ร้านดอกไม้กระบี่

พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตจังหวัดกระบี่ โทร 061-607-0118

ร้านส่งดอกไม้กระบี่ของเราให้บริการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด  พวงหรีดดอกไม้สดและพวงหรีดพัดลม มีบริการครอบคลุมในพื้นที่   อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเขาพนม  อำเภอเกาะลันตา  อำเภอคลองท่อม  อำเภออ่าวลึก  อำเภอปลายพระยา  อำเภอลำทับ  อำเภอเหนือคลอง

พื้นที่ให้บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีดออนไลน์

ร้านส่งดอกไม้กระบี่ โทร 061-6070118 

อำเภอเมืองกระบี่

ร้านดอกไม้อำเภอเมืองกระบี่  ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย วัดถ้ำเสือ ตำบลกระบี่น้อย   วัดโพธิ์เรียง ตำบลกระบี่น้อย วัดสุวรรณธาราราม ตำบลกระบี่น้อย วัดควนสบาย ตำบลกระบี่ใหญ่   วัดโภคาจุฑามาตย์ ตำบลกระบี่ใหญ่   วัดเขาคราม ตำบลเขาคราม วัดหนองจิก ตำบลเขาคราม วัดในสระ ตำบลเขาทอง วัดคลองใหญ่ ตำบลทับปริก วัดทับปริก ตำบลทับปริก วัดในช่อง ตำบลทับปริก วัดห้วยโต้ ตำบลทับปริก วัดปานุราชประชาสรรค์ ตำบลปากน้ำ   วัดไสไทย ตำบลไสไทย   วัดคลองสน ตำบลอ่าวนาง

อำเภอเกาะลันตา

ร้านดอกไม้อำเภอเกาะลันตา ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้    วัดเกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาใหญ่

อำเภอเขาพนม

ร้านดอกไม้อำเภอเขาพนม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดเฉลิมพนมเขต ตำบลเขาดิน วัดภูมิบรรพต ตำบลเขาดิน  วัดเขาพนม ตำบลเขาพนม วัดโพธิ์เลื่อน ตำบลเขาพนม วัดโพธิ์พัฒนา ตำบลโคกหาร วัดทุ่งปรือ ตำบลพรุเตียว วัดพรุเตียว ตำบลพรุเตียว วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์ ตำบลสินปุน วัดมะม่วงเอน ตำบลสินปุน วัดเขาดิน ตำบลหน้าเขา วัดถ้ำโกบ ตำบลหน้าเขา

อำเภอคลองท่อม

ร้านดอกไม้อำเภอคลองท่อม ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดคลองท่อมใต้ ตำบลคลองท่อมใต้ วัดบางคราม ตำบลคลองท่อมเหนือ วัดคลองพน ตำบลคลองพน  วัดคลองแรด ตำบลคลองพน   วัดทรายขาว ตำบลทรายขาว   วัดควนใหม่ ตำบลพรุดินนา วัดพรุดินนา ตำบลพรุดินนา วัดพรุเตย ตำบลเพหลา   วัดเพหลา ตำบลเพหลา

อำเภอปลายพระยา

ร้านดอกไม้อำเภอปลายพระยา ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้  วัดช่องแบก ตำบลเขาเขน วัดบ้านตัวอย่าง ตำบลเขาเขน วัดเขาต่อ ตำบลเขาต่อ วัดบ้านนา ตำบลเขาต่อ วัดโคกแซะ ตำบลคีรีวง วัดถ้ำวารีริน ตำบลคีรีวง วัดสหกรณ์ ตำบลคีรีวง วัดนทีมุขาราม ตำบลปลายพระยา วัดบางเงิน ตำบลปลายพระยา วัดบางเหียน ตำบลปลายพระยา

อำเภอลำทับ

ร้านดอกไม้อำเภอลำทับ ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดเจริญทรวงศ์ ตำบลดินอุดม วัดลำทับ ตำบลลำทับ

อำเภอเหนือคลอง

ร้านดอกไม้อำเภอเหนือคลอง ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัด ตำบลเกาะศรีบอยา วัดคลองขนาน ตำบลคลองขนาน   วัดโคกยาง ตำบลโคกยาง   วัดบางผึ้ง ตำบลโคกยาง   วัดธรรมวุชสรณาราม ตำบลปกาสัย   วัดปกาสัย ตำบลปกาสัย วัดโคกเคี่ยม ตำบลห้วยยูง วัดห้วยคราม ตำบลห้วยยูง วัดท่านุ่น ตำบลเหนือคลอง วัดพานิชรัตนากุล ตำบลเหนือคลอง

อำเภออ่าวลึก

ร้านดอกไม้อำเภออ่าวลึก ให้บริการจัดส่งที่วัด ดังนี้   วัดเขาล่อม ตำบลเขาใหญ่ วัดไพรสณฑ์ ตำบลเขาใหญ่ วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา ตำบลคลองยา วัดนิคมวราราม ตำบลคลองยา วัดนาเหนือ (แหลมสัก) ตำบลนาเหนือ วัดบางโทง ตำบลนาเหนือ วัดป่าศิลาสวัสดิ์ ตำบลแหลมสัก วัดสถิตโพธาราม ตำบลแหลมสัก วัดแหลมสัก ตำบลแหลมสัก วัดถ้ำทิพย์ปรีดาราม ตำบลอ่าวลึกใต้ วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลอ่าวลึกใต้ วัดอ่าวลึกเหนือ ตำบลอ่าวลึกเหนือ วัดชมพูศรีรัตนบรรพต ตำบลอ่าวลึกใต้