ร้านดอกไม้ชัยนาท

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดชัยนาท  โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้ชัยนาทของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่ อำเภอเมืองชัยนาท  อำเภอมโนรมย์  อำเภอวัดสิงห์  อำเภอสรรพยา  อำเภอสรรคบุรี  อำเภอหันคา  อำเภอหนองมะโมง  อำเภอเนินขาม

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้ชัยนาท โทร 061-6070118 

อำเภอเมืองชัยนาท

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองชัยนาท  ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) ตำบลชัยนาท  วัดธรรมามูลวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ตำบลธรรมามูล  วัดเขาท่าพระ ตำบลเขาท่าพระ วัดท่าช้าง ตำบลเขาท่าพระ วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี ตำบลเขาท่าพระ วัดลัดเสนาบดี ตำบลเขาท่าพระ วัดหาดกองสิน ตำบลเขาท่าพระ วัดฝาง ตำบลชัยนาท วัดดอนฝาย ตำบลชัยนาท วัดส่องคบ ตำบลชัยนาท วัดอรุณศิริวัฒนาราม ตำบลชัยนาท วัดงิ้ว ตำบลท่าชัย วัดท่าชัย ตำบลท่าชัย วัดสะพาน ตำบลท่าชัย วัดหนองตาดำ ตำบลท่าชัย วัดหัวยาง ตำบลท่าชัย วัดอัมพวนาราม ตำบลท่าชัย วัดดักคะนน ตำบลธรรมามูล วัดบ้านกลำ ตำบลธรรมามูล วัดสระเนินพระราม ตำบลธรรมามูล วัดนางลือ ตำบลนางลือ วัดวังเคียน ตำบลนางลือ วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ตำบลนางลือ วัดหนองจอกธรรมาราม ตำบลนางลือ วัดศรีวิชัยวัฒนาราม ตำบลในเมือง วัดโพธิ์ภาวนาราม ตำบลในเมือง วัดพรวน ตำบลบ้านกล้วย วัดพระยาตาก ตำบลบ้านกล้วย วัดห่อทองคำ ตำบลบ้านกล้วย วัดป่าเจ้าพระยา ตำบลบ้านกล้วย วัดดอนรังนก ตำบลเสือโฮก วัดเนินถ่าน ตำบลเสือโฮก วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลเสือโฮก วัดโรงวัว ตำบลเสือโฮก วัดหนองเต่าดำ ตำบลเสือโฮก วัดหนองพังนาค ตำบลเสือโฮก วัดแหลมหว้า ตำบลเสือโฮก วัดคงสวัสดิ์วัฒนาราม ตำบลหาดท่าเสา วัดสุขารมย์ ตำบลหาดท่าเสา วัดใหม่วงเดือน ตำบลหาดท่าเสา วัดสร้อยสังข์สถิตย์ ตำบลธรรมามูล วัดเขื่อนพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา

อำเภอเนินขาม

ร้านดอกไม้อำเภอเนินขาม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดศรีเจริญธรรม ตำบลกะบกเตี้ย วัดเขาราวเทียนทอง ตำบลเนินขาม วัดเนินขาม ตำบลเนินขาม วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลกะบกเตี้ย วัดวังคอไห (วังหอไห) ตำบลสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า ตำบลสุขเดือนห้า วัดหนองเด่น ตำบลสุขเดือนห้า วัดหนองยาง ตำบลสุขเดือนห้า วัดห้วยสอง ตำบลสุขเดือนห้า วัดหนองลาด ตำบลกะบกเตี้ย วัดเขาถ้ำเทพพนม ตำบลกะบกเตี้ย วัดสุวรรณจันทราราม ตำบลกะบกเตี้ย วัดโสกลึกสามัคคีธรรม ตำบลกะบกเตี้ย

อำเภอหนองมะโมง

ร้านดอกไม้อำเภอหนองมะโมง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดดงพระเจดีย์ ตำบลกุดจอก วัดบ้านทับ ตำบลกุดจอก วัดศรีสโมสร ตำบลกุดจอก วัดหนองขนาก ตำบลกุดจอก วัดทุ่งจำรอง ตำบลวังตะเคียน วัดบ่อลึก ตำบลวังตะเคียน วัดวังน้ำขาว ตำบลวังตะเคียน วัดหนองเดิ่น ตำบลวังตะเคียน วัดหนองหวาย ตำบลวังตะเคียน วัดโพธิ์ทอง ตำบลสะพานหิน วัดสะพานหิน ตำบลสะพานหิน วัดเขาดิน ตำบลหนองมะโมง วัดดอนใหญ่ ตำบลหนองมะโมง วัดบ้านบ่อ ตำบลหนองมะโมง วัดไผ่ล้อม ตำบลหนองมะโมง วัดหนองตะขบ ตำบลหนองมะโมง

อำเภอมโนรมย์

ร้านดอกไม้อำเภอมโนรมย์ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดพิกุลงาม ตำบลคุ้งสำเภา วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา วัดศรีมณีวรรณ ตำบลคุ้งสำเภา วัดศรีสิทธิการาม ตำบลคุ้งสำเภา วัดจวน ตำบลท่าฉนวน วัดดอนสนวน ตำบลท่าฉนวน วัดบุญประชาวิทยาราม ตำบลท่าฉนวน วัดโพธิ์นิมิต ตำบลท่าฉนวน วัดโรงช้าง ตำบลท่าฉนวน วัดหัวยาง ตำบลท่าฉนวน วัดใหญ่ ตำบลท่าฉนวน วัดพัฒนาราม ตำบลไร่พัฒนา วัดโพธิพิทักษ์ ตำบลไร่พัฒนา วัดหัวหว้า ตำบลไร่พัฒนา วัดคลองกลาง ตำบลวัดโคก วัดโคกแจง ตำบลวัดโคก วัดหนองม่วง ตำบลวัดโคก วัดธรรมขันธ์ ตำบลศิลาดาน วัดศรีเจริญ ตำบลศิลาดาน วัดหัวถนน ตำบลหางน้ำสาคร วัดหางแขยง ตำบลหางน้ำสาคร วัดหางน้ำสาคร ตำบลหางน้ำสาคร วัดท่าอู่ ตำบลอู่ตะเภา วัดหนองกระทุ่ม ตำบลอู่ตะเภา วัดหนองตาตน ตำบลอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา ตำบลอู่ตะเภา วัดดอนแตง ตำบลหางน้ำสาคร วัดป่าสัก ตำบลหางน้ำสาคร

อำเภอวัดสิงห์

ร้านดอกไม้อำเภอวัดสิงห์ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดบ่อแร่ ตำบลบ่อแร่ วัดราษฎร์นิธิยาวาส ตำบลบ่อแร่ วัดหนองจิก ตำบลบ่อแร่ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า วัดศรัทธาราษฎร์ ตำบลมะขามเฒ่า วัดสุวรรณโคตมาราม ตำบลมะขามเฒ่า วัดหนองน้อย ตำบลมะขามเฒ่า วัดหนองพญา ตำบลมะขามเฒ่า วัดราษฎร์สามัคคี ตำบลวังหมัน วัดวังหมัน ตำบลวังหมัน วัดสระใหญ่ ตำบลวังหมัน วัดสามัคคีธรรม ตำบลวังหมัน วัดหนองกะเบียน ตำบลวังหมัน วัดหนองสระ ตำบลวังหมัน วัดหนองโสน ตำบลวังหมัน วัดพานิชวนาราม ตำบลวัดสิงห์ วัดสิงห์สถิต ตำบลวัดสิงห์ วัดท่านจั่น ตำบลหนองขุ่น วัดศรีชัยวัฒนาราม ตำบลหนองขุ่น วัดหนองแก ตำบลหนองขุ่น วัดโคกสุก ตำบลหนองน้อย วัดดอนตาล ตำบลหนองน้อย วัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย วัดกะทง ตำบลหนองบัว วัดบำรุงธรรม ตำบลหนองบัว วัดปทุมธาราม ตำบลหนองบัว วัดดงไร ตำบลบ่อแร่ วัดดอนเจดีย์ ตำบลมะขามเฒ่า วัดดอนตูมกมลาวาส ตำบลหนองบัว วัดบ้านโคกสุก ตำบลหนองน้อย

อำเภอสรรคบุรี

ร้านดอกไม้อำเภอสรรคบุรี ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดโคกดอกไม้ ตำบลดงคอน วัดชายทุ่ง ตำบลดงคอน วัดดอนประดู่ ตำบลดงคอน วัดทุ่งกระถิน ตำบลดงคอน วัดเทพรัตนวนาราม ตำบลดงคอน วัดป่าลาน ตำบลดงคอน วัดหนองแขม ตำบลดงคอน วัดหนองปลิง ตำบลดงคอน วัดอารีทวีวนาราม ตำบลดงคอน วัดมณีรัตนาลัยวนาราม ตำบลดอนกำ วัดโพธิ์งาม ตำบลดอนกำ วัดวิหารห้องเดียว ตำบลดอนกำ วัดสนามชัย ตำบลดอนกำ วัดทัพย่าน ตำบลเที่ยงแท้ วัดท่ากระแส ตำบลเที่ยงแท้ วัดนก ตำบลเที่ยงแท้ วัดมะเหยงคณ์ ตำบลเที่ยงแท้ วัดวิหารทอง ตำบลเที่ยงแท้ วัดสังฆาราม ตำบลเที่ยงแท้ วัดหนองบัว ตำบลเที่ยงแท้ วัดการเปรียญ ตำบลบางขุด วัดโฆสิตาราม ตำบลบางขุด วัดดอนเนรมิต ตำบลบางขุด วัดท่าสมอ ตำบลบางขุด วัดโพธิ์ทอง ตำบลบางขุด วัดสกุณาราม ตำบลบางขุด วัดหอระฆัง ตำบลบางขุด วัดหัวเด่น ตำบลบางขุด วัดใหม่เจริญธรรม ตำบลบางขุด วัดกำแพง ตำบลแพรกศรีราชา วัดพระแก้ว ตำบลแพรกศรีราชา วัดโพธาราม ตำบลแพรกศรีราชา วัดมหาธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา วัดเจริญสุข ตำบลแพรกศรีราชา วัดสระไม้แดง ตำบลแพรกศรีราชา วัดสองพี่น้อง ตำบลแพรกศรีราชา วัดหัวตะพาน ตำบลแพรกศรีราชา วัดเหนือ ตำบลแพรกศรีราชา วัดจั่นเจริญศรี ตำบลโพงาม วัดตึก ตำบลโพงาม วัดท่า ตำบลโพงาม วัดธรรมิกาวาส ตำบลโพงาม วัดโบสถ์ ตำบลโพงาม วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ตำบลโพงาม วัดพร้าว ตำบลโพงาม วัดกลาง ตำบลห้วยกรด วัดเกาะ ตำบลห้วยกรด วัดโคกโตนด ตำบลห้วยกรด วัดจันทนาราม ตำบลห้วยกรด วัดบำเพ็ญบุญ ตำบลห้วยกรด วัดคลองงิ้ว ตำบลห้วยกรดพัฒนา วัดช่องลม ตำบลห้วยกรดพัฒนา วัดดอนโพธิ์ศรี ตำบลห้วยกรดพัฒนา วัดมาติการาม ตำบลห้วยกรดพัฒนา

อำเภอสรรพยา

ร้านดอกไม้อำเภอสรรพยา ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเขาแก้ว ตำบลเขาแก้ว วัดนมโฑ ตำบลเขาแก้ว วัดโคกเข็ม ตำบลตลุก วัดโคกโบสถ์ ตำบลตลุก วัดบ้านหนอง ตำบลตลุก วัดศาลาขาว ตำบลตลุก วัดอินทาราม ตำบลตลุก วัดกรุณา ตำบลบางหลวง วัดดอนตะไล้ ตำบลบางหลวง วัดโพธิ์งาม ตำบลบางหลวง วัดสวนลำไย ตำบลบางหลวง วัดคงคาราม ตำบลโพนางดำตก วัดโคกจันทน์ ตำบลโพนางดำตก วัดตะกู ตำบลโพนางดำตก วัดสามนิ้ว ตำบลโพนางดำตก วัดซุ้มกระต่าย (หนองหม้อแกง) ตำบลโพนางดำตก วัดไผ่ล้อม ตำบลโพนางดำออก วัดมะปราง ตำบลโพนางดำออก วัดวังสาคร ตำบลโพนางดำออก วัดสมอ ตำบลโพนางดำออก วัดกำแพง ตำบลสรรพยา วัดเขาสรรพยา ตำบลสรรพยา วัดโพธิมงคล ตำบลสรรพยา วัดราษฎร์บูรณะ ตำบลสรรพยา วัดสมุทร ตำบลสรรพยา วัดสรรพยาวัฒนาราม ตำบลสรรพยา วัดหลวงสิริบูรณาราม ตำบลสรรพยา วัดยางศรีเจริญ ตำบลหาดอาษา วัดศรีมงคล ตำบลหาดอาษา วัดหาดอาษา ตำบลหาดอาษา

อำเภอหันคา

ร้านดอกไม้อำเภอหันคา ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเด่นใหญ่ ตำบลเด่นใหญ่ วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลเด่นใหญ่ วัดสระแก้ว ตำบลเด่นใหญ่ วัดหนองแจง ตำบลเด่นใหญ่ วัดไกลกังวล ตำบลบ้านเชี่ยน วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม ตำบลบ้านเชี่ยน วัดประชุมธรรม ตำบลบ้านเชี่ยน วัดพิชัยนาวาส ตำบลบ้านเชี่ยน วัดวิจิตรังสิตาราม ตำบลบ้านเชี่ยน วัดศรีนวล ตำบลบ้านเชี่ยน วัดเทพหิรัณย์ ตำบลบ้านเชี่ยน วัดวิหารเก้าห้อง ตำบลบ้านเชี่ยน วัดพึ่งคงคาราม ตำบลบ้านเชี่ยน วัดพรหมวิหาร ตำบลไพรนกยูง วัดไพรนกยูง ตำบลไพรนกยูง วัดรางจิก ตำบลไพรนกยูง วัดหนองอ้ายสาม ตำบลไพรนกยูง วัดป่าเจดีย์เขาดิน ตำบลไพรนกยูง วัดคลองธรรม ตำบลวังไก่เถื่อน วัดถ้ำเข้ ตำบลวังไก่เถื่อน วัดบุปผาราม ตำบลวังไก่เถื่อน วัดวังกะชาย ตำบลวังไก่เถื่อน วัดวิจิตรรังสรรค์ ตำบลวังไก่เถื่อน วัดสะตือสิงห์ ตำบลวังไก่เถื่อน วัดชัฏฝาง ตำบลหนองแซง วัดตลุกเทื้อม ตำบลหนองแซง วัดธรรมวิจิตร ตำบลหนองแซง วัดรางดู่ ตำบลหนองแซง วัดศรีเจริญธรรม ตำบลหนองแซง วัดสระดู่ ตำบลหนองแซง วัดหนองแซง ตำบลหนองแซง วัดหนองโสน ตำบลหนองแซง วัดอรัญญวาสี ตำบลหนองแซง วัดป่าดงเย็น ตำบลหนองแซง วัดคลองจันทน์ ตำบลห้วยงู วัดโคกหมู ตำบลห้วยงู วัดทองนพคุณ ตำบลห้วยงู วัดท่าแก้ว ตำบลห้วยงู วัดทับขี้เหล็ก ตำบลหันคา วัดท่ากฤษณา ตำบลหันคา วัดราษฎร์บำรุง ตำบลหันคา วัดสวนอัมพวัน ตำบลหันคา วัดคลองเกษม ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ วัดวงเดือน ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ วัดท่าโบสถ์ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์