ร้านดอกไม้ฉะเชิงเทรา

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้ฉะเชิงเทราของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่   อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  อำเภอบางปะกง  อำเภอบ้านโพธิ์  อำเภอพนมสารคาม  อำเภอราชสาส์น  อำเภอสนามชัยเขต  อำเภอแปลงยาว  อำเภอท่าตะเกียบ  อำเภอคลองเขื่อน

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้ฉะเชิงเทรา โทร 061-6070118  

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ร้านดอกไม้ฉะเชิงเทรา ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดโสธรวรารามวรวิหาร  ตำบลหน้าเมือง วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ตำบลหน้าเมือง  วัดจุกเฌอ ตำบลคลองจุกเฌอ วัดชนะสงสารพิทยาธร ตำบลคลองนครเนื่องเขต วัดพรหมสุวรรณ ตำบลคลองนา วัดจรเข้น้อย ตำบลคลองเปรง วัดเปรงไพบูลย์ธัญญาหาร ตำบลคลองเปรง วัดวีระโชติธรรมาราม ตำบลคลองหลวงแพ่ง   วัดสุทธาวาส ตำบลคลองหลวงแพ่ง วัดขวัญสะอาด ตำบลคลองอุดมชลจร วัดคู้เกษมสโมสร ตำบลคลองอุดมชลจร วัดไชยธาราประชาบำรุง ตำบลคลองอุดมชลจร วัดสุวรรณมาตร ตำบลคลองอุดมชลจร วัดถวิลศิลามงคล ตำบลท่าไข่ วัดนิโครธาราม ตำบลท่าไข่ วัดประตูน้ำท่าไข่ ตำบลท่าไข่ วัดนาคูโมทนามัยปุญญาราม ตำบลบางกะไห วัดบ้านนาเทพธาราม ตำบลบางกะไห  วัดเกาะจันทาราม ตำบลบางแก้ว วัดคลองวังอ้ายเนื้อ ตำบลบางแก้ว วัดบางแก้ว ตำบลบางแก้ว วัดสัมปทวน ตำบลบางแก้ว วัดเที่ยงพิมลมุข ตำบลบางขวัญ วัดราษฏร์ศรัทธาทำ ตำบลบางขวัญ วัดวิเวกอาคม ตำบลบางขวัญ วัดสุวรรณาราม ตำบลบางตีนเป็ด วัดบางปลานัก ตำบลบางเตย วัดแพรกนกเอี้ยง ตำบลบางเตย วัดราษฏร์บำรุงวนาราม ตำบลบางเตย วัดทดราษฏร์เจริญมณีฤทธิ์ ตำบลบางไผ่ วัดไชยภูมิธาราม ตำบลบางพระ วัดบางปรงธรรมโชติการาม ตำบลบางพระ วัดบางพระ ตำบลบางพระ วัดโพธาราม ตำบลบางพระ วัดไชยพฤฒาราม ตำบลบ้านใหม่ วัดพยัคฆอินทาราม ตำบลบ้านใหม่ วัดแหลมบน ตำบลบ้านใหม่ วัดนครเนื่องเขต ตำบลวังตะเคียน วัดแพรกวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน วัดชมโพธยาราม ตำบลโสธร วัดหนามแดง ตำบลหนามแดง วัดแหลมใต้ ตำบลหน้าเมือง

อำเภอคลองเขื่อน

ร้านดอกไม้คลองเขื่อน ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดก้อนแก้ว ตำบลก้อนแก้ว วัดคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน วัดเทวารุทธาราม ตำบลคลองเขื่อน วัดบ้านกล้วย ตำบลคลองเขื่อน วัดคุ้งกร่าง ตำบลบางตลาด วัดบางตลาด ตำบลบางตลาด วัดดอนสนาม ตำบลบางโรง วัดบางโรง ตำบลบางโรง วัดวังขอน ตำบลบางโรง วัดสามร่ม ตำบลบางเล่า

อำเภอท่าตะเกียบ

ร้านดอกไม้ท่าตะเกียบ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดกรอกสะแก  ตำบลคลองตะเกรา วัดเขากล้วยไม้ ตำบลคลองตะเกรา วัดเขาถ้ำแรต ตำบลคลองตะเกรา วัดเขาพริก ตำบลคลองตะเกรา วัดท่ามะนาว ตำบลคลองตะเกรา วัดเทพประทาน ตำบลคลองตะเกรา วัดไทรงาม ตำบลคลองตะเกรา วัดธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา วัดเนินสามทหาร ตำบลคลองตะเกรา วัดประชานิมิตร ตำบลคลองตะเกรา วัดแปลงราษฎร์สามัคคี ตำบลคลองตะเกรา วัดโพธิ์นิมิต ตำบลคลองตะเกรา วัดร่มโพธิ์ทอง ตำบลคลองตะเกรา วัดวังหิน (เขาชะเอมอินทร์ธาราม) ตำบลคลองตะเกรา วัดศรีเจริญทอง ตำบลคลองตะเกราวัดหนองขาหยั่ง ตำบลคลองตะเกรา วัดหนองคอก ตำบลคลองตะเกรา วัดหนองใหญ่ ตำบลคลองตะเกรา วัดห้วยโสม ตำบลคลองตะเกรา วัดใหม่ชัยมงคล ตำบลคลองตะเกรา วัดเขาตลาด หมู่ที่ 15 บ้านเขาตลาด ตำบลท่าตะเกียบ วัดเขาวงค์ หมู่ที่ 22 บ้านเขาวงค์ ตำบลท่าตะเกียบ วัดคลองตะเคียน หมู่ที่ 13 บ้านคลองตะเคียน วัดท่ากลอย หมู่ที่ 4 บ้านท่ากลอย วัดท่าคาน หมู่ที่ 2 บ้านท่าคาน วัดทุ่งยายชี หมู่ที่ 1 บ้านวังวุ้ง วัดทุ่งยายดำ หมู่ที่ 4 บ้านท่ากลอย วัดน้อยนาดี หมู่ที่ 11 บ้านน้อยนาดี วัดแปลงเสมา หมู่ที่ 19 บ้านแปลงเสมา วัดวังวุ้ง หมู่ที่ 1 บ้านวังวุ้ง วัดวีระชัยโชติการาม (เนินน้อย) หมู่ที่ 20 บ้านเนินน้อย วัดหนองประโยชน์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองประโยชน์ วัดหนองปรือน้อย หมู่ที่ 16 บ้านหนองปรือน้อย วัดหนองเรือ หมู่ที่ 10 บ้านหนองเรือ วัดอ่างเตย หมู่ที่ 9 บ้านอ่างเตย วัดอ่างเสือดำ หมู่ที่ 7 บ้านอ่างเสือดำ วัดเกาะกระทิง หมู่ที่ 13 บ้านเกาะกระทิง ตำบลคลองตะเกรา วัดเทพพนาราม หมู่ที่ 17 บ้านเทพเจริญ ตำบลคลองตะเกรา วัดป่าเขาน้อย หมู่ที่ 3 บ้านเกาะลอย ตำบลคลองตะเกรา วัดป่าเขาล้อม หมู่ที่ 20 บ้านห้วยนา ตำบลคลองตะเกรา วัดป่าทุ่งส่าย หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งส่าย ตำบลคลองตะเกรา วัดป่าเขาหวาย หมู่ที่ 22 บ้านเขาวงค์ ตำบลท่าตะเกียบ

อำเภอบางคล้า

ร้านดอกไม้บางคล้า ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดหนองปลาตะเพียน ตำบลท่าทองหลาง วัดบางกระเจ็ด ตำบลบางกระเจ็ด วัดบางกระดาน ตำบลบางกระเจ็ด วัดสามแยก ตำบลบางกระเจ็ด วัดแจ้ง ตำบลบางคล้า วัดโพธิ์ ตำบลบางคล้า วัดใหม่บางคล้า ตำบลบางสวน วัดกกสับ ตำบลปากน้ำ วัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ วัดมงคลเทพ ตำบลปากน้ำ วัดสาวชะโงก ตำบลสาวชะโงก วัดสนามช้าง ตำบลเสม็ดใต้ วัดเสม็ดใต้ ตำบลเสม็ดใต้ วัดหัวสวน ตำบลเสม็ดใต วัดบางกระพ้อ ตำบลเสม็ดเหนือ วัดศรีสุตาราม ตำบลเสม็ดเหนือ วัดเสม็ดเหนือ (ราษฏร์ยินดี) ตำบลเสม็ดเหนือ วัดทางข้ามน้อย ตำบลหัวไทร วัดลาดบัวขาว ตำบลหัวไทร วัดหัวไทร ตำบลหัวไทร วัดใหม่คูมอญ ตำบลหัวไทร

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

ร้านดอกไม้บางน้ำเปรี้ยว ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ตำบลดอนเกาะกา วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ ตำบลดอนเกาะกา วัดตีตะเรด ตำบลดอนฉิมพลี วัดสุวรรณเตมีย์ ตำบลดอนฉิมพลี วัดเกตุสโมสร ตำบลบางขนาก วัดประจำรัง ตำบลบางขนาก วัดประชาบำรุง ตำบลบางขนาก วัดปากคลองบางขนาก ตำบลบางขนาก วัดบางน้ำเปรี้ยว ตำบลบางน้ำเปรี้ยว วัดโพธิ์เย็น ตำบลบางน้ำเปรี้ยว วัดบึงน้ำรักษ์ ตำบลบึงน้ำรักษ์ วัดวิเวกวนาราม ตำบลบึงน้ำรักษ์ วัดญาณรังษาราม ตำบลโพรงอากาศ วัดตะพังคี ตำบลโพรงอากาศ วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง (วัดบางใหญ่) ตำบลโพรงอากาศ วัดบางสาย ตำบลโพรงอากาศ วัดโพรงอากาศ ตำบลโพรงอากาศ วัดลาดบางกระเบน (เกาะมะขาม) ตำบลโพรงอากาศ วัดคลองหกวา ตำบลโยธะกา วัดบางไทร ตำบลโยธะกา วัดบึงตาหอม ตำบลโยธะกา วัดคลองเจ้า ตำบลศาลาแดง วัดแครายวงศ์มณี ตำบลศาลาแดง วัดบึงทองหลาง ตำบลศาลาแดง วัดปากคลองหลวงแพ่ง ตำบลศาลาแดง วัดไผ่ดำเจริญสุข ตำบลศาลาแดง วัดสว่างอารมณ์ ตำบลศาลาแดง วัดพุทธอุดมวิหาร ตำบลสิงโตทอง วัดคลองสิบแปด ตำบลหมอนทอง วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฏร์ ตำบลหมอนทอง วัดรามัญคลองสิบเจ็ด ตำบลดอนฉิมพลี

อำเภอบางปะกง

ร้านดอกไม้บางปะกง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดเขาดิน ตำบลเขาดิน วัดทองนพคุณ ตำบลท่าข้าม วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา ตำบลท่าข้าม วัดท่าสะอ้าน ตำบลท่าสะอ้าน วัดบางเกลือ ตำบลบางเกลือ วัดลาดยาว ตำบลบางเกลือ วัดกลางบางปะกง (กลาง) ตำบลบางปะกง วัดคงคาราม ตำบลบางปะกง วัดบำรุงธรรมราษฏร์ศรัทธาราม ตำบลบางปะกง วัดใหม่สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลบางปะกง วัดบางผึ้ง ตำบลบางผึ้ง วัดอุสภาราม ตำบลบางวัว วัดบางสมัคร ตำบลบางสมัคร วัดพิมพาวาส (เหนือ) ตำบลพิมพา วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม ตำบลพิมพา วัดไตรสรณาคม ตำบลสองคลอง วัดแสมขาวเจริญราษฏร์ศรัทธาราม ตำบลสองคลอง วัดหงษ์ทอง ตำบลสองคลอง วัดสุขาราม (สามแยก) ตำบลหนองจอก วัดนฤภัยประชาบำรุง ตำบลหอมศีล วัดสุคันธศิลาราม (หอมสิน) ตำบลหอมศีล วัดหล่อเจริญราษฏร์วราราม ตำบลหอมศีล วัดพิมพาวาส (ใต้) ตำบลพิมพา

อำเภอบ้านโพธิ์

ร้านดอกไม้บ้านโพธิ์ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดคลองสวน ตำบลเกาะไร่ วัดพนมพนาวาส ตำบลคลองขุด วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลคลองขุด วัดลาดบัว ตำบลคลองขุด วัดบ้านโพธิ์ ตำบลคลองบ้านโพธิ์ วัดประเวศวัฒนาราม ตำบลคลองประเวศ วัดดอนทราย ตำบลดอนทราย วัดเกาะชัน ตำบลท่าพลับ วัดประศาสน์โสภณ ตำบลท่าพลับ วัดกลางราษฎร์บำรุง ตำบลเทพราช วัดเทพราชปวราราม (เทพราช) ตำบลเทพราช วัดผาณิตาราม ตำบลบางกรูด วัดมงคลโสภิต ตำบลบางกรูด วัดลาดน้ำเค็ม ตำบลบางซ่อน วัดสนามจันทร์ ตำบลบ้านโพธิ์ วัดพิพิธประสาทสุนทร ตำบลลาดขวาง วัดหัวเนิน ตำบลลาดขวาง วัดกระทุ่ม ตำบลสนามจันทร์ วัดประชาบำรุงกิจ ตำบลสิบเอ็ดศอก วัดสามกอ ตำบลสิบเอ็ดศอก วัดแสนภูดาษ ตำบลแสนภูดาษ วัดอินทาราม ตำบลหนองตีนนก วัดดอนสีนนท์ ตำบลหนองบัว วัดวังอู่ ตำบลแหลมประดู่ วัดศรีมงคล ตำบลแหลมประดู่ วัดหนองกระสังสามัคคี ตำบลแหลมประดู่ วัดอรัญญิการาม ตำบลแหลมประดู่

อำเภอแปลงยาว

ร้านดอกไม้แปลงยาว ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดด่านเงิน ตำบลแปลงยาว วัดเนินไร่ ตำบลแปลงยาว วัดแปลงยาว ตำบลแปลงยาว วัดไผ่แก้ว ตำบลแปลงยาว วัดสวรรค์นิมิต ตำบลแปลงยาว วัดทุ่งสะเดา ตำบลวังเย็น วัดไทรทอง ตำบลวังเย็น วัดวังกะจะ ตำบลวังเย็น วัดวังเย็น ตำบลวังเย็น วัดหนองปรือไม้แก้ว ตำบลวังเย็น วัดหนองศิลาราม ตำบลวังเย็น วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ ตำบลหนองไม้แก่น วัดหนองน้ำขาว ตำบลหนองไม้แก่น วัดหนองปลาไหล ตำบลหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองไม้แก่น วัดหนองสร้อยติ่ง ตำบลหนองไม้แก่น วัดหัวสำโรง ตำบลหัวสำโรง วัดอ่าวช้างไล่ ตำบลหัวสำโรง 

อำเภอพนมสารคาม

ร้านดอกไม้พนมสารคาม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเกาะมะม่วง ตำบลเกาะขนุน วัดชายเคืองวนาราม ตำบลเกาะขนุน วัดดอนขี้เหล็ก ตำบลเกาะขนุน วัดนาน้อย ตำบลเกาะขนุน วัดพงษาราม ตำบลเกาะขนุน วัดพนมชัย ตำบลเกาะขนุน วัดไร่ดอน ตำบลเกาะขนุน วัดหนองยี่โถน ตำบลเกาะขนุน วัดหนองเสือ ตำบลเกาะขนุน วัดห้วยพลู ตำบลเกาะขนุน วัดหินดาษ ตำบลเกาะขนุน วัดเขาเจริญสุข ตำบลเขาหินซ้อน วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม ตำบลเขาหินซ้อน วัดชำขวาง ตำบลเขาหินซ้อน วัดท่าไม้แดง ตำบลเขาหินซ้อน วัดบรรยงสุวรรณาราม ตำบลเขาหินซ้อน วัดลำมหาชัย ตำบลเขาหินซ้อน วัดหนองบอน ตำบลเขาหินซ้อน วัดหนองปรือ ตำบลเขาหินซ้อน วัดหนองว่านเหลือง ตำบลเขาหินซ้อน วัดหนองแสง ตำบลเขาหินซ้อน วัดหนองเหียง ตำบลเขาหินซ้อน วัดโคกหัวข้าว ตำบลท่าถ่าน วัดดอนทอง ตำบลท่าถ่าน วัดท่าลาดเหนือ ตำบลท่าถ่าน วัดพระพุทธทักษิณดิตถมงคล (ท่าลาดใต้) ตำบลท่าถ่าน วัดหนองเค็ด ตำบลท่าถ่าน วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม ตำบลบ้านซ่อง วัดเกาะไม้แดง ตำบลบ้านซ่อง วัดแถวธาร ตำบลบ้านซ่อง วัดธารพูด ตำบลบ้านซ่อง วัดบ้านซ่อง ตำบลบ้านซ่อง วัดหนองสองห้อง ตำบลบ้านซ่อง วัดหนองหว้า ตำบลบ้านซ่อง วัดหัวกระสังข์ ตำบลบ้านซ่อง วัดเชียงใต้ ตำบลพนมสารคาม วัดเตาเหล็ก ตำบลพนมสารคาม วัดท่าเกวียน ตำบลพนมสารคาม วัดมหาเจดีย์ ตำบลพนมสารคาม วัดเมืองกาย ตำบลพนมสารคาม วัดราชฮ้วง ตำบลพนมสารคาม วัดหนองรี ตำบลพนมสารคาม วัดจอมมณี ตำบลเมืองเก่า วัดจอมศรีมงคล ตำบลเมืองเก่า วัดนาเหล่าน้ำ (สุวรรณรังสรรค์) ตำบลเมืองเก่า วัดบ้านเล้อ ตำบลเมืองเก่า วัดโพธิ์ใหญ่ ตำบลเมืองเก่า วัดเมืองแมด ตำบลเมืองเก่า วัดต้นตาล ตำบลหนองยาว วัดนาเหล่าบก ตำบลหนองยาว วัดบ้านแล้ง ตำบลหนองยาว วัดหนองปาตอง ตำบลหนองยาว วัดหนองยาว ตำบลหนองยาว วัดแหลมไผ่ศรี ตำบลหนองยาว วัดอ่าวสีเสียด ตำบลหนองยาว วัดดงยาง ตำบลหนองแหน วัดบึงกระจับ ตำบลหนองแหน วัดสระสองตอน ตำบลหนองแหน วัดสุวรรณคีรี ตำบลหนองแหน วัดหนองบัว ตำบลหนองแหน วัดหนองแหน ตำบลหนองแหน วัดคลองนา ตำบลคลองนา วัดสมานรัตนาราม ตำบลบางแก้ว วัดเทพนิมิตร ตำบลหน้าเมือง วัดหนองปลิง ตำบลหนองแหน วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) ตำบลหน้าเมือง วัดอุภัยภาติการาม ตำบลหน้าเมือง

อำเภอราชสาส์น

ร้านดอกไม้ราชสาส์น ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ตำบลดงน้อย วัดน้ำฉ่า ตำบลดงน้อย  วัดสะแกงาม ตำบลดงน้อย วัดหินดาษ ตำบลดงน้อย วัดจรเข้ตาย ตำบลบางคา วัดเตาอิฐ ตำบลบางคา วัดเกาะราษฏร์ศรัทธาราม ตำบลเมืองใหม่ วัดบางคา ตำบลเมืองใหม่ วัดไผ่ขวาง ตำบลเมืองใหม่ วัดเมืองใหม่ ตำบลเมืองใหม่ วัดแสนภุมราวาส ตำบลเมืองใหม่

อำเภอสนามชัยเขต

ร้านดอกไม้สนามชัยเขต ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้ วัดดอนท่านา ตำบลคู้ยายหมี วัดท่าม่วง ตำบลคู้ยายหมี วัดบางพะเนียง ตำบลคู้ยายหมี วัดบางมะเฟือง ตำบลคู้ยายหมี วัดบ้านหัวนา ตำบลคู้ยายหมี วัดโพธิ์ทอง ตำบลคู้ยายหมี วัดยางแดง ตำบลคู้ยายหมี วัดหนองยางโพธาราม ตำบลคู้ยายหมี วัดอ่างทอง ตำบลคู้ยายหมี วัดกระบกเตี้ย ตำบลท่ากระดาน วัดซำป่างาม ตำบลท่ากระดาน วัดท้าวอู่ไท ตำบลท่ากระดาน วัดนายาว ตำบลท่ากระดาน วัดเนินสว่างพัฒนา ตำบลท่ากระดาน วัดโป่งเจริญ ตำบลท่ากระดาน วัดสุ่งเจริญ ตำบลท่ากระดาน วัดหินแร่ ตำบลท่ากระดาน วัดคลองยายสร้อย ตำบลทุ่งพระยา วัดคลองอุดม ตำบลทุ่งพระยา วัดวังคู ตำบลทุ่งพระยา วัดท่าซุง ตำบลลาดกระทิง วัดท่าซุงเก่า ตำบลลาดกระทิง วัดแปลงไผ่ ตำบลลาดกระทิง วัดพัฒนาป่าไม้ ตำบลลาดกระทิง วัดลาดกระทิง ตำบลลาดกระทิง วัดวังน้ำใส ตำบลลาดกระทิง วัดห้วยน้ำทรัพย์ ตำบลลาดกระทิง วัดห้วยหิน ตำบลลาดกระทิง วัดอัมพวัน ก.ม. 7 ตำบลลาดกระทิง วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี วัดสระไม้แดง ตำบลคู้ยายหมี วัดห้วยน้ำใสตำบลคู้ยายหมี วัดบ้านหนองยายกล่อมตำบลทุ่งพระยา