหลมทราย วัดวาลุการาม ตำบลแหลมทราย วัดวิเวการาม ตำบลแหลมทราย วัดพะเนียด ตำบลขันเงิน วัดนาบุญ ตำบลนาพญา วัดนาทิการาม ตำบลบางมะพร้าว วัดแหลมโตนด ตำบลบางมะพร้าว วัดเสกขาราม ตำบลวังตะกอ วัดโตนด ตำบลหลังสวน วัดทัพชัย ตำบลแหลมทราย